Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Подписка на новости

ПРО ПРОЕКТ

Важливою запорукою успішних реформ в освітній галузі є співпраця урядових інституцій з громадянським суспільством, зокрема експертним середовищем.

В Україні не склалася стала практика ефективної взаємодії громадськості та влади в обговоренні і ухваленні важливих управлінських рішень у сфері освіти, в т.ч. і під час обговорення та прийняття нормативних і законодавчих актів. Органами законодавчої та виконавчої влади лише імітується діалог між ними та громадським сектором. Яскравими прикладами цього є існуюча практика обговорення проектів важливих документів, що визначають стратегію і тактику розвитку освітньої системи України (зокрема Національної стратегії розвитку освіти в Україні), діяльність провладних освітянських ЗМІ, які висвітлюють лише одну точку зору на ті чи інші події освітнього життя, відсутність публічних і відкритих дискусій з актуальних питань функціонування освітнього сектору. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти не реагує на проблеми, про які сигналізує суспільство і не пропонує варіанти їх рішень, які були б узгоджені різними суспільними групами. Прикладом є затяжний процес розробки і узгодження гостро необхідного закону "Про вищу освіту".

У той же час, завдяки реалізації Міжнародним фондом «Відродження» у 2006-2012 рр. ряду проектів, в Україні сформована незалежна експертна спільнота, представники якої володіють значним потенціалом для впливу на підготовку та прийняття управлінських рішень. Однак, їхній потенціал залишається не використаним через ряд причин. Насамперед, йдеться про розпорошеність незалежного експертного середовища, відсутність продуктивного діалогу та обміну інформацією між громадськими організаціями, експертними групами та владою, зокрема, законотворчим органом Верховною Радою, який покликаний створювати законодавче поле для реалізації реформ. Фактично, виникла ситуація за якої наявний експертно-аналітичний потенціал суспільства не використовується.

Відсутній також багатофункціональний розвинутий інтернет-майданчик для обговорення законодавчих ініціатив, вироблення альтернативних політик, спрямованих на розв’язання поточних і перспективних проблем, надання достовірної аналітичної інформації про ситуацію в освітній галузі. Існуючі в Україні інтернет-ресурси, що спеціалізуються на освітній тематиці, в силу різних причин такі завдання не виконують. Окрім того, вони є не є місцем проведення публічних дискусій, публікації альтернативних поглядів на ті чи інші проблеми розвитку освітньої системи, засобом публічного діалогу з владою. В Україні відсутня практика систематичного проведення публічних дискусій з проблем освіти та участю відомих політиків, громадських діячів, батьків, споживачів та замовників освітніх послуг, активної участі громадськості у експертизі законодавчих ініціатив, виробленні і доведенні пропозицій щодо їхнього удосконалення до органів законодавчої та виконавчої влади.

Пропонований проект спрямований на розв’язання таких проблем:

- налагодження конструктивної співпраці між законодавчою владою і громадськістю у освітньому секторі;

- консолідація та мобілізація зусиль представників громадських організацій та експертного середовища у розробці та прийнятті законодавчих і нормативних актів у галузі освіти, що відповідають очікуванням і потребам прогресивної частини суспільства;

- забезпечення сприятливих умов для публічної дискусії представників громадянського суспільства стосовно актуальних проблем функціонування освітньої галузі, з’ясування можливих альтернатив їхнього вирішення;

- організація відкритого публічного діалогу з владою стосовно актуальних проблем функціонування освітньої галузі;

- лобіювання законодавчих і нормативних актів у освітній галузі.

Проект передбачає створення громадської експертно-аналітичної групи у співпраці з Комітетом Верховної Ради з науки та освіти, участь цієї групи у законотворчій діяльності та у відкритому діалозі з законодавчим органом з метою:

- консолідації, мобілізації та активізації зусиль громадськості, незалежного експертного середовища з метою посилення їхнього впливу на прийняття рішень в сфері освіти, формування освітньої законодавчої і нормативної бази;

- пошуку нових шляхів і створення прецеденту взаємодії органу законодавчої влади в особі Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та представників громадськості й експертного середовища у розбудові освітньої системи держави;

- активізації публічного діалогу громадськості з владою із актуальних питань функціонування освітньої системи;

- забезпечення впливу «третього сектору» на органи влади і державного управління.

В рамках проекту створюється Інтернет-ресурс «Освітня політика», який буде слугувати інформаційно-комунікативним майданчиком. Проект має створити суспільний прецедент конструктивної взаємодії між третім сектором і вищим законодавчим органом в освітньому секторі, стати передумовою для запровадження такої взаємодії/співпраці як постійної практики. У перспективі група має стати основою для створення постійно діючої експертно-громадської мережі, коаліції незалежних експертів в галузі освітньої політики.

ПРО ПРОЕКТ
Скрыть
ПРО ПРОЕКТ

Важливою запорукою успішних реформ в освітній галузі є співпраця урядових інституцій з громадянським суспільством, зокрема експертним середовищем.

В Україні не склалася стала практика ефективної взаємодії громадськості та влади в обговоренні і ухваленні важливих управлінських рішень у сфері освіти, в т.ч. і під час обговорення та прийняття нормативних і законодавчих актів. Органами законодавчої та виконавчої влади лише імітується діалог між ними та громадським сектором. Яскравими прикладами цього є існуюча практика обговорення проектів важливих документів, що визначають стратегію і тактику розвитку освітньої системи України (зокрема Національної стратегії розвитку освіти в Україні), діяльність провладних освітянських ЗМІ, які висвітлюють лише одну точку зору на ті чи інші події освітнього життя, відсутність публічних і відкритих дискусій з актуальних питань функціонування освітнього сектору. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти не реагує на проблеми, про які сигналізує суспільство і не пропонує варіанти їх рішень, які були б узгоджені різними суспільними групами. Прикладом є затяжний процес розробки і узгодження гостро необхідного закону "Про вищу освіту".

У той же час, завдяки реалізації Міжнародним фондом «Відродження» у 2006-2012 рр. ряду проектів, в Україні сформована незалежна експертна спільнота, представники якої володіють значним потенціалом для впливу на підготовку та прийняття управлінських рішень. Однак, їхній потенціал залишається не використаним через ряд причин. Насамперед, йдеться про розпорошеність незалежного експертного середовища, відсутність продуктивного діалогу та обміну інформацією між громадськими організаціями, експертними групами та владою, зокрема, законотворчим органом Верховною Радою, який покликаний створювати законодавче поле для реалізації реформ. Фактично, виникла ситуація за якої наявний експертно-аналітичний потенціал суспільства не використовується.

Відсутній також багатофункціональний розвинутий інтернет-майданчик для обговорення законодавчих ініціатив, вироблення альтернативних політик, спрямованих на розв’язання поточних і перспективних проблем, надання достовірної аналітичної інформації про ситуацію в освітній галузі. Існуючі в Україні інтернет-ресурси, що спеціалізуються на освітній тематиці, в силу різних причин такі завдання не виконують. Окрім того, вони є не є місцем проведення публічних дискусій, публікації альтернативних поглядів на ті чи інші проблеми розвитку освітньої системи, засобом публічного діалогу з владою. В Україні відсутня практика систематичного проведення публічних дискусій з проблем освіти та участю відомих політиків, громадських діячів, батьків, споживачів та замовників освітніх послуг, активної участі громадськості у експертизі законодавчих ініціатив, виробленні і доведенні пропозицій щодо їхнього удосконалення до органів законодавчої та виконавчої влади.

Пропонований проект спрямований на розв’язання таких проблем:

- налагодження конструктивної співпраці між законодавчою владою і громадськістю у освітньому секторі;

- консолідація та мобілізація зусиль представників громадських організацій та експертного середовища у розробці та прийнятті законодавчих і нормативних актів у галузі освіти, що відповідають очікуванням і потребам прогресивної частини суспільства;

- забезпечення сприятливих умов для публічної дискусії представників громадянського суспільства стосовно актуальних проблем функціонування освітньої галузі, з’ясування можливих альтернатив їхнього вирішення;

- організація відкритого публічного діалогу з владою стосовно актуальних проблем функціонування освітньої галузі;

- лобіювання законодавчих і нормативних актів у освітній галузі.

Проект передбачає створення громадської експертно-аналітичної групи у співпраці з Комітетом Верховної Ради з науки та освіти, участь цієї групи у законотворчій діяльності та у відкритому діалозі з законодавчим органом з метою:

- консолідації, мобілізації та активізації зусиль громадськості, незалежного експертного середовища з метою посилення їхнього впливу на прийняття рішень в сфері освіти, формування освітньої законодавчої і нормативної бази;

- пошуку нових шляхів і створення прецеденту взаємодії органу законодавчої влади в особі Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та представників громадськості й експертного середовища у розбудові освітньої системи держави;

- активізації публічного діалогу громадськості з владою із актуальних питань функціонування освітньої системи;

- забезпечення впливу «третього сектору» на органи влади і державного управління.

В рамках проекту створюється Інтернет-ресурс «Освітня політика», який буде слугувати інформаційно-комунікативним майданчиком. Проект має створити суспільний прецедент конструктивної взаємодії між третім сектором і вищим законодавчим органом в освітньому секторі, стати передумовою для запровадження такої взаємодії/співпраці як постійної практики. У перспективі група має стати основою для створення постійно діючої експертно-громадської мережі, коаліції незалежних експертів в галузі освітньої політики.

23.07.2013
Разработчик
*
Поделиться

Оставьте комментарий

Через сайт
Через Вконтакте
Через Фейсбук

Комментарии  

Автор: Brooke
Опубликовано 31.05.2016 в 07:40
My loved ones always say that I am just wasting my time
right here at web, however I realize I am just getting familiarity all the time
by reading thes pleasant articles or reviews.


Also visit my weblog JuleneMTatem: resurs-ik.ru/.../94554
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews