Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Подписка на новости

Як прирівняти непорівнянне?

Автор:
Володимир Бахрушин
Опубликовано
31.03.2015

В Україні продовжуються дискусії з приводу законопроекту № 2335, який, зокрема, пропонує враховувати при вступі до вищих навчальних закладів сертифікати ЗНО всіх років. На першій погляд, ідея непогана. Особливо, якщо взяти до уваги те, що абітурієнтів українським університетам не вистачає, а у багатьох країнах результати подібних стандартизованих іспитів дійсні протягом 2 – 5, а іноді і більше років.

Але при запровадженні ЗНО від самого початку перед розробниками тестів ставили завдання створити інструмент, придатний для ранжирування абітурієнтів, які одночасно складають один і той самий тест. Такий інструмент і було розроблено. Досвід його використання виявив і переваги, і проблеми. Однією з них є непорівнянність результатів тестів, що складалися у різні роки. Саме через це під тиском громадськості було прийняте рішення, що у 2015 р. при вступі до ВНЗ будуть враховуватися тільки цьогорічні сертифікати ЗНО. Для усунення наявних проблем потрібно розвивати методологію, вдосконалювати тести, вкладати кошти у розвиток матеріальної бази УЦОЯО тощо. Можливо, будуть потрібні і певні зміни у законодавстві. Наприклад, ст. 45, регламентуючи терміни затвердження переліку програм ЗНО, не враховує, що є не тільки такі дисципліни, за якими тестування проводиться вже багато років. Можуть бути і нові тести. Рішення про початок роботи над ними треба ухвалювати набагато раніше. Та сама ст. 45 передбачає, що разом із затвердженням переліків програм необхідно щорічно затверджувати і самі програми. Але ж щорічна зміна програм ЗНО є одним з головних факторів, які визначають непорівнянність результатів різних років. Тому, мабуть, є сенс переглянути і цю норму. Чого не потрібно робити – це протягувати через Верховну Раду скороспілі рішення, реалізація яких є неможливою. Тим більше, що пропоновані законопроектом 2335 норми взагалі виходять поза межі компетенції Верховної Ради, бо значною мірою стосуються не правових, а суто технологічних і методичних питань. Чи можна уявити собі, наприклад, що згодом, хтось з депутатів запропонує закон, за яким Уряд чи певна державна установа повинні будуть протягом 2 місяців створити механізм конвертації двигунів Мелітопольського моторного заводу у двигуни ПАТ «Мотор-Січ» для забезпечення рівних прав виробників на доступ до ринку? 

Деякі показники тестів ЗНО

Нижче наведено деякі характеристики тестів ЗНО минулих років, які на мою думку, досить переконливо свідчать про непорівнянність результатів тестування різних років. Це стосується не тільки підсумкових балів за шкалою 100 – 200, але і первинних балів, які визначаються часткою успішно виконаних завдань. Чого варта лише відмінність середнього бала абітурієнтів за тести з математики майже в два рази у 2008 та 2013 р? При цьому слід врахувати, що на варіації середнього бала у протилежних напрямах впливають два основні фактори – «абсолютна» складність завдань і середній рівень знань абітурієнтів, які складають тест. У першому випадку вищі значення середнього бала свідчать про те, що абітурієнти отримають незаслужену перевагу над абітурієнтами іншого року, для якого середній бал був нижчим. У протилежному випадку, їх результати навпаки будуть занижені порівняно з конкурентами, що мають такий саме рівень підготовки. Який з цих факторів для кожного конкретного тесту був головним, сьогодні визначити вже неможливо. Тому будь-які спроби скорегувати результати з огляду на варіації середнього бала можуть дати протилежний ефект – похибка «скорегованих» оцінок може від цього не зменшитися, а зрости.

Дані таблиць взято з офіційних звітів УЦОЯО, розміщених за посиланням: http://testportal.gov.ua/reports. У випадку проведення декількох сесій тестування в таблицях наведено показники тестів першої сесії 

Англійська мова 

Показник

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

45,5

35,3

41,4

46,7

46,5

50,1

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

19,7

19,6

22,1

24,0

24,2

22,9

Альфа Кронбаха

0,85

0,93

0,94

0,95

0,95

0,92

 Біологія 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

40,0

37,1

38,7

45,3

39,4

46,2

44,9

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

14,6

13,6

13,0

13,9

12,8

16,5

14,8

Альфа Кронбаха

0,84

0,83

0,81

0,81

0,80

0,88

0,87

 Географія 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

40,4

42,0

38,5

42,3

47,7

44,1

44,2

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

13,8

14,8

11,4

13,7

15,1

12,5

14,7

Альфа Кронбаха

 

0,87

0,80

0,86

0,86

0,83

0,87

 Історія України 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

28,7

38,9

38,0

42,7

42,0

41,6

38,4

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

11,7

14,4

13,4

13,6

13,7

15,1

13,4

Альфа Кронбаха

 

0,84

0,83

0,85

0,85

0,88

0,83

 Математика 

Показник

Рік

2007

2008

2009

20101

20102

2011

20121

20122

20131

20132

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

28,9

20,1

25,7

36,2

34,7

30,7

37,9

40,1

33,6

29,5

28,6

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

20,9

14,4

20,5

21,2

21,9

19,3

20,7

20,3

18,6

19,4

20,5

Альфа Кронбаха

0,92

0,80

0,90

0,90

0,92

0,89

0,88

0,89

0,88

0,89

0,91

 Українська мова та література 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

36,5

43,6

48,8

46,3

45,5

49,4

50,1

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

15,5

16,6

18,4

16,5

17,9

19,4

19,9

Альфа Кронбаха

0,88

0,90

0,92

0,90

0,92

0,93

0,94

 Фізика 

Показник

Рік

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

23,5

35,9

26,5

32,8

29,8

32,0

31,2

27,5

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого балу)

16,1

17,2

14,6

18,7

13,4

16,0

15,6

16,4

Альфа Кронбаха

0,82

0,81

0,80

0,86

0,80

0,83

0,81

0,86

 Хімія 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

51,6

42,1

42,4

37,8

41,9

42,6

43,1

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

21,2

21,1

19,1

19,7

20,6

21,0

22,8

Альфа Кронбаха

0,93

0,93

0,92

0,93

0,93

0,93

0,95

 Розподіл результатів тестування 

Під час обговорення законопроекту 2335 один з учасників сказав, що його противники і прихильники поділилися на за якоюсь політичною ознакою, а на тих, хто знає про існування нормального розподілу, і тих, хто про нього не знає. Щоправда у другій групі очевидним виключенням був один з авторів цього законопроекту О. Співаковський, який про нормальний розподіл знає дуже добре. Але можливо і він не знає, що розподіл результатів тестування зазвичай є не тільки дуже далеким від нормального, але і досить різним для різних років. Нижче наведено гістограми розподілу результатів тестування останніх років з англійської мови та математики, які взято з офіційних звітів УЦОЯО. Чи має хтось пропозиції, як можна прирівняти один до одного результати різних років, що мають такі розподіли первинних балів?

Що вказує моделювання? 

Якщо не вдається перевірити значущість відмінностей результатів різних років за рахунок аналізу емпіричних даних, то залишається можливість спробувати оцінити її шляхом моделювання. Звісно, що у цьому випадку результат буде залежати від вихідних припущень. Перевірити їх правильність та адекватність моделі можна лише шляхом порівняння отриманих даних з емпіричними даними, яких немає. Втім певне уявлення про величину очікуваних ефектів ми все ж можемо отримати. Нижче наведено результати, які було визначено таким шляхом. Спочатку було згенеровано три набори «первинних» балів, які приблизно відповідали наведеним вище розподілам реальних результатів ЗНО з англійської мови за 2012 – 2014 р. Далі ці дані було перераховано у шкалу від 100 до 200 балів за новою методикою УЦОЯО. Але замість невідомого порогу «склав – не склав», який експерти для цих тестів не визначали, було взято поріг, що відповідав 8% гірших абітурієнтів. Це близьке до використовуваного раніше порогу у 124 бали.

На рисунку наведено залежності підсумкового бала від первинного. Через те, що максимальні кількості можливих балів у тестах різних років були різними, первинні бали приведено у відсотках від максимально можливого значення.

 

З наведених даних можна побачити, що відмінності між підсумковими оцінками, які відповідають однаковим первинним балам, є досить високими і перебувають переважно в межах 5 – 10 балів. Для порівняння: мінімальна різниця між оцінками тих, хто вступив у 2014 р. на бюджетну та контрактну форми навчання до КНУ ім. Тараса Шевченка (у розрахунку на одну дисципліну), дорівнювала 0,5 бала для спеціальності "мова і література" (спеціалізація: фольклористика, українська мова і література та іноземна мова), 0,2 бала для напрямів «Журналістика» та "Інформатика", 0,3 бала для напряму "Економіка підприємства", ... Тож говорити про те, що законопроект № 2335 дає змогу забезпечити рівний доступ до вищої освіти абітурієнтам, які складали ЗНО у різні роки, не доводиться.

Під час обговорень цього законопроекту лунала і така думка. Дійсно ми не можемо здійснити коректний перерахунок. Тому нехай він буде не дуже коректним і не дуже точним. Постраждають від цього лише найслабкіші абітурієнти. Для університетів немає великої різниці, кого саме з цих слабкіших приймати на навчання. Для університетів різниці дійсно немає. Але законопроект нібито спрямований не на захист університетів, а на захист прав абітурієнтів. А хтось з них обов’язково постраждає від пропонованої конвертації балів. Крім того, як видно з рисунка, постраждають не тільки найслабкіші, але і абітурієнти з досить високими балами. Тобто саме ті, для кого при вступі до провідних університетів кожний бал буде на вагу золота. 

Як підсумок зазначу, що на мою думку, проблеми регіональних (і не тільки) університетів, які намагаються за допомогою цього законопроекту вирішити його автори, дійсно існують. У суспільстві є різні погляди на те, як їх можна вирішувати, якими мають бути вищі навчальні заклади і куди взагалі має рухатися система вищої освіти України. Ці проблеми треба обговорювати і шукати рішення, які б підтримувала переважна частина суспільства. Чого не треба робити – це приймати закони про корегування законів математики, чи, як висловився один з учасників дискусій, «про скасування закону Ома».  

Володимир Бахрушин, д.ф.-м.н., професор, академік АН вищої школи України

Як прирівняти непорівнянне?
Як прирівняти непорівнянне?

В Україні продовжуються дискусії з приводу законопроекту № 2335, який, зокрема, пропонує враховувати при вступі до вищих навчальних закладів сертифікати ЗНО всіх років. На першій погляд, ідея непогана. Особливо, якщо взяти до уваги те, що абітурієнтів українським університетам не вистачає, а у багатьох країнах результати подібних стандартизованих іспитів дійсні протягом 2 – 5, а іноді і більше років.

Але при запровадженні ЗНО від самого початку перед розробниками тестів ставили завдання створити інструмент, придатний для ранжирування абітурієнтів, які одночасно складають один і той самий тест. Такий інструмент і було розроблено. Досвід його використання виявив і переваги, і проблеми. Однією з них є непорівнянність результатів тестів, що складалися у різні роки. Саме через це під тиском громадськості було прийняте рішення, що у 2015 р. при вступі до ВНЗ будуть враховуватися тільки цьогорічні сертифікати ЗНО. Для усунення наявних проблем потрібно розвивати методологію, вдосконалювати тести, вкладати кошти у розвиток матеріальної бази УЦОЯО тощо. Можливо, будуть потрібні і певні зміни у законодавстві. Наприклад, ст. 45, регламентуючи терміни затвердження переліку програм ЗНО, не враховує, що є не тільки такі дисципліни, за якими тестування проводиться вже багато років. Можуть бути і нові тести. Рішення про початок роботи над ними треба ухвалювати набагато раніше. Та сама ст. 45 передбачає, що разом із затвердженням переліків програм необхідно щорічно затверджувати і самі програми. Але ж щорічна зміна програм ЗНО є одним з головних факторів, які визначають непорівнянність результатів різних років. Тому, мабуть, є сенс переглянути і цю норму. Чого не потрібно робити – це протягувати через Верховну Раду скороспілі рішення, реалізація яких є неможливою. Тим більше, що пропоновані законопроектом 2335 норми взагалі виходять поза межі компетенції Верховної Ради, бо значною мірою стосуються не правових, а суто технологічних і методичних питань. Чи можна уявити собі, наприклад, що згодом, хтось з депутатів запропонує закон, за яким Уряд чи певна державна установа повинні будуть протягом 2 місяців створити механізм конвертації двигунів Мелітопольського моторного заводу у двигуни ПАТ «Мотор-Січ» для забезпечення рівних прав виробників на доступ до ринку? 

Деякі показники тестів ЗНО

Нижче наведено деякі характеристики тестів ЗНО минулих років, які на мою думку, досить переконливо свідчать про непорівнянність результатів тестування різних років. Це стосується не тільки підсумкових балів за шкалою 100 – 200, але і первинних балів, які визначаються часткою успішно виконаних завдань. Чого варта лише відмінність середнього бала абітурієнтів за тести з математики майже в два рази у 2008 та 2013 р? При цьому слід врахувати, що на варіації середнього бала у протилежних напрямах впливають два основні фактори – «абсолютна» складність завдань і середній рівень знань абітурієнтів, які складають тест. У першому випадку вищі значення середнього бала свідчать про те, що абітурієнти отримають незаслужену перевагу над абітурієнтами іншого року, для якого середній бал був нижчим. У протилежному випадку, їх результати навпаки будуть занижені порівняно з конкурентами, що мають такий саме рівень підготовки. Який з цих факторів для кожного конкретного тесту був головним, сьогодні визначити вже неможливо. Тому будь-які спроби скорегувати результати з огляду на варіації середнього бала можуть дати протилежний ефект – похибка «скорегованих» оцінок може від цього не зменшитися, а зрости.

Дані таблиць взято з офіційних звітів УЦОЯО, розміщених за посиланням: http://testportal.gov.ua/reports. У випадку проведення декількох сесій тестування в таблицях наведено показники тестів першої сесії 

Англійська мова 

Показник

Рік

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

45,5

35,3

41,4

46,7

46,5

50,1

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

19,7

19,6

22,1

24,0

24,2

22,9

Альфа Кронбаха

0,85

0,93

0,94

0,95

0,95

0,92

 Біологія 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

40,0

37,1

38,7

45,3

39,4

46,2

44,9

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

14,6

13,6

13,0

13,9

12,8

16,5

14,8

Альфа Кронбаха

0,84

0,83

0,81

0,81

0,80

0,88

0,87

 Географія 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

40,4

42,0

38,5

42,3

47,7

44,1

44,2

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

13,8

14,8

11,4

13,7

15,1

12,5

14,7

Альфа Кронбаха

 

0,87

0,80

0,86

0,86

0,83

0,87

 Історія України 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

28,7

38,9

38,0

42,7

42,0

41,6

38,4

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

11,7

14,4

13,4

13,6

13,7

15,1

13,4

Альфа Кронбаха

 

0,84

0,83

0,85

0,85

0,88

0,83

 Математика 

Показник

Рік

2007

2008

2009

20101

20102

2011

20121

20122

20131

20132

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

28,9

20,1

25,7

36,2

34,7

30,7

37,9

40,1

33,6

29,5

28,6

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

20,9

14,4

20,5

21,2

21,9

19,3

20,7

20,3

18,6

19,4

20,5

Альфа Кронбаха

0,92

0,80

0,90

0,90

0,92

0,89

0,88

0,89

0,88

0,89

0,91

 Українська мова та література 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

36,5

43,6

48,8

46,3

45,5

49,4

50,1

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

15,5

16,6

18,4

16,5

17,9

19,4

19,9

Альфа Кронбаха

0,88

0,90

0,92

0,90

0,92

0,93

0,94

 Фізика 

Показник

Рік

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

23,5

35,9

26,5

32,8

29,8

32,0

31,2

27,5

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого балу)

16,1

17,2

14,6

18,7

13,4

16,0

15,6

16,4

Альфа Кронбаха

0,82

0,81

0,80

0,86

0,80

0,83

0,81

0,86

 Хімія 

Показник

Рік

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Середній бал (у % від максимально можливого)

51,6

42,1

42,4

37,8

41,9

42,6

43,1

Стандартне відхилення (у % від максимально можливого бала)

21,2

21,1

19,1

19,7

20,6

21,0

22,8

Альфа Кронбаха

0,93

0,93

0,92

0,93

0,93

0,93

0,95

 Розподіл результатів тестування 

Під час обговорення законопроекту 2335 один з учасників сказав, що його противники і прихильники поділилися на за якоюсь політичною ознакою, а на тих, хто знає про існування нормального розподілу, і тих, хто про нього не знає. Щоправда у другій групі очевидним виключенням був один з авторів цього законопроекту О. Співаковський, який про нормальний розподіл знає дуже добре. Але можливо і він не знає, що розподіл результатів тестування зазвичай є не тільки дуже далеким від нормального, але і досить різним для різних років. Нижче наведено гістограми розподілу результатів тестування останніх років з англійської мови та математики, які взято з офіційних звітів УЦОЯО. Чи має хтось пропозиції, як можна прирівняти один до одного результати різних років, що мають такі розподіли первинних балів?

Що вказує моделювання? 

Якщо не вдається перевірити значущість відмінностей результатів різних років за рахунок аналізу емпіричних даних, то залишається можливість спробувати оцінити її шляхом моделювання. Звісно, що у цьому випадку результат буде залежати від вихідних припущень. Перевірити їх правильність та адекватність моделі можна лише шляхом порівняння отриманих даних з емпіричними даними, яких немає. Втім певне уявлення про величину очікуваних ефектів ми все ж можемо отримати. Нижче наведено результати, які було визначено таким шляхом. Спочатку було згенеровано три набори «первинних» балів, які приблизно відповідали наведеним вище розподілам реальних результатів ЗНО з англійської мови за 2012 – 2014 р. Далі ці дані було перераховано у шкалу від 100 до 200 балів за новою методикою УЦОЯО. Але замість невідомого порогу «склав – не склав», який експерти для цих тестів не визначали, було взято поріг, що відповідав 8% гірших абітурієнтів. Це близьке до використовуваного раніше порогу у 124 бали.

На рисунку наведено залежності підсумкового бала від первинного. Через те, що максимальні кількості можливих балів у тестах різних років були різними, первинні бали приведено у відсотках від максимально можливого значення.

 

З наведених даних можна побачити, що відмінності між підсумковими оцінками, які відповідають однаковим первинним балам, є досить високими і перебувають переважно в межах 5 – 10 балів. Для порівняння: мінімальна різниця між оцінками тих, хто вступив у 2014 р. на бюджетну та контрактну форми навчання до КНУ ім. Тараса Шевченка (у розрахунку на одну дисципліну), дорівнювала 0,5 бала для спеціальності "мова і література" (спеціалізація: фольклористика, українська мова і література та іноземна мова), 0,2 бала для напрямів «Журналістика» та "Інформатика", 0,3 бала для напряму "Економіка підприємства", ... Тож говорити про те, що законопроект № 2335 дає змогу забезпечити рівний доступ до вищої освіти абітурієнтам, які складали ЗНО у різні роки, не доводиться.

Під час обговорень цього законопроекту лунала і така думка. Дійсно ми не можемо здійснити коректний перерахунок. Тому нехай він буде не дуже коректним і не дуже точним. Постраждають від цього лише найслабкіші абітурієнти. Для університетів немає великої різниці, кого саме з цих слабкіших приймати на навчання. Для університетів різниці дійсно немає. Але законопроект нібито спрямований не на захист університетів, а на захист прав абітурієнтів. А хтось з них обов’язково постраждає від пропонованої конвертації балів. Крім того, як видно з рисунка, постраждають не тільки найслабкіші, але і абітурієнти з досить високими балами. Тобто саме ті, для кого при вступі до провідних університетів кожний бал буде на вагу золота. 

Як підсумок зазначу, що на мою думку, проблеми регіональних (і не тільки) університетів, які намагаються за допомогою цього законопроекту вирішити його автори, дійсно існують. У суспільстві є різні погляди на те, як їх можна вирішувати, якими мають бути вищі навчальні заклади і куди взагалі має рухатися система вищої освіти України. Ці проблеми треба обговорювати і шукати рішення, які б підтримувала переважна частина суспільства. Чого не треба робити – це приймати закони про корегування законів математики, чи, як висловився один з учасників дискусій, «про скасування закону Ома».  

Володимир Бахрушин, д.ф.-м.н., професор, академік АН вищої школи України

31.03.2015
Володимир Бахрушин
*
Поделиться

Оставьте комментарий

Через сайт
Через Вконтакте
Через Фейсбук

Комментарии  

Автор: Кирилл
Опубликовано 21.04.2015 в 04:15
Это действительно несопоставимо. Это надо срочно исправлять. Но использовать в этом году старые сертификаты невозможно.
Автор: Володимир Бахрушин
Опубликовано 03.05.2015 в 17:04
Исправлять надо. Для этого нужны методики пересчета, стабильные программы и финансирование. Чего не нужно - это внесения поправок в Закон относительно возможности использования сертификатов прошлых лет. Хотя бы потому, что и сегодня Закон этого не запрещает. Ограничение в данном случае технологическое , а не правовое.
Автор: Al_Gorban
Опубликовано 12.04.2015 в 11:14
Переконливі дані. Але треба працювати над забезпеченням порівнянності у майбутньому.
Автор: Володимир Бахрушин
Опубликовано 03.05.2015 в 16:56
Так треба. І було б набагато краще, якби замість витрати часу на цей законопроект його автори разом з МОН і УЦОЯО працювали над реальним вирішенням цієї проблеми. Зокрема, очевидно, що одним з факторів, які ведуть до непорівнянності , є щорічні зміни програм ЗНО, передбачені чинним Законом про вищу освіту. Чи дійсно існує потреба у таких змінах. За законом програма ЗНО не може виходити поза межі вимог програм відповідних шкільних дисциплін, які теж часто змінюються. Але це не означає, що все, що є в програмах дисциплін, треба включати до програм ЗНО.
Автор: Артем
Опубликовано 05.04.2015 в 07:50
Про яку рівність абітурієнтів говорять автори законопроекту? Абітурієнти минулих років вже скористувалися правом вступати у минулих роках. Якщо їм не вдалося вступити через відсутність потрібних знань чи з інших причин, то чому від цього мають страждати випускники цього року?
Автор: Володимир Бахрушин
Опубликовано 03.05.2015 в 16:49
Абсолютної рівності не буває. Намагаючись "покращити" рівність для одних, тим самим її погіршують для інших. У такий ситуації важливим є питання, кого більше? І ще одне. Можна полегшити умови вступу для абітурієнтів минулих років. Але чи не буде це ведмежою послугою? Чи може наступною буде пропозиція про полегшення умов навчання для таких студентів.
Автор: Alex
Опубликовано 03.04.2015 в 08:16
Можна припустити, що є проблема, яку намагаються вирішувати автори 2335. Якби вони чесно її сформулювали, то мабуть і отримали б набагато більшу підтримку суспільства. Чи принаймні отримали б альтернативні варіанти того, як можна її вирішувати без руйнування того, що ще залишилося від вищої освіти.
Автор: Володимир Бахрушин
Опубликовано 03.04.2015 в 18:09
Автори прийшли з управлінських посад чи з "реального сектору". Там постійно вирішують завдання "з сьогодні на вчора" і не дуже озираються на закони та перспективи. Законодавство - це зовсім інша сфера діяльності. Не потрібно руйнувати систему, навіть не дуже досконалу, для того, щоб вирішити чергову поточну проблему.
Автор: Algirdas Zabulionis
Опубликовано 01.04.2015 в 20:03
Эти таблицы и графики в статье ничего не доказывают, ничего и не опровергают. Они как таблицы времени участников мирового чемпионата по кроссу - трассы разные, время разное, но медали ведь каждый раз вручают, чемпион всегда чемпион.И здесь – после шкалирования все эти разные средние очки пересчитают на 150 балов, лучшим (независимо, сколько они очков наберут) напишут 200 балов. Можно или нельзя эти балы разных лет сравнить - эта уже совсем другая проблема. А она как тот трехглавый дракон - .на трех разных шеях сидит - технической, политической и моральной - и нету четкого понятия, какой аспект проблемы обсуждается, какой более важный. Если по правде – нету хорошего решения этой проблемы вообще, надо искать какой то временный компромисс. И тот компромисс не технический - при желании, всегда можно что-то как-то пересчитать, если желание есть. Труднее будет весной смотреть в глаза парню, закончившим школу прошлом году и объяснять, что его 165 балов ЗНО по физике уже «не те» и он не может поступать в ВУЗ… Быть правильным не всегда тоже самое, что быть справедливым… А сейчас тратите энергию на какие то политические амбиции, вроде других проблем по важнее не было...
Автор: Володимир Бахрушин
Опубликовано 03.04.2015 в 18:02
"Можно или нельзя эти балы разных лет сравнить" - это как раз та проблема, которая здесь обсуждается. Любое политическое решение должно базироваться на технических возможностях. Что же касается прошлогодних 165 баллов по физике, то они действительно "не те". По традиционной, привычной для многих педагогов пятибалльной системе, это твердая двойка.
Автор: Alex
Опубликовано 03.04.2015 в 08:12
Хороший компромисс не в том, чтобы пытаться решать политические проблемы технологическим и манипуляциями. И не в попытках изменять законы математики законами Верховной Рады.
Автор: Володимир Бахрушин
Опубликовано 03.04.2015 в 17:57
Саме так.
Автор: Ірина Єгорченко.
Опубликовано 01.04.2015 в 20:02
Проблема в тому, що лобісти законопроекту роблять вигляд, що ніяких аргументів не чують, і з аргументами не сперечаються. Бо мета - доходи ректорів-феодал ів, і освіта їм байдужа.
Автор: Володимир Бахрушин
Опубликовано 03.04.2015 в 17:56
Мабуть і чують. Але ж немає чого відповісти.
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews