Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Подписка на новости

Інтернаціоналізації вищої освіти у цифрах

Автор:
Світлана Благодєтєлєва-Вовк
Опубликовано
11.01.2015

Інтернаціоналізація вищої освіти України надає реальний шанс для її розвитку. На глобальному рівні для цього склалася надзвичайно сприятлива ситуація: у більшості країн Африки та деяких країнах Азії і Латинської Америки продовжується демографічний вибух. 

Таблиця 1.

Світові демографічні показники 

Назва регіону

Чисельність населення у 2012 р., млн. осіб

Коефіцієнт фертиль-ності

Частка населення молодша 15 років, %

Частка населення молодша 15 років, млн. осіб

Чисельність населення у 2025, млн. осіб

Чисельність населення у

2050, млн. осіб

Світ загалом

7 058

2,5

27

1905,7

8 082

9 624

Розвинені країни

1 243

1,7

17

211,3

1 292 

1 338

Країни, що розвиваються

5 814

2,7

30

1744,2

6 789

8 286

Найменш розвинені країни

876

4,5

41

359,2

1 185

1 899

Африка

1 072

4,7

41

439,5

1 446

2 339

Північна Америка

349

2,0

20

69,8

391 

471

Латинська Америка

599

2,3

29

173,7

672

740

Азія

4 260

2,2

26

1107,6

4 779

5 284

Європа

740

1,6

16

118,4

750

732

Океанія

37

2,5

24

8,9

44

57

Джерело: [1], [2]. 

Чисельність студентів уключених у інтернаціональні освітні відносили постійно зростала, при цьому найбільш динамічно за останні 10 років – з середньою швидкістю 7,1% щорічно [4; 361].

За  даними Інституту статистики ЮНЕСКО чисельність студентів, що набувають освіту за кордоном у 1980-му році становила близько 1,1 млн. осіб. У 1990-му їх кількість становила 1,3 млн. осіб. У 2000-му році цей показник мав значення 2 млн. студентів, у 2010-му – 3,6 млн. осіб [3; 1], а в 2012 році – 4,1 млн. студентів [4; 360]. 

 П. Дж. Альтбач (Altbach, P. G.) у своїй роботі [5] прогнозує зростання чисельності таких студентів до 8 млн. осіб до 2020 року, тобто практично у понад два рази, або зі швидкістю близько 12,5 % щороку.

Сучасний стан глобального руху студентів, що отримують вищу освіту характеризується такими даними [6]:

1. Найбільші приймаючі країни:

 • США (19%)
 • Великобританія (11%)
 • Австралія (8%)
 • Франція (7%)
 • Німеччина (6%)
 • Японія (4%) 

2. Звідки та куди прямують студенти:

 • Арабські країни: Франція (29%), США (13%), Великобританія (10%);
 • Центральна та Східна Європа: Німеччина (16%), Росія (10%), США (8%);
 • Центральна Азія: Росія (46%), Киргизстан (10%), Туреччина (7%);
 • Східна Азія та Океанія: США (28%), Австралія (17%), Японія (12%);
 • Латинська Америка: США (33%), Іспанія (15%), Куба (11%);
 • Північна Америка та Західна Європа: Великобританія (23%), США (15%), Німеччина (8%);
 • Південна та Західна Азія: США (38%), Великобританія (18%), Австралія (11%);
 • Африка південніше Сахари: Франція (19%), Південна Африка (17%), Великобританія (12%). 

3. Найбільші країни, з яких приїздять студенти: Китай (17%), Індія, Південна Корея. З них походять 52% всіх інтернаціональних студентів.

4. Найбільш мобільними студентами у світі є представники Центральної Азії (6% від загально числа студентів у цих країнах) та країн Африки південніше Сахари (5 осіб зі 100 студентів).

5. Інтернаціональні студенти становлять понад 10% від частки студентів зокрема в Австралії (22,5%), Великобританії (16%), Австрії (15,4%), Швейцарії (15,4%), Франції (11,6%) [4; 372]. 

6. Підходи щодо оплати освітніх послуг різняться від країни до країни, проте, можна виділити такі з них:

 • Оплата для іноземних студентів вища, ніж для громадян власної країни. Це характерно для США, Великобританії, Австралії, Австрії, Росії, Канади;
 • Як для громадян так і для іноземних студентів оплата тотожна. Існує в таких країнах як Німеччина, Франція, Італія, Південна Корея, Японія, Мексика, Іспанія;
 • Оплата відсутня, як для власних громадян, так і для закордонних студентів. Цей підхід практикується у Фінляндії, Норвегії, Швеції, Ісландії [4; 366]. 

Отже, найзатребуванішими іноземними студентами є освітні послуги в США, Великобританії та Австралії. Якість освіти в цих країнах традиційно вважається найвищою.

Оптимальною щодо якості/витрат на здобуття освіти та доступності щодо опанування мови є система вищої освіти Німеччині.

Унікальним освітнім феноменом Центральної і Східної Європи є Чехія, яка у міжнародному розподілі праці спеціалізується саме на наданні послуг із здобуття вищої освіти.

Відкритим залишається питання щодо здатності провідних країн задовольнити усе зростаючий глобальний попит на вищу освіту. Тому в України з’являється реальний шанс для збереження та оновлення вищої освіти за рахунок її інтернаціоналізації, зокрема залучення іноземних студентів.

Для забезпечення інтернаціоналізації системи вищої освіти в Україні частка іноземних студентів має досягнути як мінімум 10% від загальної чисельності студентів, тобто близько 170-180 тис. осіб. За умови дотримання прогнозованих П. Дж. Альтбачемтемпів зростання на рівні 12,5% щорічно до 2020 року їх кількість має збільшитися до 120 тис. осіб. Їхній щорічний фінансовий внесок у економіку України орієнтовно складе 10 млрд. гривень. За умови реалізації сильної та гнучкої політики щодо залучення іноземних студентів можна досягнути рівня 15-20% зростання щорічно, тобто від 133 до 155 тис. осіб до 2020 року, що у значеннях показника імовірно отриманого доходу відповідно становитиме від 11 до 13 млрд. грн. У свою чергу, високі темпи росту дозволять вирішити поставлену стратегічну задачу до 2025 року. 

Література

1. 2010 WORLD POPULATION DATA SHEET / Population Reference Bureau. – Washington. – 2010. – 19p.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.prb.com

2. 2012 WORLD POPULATION DATA SHEET / Population Reference Bureau. – Washington. – 2012. – 20 p.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.prb.com

3. NEW PATTERNS IN STUDENT MOBILITY IN THE SOUTHERN AFRICA DEVELOPMENT COMMUNITY1 // UIS INFORMATION BULLETIN No. 7 - UNESCO Institute for Statistics. -  February 2012. – 17 p.

4. OECD (2012), Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en

5. Altbach, P. G. Globalization and the university: Realities in an unequal world. / In J. J. F. Forest and P. G. Altbach (Eds.) // International handbook of higher education (pp. 121-139).Dordrecht, The Netherlands: Springer.

6. Global Flow of Tertiary-Level Students  // UNESCO Institute for Statistics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx

Світлана Благодєтєлєва-Вовк, к.е.н, доцент, незалежна дослідниця

Інтернаціоналізації вищої освіти у цифрах
Інтернаціоналізації вищої освіти у цифрах

Інтернаціоналізація вищої освіти України надає реальний шанс для її розвитку. На глобальному рівні для цього склалася надзвичайно сприятлива ситуація: у більшості країн Африки та деяких країнах Азії і Латинської Америки продовжується демографічний вибух. 

Таблиця 1.

Світові демографічні показники 

Назва регіону

Чисельність населення у 2012 р., млн. осіб

Коефіцієнт фертиль-ності

Частка населення молодша 15 років, %

Частка населення молодша 15 років, млн. осіб

Чисельність населення у 2025, млн. осіб

Чисельність населення у

2050, млн. осіб

Світ загалом

7 058

2,5

27

1905,7

8 082

9 624

Розвинені країни

1 243

1,7

17

211,3

1 292 

1 338

Країни, що розвиваються

5 814

2,7

30

1744,2

6 789

8 286

Найменш розвинені країни

876

4,5

41

359,2

1 185

1 899

Африка

1 072

4,7

41

439,5

1 446

2 339

Північна Америка

349

2,0

20

69,8

391 

471

Латинська Америка

599

2,3

29

173,7

672

740

Азія

4 260

2,2

26

1107,6

4 779

5 284

Європа

740

1,6

16

118,4

750

732

Океанія

37

2,5

24

8,9

44

57

Джерело: [1], [2]. 

Чисельність студентів уключених у інтернаціональні освітні відносили постійно зростала, при цьому найбільш динамічно за останні 10 років – з середньою швидкістю 7,1% щорічно [4; 361].

За  даними Інституту статистики ЮНЕСКО чисельність студентів, що набувають освіту за кордоном у 1980-му році становила близько 1,1 млн. осіб. У 1990-му їх кількість становила 1,3 млн. осіб. У 2000-му році цей показник мав значення 2 млн. студентів, у 2010-му – 3,6 млн. осіб [3; 1], а в 2012 році – 4,1 млн. студентів [4; 360]. 

 П. Дж. Альтбач (Altbach, P. G.) у своїй роботі [5] прогнозує зростання чисельності таких студентів до 8 млн. осіб до 2020 року, тобто практично у понад два рази, або зі швидкістю близько 12,5 % щороку.

Сучасний стан глобального руху студентів, що отримують вищу освіту характеризується такими даними [6]:

1. Найбільші приймаючі країни:

 • США (19%)
 • Великобританія (11%)
 • Австралія (8%)
 • Франція (7%)
 • Німеччина (6%)
 • Японія (4%) 

2. Звідки та куди прямують студенти:

 • Арабські країни: Франція (29%), США (13%), Великобританія (10%);
 • Центральна та Східна Європа: Німеччина (16%), Росія (10%), США (8%);
 • Центральна Азія: Росія (46%), Киргизстан (10%), Туреччина (7%);
 • Східна Азія та Океанія: США (28%), Австралія (17%), Японія (12%);
 • Латинська Америка: США (33%), Іспанія (15%), Куба (11%);
 • Північна Америка та Західна Європа: Великобританія (23%), США (15%), Німеччина (8%);
 • Південна та Західна Азія: США (38%), Великобританія (18%), Австралія (11%);
 • Африка південніше Сахари: Франція (19%), Південна Африка (17%), Великобританія (12%). 

3. Найбільші країни, з яких приїздять студенти: Китай (17%), Індія, Південна Корея. З них походять 52% всіх інтернаціональних студентів.

4. Найбільш мобільними студентами у світі є представники Центральної Азії (6% від загально числа студентів у цих країнах) та країн Африки південніше Сахари (5 осіб зі 100 студентів).

5. Інтернаціональні студенти становлять понад 10% від частки студентів зокрема в Австралії (22,5%), Великобританії (16%), Австрії (15,4%), Швейцарії (15,4%), Франції (11,6%) [4; 372]. 

6. Підходи щодо оплати освітніх послуг різняться від країни до країни, проте, можна виділити такі з них:

 • Оплата для іноземних студентів вища, ніж для громадян власної країни. Це характерно для США, Великобританії, Австралії, Австрії, Росії, Канади;
 • Як для громадян так і для іноземних студентів оплата тотожна. Існує в таких країнах як Німеччина, Франція, Італія, Південна Корея, Японія, Мексика, Іспанія;
 • Оплата відсутня, як для власних громадян, так і для закордонних студентів. Цей підхід практикується у Фінляндії, Норвегії, Швеції, Ісландії [4; 366]. 

Отже, найзатребуванішими іноземними студентами є освітні послуги в США, Великобританії та Австралії. Якість освіти в цих країнах традиційно вважається найвищою.

Оптимальною щодо якості/витрат на здобуття освіти та доступності щодо опанування мови є система вищої освіти Німеччині.

Унікальним освітнім феноменом Центральної і Східної Європи є Чехія, яка у міжнародному розподілі праці спеціалізується саме на наданні послуг із здобуття вищої освіти.

Відкритим залишається питання щодо здатності провідних країн задовольнити усе зростаючий глобальний попит на вищу освіту. Тому в України з’являється реальний шанс для збереження та оновлення вищої освіти за рахунок її інтернаціоналізації, зокрема залучення іноземних студентів.

Для забезпечення інтернаціоналізації системи вищої освіти в Україні частка іноземних студентів має досягнути як мінімум 10% від загальної чисельності студентів, тобто близько 170-180 тис. осіб. За умови дотримання прогнозованих П. Дж. Альтбачемтемпів зростання на рівні 12,5% щорічно до 2020 року їх кількість має збільшитися до 120 тис. осіб. Їхній щорічний фінансовий внесок у економіку України орієнтовно складе 10 млрд. гривень. За умови реалізації сильної та гнучкої політики щодо залучення іноземних студентів можна досягнути рівня 15-20% зростання щорічно, тобто від 133 до 155 тис. осіб до 2020 року, що у значеннях показника імовірно отриманого доходу відповідно становитиме від 11 до 13 млрд. грн. У свою чергу, високі темпи росту дозволять вирішити поставлену стратегічну задачу до 2025 року. 

Література

1. 2010 WORLD POPULATION DATA SHEET / Population Reference Bureau. – Washington. – 2010. – 19p.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.prb.com

2. 2012 WORLD POPULATION DATA SHEET / Population Reference Bureau. – Washington. – 2012. – 20 p.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.prb.com

3. NEW PATTERNS IN STUDENT MOBILITY IN THE SOUTHERN AFRICA DEVELOPMENT COMMUNITY1 // UIS INFORMATION BULLETIN No. 7 - UNESCO Institute for Statistics. -  February 2012. – 17 p.

4. OECD (2012), Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing.[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en

5. Altbach, P. G. Globalization and the university: Realities in an unequal world. / In J. J. F. Forest and P. G. Altbach (Eds.) // International handbook of higher education (pp. 121-139).Dordrecht, The Netherlands: Springer.

6. Global Flow of Tertiary-Level Students  // UNESCO Institute for Statistics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx

Світлана Благодєтєлєва-Вовк, к.е.н, доцент, незалежна дослідниця

11.01.2015
Світлана Благодєтєлєва-Вовк
*
Поделиться

Оставьте комментарий

Через сайт
Через Вконтакте
Через Фейсбук

Комментарии  

Автор: Жук М.В.
Опубликовано 09.11.2015 в 12:44
Пані Світлано, клас, що вашу січнева статтю і мою листопадну змістовно можно поєднати в одну.
Автор: Владислав Смирнов
Опубликовано 22.04.2015 в 14:11
За моїми даними, у 2011 році Україна мала 585 студентів на 10 000 населення (це 2-е місце у світі (!) після США, де 602 студенти на 10 000 населення). Але США контролюють одну третину міжнародного ринку освітніх послуг і щорічно отримуюють за навчання іноземних студентів бл. 12 мільярдів доларів. Україна ж сьогодні спроможна притягнути до себе лише 35 тисяч іноземних студентів. Це близько 1% від загальної їх кількості у нашій країні. Прибутки від надання освітніх послуг не перевищують 200 тисяч доларів. Виникає запитання, а чи є така галузь, де за 5 років прибутки можна збільшити з 200 тис. до 10 млрд.? Це ж УТОПІЯ!
До того ж ми закриваємо універсітети. Звільняємо досвічених професорів і доцентів, утискаємо тих, хто використовує у професійному спілкуванні словосполучення Triangle of Knowledge або scientific relations.
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews