Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Подписка на новости

Якою повинна бути структура веб-сайту ЗВО?

Автор:
Анатолій Шиян
Опубликовано
13.01.2019

Заклад вищої освіти (ЗВО) здійснює свою діяльність, спираючись на викладацький склад. В останні роки ЗВО отримали досить великі права для формування навчального процесу за власним рішенням. Внаслідок цього навчальні програми для одних і тих самих спеціальностей можуть відрізнятися для різних ЗВО. Тому виникає потреба довести до абітурієнтів інформацію про особливості навчання, які ЗВО вважає своїми перевагами перед іншими ЗВО України та світу.

Останнім часом Міністерство освіти та науки України, а також Уряд України, приділяють велику увагу до необхідності підвищення наукового рівня викладачів ЗВО та інтегрування їх до міжнародної наукової спільноти, а також удосконалення ними навчального процесу. Інформування про досягнення ЗВО в цих напрямках важливі як для органів державної та регіональної влади та управління, так і для інших ЗВО, які можуть бути зацікавлені у спільних роботах. Також і абітурієнти завдяки ЗМІ починають звертати увагу на наукові та викладацькі досягнення викладачів, які будуть їх навчати у ЗВО.

Нарешті, іноземні науковці також зацікавлені у тому, щоб мати інформацію про наукові здобутки викладачів українських ЗВО та розглядати можливість наукової співпраці з ними.

Таким чином, інформування широкого загалу зацікавлених осіб щодо наукової та викладацької діяльності викладачів ЗВО стає сьогодні необхідністю.

Оптимально таке інформування можна здійснювати через веб-сайт ЗВО, який розміщений в Інтернет. Наявні сьогодні веб-сайти не задовольняють описаним вимогам, тому що раніше перед ними не ставилися такі завдання.

Метою статті є визначення такого наповнення веб-сайтів ЗВО, яке дозволяє задовольнити потреби зацікавлених сторін: МОН, органів державної та регіональної влади та управління, абітурієнтів, іноземних наукових і фінансових організацій та окремих науковців.

В статті не описуються стандартні вимоги (наприклад, авторизація, ідентифікація, автентифікація тощо) до веб-сайтів та веб-ресурсів ЗВО. Не розглядається також наповнення веб-сайту ЗВО, яке вимагається законодавством та нормативними документами МОН України.

 

Веб-сайт ЗВО: інформація для абітурієнтів

Перш за все, абітурієнта цікавить інформація про спеціальності, які він може набути у ЗВО. Також важливою є інформація про відповідні кваліфікації: наприклад, чи є у цьому ЗВО магістратура по тій же спеціальності (бо переїжджати в інше місто або переходити в інший ЗВО не кожен студент захоче).

Як правило, абітурієнт (та часто навіть і студент) не має уявлення про ті функціональні обов’язки, які він повинен виконувати після закінчення ЗВО. Він не має уявлення про вміння та, особливо, навички, які він має можливість отримати під час навчання за даною спеціальністю.

Нарешті, абітурієнт сьогодні ставить питання щодо можливостей працевлаштування за обраною спеціальністю (якраз для цього чудово підходить показник «відсоток випускників, які не знайшли місця роботи за спеціальністю протягом 6 місяців після закінчення ЗВО», - більш детально дивись у [1]).

І, звичайно, абітурієнта цікавлять умови навчання: наявність дружнього до студента адміністративного колективу, досвідчених викладачів, умови навчання в аудиторіях і лабораторіях, умови проживання в гуртожитку та харчування, можливості для занять фізкультурою і спортом, а також відпочинку.

Відповіді на ці запитання студент повинен знайти на веб-сайті ЗВО. І зробити це він повинен легко, не витрачаючи багато часу.

Схарактеризуємо інформацію яка повинна бути на веб-сайті ЗВО для того, щоб в абітурієнта могло скластися об’єктивне враження. Відмітимо, що в [2] проаналізовано основні вимоги абітурієнта та наведено приклад опису ЗВО. Цей текст ми підготували для роздачі з метою абітурієнтам (тоді вони ще повинні були подавати документи особисто), щоб вони могли вибрати ЗВО за об’єктивними критеріями. На жаль, адміністрація не відважилася цей матеріал представити на сайті мого університету. 

Наведу мої пропозиції щодо інформації, яка потрібна абітурієнту для того, щоб усвідомлено прийняти рішення про вступ саме до цього ЗВО. Саме вона і повинна бути представлена на веб-сайті ЗВО: 

1. Докладний опис спеціальностей, за якими здійснюється навчання. Повинні бути зазначені викладачі, які викладають дисципліни професійного спрямування (інформація про наповнення веб-сайту викладачів буде подана окремо), прізвища викладачів Проектних груп для спеціальностей (із зазначенням прізвища Голови). Також повинні бути наведені результати діяльності навчальних груп студентів. 

2. Інформація про умови набуття відповідного кваліфікаційного рівня студентами. Наприклад, має бути наведено створені у ЗВО умови для започаткування та діяльності студентських стартапів, наведена інформація про призерів та зайняті ними місця у Міжнародних студентських олімпіадах та детальна інформація про викладачів, які керівниками цих студентів (наприклад, у Міжнародних олімпіадах з програмування, змаганнях Enactus чи BEST тощо: обов’язково із відповідними презентаціями Проектів та описом, що саме собою являють такі змагання).

Бажано вказати також команди інших ЗВО, яких перемогли студенти. Прикладом такого тексту може бути: «В …. році на Міжнародній олімпіаді Enactus у Мехіко команда студентів нашого університету вийшла із нашої підгрупи у подальший тур змагань. При цьому Проекти, виконані нашою командою, перемогли Проекти найкращих команд студентів-менеджерів із Японії, Канади та Франції». (Випадок реальний: інформація отримана із приватних розмові зі студентами та викладачем – керівником групи пару років тому. На сайті мого університету вона не показана.)

Дуже бажано було б навести вимоги конкретних підприємств, які вони висувають до своїх працівників із заданої спеціальності. При цьому бажано, щоб було наведено лінки на сайти цих підприємств, де наведено ці ж самі вимоги. 

3. Практичні результати зробленого студентами. Наприклад, працюючі комп’ютерні програми (кожен абітурієнт може сам перевірити їх роботу) чи пристрої (тут достатньо відео, - чудово було б, якби ними можна було б цими пристроями управляти дистанційно).

Все це – обов’язково із порівнянням з наявними аналогами за кордоном (особливо із розвинених країн). 

4. Можливості для життя та дозвілля студентів (не забути гуртки художньої самодіяльності). З фотографіями, відео, посиланням на сторінки в Фейсбуці та інших соціальних мережах. Інформація про місто (крім тексту має бути також фото та відео). Інформація про ціни та умови життя у гуртожитку та на зйомних квартирах, про харчування тощо. 

5. Інформація про можливості для занять фізичною культурою та спортом. Наявність стадіону, бігових доріжок, спортивних секцій (описати кваліфікацію тренерів та досягнення їх вихованців). 

6. Інформація про можливості для студентів: участь у програмі Еразмус+ (скільки студентів навчалися в іншому ЗВО (і якому саме, в якій країні), яких спеціальностей та курсів тощо). Можливості та умови для отримання подвійного диплома (коли дипломна робота пишеться одна, але за неї надається 2 дипломи: Український та закордонний, - і вказати, якого саме ЗВО). 

7. Тексти деяких магістерських робіт, а також наукових чи оглядових статей, написаних студентами (можливо, у співавторстві з викладачами (особливо відмітити статті в іноземних наукових журналах). Наприклад, можна створити спеціальний електронний журнал з періодичністю 1-2 рази на рік, в який включати найкращі статті студентів останнього курсу бакалаврату та магістрів. При цьому не потрібно «гнатися» за кількістю: на першому місці повинна бути якість наукової статті. 

8. Під час вступної кампанії потрібно кожному абітурієнту, який бере участь у рейтингу на спеціальність у цьому ЗВО, послідовно посилати:

• Інформацію про ЗВО (буклет) кожному зареєстрованому, у день реєстрації на спеціальність у ЗВО.

• Лист із підписом Ректора при зарахуванні та вітання із цим. Підписи та реквізити: ректор, декан, керівник навчальної програми/спеціальності.

• Кожному рекомендованому до зарахування висилати «Пам’ятку рекомендованому до зарахування». Вона повинна включати: план території ЗВО (та як добиратися до кожного приміщення від вокзалів міста), аудиторії та потрібні адміністративні приміщення, гуртожитки, їдальні, спортивні майданчики, гуртки (в тому числі наукові), спортивні секції тощо. Обов’язково: сайти, електронні адреси, адреси соціальних мереж, телефони.

Таку розсилку неважко здійснювати в автоматичному режимі: необхідний програмний продукт легко отримується в результаті виконання курсової роботи з програмування, або, в крайньому разі, як виконання дипломної роботи бакалавра з Інформаційних технологій. 

9. Створити та підтримувати сукупність форумів для абітурієнтів, який є постійно діючими протягом всього навчального року. Вони повинні мати такі характеристики та функціональні особливості:

• Кожен окремий форум повинен бути організований за спеціальностями чи за спеціалізаціями (якщо вони є ліцензованими/акредитованими в рамках однієї спеціальності).

• Запитання адресуються на ім’я Голови відповідної Проектної групи. Відповідати на них може також і член Проектної групи, вказуючи своє прізвище та посаду.

• Абітурієнти мають право використовувати довільний «нік», вибираючи його при реєстрації. Реєстрація та авторизація не повинні вимагати інформації про персональні дані абітурієнта чи довільного учасника форуму (наприклад, батьків абітурієнта чи школяра).

• Програмне забезпечення форуму повинно забезпечувати автоматичне інформування учасника (як абітурієнта, так і викладача) про звернення до нього чи отримання відповіді на його повідомлення чи запитання. Програмне забезпечення повинно дозволяти користувачам користуватися гаджетами, які працюють з Інтернетом на різних платформах (наприклад, смартфонами чи айфонами).

• Модератором форму є Голова Проектної групи.

• Програмне забезпечення форуму повинно надавати можливість додавати до повідомлення файли (наприклад, документи, фото-, аудіо та відеоматеріали).

• Програмне забезпечення повинно дозволяти архівування/розархівування матеріалів форуму (наприклад, по роках). Наприклад, це можна зробити, використовуючи хмарні технології. 

Веб-сайт ЗВО: інформація для студентів

Студенти під час навчального процесу спілкуються з викладачами переважно під час проведення занять. До того ж здійснюється таке спілкування, як правило, у вузьких рамках конкретної дисципліни. І тільки під час виконання дипломної роботи (бакалавра на 4-му курсі чи магістра на 2-му році навчання) вони отримують можливість спілкуватися з одним (всього лиш одним) викладачем в рамках уже всієї спеціальності.

Звичайно, цього замало для того, щоб отримати необхідні для виконання професійної діяльності уміння та навички.

Відмітимо, що за часів СРСР студенти середніх та старших курсів мали можливість брати участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних науково-технічних тем, які  виконувалися викладачами та науково-технічними працівниками кафедри та науково-дослідних лабораторій. Під час цього студенти знаходили викладачів (чи наукових працівників у лабораторії), у яких вони хотіли та могли навчитися професійній діяльності. Сьогодні, як правило, такої можливості студенти не мають.

Саме тому сьогодні інформацію про викладачів студенти можуть отримати виключно з Інтернету. Передовсім – із веб-сайту свого ВЗО. Для цього кожен викладач повинен мати власну сторінку, на якій повинна бути подана така інформація: 

1. Наукові статті викладача. Бібліографія наукових публікацій з обов’язковим прямим лінком на звантаження тексту в PDF форматі. Якщо текст статті закритий науковим журналом, то можна надати текст однієї із чернеток (наприклад, у варіанті draft (preliminary draft) чи Working paper).

Також тут повинні бути виставлені тексти розділів із колективних монографій, автором яких є викладач одноосібно або у співавторстві (на тих самих умовах, що і наукові статті).

Для сьогоднішнього стану наукової роботи в Українських ЗВО доцільно окремо виділяти перелік статей, які вийшли в журналах WoS та Scopus (перелік за кожен рік), вказуючи належність журналу до квартилів Q1-Q4. При цьому потрібно навести пояснення для абітурієнтів та студентів: що це таке квартиль та чому він є важливим. 

2. Наукові статті викладача, які знаходяться у роботі. Формат Working paper сьогодні широко використовується серед викладачів та науковців.

Існують спеціальні веб-ресурси, на яких науковці виставляють ті свої результати, які вже достатньо сформувалися в науковому плані та готові до широкого обговорення в науковому середовищі, але які ще знаходяться в роботі (наприклад, автор чи автори все ще працюють над формою представлення результатів у вигляді статті в науковому журналі). Прикладами таких веб-ресурсів є Social Science Research Network (SSRN) та National Bureau Economic Research (NSER) для гуманітарних дисциплін (таких як економіка, фінанси, менеджмент, право, освіта тощо), або ArXiv для природничих дисциплін (наприклад, для фізики, математики, комп’ютерних наук та кількісних результатів у статистиці, біології чи економіці).

Тексти статей, виставлених на цих веб-ресурсах, у більшій своїй частині можуть звантажуватися без обмежень, а їх автори можуть розміщувати їх також і на інших Інтернет-платформах (в тому числі й на сайті свого ЗВО). 

3. Навчальна робота. Тут повинні бути (для кожного навчального року, як мінімум – поточного) назви навчальних дисциплін, які читає викладач, навчальний план (наприклад, у вигляді Syllabus), слайди лекцій (у PDF форматі), тексти лекцій чи навчальних посібників (у PDF форматі), які знаходяться у стадії підготовки до друку, завдання (наприклад, задачі, кейси тощо) для виконання під час семестру та підсумкові завдання (останні виставляються після закінчення семестру). Вся ця інформація повинна мати прямі лінки для звантаження у вільному доступі.

Звичайно, наповнення цієї веб-сторінки повинно тривати постійно. 

4. Curriculum Vitae, або біографія викладача. 

5. Перелік фірм (підприємств та організацій, як українських, так і закордонних) та Грантів (українських та закордонних), із якими співпрацює/співпрацював викладач (за роками виконання) із вказуванням назв виконаних тем (бажано також вказати обсяг фінансування), а також тих його особистих результатів, які було використано в цих темах.

Тут також можна надати лінки поточних Проектів (грантів, науково-дослідних та науково-технічних тем), над якими працює в даний момент викладач. 

6. Книги, написані викладачем. Тут викладаються назви як монографій, так і підручників чи посібників, які написані автором одноосібно або у співавторстві.

Допоки книга готується до видання, на цій сторінці може бути виставлено текст її чернетки (draft, preliminary draft). Коли ж книга вийшла, можна залишити лише лінк до її назви у відповідному Інтернет-магазині. 

7. Створити та підтримувати сукупність форумів для комунікації між студентами.

• Його створюють відповідні структури студентського самоврядування, які несуть відповідальність за наповнення форумів.

• Модерують повідомлення форумів студенти, які призначені відповідними органами Студентського самоврядування (або вибрані самими студентами). 

8. Створити та підтримувати сукупність форумів для комунікації між студентами та викладачами.

• Кожен окремий форум організується за: 1) відповідною спеціальністю/спеціалізацією, 2) за курсами та рівнями навчання, та 3) за дисциплінами.

• Повідомлення адресується до конкретного викладача або до Голови/члена Проектної групи.

• Програмне забезпечення форуму повинно забезпечувати автоматичне інформування учасника (як студента, так і викладача) про звернення до нього чи отримання відповіді на його повідомлення чи запитання. програмне забезпечення повинно дозволяти користувачам користуватися гаджетами, які працюють з Інтернетом на різних платформах (наприклад, смартфонами чи айфонами).

• Модератором форму є Голова Проектної групи.

• Програмне забезпечення форуму повинно надавати можливість додавати до повідомлення файли (наприклад, документи, фото-, аудіо та відеоматеріали).

• Програмне забезпечення повинно дозволяти архівування/розархівування матеріалів форуму (наприклад, по роках). Наприклад, це можна зробити, використовуючи хмарні технології. 

9. Електронна поштова скринька викладача повинна мати такі характеристики.

• Зручний інтерфейс.

• Можливість приєднувати до листа (та отримувати від кореспондентів) досить велику кількість та об’єм приєднаних файлів.

• Можливість утримувати досить великий за кількістю та об’ємом архів листування (наприклад, тримати такий архів у відповідній «хмарі ЗВО»).

• Можливість звантажувати exe-файли (наприклад, відкриті програми чи відкрите програмне забезпечування).

• Відсутність блокування веб-сайтів, веб-ресурсів та інших обмежень в доступі та користування Інтернет-мережею.

• Наявність зв’язку електронної пошти із гаджетами, які працюють на різних програмних платформах (наприклад, з айфонами, смартфонами, планшетами, домашніми комп’ютерами тощо).

• Наявність потужної антивірусної програми (з повідомленнями про адресата щодо адрес, із яких надійшло вірусне повідомлення). 

10. Форуми для викладачів має мати такі характеристики.

• Форум організується за 1) спеціальністю/спеціалізацією та 2) науковими групами. Всі форуми є доступними для кожного із викладачів.

• Наявність інформування про повідомлення на електронну пошту викладача.

• Можливість включати в повідомлення файли (документи, фото, відео, аудіо тощо), причому досить великого обсягу.

• Можливість утримувати досить великий за кількістю та об’ємом архів листування (наприклад, тримати такий архів у відповідній «хмарі ЗВО»).

Веб-сайт ЗВО: інформація для МОН, органів державної та регіональної влади та управління, іноземних наукових і фінансових організацій та окремих науковців 

Основним фактором функціонування ЗВО є викладачі. Саме вони визначають як рівень ЗВО, так і його успішність у цілому. Адміністрація, з цієї точки зору, є всього лиш «обслужним персоналом».

Тому потрібно на рівні ЗВО в цілому, надати інформацію про наукові групи, лабораторії та інститути, їх склад (включаючи студентів PhD), напрямки діяльності, отримані та впроваджені (ким і куди) результати, гранти тощо.

Загалом кажучи, наведеної вище інформації є цілком достатньо для того, щоб всі зацікавлені сторони – МОН, органи державної та регіональної влади та управління, іноземні наукові та фінансові організації та окремі науковці – отримали повне уявлення про діяльність ЗВО. 

Висновки 

Наведена структура веб-сайту ЗВО дозволяє вирішити ряд проблем, які сьогодні існують перед вищою школою.

Абітурієнти отримають інформацію, на основі якої вони будуть здатні прийняти усвідомлене рішення. Сьогодні ж вони, як правило, отримують «кота в мішку», орієнтуючись виключно на суб’єктивні заклики адміністрації ЗВО.

Студенти зможуть усвідомлено вибрати собі не тільки «предмети за вибором», але й почнуть співпрацювати із тими викладачами, які зможуть їх «вивести» на робочі місця сучасного рівня. До того ж, вони зможуть отримати інформацію про реальну «вартість» диплома даного ЗВО за даною спеціальністю/спеціалізацією.

Викладачі зможуть продемонструвати свої сильні сторони. Вони будуть зацікавлені у виведенні себе на міжнародний ринок як праці, так і наукових результатів.

ЗВО отримає можливість отримати найкращих для себе студентів. Він продемонструє як свої можливості для стимулювання викладачів, так і наявність реальних наукових колективів із реальними науковими та науково-технічними результатами. Це дозволить українським ЗВО вийти на міжнародний ринок як надання вищої освіти іноземних громадян, так і на міжнародний ринок наукових послуг та міжнародних грантів.

Міжнародна наукова спільнота буде знати, хто, чим саме і на якому науковому рівні займається науковою діяльністю у даному ЗВО. Це призведе до збільшення спільної діяльності (колаборацій) між науковцями різних країн.

Фінансові організації будуть мати можливість надавати гранти та фінансову підтримку саме тим викладачам та саме тим ЗВО, які здатні створити новий, конкурентний продукт.

Органи державної (наприклад, МОН) та регіональної влади та управління будуть мати об’єктивну інформацію про реальні можливості даного ЗВО та про ефективність діяльності адміністрації ЗВО. 

Література 

1. Шиян А. Інтеграція інституту вищої освіти до світового освітнього простору: останній шанс / Освітня політика // Портал Громадських експертів. – 28.12.2017. Доступ за адресою: http://www.education-ua.org/ua/articles/archive/1107-integratsiya-institutu-vishchoji-osviti-do-svitovogo-osvitnogo-prostoru-ostannij-shans.

2. Shiyan, Anatoliy A. and Nikiforova, Liliya O., How to Analyze the Universities in Ukraine: Guide for Applicants from Secondary School (June 1, 2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2272971or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272971. (Текст Українською мовою).

Якою повинна бути структура веб-сайту ЗВО?
Якою повинна бути структура веб-сайту ЗВО?

Заклад вищої освіти (ЗВО) здійснює свою діяльність, спираючись на викладацький склад. В останні роки ЗВО отримали досить великі права для формування навчального процесу за власним рішенням. Внаслідок цього навчальні програми для одних і тих самих спеціальностей можуть відрізнятися для різних ЗВО. Тому виникає потреба довести до абітурієнтів інформацію про особливості навчання, які ЗВО вважає своїми перевагами перед іншими ЗВО України та світу.

Останнім часом Міністерство освіти та науки України, а також Уряд України, приділяють велику увагу до необхідності підвищення наукового рівня викладачів ЗВО та інтегрування їх до міжнародної наукової спільноти, а також удосконалення ними навчального процесу. Інформування про досягнення ЗВО в цих напрямках важливі як для органів державної та регіональної влади та управління, так і для інших ЗВО, які можуть бути зацікавлені у спільних роботах. Також і абітурієнти завдяки ЗМІ починають звертати увагу на наукові та викладацькі досягнення викладачів, які будуть їх навчати у ЗВО.

Нарешті, іноземні науковці також зацікавлені у тому, щоб мати інформацію про наукові здобутки викладачів українських ЗВО та розглядати можливість наукової співпраці з ними.

Таким чином, інформування широкого загалу зацікавлених осіб щодо наукової та викладацької діяльності викладачів ЗВО стає сьогодні необхідністю.

Оптимально таке інформування можна здійснювати через веб-сайт ЗВО, який розміщений в Інтернет. Наявні сьогодні веб-сайти не задовольняють описаним вимогам, тому що раніше перед ними не ставилися такі завдання.

Метою статті є визначення такого наповнення веб-сайтів ЗВО, яке дозволяє задовольнити потреби зацікавлених сторін: МОН, органів державної та регіональної влади та управління, абітурієнтів, іноземних наукових і фінансових організацій та окремих науковців.

В статті не описуються стандартні вимоги (наприклад, авторизація, ідентифікація, автентифікація тощо) до веб-сайтів та веб-ресурсів ЗВО. Не розглядається також наповнення веб-сайту ЗВО, яке вимагається законодавством та нормативними документами МОН України.

 

Веб-сайт ЗВО: інформація для абітурієнтів

Перш за все, абітурієнта цікавить інформація про спеціальності, які він може набути у ЗВО. Також важливою є інформація про відповідні кваліфікації: наприклад, чи є у цьому ЗВО магістратура по тій же спеціальності (бо переїжджати в інше місто або переходити в інший ЗВО не кожен студент захоче).

Як правило, абітурієнт (та часто навіть і студент) не має уявлення про ті функціональні обов’язки, які він повинен виконувати після закінчення ЗВО. Він не має уявлення про вміння та, особливо, навички, які він має можливість отримати під час навчання за даною спеціальністю.

Нарешті, абітурієнт сьогодні ставить питання щодо можливостей працевлаштування за обраною спеціальністю (якраз для цього чудово підходить показник «відсоток випускників, які не знайшли місця роботи за спеціальністю протягом 6 місяців після закінчення ЗВО», - більш детально дивись у [1]).

І, звичайно, абітурієнта цікавлять умови навчання: наявність дружнього до студента адміністративного колективу, досвідчених викладачів, умови навчання в аудиторіях і лабораторіях, умови проживання в гуртожитку та харчування, можливості для занять фізкультурою і спортом, а також відпочинку.

Відповіді на ці запитання студент повинен знайти на веб-сайті ЗВО. І зробити це він повинен легко, не витрачаючи багато часу.

Схарактеризуємо інформацію яка повинна бути на веб-сайті ЗВО для того, щоб в абітурієнта могло скластися об’єктивне враження. Відмітимо, що в [2] проаналізовано основні вимоги абітурієнта та наведено приклад опису ЗВО. Цей текст ми підготували для роздачі з метою абітурієнтам (тоді вони ще повинні були подавати документи особисто), щоб вони могли вибрати ЗВО за об’єктивними критеріями. На жаль, адміністрація не відважилася цей матеріал представити на сайті мого університету. 

Наведу мої пропозиції щодо інформації, яка потрібна абітурієнту для того, щоб усвідомлено прийняти рішення про вступ саме до цього ЗВО. Саме вона і повинна бути представлена на веб-сайті ЗВО: 

1. Докладний опис спеціальностей, за якими здійснюється навчання. Повинні бути зазначені викладачі, які викладають дисципліни професійного спрямування (інформація про наповнення веб-сайту викладачів буде подана окремо), прізвища викладачів Проектних груп для спеціальностей (із зазначенням прізвища Голови). Також повинні бути наведені результати діяльності навчальних груп студентів. 

2. Інформація про умови набуття відповідного кваліфікаційного рівня студентами. Наприклад, має бути наведено створені у ЗВО умови для започаткування та діяльності студентських стартапів, наведена інформація про призерів та зайняті ними місця у Міжнародних студентських олімпіадах та детальна інформація про викладачів, які керівниками цих студентів (наприклад, у Міжнародних олімпіадах з програмування, змаганнях Enactus чи BEST тощо: обов’язково із відповідними презентаціями Проектів та описом, що саме собою являють такі змагання).

Бажано вказати також команди інших ЗВО, яких перемогли студенти. Прикладом такого тексту може бути: «В …. році на Міжнародній олімпіаді Enactus у Мехіко команда студентів нашого університету вийшла із нашої підгрупи у подальший тур змагань. При цьому Проекти, виконані нашою командою, перемогли Проекти найкращих команд студентів-менеджерів із Японії, Канади та Франції». (Випадок реальний: інформація отримана із приватних розмові зі студентами та викладачем – керівником групи пару років тому. На сайті мого університету вона не показана.)

Дуже бажано було б навести вимоги конкретних підприємств, які вони висувають до своїх працівників із заданої спеціальності. При цьому бажано, щоб було наведено лінки на сайти цих підприємств, де наведено ці ж самі вимоги. 

3. Практичні результати зробленого студентами. Наприклад, працюючі комп’ютерні програми (кожен абітурієнт може сам перевірити їх роботу) чи пристрої (тут достатньо відео, - чудово було б, якби ними можна було б цими пристроями управляти дистанційно).

Все це – обов’язково із порівнянням з наявними аналогами за кордоном (особливо із розвинених країн). 

4. Можливості для життя та дозвілля студентів (не забути гуртки художньої самодіяльності). З фотографіями, відео, посиланням на сторінки в Фейсбуці та інших соціальних мережах. Інформація про місто (крім тексту має бути також фото та відео). Інформація про ціни та умови життя у гуртожитку та на зйомних квартирах, про харчування тощо. 

5. Інформація про можливості для занять фізичною культурою та спортом. Наявність стадіону, бігових доріжок, спортивних секцій (описати кваліфікацію тренерів та досягнення їх вихованців). 

6. Інформація про можливості для студентів: участь у програмі Еразмус+ (скільки студентів навчалися в іншому ЗВО (і якому саме, в якій країні), яких спеціальностей та курсів тощо). Можливості та умови для отримання подвійного диплома (коли дипломна робота пишеться одна, але за неї надається 2 дипломи: Український та закордонний, - і вказати, якого саме ЗВО). 

7. Тексти деяких магістерських робіт, а також наукових чи оглядових статей, написаних студентами (можливо, у співавторстві з викладачами (особливо відмітити статті в іноземних наукових журналах). Наприклад, можна створити спеціальний електронний журнал з періодичністю 1-2 рази на рік, в який включати найкращі статті студентів останнього курсу бакалаврату та магістрів. При цьому не потрібно «гнатися» за кількістю: на першому місці повинна бути якість наукової статті. 

8. Під час вступної кампанії потрібно кожному абітурієнту, який бере участь у рейтингу на спеціальність у цьому ЗВО, послідовно посилати:

• Інформацію про ЗВО (буклет) кожному зареєстрованому, у день реєстрації на спеціальність у ЗВО.

• Лист із підписом Ректора при зарахуванні та вітання із цим. Підписи та реквізити: ректор, декан, керівник навчальної програми/спеціальності.

• Кожному рекомендованому до зарахування висилати «Пам’ятку рекомендованому до зарахування». Вона повинна включати: план території ЗВО (та як добиратися до кожного приміщення від вокзалів міста), аудиторії та потрібні адміністративні приміщення, гуртожитки, їдальні, спортивні майданчики, гуртки (в тому числі наукові), спортивні секції тощо. Обов’язково: сайти, електронні адреси, адреси соціальних мереж, телефони.

Таку розсилку неважко здійснювати в автоматичному режимі: необхідний програмний продукт легко отримується в результаті виконання курсової роботи з програмування, або, в крайньому разі, як виконання дипломної роботи бакалавра з Інформаційних технологій. 

9. Створити та підтримувати сукупність форумів для абітурієнтів, який є постійно діючими протягом всього навчального року. Вони повинні мати такі характеристики та функціональні особливості:

• Кожен окремий форум повинен бути організований за спеціальностями чи за спеціалізаціями (якщо вони є ліцензованими/акредитованими в рамках однієї спеціальності).

• Запитання адресуються на ім’я Голови відповідної Проектної групи. Відповідати на них може також і член Проектної групи, вказуючи своє прізвище та посаду.

• Абітурієнти мають право використовувати довільний «нік», вибираючи його при реєстрації. Реєстрація та авторизація не повинні вимагати інформації про персональні дані абітурієнта чи довільного учасника форуму (наприклад, батьків абітурієнта чи школяра).

• Програмне забезпечення форуму повинно забезпечувати автоматичне інформування учасника (як абітурієнта, так і викладача) про звернення до нього чи отримання відповіді на його повідомлення чи запитання. Програмне забезпечення повинно дозволяти користувачам користуватися гаджетами, які працюють з Інтернетом на різних платформах (наприклад, смартфонами чи айфонами).

• Модератором форму є Голова Проектної групи.

• Програмне забезпечення форуму повинно надавати можливість додавати до повідомлення файли (наприклад, документи, фото-, аудіо та відеоматеріали).

• Програмне забезпечення повинно дозволяти архівування/розархівування матеріалів форуму (наприклад, по роках). Наприклад, це можна зробити, використовуючи хмарні технології. 

Веб-сайт ЗВО: інформація для студентів

Студенти під час навчального процесу спілкуються з викладачами переважно під час проведення занять. До того ж здійснюється таке спілкування, як правило, у вузьких рамках конкретної дисципліни. І тільки під час виконання дипломної роботи (бакалавра на 4-му курсі чи магістра на 2-му році навчання) вони отримують можливість спілкуватися з одним (всього лиш одним) викладачем в рамках уже всієї спеціальності.

Звичайно, цього замало для того, щоб отримати необхідні для виконання професійної діяльності уміння та навички.

Відмітимо, що за часів СРСР студенти середніх та старших курсів мали можливість брати участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних науково-технічних тем, які  виконувалися викладачами та науково-технічними працівниками кафедри та науково-дослідних лабораторій. Під час цього студенти знаходили викладачів (чи наукових працівників у лабораторії), у яких вони хотіли та могли навчитися професійній діяльності. Сьогодні, як правило, такої можливості студенти не мають.

Саме тому сьогодні інформацію про викладачів студенти можуть отримати виключно з Інтернету. Передовсім – із веб-сайту свого ВЗО. Для цього кожен викладач повинен мати власну сторінку, на якій повинна бути подана така інформація: 

1. Наукові статті викладача. Бібліографія наукових публікацій з обов’язковим прямим лінком на звантаження тексту в PDF форматі. Якщо текст статті закритий науковим журналом, то можна надати текст однієї із чернеток (наприклад, у варіанті draft (preliminary draft) чи Working paper).

Також тут повинні бути виставлені тексти розділів із колективних монографій, автором яких є викладач одноосібно або у співавторстві (на тих самих умовах, що і наукові статті).

Для сьогоднішнього стану наукової роботи в Українських ЗВО доцільно окремо виділяти перелік статей, які вийшли в журналах WoS та Scopus (перелік за кожен рік), вказуючи належність журналу до квартилів Q1-Q4. При цьому потрібно навести пояснення для абітурієнтів та студентів: що це таке квартиль та чому він є важливим. 

2. Наукові статті викладача, які знаходяться у роботі. Формат Working paper сьогодні широко використовується серед викладачів та науковців.

Існують спеціальні веб-ресурси, на яких науковці виставляють ті свої результати, які вже достатньо сформувалися в науковому плані та готові до широкого обговорення в науковому середовищі, але які ще знаходяться в роботі (наприклад, автор чи автори все ще працюють над формою представлення результатів у вигляді статті в науковому журналі). Прикладами таких веб-ресурсів є Social Science Research Network (SSRN) та National Bureau Economic Research (NSER) для гуманітарних дисциплін (таких як економіка, фінанси, менеджмент, право, освіта тощо), або ArXiv для природничих дисциплін (наприклад, для фізики, математики, комп’ютерних наук та кількісних результатів у статистиці, біології чи економіці).

Тексти статей, виставлених на цих веб-ресурсах, у більшій своїй частині можуть звантажуватися без обмежень, а їх автори можуть розміщувати їх також і на інших Інтернет-платформах (в тому числі й на сайті свого ЗВО). 

3. Навчальна робота. Тут повинні бути (для кожного навчального року, як мінімум – поточного) назви навчальних дисциплін, які читає викладач, навчальний план (наприклад, у вигляді Syllabus), слайди лекцій (у PDF форматі), тексти лекцій чи навчальних посібників (у PDF форматі), які знаходяться у стадії підготовки до друку, завдання (наприклад, задачі, кейси тощо) для виконання під час семестру та підсумкові завдання (останні виставляються після закінчення семестру). Вся ця інформація повинна мати прямі лінки для звантаження у вільному доступі.

Звичайно, наповнення цієї веб-сторінки повинно тривати постійно. 

4. Curriculum Vitae, або біографія викладача. 

5. Перелік фірм (підприємств та організацій, як українських, так і закордонних) та Грантів (українських та закордонних), із якими співпрацює/співпрацював викладач (за роками виконання) із вказуванням назв виконаних тем (бажано також вказати обсяг фінансування), а також тих його особистих результатів, які було використано в цих темах.

Тут також можна надати лінки поточних Проектів (грантів, науково-дослідних та науково-технічних тем), над якими працює в даний момент викладач. 

6. Книги, написані викладачем. Тут викладаються назви як монографій, так і підручників чи посібників, які написані автором одноосібно або у співавторстві.

Допоки книга готується до видання, на цій сторінці може бути виставлено текст її чернетки (draft, preliminary draft). Коли ж книга вийшла, можна залишити лише лінк до її назви у відповідному Інтернет-магазині. 

7. Створити та підтримувати сукупність форумів для комунікації між студентами.

• Його створюють відповідні структури студентського самоврядування, які несуть відповідальність за наповнення форумів.

• Модерують повідомлення форумів студенти, які призначені відповідними органами Студентського самоврядування (або вибрані самими студентами). 

8. Створити та підтримувати сукупність форумів для комунікації між студентами та викладачами.

• Кожен окремий форум організується за: 1) відповідною спеціальністю/спеціалізацією, 2) за курсами та рівнями навчання, та 3) за дисциплінами.

• Повідомлення адресується до конкретного викладача або до Голови/члена Проектної групи.

• Програмне забезпечення форуму повинно забезпечувати автоматичне інформування учасника (як студента, так і викладача) про звернення до нього чи отримання відповіді на його повідомлення чи запитання. програмне забезпечення повинно дозволяти користувачам користуватися гаджетами, які працюють з Інтернетом на різних платформах (наприклад, смартфонами чи айфонами).

• Модератором форму є Голова Проектної групи.

• Програмне забезпечення форуму повинно надавати можливість додавати до повідомлення файли (наприклад, документи, фото-, аудіо та відеоматеріали).

• Програмне забезпечення повинно дозволяти архівування/розархівування матеріалів форуму (наприклад, по роках). Наприклад, це можна зробити, використовуючи хмарні технології. 

9. Електронна поштова скринька викладача повинна мати такі характеристики.

• Зручний інтерфейс.

• Можливість приєднувати до листа (та отримувати від кореспондентів) досить велику кількість та об’єм приєднаних файлів.

• Можливість утримувати досить великий за кількістю та об’ємом архів листування (наприклад, тримати такий архів у відповідній «хмарі ЗВО»).

• Можливість звантажувати exe-файли (наприклад, відкриті програми чи відкрите програмне забезпечування).

• Відсутність блокування веб-сайтів, веб-ресурсів та інших обмежень в доступі та користування Інтернет-мережею.

• Наявність зв’язку електронної пошти із гаджетами, які працюють на різних програмних платформах (наприклад, з айфонами, смартфонами, планшетами, домашніми комп’ютерами тощо).

• Наявність потужної антивірусної програми (з повідомленнями про адресата щодо адрес, із яких надійшло вірусне повідомлення). 

10. Форуми для викладачів має мати такі характеристики.

• Форум організується за 1) спеціальністю/спеціалізацією та 2) науковими групами. Всі форуми є доступними для кожного із викладачів.

• Наявність інформування про повідомлення на електронну пошту викладача.

• Можливість включати в повідомлення файли (документи, фото, відео, аудіо тощо), причому досить великого обсягу.

• Можливість утримувати досить великий за кількістю та об’ємом архів листування (наприклад, тримати такий архів у відповідній «хмарі ЗВО»).

Веб-сайт ЗВО: інформація для МОН, органів державної та регіональної влади та управління, іноземних наукових і фінансових організацій та окремих науковців 

Основним фактором функціонування ЗВО є викладачі. Саме вони визначають як рівень ЗВО, так і його успішність у цілому. Адміністрація, з цієї точки зору, є всього лиш «обслужним персоналом».

Тому потрібно на рівні ЗВО в цілому, надати інформацію про наукові групи, лабораторії та інститути, їх склад (включаючи студентів PhD), напрямки діяльності, отримані та впроваджені (ким і куди) результати, гранти тощо.

Загалом кажучи, наведеної вище інформації є цілком достатньо для того, щоб всі зацікавлені сторони – МОН, органи державної та регіональної влади та управління, іноземні наукові та фінансові організації та окремі науковці – отримали повне уявлення про діяльність ЗВО. 

Висновки 

Наведена структура веб-сайту ЗВО дозволяє вирішити ряд проблем, які сьогодні існують перед вищою школою.

Абітурієнти отримають інформацію, на основі якої вони будуть здатні прийняти усвідомлене рішення. Сьогодні ж вони, як правило, отримують «кота в мішку», орієнтуючись виключно на суб’єктивні заклики адміністрації ЗВО.

Студенти зможуть усвідомлено вибрати собі не тільки «предмети за вибором», але й почнуть співпрацювати із тими викладачами, які зможуть їх «вивести» на робочі місця сучасного рівня. До того ж, вони зможуть отримати інформацію про реальну «вартість» диплома даного ЗВО за даною спеціальністю/спеціалізацією.

Викладачі зможуть продемонструвати свої сильні сторони. Вони будуть зацікавлені у виведенні себе на міжнародний ринок як праці, так і наукових результатів.

ЗВО отримає можливість отримати найкращих для себе студентів. Він продемонструє як свої можливості для стимулювання викладачів, так і наявність реальних наукових колективів із реальними науковими та науково-технічними результатами. Це дозволить українським ЗВО вийти на міжнародний ринок як надання вищої освіти іноземних громадян, так і на міжнародний ринок наукових послуг та міжнародних грантів.

Міжнародна наукова спільнота буде знати, хто, чим саме і на якому науковому рівні займається науковою діяльністю у даному ЗВО. Це призведе до збільшення спільної діяльності (колаборацій) між науковцями різних країн.

Фінансові організації будуть мати можливість надавати гранти та фінансову підтримку саме тим викладачам та саме тим ЗВО, які здатні створити новий, конкурентний продукт.

Органи державної (наприклад, МОН) та регіональної влади та управління будуть мати об’єктивну інформацію про реальні можливості даного ЗВО та про ефективність діяльності адміністрації ЗВО. 

Література 

1. Шиян А. Інтеграція інституту вищої освіти до світового освітнього простору: останній шанс / Освітня політика // Портал Громадських експертів. – 28.12.2017. Доступ за адресою: http://www.education-ua.org/ua/articles/archive/1107-integratsiya-institutu-vishchoji-osviti-do-svitovogo-osvitnogo-prostoru-ostannij-shans.

2. Shiyan, Anatoliy A. and Nikiforova, Liliya O., How to Analyze the Universities in Ukraine: Guide for Applicants from Secondary School (June 1, 2013). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2272971or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2272971. (Текст Українською мовою).

13.01.2019
Анатолій Шиян
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews