Укр Рус

Дата: 16.06.2019

Подписка на новости

«Я-образ» сучасного педагога – реальність чи міф?

Опубликовано
25.08.2018

Нещодавно побачив світ документ «Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи»». В ньому докладно розписані трудові функції вчителя початкових класів.

Зупинимось на «Трудовій функції Г «Рефлексія та професійний саморозвиток»». Вона цікава тим, що має серед складових ««Я-образ» сучасного педагога. Характеристики сучасного педагога». Зашифрована позначенням «Г3З2» і належить до тих «знань», якими повинен володіти сучасний педагог. «Уміння і навички», відповідно даним знанням, «Г3У4. Аналізувати власну педагогічну діяльність щодо відповідності «Я-образу» сучасного педагога» та «Г3У5. Визначати сильні та слабкі сторони власної педагогічної діяльності». Ці знання, уміння та навички є основою компетентності «Г3. Здатність до визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності.»

Отже, сучасний педагог повинен уміти аналізувати власну педагогічну діяльність та визначати її сильні та слабкі сторони щодо відповідності «Я-образу» сучасного педагога. А от що таке ««Я-образ» сучасного педагога», на який треба рівнятись? В яких документах чи рекомендаціях знаходиться опис даного «знання»?

В літературі з психології особистості можна зустріти поняття «Я-концепція». «Я-концепція» є складним багаторівневим утворенням.

У схемі показано місце «Я-образу», який не існує окремо від інших складових «Я-концепції» особистості й взаємопов'язаний з ними.

Отже, де місце «Я-образу» сучасного педагога в «Я-концепції» особистості?

Вивчення літературних джерел педагогічного напряму не дало відповіді на це питання. В статтях та посібниках описується педагогічна майстерність, імідж педагога, самооцінка тощо. А от з описом «Я-образу» сучасного педагога ознайомитись не довелося.

І це не дивно, адже «Я-образ» педагога – лише одна зі складових «Я-концепції» особистості, і яка тісно взаємопов'язана з самооцінкою, емоційною та поведінковими складовими.

«Я-концепція» особистості не є сталою. Карл Роджерс, один з фундаторів гуманістичної психології, зазначив, що «індивідуум володіє великими внутрішніми ресурсами самоусвідомлення, зміни «Я-концепції", своїх атитюдів, саморегульованої поведінки». Але саморозвиток можливий лише за умов відсутності контролю одних людей над іншими. В освітньому процесі це свобода вибору. Поки що вона доволі обмежена.

Існує також поняття «Професійна «Я-концепція», яка є складовою «Я-концепції» особистості. В посібнику «Вікова психологія» (М.В.Савчин, Л.П.Василенко) зазначено: «Поняття "професійна Я-концепція" означає уявлення особистості про себе як професіонала. Вона має реальну та ідеальну складові. Реальна професійна Я-концепція - це реальне уявлення особистості про себе як професіонала, ідеальна професійна Я-концепція - уявлення про свої професійні досягнення. Обидві вони здебільшого не є тотожними, що стимулює професійне самовдосконалення особистості, прагнення до розвитку. Важливим елементом у структурі професійної Я-концепції особистості є професійна самооцінка - оцінка себе як суб'єкта професійної діяльності. У ній виокремлюють операційно-діяльнісний та особистісний аспекти. Операційно-діяльнісний аспект самооцінки пов'язаний з оцінюванням себе як суб'єкта діяльності й виражається в оцінюванні досягнень, свого професійного рівня (сформованості операцій і навичок), рівня компетентності (систем професійних знань, умінь і навичок) і стилю діяльності. Особистісний аспект професійної самооцінки виражається в оцінюванні власних якостей у зв'язку з ідеалом образу Я-професійне. Ці два аспекти самооцінки не завжди узгоджуються між собою, що негативно впливає на професійну адаптацію, досягнення успіху і професійний розвиток особистості.»

Отже, «Я-образ» сучасного педагога, його характеристики, уміння аналізувати власну педагогічну діяльність щодо відповідності «Я-образу» сучасного педагога та уміння визначати сильні та слабкі сторони власної педагогічної діяльності – є складовими професійної «Я-концепції».

Доцільно замінити поняття ««Я-образ» сучасного педагога» на поняття «Я-концепція педагога» без слова «сучасного», адже воно нав’язує стереотипне сприйняття вчителя на рівні «тут і зараз», що є перепоною до самоактуалізації, не дозволяє «зазирнути в завтра».

https://pidruchniki.com/16990923/psihologiya/vikova_psihologiya

http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html

https://studme.com.ua/181310095152/psihologiya/samosoznanie_lichnosti_ya-kontseptsiya.htm

https://studfiles.net/preview/6489104/

Олена Єфименко, психолог, вчителька початкових класів.

«Я-образ» сучасного педагога – реальність чи міф?
«Я-образ» сучасного педагога – реальність чи міф?

Нещодавно побачив світ документ «Професійний стандарт на професію «Вчитель початкової школи»». В ньому докладно розписані трудові функції вчителя початкових класів.

25.08.2018

Зупинимось на «Трудовій функції Г «Рефлексія та професійний саморозвиток»». Вона цікава тим, що має серед складових ««Я-образ» сучасного педагога. Характеристики сучасного педагога». Зашифрована позначенням «Г3З2» і належить до тих «знань», якими повинен володіти сучасний педагог. «Уміння і навички», відповідно даним знанням, «Г3У4. Аналізувати власну педагогічну діяльність щодо відповідності «Я-образу» сучасного педагога» та «Г3У5. Визначати сильні та слабкі сторони власної педагогічної діяльності». Ці знання, уміння та навички є основою компетентності «Г3. Здатність до визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності.»

Отже, сучасний педагог повинен уміти аналізувати власну педагогічну діяльність та визначати її сильні та слабкі сторони щодо відповідності «Я-образу» сучасного педагога. А от що таке ««Я-образ» сучасного педагога», на який треба рівнятись? В яких документах чи рекомендаціях знаходиться опис даного «знання»?

В літературі з психології особистості можна зустріти поняття «Я-концепція». «Я-концепція» є складним багаторівневим утворенням.

У схемі показано місце «Я-образу», який не існує окремо від інших складових «Я-концепції» особистості й взаємопов'язаний з ними.

Отже, де місце «Я-образу» сучасного педагога в «Я-концепції» особистості?

Вивчення літературних джерел педагогічного напряму не дало відповіді на це питання. В статтях та посібниках описується педагогічна майстерність, імідж педагога, самооцінка тощо. А от з описом «Я-образу» сучасного педагога ознайомитись не довелося.

І це не дивно, адже «Я-образ» педагога – лише одна зі складових «Я-концепції» особистості, і яка тісно взаємопов'язана з самооцінкою, емоційною та поведінковими складовими.

«Я-концепція» особистості не є сталою. Карл Роджерс, один з фундаторів гуманістичної психології, зазначив, що «індивідуум володіє великими внутрішніми ресурсами самоусвідомлення, зміни «Я-концепції", своїх атитюдів, саморегульованої поведінки». Але саморозвиток можливий лише за умов відсутності контролю одних людей над іншими. В освітньому процесі це свобода вибору. Поки що вона доволі обмежена.

Існує також поняття «Професійна «Я-концепція», яка є складовою «Я-концепції» особистості. В посібнику «Вікова психологія» (М.В.Савчин, Л.П.Василенко) зазначено: «Поняття "професійна Я-концепція" означає уявлення особистості про себе як професіонала. Вона має реальну та ідеальну складові. Реальна професійна Я-концепція - це реальне уявлення особистості про себе як професіонала, ідеальна професійна Я-концепція - уявлення про свої професійні досягнення. Обидві вони здебільшого не є тотожними, що стимулює професійне самовдосконалення особистості, прагнення до розвитку. Важливим елементом у структурі професійної Я-концепції особистості є професійна самооцінка - оцінка себе як суб'єкта професійної діяльності. У ній виокремлюють операційно-діяльнісний та особистісний аспекти. Операційно-діяльнісний аспект самооцінки пов'язаний з оцінюванням себе як суб'єкта діяльності й виражається в оцінюванні досягнень, свого професійного рівня (сформованості операцій і навичок), рівня компетентності (систем професійних знань, умінь і навичок) і стилю діяльності. Особистісний аспект професійної самооцінки виражається в оцінюванні власних якостей у зв'язку з ідеалом образу Я-професійне. Ці два аспекти самооцінки не завжди узгоджуються між собою, що негативно впливає на професійну адаптацію, досягнення успіху і професійний розвиток особистості.»

Отже, «Я-образ» сучасного педагога, його характеристики, уміння аналізувати власну педагогічну діяльність щодо відповідності «Я-образу» сучасного педагога та уміння визначати сильні та слабкі сторони власної педагогічної діяльності – є складовими професійної «Я-концепції».

Доцільно замінити поняття ««Я-образ» сучасного педагога» на поняття «Я-концепція педагога» без слова «сучасного», адже воно нав’язує стереотипне сприйняття вчителя на рівні «тут і зараз», що є перепоною до самоактуалізації, не дозволяє «зазирнути в завтра».

https://pidruchniki.com/16990923/psihologiya/vikova_psihologiya

http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html

https://studme.com.ua/181310095152/psihologiya/samosoznanie_lichnosti_ya-kontseptsiya.htm

https://studfiles.net/preview/6489104/

Олена Єфименко, психолог, вчителька початкових класів.

1234
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews