Образование http://education-ua.org/ ru-ru Copyright 2013 by eL-Dom.com.ua Tue, 18 Jun 2019 09:05:04 +0300 ЯКІСНА ВИЩА ОСВІТА (виступ на міжнародній конференції “Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні”, 11-12 червня 2019, КНТЕУ). http://education-ua.org/ru/articles/1343-yakisna-vishcha-osvita-vistup-na-mizhnarodnij-konferentsiji-rozbudova-sistemi-zabezpechennya-yakosti-vishchoji-osviti-v-ukrajini-11-12-chervnya-2019-knteu Шановні колеги! Нам варто з’ясувати, за яких умов українська вища освіта стане якісною і конкурентоздатною на міжнародній арені. Чи є вона такою зараз? Тобто чи задоволені ми з Вами теперішнім станом... Сергій Квіт Tue, 11 Jun 2019 19:21:08 +0000 Якість освітнього простору: підходи, критерії, інструменти оцінювання http://education-ua.org/ru/articles/1339-yakist-osvitnogo-prostoru-pidkhodi-kriteriji-instrumenti-otsinyuvannya Чи задовольняють будівлі наших шкіл потреби сучасної освіти? Протягом лише року чи двох у цьому питанні суспільство пройшло шлях від замовчування та несміливої критики до активних  дій. Державний... Данило Косенко Mon, 13 May 2019 07:35:34 +0000 Про формування старшої академічної школи в Україні http://education-ua.org/ru/articles/1334-pro-formuvannya-starshoji-akademichnoji-shkoli-v-ukrajini Ухвалений у 2017 році Закон «Про освіту» передбачає формування шкіл трьох рівнів: початкової, базової середньої та профільної середньої, або старшої (академічної чи професійної) школи. На шляху... Юрій Федорченко Thu, 21 Mar 2019 16:36:21 +0000 ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КВАЛІФІКАЦІЙ В УКРАЇНІ http://education-ua.org/ru/articles/1332-problemni-aspekti-formuvannya-natsionalnoji-sistemi-kvalifikatsij-v-ukrajini Справедливе визнання кваліфікацій є ключовим елементом права на освіту та обов'язком суспільства (Лісабонська конвенція, 1997 р.) Олена Панич Wed, 20 Mar 2019 07:26:53 +0000 Три слони професійно-технічної освіти http://education-ua.org/ru/articles/1329-tri-sloni-profesijno-tekhnichnoji-osviti Динамічні соціально-економічні процеси, глобалізація та інтернетизація суспільства зумовлюють структурні зміни в економіці та зростаючий попит на нові навички, а тому вимагають пристосування системи... Освітня експертна група УГП Tue, 12 Mar 2019 20:05:52 +0000 Суспільне замовлення на громадянську освіту (або Як виростити «англійський» газон в Україні?) http://education-ua.org/ru/articles/1327-suspilne-zamovlennya-na-gromadyansku-osvitu-abo-yak-virostiti-anglijskij-gazon-v-ukrajini Метою освіти є всебічний розвиток людини …, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству…..... Інна Семенець-Орлова Mon, 11 Mar 2019 18:24:14 +0000 Фінансування вищої освіти: Проблеми і варіанти рішень http://education-ua.org/ru/articles/1325-finansuvannya-vishchoji-osviti-problemi-i-varianti-rishen Проблеми хронічного недофінансування вищої освіти накопичуються вже багато років. Але лише сьогодні почалися серйозні обговорення того, як їх можна вирішувати. Володимир Бахрушин Thu, 07 Mar 2019 17:39:55 +0000 СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ* http://education-ua.org/ru/articles/1324-sistema-pidgotovki-standartiv-vishchoji-osviti-i-perspektivi-jiji-vdoskonalennya Оновлення стандартів вищої освіти відбувається на основі Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), який визначив основні вимоги до стандартів, а також процедури їх розроблення [1]. Відповідно до... Олена Панич Tue, 05 Mar 2019 18:24:20 +0000 САМООЦІНКА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІЦЕЇ/ГІМНАЗІЇ http://education-ua.org/ru/articles/1320-samootsinka-osvitnoji-diyalnosti-u-litseji-gimnaziji ЗАВДАННЯКерівник закладу відповідно до закону «Про освіту» (ст. 41 "Забезпечення якості освіти" п.2 - система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)) має... Володимир Бєлий. Thu, 28 Feb 2019 18:46:56 +0000 Про освітню послугу, освітнє середовище та партнерство у сфері загальної середньої освіти http://education-ua.org/ru/articles/1314-pro-osvitnyu-poslugu-osvitne-seredovishche-ta-partnerstvo-u-sferi-zagalnoji-serednoji-osviti Важливо, що законодавство України про освіту створюється з урахуванням викликів та можливостей, які характерні для ринкового інформаційного суспільства. Але результативне упровадження новацій в... Іван Осадчий Tue, 12 Feb 2019 19:35:20 +0000