Укр Рус

Дата: 14.02.2016

 • DSC02884.jpg
 • DSC02904.jpg
 • DSC02925.JPG
 • DSC02931.JPG
 • DSC036541.jpg
 • DSC03725 1.jpg
 • e-dis_2012_imag56.jpg
 • Unti.jpg

Підписка на новини

Голосування

Силою змін в українській освіті може стати
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
 • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останій голос:
Назад
 
Powered by Sexy Polling
 

Точка зору

Терміни та визначення у правовому регулюванні освіти

Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 11.02.2016

28 грудня 2015 р. відбулося розширене засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, присвячене розгляду доопрацьованого проекту Закону України «Про освіту». У проекті рішення Комітету, зазначається необхідність уточнення окремих термінів, зокрема, визначення понять «освітня програма» та «стандарт» відповідно до сучасної європейської практики. 

Кадрові повноваження директора школи: пошук істини

Автор: Юрій Шукевич
Опубліковано 10.02.2016

Нещодавно, перебуваючи у відрядженні у Львові, довелося взяти участь у дискусії, яка торкнулася реальних прав та обов’язків директора школи відносно педагогічних працівників. Директорка однієї з відомих у місті гімназій стверджувала, що відділ освіти може просто направити до школи професійно непідготовлену вчительку і директор школи не має права відмовити їй у наданні педагогічного навантаження.

Післядипломна педагогічна освіта: чи потрібна нова модель розвитку?

Автор: Вадим Лунячек
Опубліковано 03.02.2016

Постановка проблеми 

Протягом 2015 р. в освітянських колах тривала дискусія стосовно подальших напрямів розвитку післядипломної педагогічної освіти. Одним із ключових її аспектів була доля обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні

Автор: Юрій Федорченко
Опубліковано 29.01.2016

Доцільність існування великої кількості вищих навчальних закладів в Україні є постійним предметом дискусії. Такі дискусії час від часу активізуються. Як правило, це обумовлено як  заявами високопосадовців  МОН, так і конфліктними ситуаціями навколо окремих вищих навчальних закладів. Обговорення питання оптимізації мережі вищих навчальних закладів, на жаль, дуже часто набуває деструктивного характеру. Часто саме нерозважливі заяви можновладців визначають неправильний вектор дискусії. Дискусія про те, скільки саме потрібно залишити ВНЗ, насправді, є позбавленою сенсу. На жаль, цього не розуміють ті, хто провокує подібні дискусії. Питання оптимізації мережі вищих навчальних закладів не зводиться до питання закриття та зменшення кількості вищих навчальних закладів. 

Людмила Филипович: у загальноосвітній школі слід викладати не «релігію», а «знання про релігії»

Автор: Іламі Ясна, Людмила Филипович
Опубліковано 27.01.2016

Ми продовжуємо цикл інтерв’ю, присвячений гуманітарній освіті в Україні. У попередніх бесідах своїми думками з цього приводу поділилися філософи Сергій Пролеєв, Вахтанґ Кебуладзе, Олексій Панич та Олег Хома. Сьогодні ми передаємо слово представнику релігієзнавчої науки та освіти – завідувачу відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, віце-президенту Української асоціації релігієзнавців, доктору філософських наук, професору Людмилі Филипович.

ДОМІНАНТИ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: СТАН І ПРОЕКТ

Автор: Сергій Клепко
Опубліковано 20.01.2016

Коли вкотре читаю критику на зміст української шкільної освіти, то причини невдоволення ним вбачаю в уразливих уявленнях про домінанти освітніх галузей в авторів програм і підручників та в неналежних спробах визначення їхнього змісту. Метою цієї статті є окреслення діючих уявлень домінант освітніх галузей шкільної освіти та проектування шляхів їхнього розвитку.

ПРИВАТНА ШКОЛА: нова місія

Автор: Володимир Бєлий
Опубліковано 18.01.2016

КОНТЕКСТ 

Мова йтиме про ті чинники діяльності національної системи загальної середньої освіти, котрі пов’язують різні типи шкіл, зокрема про такий виразник видозмін в освіті, як автономія школи.  У контексті суспільних очікувань від нового рамкового закону «Про освіту» питанню автономії школи відводиться важливе місце. Найбільш потужними його лобістами є стейкхолдери, пов'язані з приватними закладами системи загальної середньої освіти (ЗСО). Цей вектор змін (автономія) є чітким індикатором значимості приватної школи як рушійної сили у справі розвитку національної системи загальної середньої освіти в цілому. Освітня експертна спільнота одностайна в тім, що без повноцінного впровадження принципу фінансової та академічної автономії втрачається сам сенс існування приватних шкіл як таких, а з тим – і сподівання на справжню свободу педагогічної діяльності і в комунальній школі.

З іншого боку, організація діяльності державних шкіл конче потребує того,  щоб принцип їхньої автономності невіддільно пов’язувався з існуванням інституційних запобіжників  щодо ризиків появи неофеодальних «порядків». Тому-то ця лінія законотворчості (автономність школи) має бути представлена у вигляді чітких, системно-нормативних регуляторів, що враховуватимуть  специфіку як комунальних, так і приватних закладів.

Заради такого системно-цілісного правового поля в сегменті загальної середньої освіти автор статті й подає на розгляд експертної спільноти пропозиції та аргументи до того, як фактором приватної школи можна впливати на формування новоякісних змін у масштабах усієї системи.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Автор: Людмила Калініна
Опубліковано 13.01.2016

На парламентських слуханнях «Правове забезпечення реформи освіти в Україні» 9 грудня 2015 року розглядалося важливе питання щодо реалізації конституційного права громадян на одержання якісної освіти європейського ґатунку. Учасниками парламентських слухань обговорювався доопрацьований проект закону України «Про освіту» (обсяг 56 сторінок), зареєстрований в «Секторі реєстрації законопроектів» за номером 3491 від 19.11.2015 р. Утім складається враження, що все-таки не відбулося остаточного узгодження ключових засадничих положень розробниками двох законопроектів, які наявні в законодавчому дискурсі і, звісно, не відбулося узагальнення консолідованого змісту законопроекту.

Незважаючи на наявну n-кількість варіантів законопроекту, після Парламентських слухань ще й досі триває його обговорення в суспільстві та професійних колах. Зважаючи на це, та на необхідність здійснення кардинальних змін в освіті та управлінні нею, потребують подальшого розгляду чимало питань щодо узгодженості концептуальних положень, основних термінів і їх визначення, конкретизація суті окремих постатейних положень і розділів законопроекту. 

Актуальні акценти у патріотичному вихованні

Автор: Омелян Вишневський
Опубліковано 10.01.2016

Живемо  в час бурхливих цивілізаційних і національно-історичних змін. Нова політична реальність торкається і освіти та виховання, бо їхнє призначення – діяти відповідно до замовлення суспільства.

Про систему оцінювання в середній та вищій школі

Автор: Юрій Федорченко
Опубліковано 29.12.2015

В останній час доводиться знайомитися з діаметрально протилежними  думками про систему оцінювання в школі та вищих навчальних закладах. Особливо гострими є дискусії навколо питання оцінювання академічних успіхів учнів шкіл. 

Аналітика

Індекс свободи освіти 2016 (Freedom of Education Index)

Автор: OIDEL
Опубліковано 14.02.2016

Неурядова організація OIDEL (Женева) опублікувала дослідження, присвячене можливостям систем освіти в 136 країнах світу. В якості критеріїв свободи освіти були обрані такі показники, як можливість створення приватних шкіл і отримання ними державного фінансування, рівень грамотності населення, ступінь залучення в систему початкової та середньої загальної освіти, відсоток бюджетних коштів, що спрямовуються на потреби освіти, у тому числі на фінансування приватних шкіл, участь у міжнародних конвенціях про право на освіту та інші фактори.

БІЛА КНИГА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПОЛТАВЩИНИ

Автор: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Опубліковано 14.02.2016
«Біла книга загальної середньої освіти Полтавщини» – це сучасний формат аналізу та моделювання регіональної освітньої політики.  Це видання є унікальним зразком аналітичного документу, що охоплює ключові аспекти стратегії розвитку освіти Полтавської області. 
Ініціатива із створення «Білої книги загальної середньої освіти Полтавщини» показує всім  місцевим департаментам освіти та інститутам післядипломної освіти  один із варіантів використання дієвого інструменту ідентифікації проблем освітньої галузі регіону та визначення шляхів їх вирішення.

Every Student Succeeds Act(ESSA): A Progress Report on Elementary and Secondary Education

Автор: WHITE HOUSE REPORT
Опубліковано 14.02.2016
Президент США Барак Обама щойно підписав нову версію головного  закону країни для середньої освіти(K-12) , який бук прийнятий переважною більшістю в обох палатах Конгресу.

 

“School in 2030”

Автор: World Innovation Summit for Education
Опубліковано 14.02.2016

Are teachers obsolete? Will online content make traditional brick-and-mortar schools a thing of the past? Will there be one global education language? Should school focus on personal skills rather than academic knowledge? Will company certification be on a par with diplomas? These are some of the issues tackled by the 2014 WISE Survey: School in 2030. 

The “2030 School Survey” was conducted between June 3 and 30, 2014, among 645 participants representative of the global WISE community, which comprises more than 15,000 individuals. 
Key findings show that education systems are predicted to undergo major changes. Schools will become interactive environments where innovations in technology and curricula will fundamentally transform the role of teachers and reshape the landscape of learning. 
The survey reveals a strong consensus around the idea that innovation is an integral part of the future of education. A resounding 93% of respondents say they favor schools that implement innovative methods based on new teaching approaches and creative processes. 
Members from the WISE community predict that schools will evolve to become learning networks. Online resources and technologies will support peer-to-peer networking, dialog and exchange, facilitating a move towards collaborative learning. According to the survey, almost half of the respondents (43%) believe that content will be provided predominantly by online platforms, while only 29% ranked brick-and-mortar schools as the primary source of knowledge.
However the participants emphasize that innovation comes in many forms, not just technological. 75% of those surveyed believe that the most valued assets in 2030 will be personal and interpersonal skills. Only 42% think that academic knowledge will continue to be valuable to learners. 
83% of participants also believe that content will become more individualized, reflecting every student’s needs. Another key finding supports the evolution of the teacher’s role towards being a learning facilitator rather than a lecturer.
Respondents also agree that physical presence and human interaction will remain indispensable to education in the future.
Survey participants remain divided on the issue of certification and assessment; 39% think that diplomas will continue to be the most important method of assessment while another third (37%) argue that professional certifications assessing abilities such as management, collaboration or creativity will play a more important role. 
Five prominent voices have commented on the results and shared their insights on the school of the future: Professor Noam Chomsky, Ms Julia Gillard, Professor Sugata MitraMr. John B. Mahaffie and Dr. Yasar Jarrar.

How School System Leaders Can Create the Conditions for System-wide Innovation

Автор: World Innovation Summit for Education
Опубліковано 14.02.2016
System leaders globally are aspiring toward a paradigm shift in education where a wider range of skills is achieved through new learning pathways. Such a shift requires a serious, disciplined and radical innovation at all levels of the system, and demands that governments rethink their roles in innovation eco-systems.
This report aims to support system leaders in defining the potential benefits and the key drivers of system innovation in public services, as well as to identify the conditions that promote and inhibit it. The report draws recommendations for globally applicable policies, tools, frameworks, and indices that could stimulate changes in practice.
 

Global Best Practices for Developing the Teaching Profession

Автор: World Innovation Summit for Education
Опубліковано 14.02.2016
Rapid global change intensifies the challenge nations face in developing high quality teaching professions. The profiles and demands of learners as well as the learning environments are constantly evolving. In this context, successful education reforms are intrinsically linked to improvement in teacher quality.
The report identifies ten key aspects of teacher policies the world over, and explores effective, successful examples that characterize these features. The case studies consider the unique social, economic and cultural contexts and constraints of each society. Through the examination of the top performing systems on PISA and TALIS, the report provides a succinct handbook for policy makers and education leaders, and a blueprint for prioritizing and initiating teacher policy reform for diverse nations.

Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15

Автор: European commission
Опубліковано 14.02.2016

З огляду на  рішення МОН про відміну проведення ДПА з іноземної мови у формі ЗНО, яке викликало бурхливі дискусії і неоднозначні оцінки, пропонуємо вивчити європейський досвід подібних національних тестувань.

Обговорення

Які види надлишковості присутні в шкільній освіті?

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 14.02.2016

Чергове опитування на порталі "Освітня політика" - завершилось.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ «Український шкільний підручник між минулим і майбутнім»

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 14.02.2016

 У 2015/2016 навчальному році склалась проблемна ситуація, пов'язана із провалом із забезпеченням шкіл підручниками для учнів 4-х і 7-х класів. З огляду на те, що підручники до початку навчального року не надійшли, школам і окремим вчителям-предметникам довелось упродовж першого півріччя шукати різноманітні варіанти роботи без паперових підручників. Цей виклик, з одного боку показав неспроможність освітньої вертикалі вирішувати найпростіші питання ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу в школах, а з іншого боку став стимулом для творчого пошуку форм роботи без використання традиційних підручників на рівні окремих навчальних закладів. По суті було мимоволі проведено грандіозний експеримент «Школи без підручників: виклики і наслідки» і сьогодні нам слід взятись за вивчення та узагальнення реальних практик, які були напрацьовані в умовах екстремальної ситуації.

Головна мета сучасної шкільної освіти

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 14.02.2016

Завершилося чергове on-line опитування відвідувачів порталу «Освітня політика»

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ: «Соціальний статус працівника сфери освіти: чергові декларації чи реальні зрушення?»

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 14.02.2016

Портал «Освітня політика» провів черговий «круглий стіл», під час якого обговорювалася важлива проблема реформування освітньої галузі.

Важливі події року, що так чи інакше вплинули на розвиток вітчизняної освіти

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 14.02.2016

Завершилось експертне опитування «Українська освіта ―2015», що відбувалось на порталі "Освітня політика"

«Сертифікація педагогічних працівників: навіщо, хто і як?»

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 14.02.2016

Портал «Освітня політика» провів черговий «круглий стіл», під час якого обговорювалася важлива проблема реформування освітньої галузі.

Проект концепции реформы системы образования на период 2016-2028 годов(пилотный проект в Одесской области)

Опубліковано 14.02.2016
Автор: волонтерская рабочая группа «РСО» под руководством Сергея Драганова

Это пилотный проект реформирования системы образования в Одесской области направлен на отработку, апробирование элементов реформы для дальнейшего распространения на всей территории Украины. Проект в целом направлен на комплексное реформирование всей системы образования Украины в направлении ее перехода в качественно новое состояние, соответствующее системно-личностному уровню развития (3-й глобальный этап развития мировой системы образования).   

Зміст завдань ЗНО має орієнтуватись на державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначені навчальними програмами

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 14.02.2016

Завершилося чергове on-line опитування відвідувачів порталу «Освітня політика»

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ Інклюзивна освіта в Україні: інновація чи профанація?

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 14.02.2016

Роботу «круглого столу» було організовано за такими напрямами: 

 1. «Практики, які працюють» з упровадження інклюзивного навчання.
 2. Нерозв’язані проблеми, що заважають успішному впровадженню інклюзивного навчання.

Круглий стіл на тему «Схід-Захід. Освіта по-галицьки та освіта по-донецьки: чи можуть бути різні освіти в одній країні?"

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 14.02.2016

12  жовтня 2015 року з ініціативи порталу «Освітня політика» та Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся круглий стіл «Схід-Захід. Освіта по-галицьки та освіта по-донецьки: чи можуть бути різні освіти в одній країні?". Учасниками засідання стали близько 40 освітян, представників інститутів післядипломної педагогічної освіти Львівської, Донецької, Луганської та Івано-Франківської областей.

Цифри і факти

Топові наукові проекти 2016 року: експрес-аналіз конкурсу МОНУ

Автор: Сергій Штовба
Опубліковано 14.02.2016

Відповідно до Наказу №630 від 15.06.2015 р. Міністерство освіти і науки провело експертизу проектів наукових досліджень і розробок, які будуть виконуватися за кошті державного бюджету з 2016 р. Всього надійшло 855 заявок. Кожну заявку оцінили 2-3 експерти протягом жовтня-грудня 2015 р. Результати експертизи розміщено на сайті МОН України [1]. 

Із 855 проектів 127 отримали низьку оцінку і практично не мають шансів на фінансування. Високу оцінку отримали 143 проекти, а середню – 585. Саме ці 143+585=728 проектів можуть профінансувати, тому і проаналізуємо їх.

Звезды и шедевры украинской науки по статистике Web of Science

Автор: Сергій Штовба
Опубліковано 14.02.2016

Для оценивания научных исследований все чаще применяют наукометрический подход на основе учета публикаций и их цитирования. Мировым лидером в сфере сбора и обработки научной библиографии является компания Thomson Reuters – собственник информационной системы Web of Science (WoS). Система WoS индексирует около 12 000 скрупулезноотобранных научных журналов. 

Динаміка застою української науки, як рушити з місця?

Автор: Юрій Халавка
Опубліковано 14.02.2016

В Україні внаслідок хронічного недофінансування науки, та намагань вирішити це питання епізодичними рішеннями склалася досить складна і малоефективна система державної підтримки наукової діяльності, особливо в університетах.  

Як прирівняти непорівнянне?

Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 14.02.2016

В Україні продовжуються дискусії з приводу законопроекту № 2335, який, зокрема, пропонує враховувати при вступі до вищих навчальних закладів сертифікати ЗНО всіх років. На першій погляд, ідея непогана. Особливо, якщо взяти до уваги те, що абітурієнтів українським університетам не вистачає, а у багатьох країнах результати подібних стандартизованих іспитів дійсні протягом 2 – 5, а іноді і більше років.

Потенціал вітчизняного ринку освіти протягом життя

Автор: Світлана Благодєтєлєва-Вовк
Опубліковано 14.02.2016

Інтернаціоналізації вищої освіти у цифрах

Автор: Світлана Благодєтєлєва-Вовк
Опубліковано 14.02.2016

Інтернаціоналізація вищої освіти України надає реальний шанс для її розвитку. На глобальному рівні для цього склалася надзвичайно сприятлива ситуація: у більшості країн Африки та деяких країнах Азії і Латинської Америки продовжується демографічний вибух. 

Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя

Автор: Міністерство освіти і науки України
Опубліковано 14.02.2016

MIHICTEPCTBО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

№ 1/9-630 від 05 грудня 2014 року

Органам управління освітою

Керівникам інститутів післядипломної
педагогічної освіти

Керівникам методичних кабінетів (центрів)

Керівникам навчальних закладів

Педагогічним працівникам

Гендерна (не)рівність у вищій освіті в цифрах і фактах.

Автор: Ірина Когут
Опубліковано 14.02.2016

Поглянемо для початку на кількість жінок у сфері освіти загалом. Занурившись у дані державної статистики, вже через кілька годин починає здаватися, що освіта - це таке собі “жіноче царство”. Усього в українській середній та вищій школі працює  693,3 тис. викладачів та викладачок, з них жінок - 80%.  Кожна десята працююча жінка зайнята у сфері освіти, тоді як відсоток чоловіків-викладачів і вчителів від усіх працівників цієї статі - 2,8%. Втім, треба зазначити, що у вищій освіті кількість чоловіків та жінок є більш співмірною - зі 158,5 тис. викладачів ВНЗ ІІІ-IV ступенів жінки складають 52,4%.

ЗНО -2014. ЦИФРИ І ФАКТИ (ІІ)

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 14.02.2016

В Україні за роки незалежності сформувалася мережа так званих загальноосвітніх навчальних закладів «нового типу». Результати зовнішнього незалежного оцінювання дають можливість поглянути на їхню діяльність з позицій навчальних результатів їхніх випускників.

Шкільні медалісти – 2014 у дзеркалі ЗНО

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 14.02.2016

Українським центром оцінювання якості освіти проведене порівняльне моніторингове дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб’єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю. Отримано багато цікавих матеріалів для аналізу та прийняття на його основі управлінських рішень. 

Блоги

Батьківський рух: бідкаємось біля «стіни плачу» чи «лупаємо сю скалу»?!

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 14.02.2016

Сторінки груп батьків у соціальних мережах зараз нагадують «стіну плачу»( наголос на першому складі). Звісно, більшість плачів були і будуть з приводу плачу(наголос на останньому складі) або тих «дрібниць» в яких ховається диявол тоталітарної педагогіки. Це дає підстави звинувачувати організаторів цих сторінок у неконструктивності і в тому, що вони об'єднують тих, хто «реально з глузду з'їхав на ґрунті тотальної ненависті до школи»…

На короткому повідку і на голодному пайку

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 14.02.2016

Саме за таким принципом досі здійснюється зовнішнє управління школами метою якого є досягнення їх максимально можливої слухняності. Звісно, в умовах існування школи як надлишковокерованої організації завжди є підстави для того, щоб "вказати на недоліки у роботі" будь-якої школи. Найгеніальніший директор, навіть будучи фантастичним трудоголіком, не в змозі якісно виконати всі покладені на нього обов'язки в умовах існуючої нині функціональної надлишковості. Він, в умовах доведеної до абсурду інформаційної надлишковості, аж ніяк не встигне "вчасно" подати "на гору" і всі "бамаги". Тож, його взаємини з управлінням освіти можуть будуватись лише на принципі взаємної амністії. Директору школи "вибачають" окремі "недопрацювання", а він у свою чергу "вибачає" працівникам управління освіти відсутність стратегічного бачення перспектив розвитку локальної освітньої системи, невиконання функцій сервісного центру для шкіл тощо.

КРИЗА ШКОЛИ? ЗМІНИМО НАЗВУ

Автор: Володимир Бєлий.
Опубліковано 13.02.2016

КРИЗА ШКОЛИ? ЗМІНИМО НАЗВУ

Причини невдачі реформи: хибна стратегія,
помножена на поганий менеджмент.
Олександр Співаковський

Уміння зазирати за горизонт

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 13.02.2016

Відвідуючи Maillard West High School(м. Омаха, штат  Небраска), я задавав її педагогам дуже просте запитання: чим займається ваш директор школи? Відповідь на просте запитання була непростою і, на перший погляд, досить туманною. Характеризуючи роботу директора, його заступники  та вчителі підкреслювали, що він є членом багатьох  громадських організацій(зокрема Ротарі-клубу), їздить по всьому світові на різноманітні конференції і головне – він є дуже розумною людиною, яка має бачення, уявляє школу завтрашнього дня. Може саме тому, що директор має бачення Maillard West High School(єдина із шкіл Небраски) і отримала „Blue Ribbon Award”, спеціальну відзнаку Департаменту освіти США.

ІКТ в школі: як діяти системно і ефективно?!

Автор: Сергій Пазюк
Опубліковано 13.02.2016

Коли я вперше ознайомився з наказом Міністерства освіти і науки України №9 від 12.01.2016р. «Про систематизацію досвіду використання електронних освітніх ресурсів», то не надав йому великого значення - черговий наказ без суттєвого впливу на навчально-виховний процес. Проте, коли у школи прийшов лист, що зобов’язував надати Інституту модернізації змісту освіти інформацію щодо використання власних відкритих електронних освітніх ресурсів, довелось  детальніше вивчити цей документ. Мета заходів даного наказу полягає в тому, щоб «…провести аналіз та систематизацію досвіду використання педагогами навчальних закладів електронних освітніх ресурсів для дистанційного, індивідуального навчання та самоосвіти». Таке формулювання викликає у мене подвійні відчуття:

Для чого потрібно радикально змінювати зміст освіти у «школі «навиворіт»?

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 12.02.2016

Почну з риторичних запитань… Вам зручно було б жити у такому будинку(див. малюнок)? Вам зручно ходити у вивернутому навиворіт одязі?

Як керувати школою не керуючи нею?

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 12.02.2016

Барабан - может заглушить весь оркестр,но не может заменить его.Эмиль Короткий
Хорошою школою не можна і не треба керувати, вона сама знає що робити, тож нагальною вимогою часу є перехід від зовнішнього управління до школобазованого менеджменту та лідерства.

Доповнення інформаціх про Work-shop від 05.02.2016

Автор: Михайло Жук
Опубліковано 12.02.2016

Шановні колеги, я вже розповідав про Work-shop для студентів Донецького національного університету управління. Я хотів би запропонувати пезентації свою та А.Г. Півня. Будемо раді за коментарі. Шкода що зв"язок не дозволив зробити запис.

Додаю ще два лінка з СумДУ та Сумського ОІППО. Але мабуть головний лінк в тому, що студенту вже запитують про термін наступної зустрічі. Дуже вдячні Г.О. Чечель за ініціативу провести цей захід.

http://sumdu.edu.ua/ru/ru-news/7356-u-sumdu-dlya-studentiv-donetskogo-derzhavnogo-universitetu-provedeno-work-shop-innovatsine-mislennya-mizhdistsiplinarni-vimir.html

http://soippo.edu.ua/index.php/home/1547-innovatsijne-mislennya-mizhdistsiplinarnij-vimir

Про так званий попит на неякісні “освітні послуги”

Автор: Юрій Федорченко
Опубліковано 11.02.2016

Часто доводиться чути про так званий попит на неякісні “освітні послуги” в Україні. Вже сам вираз “освітні послуги” в багатьох викликає не лише несприйняття, а й роздратування. Часто в певних розмірковуваннях про освіту відчувається спроба проведення паралелі між освітою та торгівлею. Іноді про якість так званих “освітніх послуг” намагаються розмірковувати, порівнюючи її з якістю продуктів у супермаркеті. Облишу поки що тему якості освіти та обговорення поняття “освітня послуга”.

Ми і "вони": вічний пошук цапа відбувала

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 10.02.2016

На межі хаосу

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 09.02.2016
Чітко продумана сума хаосів часом дає добре  впорядковану систему.
Мойсей Фішбейн, поет, перекладач         

Керувати не людьми, а процесами!

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 08.02.2016

Нам слід зробити справжній прорив до європейських стандартів і в обладнанні шкільних приміщень(так званий євроремонт), і в організації сучасної системи управління освітою(позбавитись від давно забутої у Європейських країнах надмірної зарегульованості(over-regulation), перейти від зовнішнього управління до школобазованого менеджменту, і в педагогічних технологіях, і в шкільному «укладі» та стилі педагогічного мислення, і в розумінні того, що прогрес у освіті рухається волею і енергією вільних самодостатніх людей. 

Освіта у громадах: виклики децентралізації

Автор: Сергій Пазюк
Опубліковано 07.02.2016

У нашій країні багато говорять про реформи, але мало роблять для того, щоб вони стали реальністю. В цей же час децентралізація стала реальністю. Незважаючи про те, що про об’єднання громад знали ще з жовтня минулого року, децентралізація впала як сніг на голову. Вибори пройшли і з першого дня нового фінансового року всі мали б почати жити за новими правилами. Проблема лиш в одному – поки що немає чітких правил. Адже сама децентралізація випереджує законодавче творення!

«Принцип стоніжки» як метод проведення змін та підготовки управлінських кадрів в освіті

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 07.02.2016
Дедалі чудесатіше  та й чудесатіше...
«Аліса в країні чудес»
 

Про патерналізм у системі освіти

Автор: Юрій Федорченко
Опубліковано 07.02.2016

Наше суспільство є патерналістським, пересічні громадяни шукають собі патера – захисника та оборонця. Потужна тенденція до такого пошуку в суспільстві є ознакою незрілості суспільства в цілому. Громадяни-освітяни в приватній бесіді щиро повідомляють, кого б вони підтримали на посаду керівника власного навчального закладу, не задумуючись при цьому про раціональні аргументи, що лежать в основі їх вибору. Широка освітянська громадськість висловлюється з приводу підтримки того чи іншого претендента на посаду міністра. Цього підтримую, а того ні, ця гарна, а та не дуже. Мова не йде про підтримку програми, яку пропонує політична сила, що висуває певного претендента. Патери не спираються на програми, вони виконують лише функції.

Школа без наказів

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 07.02.2016
          Школа, рівняйсь! Струнко!
(традиційна команда на початку шкільної лінійки)

Освіта: агресія по вертикалі, агресія по горизонталі

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 06.02.2016

Бюрократична вертикаль в освіті – це організована система регулярної інституційної агресії проти тих, хто тут працює. Вона має різноманітні форми, є досить масштабною(охоплює велику кількість сфер і процесів) і проникає досить глибоко.

Про політичну гру навколо посади міністра освіти і науки

Автор: Юрій Федорченко
Опубліковано 06.02.2016

Завжди критикував теперішнє керівництво Міністерства освіти і науки за ті нерозважливі кроки, які воно здійснювало. Разом з тим, намагався за можливості уникати давання персональних оцінок. Сьогодні спробую, якщо не захищати Міністерство, то подивитися на ситуацію неупереджено.

Які види надлишковості присутні в шкільній освіті?

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 05.02.2016

1. «Змістовна» надлишковість(перевантаженість шкільних програм, перенасиченість різноманітними «заходами» тощо).

2. Управлінська надлишковість(школа як надлишково керована організація)

3. Функціональна надлишковість(на школу покладається виконання надмірних і не притаманних їй функцій)

4. Інформаційна надлишковість(надмірні паперопотоки, збір даних заради даних, а не заради прийняття управлінських рішень)

5. Структурна надлишковість(існують «не потрібні» структури – методкабінети, бібколектори тощо)

6. Кадрова надлишковість(надмірна кількість заступників директора, удвічі більша кількість вчителів на одного учня в порівнянні із Західною Європою тощо).

7. Ресурсна надлишковість(явно надмірні приміщення у багатьох сільських і частині міських шкіл тощо)

Ситуація навколо буковинських університетів як віддзеркалення провалу реформи вищої освіти

Автор: Юрій Федорченко
Опубліковано 04.02.2016

Шановні керівники МОН!

Важко зрозуміти, в чому саме полягає відмінність політики теперішнього керівництва МОН  від політики попередників. Чи стала вона менш кулуарною та більш прогнозованою? Можливо, така відмінність полягає лише в риториці та в декларуванні різних зовнішньополітичних векторів? Що означає бути проєвропейським? Невже це визначається лише кількістю поїздок до Європи у порівнянні з кількістю поїздок до Росії та наявністю у людини диплома європейського університету?! Однак чи захищає це нас від хуторянства у системі вищої освіти, яке ми продовжуємо розбудовувати, навіть цього не помічаючи.  Бути європейцем означає мати мужність послуговуватися власним розумом, а не вдаватися до нерозважливого мавпування чужого.

Ще раз про МОНотеїзм в освіті

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 04.02.2016

Монотеїзм (від грец. monos - один, єдиний і theos - Бог) - релігійна концепція, яка виходить із поклоніння єдиному Богові; віра в єдиного Бога.

Міждисциплінарна аналітика, практичний вимір (Запрошую на воркшоп)

Автор: Михайло Жук
Опубліковано 04.02.2016

http://sumdu.edu.ua/…/7326-vorkshop-u-formi-telekonferentsi…
Воркшоп у формі телеконференції на базі стартап-центру СумДУ “New Generation”

5 лютого 2016 року, з 11.00 до 12.20. (http://startup.sumdu.edu.ua/)
"ІННОВАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ВИМІР"
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ (м. Маріуполь).
Спікери заходу:
Півень А. Г., координатор стартап-центру СумДУ “New Generation” (м. Суми);
Жук М. В., завідувач кафедри Сумського ОІППО;
Чечель А. О., завідувач кафедри адміністративного менеджменту Донецького державного університету управління (м. Маріуполь).
Тематика заходу:
- Інноваційний формат людського капіталу ХХІ ст.
- Стартап-центр як фактор інноваційного розвитку.
- Креативний потенціал міждисциплінарної аналітики.
Адреса веб-конференції:
https://meet.lync.com/sumdu/sumdu/4JRR4M2M
Тестування веб-конференції 04 лютого 2016 року з 10:00 до 12:00.
Онлайн-конференція в Skype для бізнес-додатку, призначеному для ділового спілкування та зібрань (раніше називалося Lync). Для участі необхідна веб-камера та мікрофон.

«Моя дружина (мама, теща тощо) вчителька».

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 02.02.2016

Міф про можливість опосередкованого набуття компетентності з питань розвитку освіти.

Кілька років тому прослухав виступ "ні про що" голови обласної державної адміністрації на семінарі керівників навчальних закладів нового типу лейтмотивом якого були слова: «Моя мама теж учителька». Його прізвище і регіон немає сенсу називати, бо це типовий аргумент, яким послуговуються високопосадовці всіх рівнів для обґрунтування власної причетності до освітньої сфери.

ШКОЛА і ШКОЛА (НАУКОВА)

Автор: Володимир Бєлий.
Опубліковано 30.01.2016

"Титанік" профтехосвіти

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 30.01.2016

Коли найсучасніше і, як здавалось його творцям, судно, яке не може втонути, - "Титанік" наштовхнулось на айсберг, капітан і команда сприйняли це як проблему. Тільки тоді, коли судно почало йти на дно, всі зрозуміли, що сталась катастрофа, тож слід спускати шлюпки і рятувати людей. Якщо б екіпаж судна з перших хвилин після зіткнення не марнував час на малоефективні потуги, спрямовані на те, щоб вирішити набір проблем, зміг вчасно об’єктивно оцінити реальність, можна було б мінімізувати кількість жертв. Звісно, спосіб дії у ситуації катастрофи інший, ніж у ситуації, коли слід вирішувати проблеми. 

Hub schools: надії і ризики

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 29.01.2016

Чи не єдине радісне повідомлення, яке стосується перспектив розвитку шкільної освіти: «Опорні загальноосвітні навчальні заклади(hub schools), що створюватимуться на місцях, будуть оснащені сучасною матеріально-технічною базою, зокрема, кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо. З цією метою у грудні минулого року Уряд збільшив фінансування освітньої галузі на 121 771 000 гривень».

Що принесе 2016 рік? http://www.bbc.com/ukrainian/in_depth/151223_cluster_yearender_2015

Автор: Михайло Жук
Опубліковано 28.01.2016

Цікаво. Мабуть тому, що експерти не віщають з ТВ роками, а визначаються тим, наскільки їх аналітика і прогнози підтверждуються

Найбільша спільнота шкіл Європи eTwinning у 2015 році відзначає своє 10-річчя. http://gimnazia.sumy.ua/category/mizhnarodna-spivpracya/najbilsha-spilnota-shkil-evropi-etwinning-u-2015-roci-vidznachae-svoe-10-richchya.html

Автор: Михайло Жук
Опубліковано 28.01.2016

Приємно, що і Сумах є активісти цієї програми. Інформацію побачив на сайті гімназії № 1 м. Суми (директор - Бондарева К.І)

Щасливе вчителювання(Happy teaching)!?

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 28.01.2016
Набираємо пошук в  Google слова «Happy teaching»! Отримуємо результатів: приблизно 204 000 000 (за 0,45 сек.). 204  мільйонів джерел інформації англійською мовою про щасливе вчителювання!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Набираємо пошук в  Google слова «Щасливе вчителювання». Отримуємо результатів: приблизно 3 440 (0,59 сек.). Всього-на-всього близько 3,5 тисяч…

Гранти Advocate Europe: фінансування ваших ідей http://gurt.org.ua/news/grants/30764/

Автор: Михайло Жук
Опубліковано 28.01.2016

Гранти Advocate Europe: фінансування ваших ідей

Advocate Europe надає до 50 тисяч євро на фінансування інноваційних ідей, спрямованих на об’єднання та посилення партнерських відносин між представникамигромадянського суспільства у Європі. Сфери проектів можуть бути різноманітними: соціальні інновації, мистецтво, культура чи громадянська освіта. Останній день подання - 8 березня 2016 року (далі - англ.).

Американці презентували технологію 4D-друку Січень 28, 2016 03:45 http://www.akcent.org.ua/amery-kantsi-prezentuvaly-tehnologiyu-4d-druku/

Автор: Михайло Жук
Опубліковано 28.01.2016

Вс кудись прискоренно рухаються. На жаль, ми масово і 3-D не уявляємо, а світ входить в 4-D. Як і в масу інших речей - наприклад, через 5 років "натільні технології в освіті стануть масові"... Я про них знаю, але візуалізувати, на жаль, не можу

  

«Диявол» тоталітарної педагогіки ховається у деталях.

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 27.01.2016

У продвинутій гімназії ви можете побувати на чудових відкритих уроках і позаурочних заходах, але попри те, що там взимку в класах може бути низька температура повітря дітей все одно змусять бути у формі і у змінному взутті. Тож, тітки на задніх партах сидітимуть у шубах, а малесенькі дітки синітимуть від холоду у біленьких сорочечках, показуючи цим тіткам чергове зразково-показушне шоу. Усе буде красиво і ніхто не задумається над тим, що наступного дня півкласу захворіє і не прийде до школи.

Вчителювання vs вчителькуватість

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 26.01.2016

Так, це я придумав неологізм «вчителькуватість» і навіть написав статтю про професійні хвороби вчителів!

Див.: Громовий В. Професійні хвороби вчителів, або Хто нам лікар? // Завуч (газ.) (Шкільний світ). -2005. -№35. - С. 3-4.

Від лінчування розлюченими колегами, мене рятує лише те, що я самокритично збагатив нашу педагогічну думку ще й терміном «директоруватість».

МОНоцентризм

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 26.01.2016

Якось президент Асоціації «Відроджені гімназії України» Ярослав Туринський подарував мені каталог у якому міститься перелік членів цієї організації та їх контактні дані. Зверху на титульному листі типовий для нас напис «Міністерство освіти і науки України». Звісно, усі дуже добре розуміють, що Міністерство освіти і науки України не відіграло ніякої ролі у гуртуванні двох сотень керівників закладів освіти нового типу у досить потужну спільноту. На Заході такі об’єднання освітян називають NGO(неурядова організація). Ми теж ніби і є такою ж самою недержавною організацією, але чомусь продовжуємо по-лакейськи вигинатись перед Міністерство освіти і науки України: ми теж ваш, ми теж «під вами». Можна було б сприймати це як данину традиції, якщо б справа була лише в тому, що ми формально «із ввічливості» осяюємо всі наші заходи назвою найвищої освітянської контори. Нам, як правило, потрібен лист Міністерства освіти і науки України адресований місцевим освітянським чиновникам, щоб вони таки «відпустили» членів наших організацій на з'їзд чи конференцію. Потрібен і дозвіл місцевого управління на те, щоб нас пустили у якусь школу. І як же нам обійтись без весільного генерала з МОН(місцевого управління) чи священної корови з АПН(якогось інституту післядипломної освіти чи методкабінету)!? Жоден захід у нас не набуде «високого» статусу, якщо їх не буде у президії і ми не надам слова для ритуальної промови. 

Global Education Futures (GEF)

Автор: Михайло Жук
Опубліковано 25.01.2016

Раджу. Цікавий ресурс. Особливо, як на мене, цікавим є прогноз до 35 року http://map.edu2035.org/futuremap?force. Якби наші теоретики робили частіше пронози, то можливо і ми б працювали в вимірі європейського освітнього трикутника знань.  

Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих.

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 24.01.2016
Постійно вислуховую від своїх колег-освітян одну мантру: від нас нічого не залежить, нас не чують… Якщо від нас нічого не залежить і нас не чують, то давайте зробимо так щоб ЗАЛЕЖАЛО, щоб нас ПОЧУЛИ!!! Досить «скігліті!», - казав один із сумновідомих українських прем’єрів.

У Польщі відкривається форум "Європа-Україна"

Автор: Михайло Жук
Опубліковано 24.01.2016

http://www.day.kiev.ua/uk/news/240116-u-polshchi-vidkryvayetsya-forum-yevropa-ukrayina

 

 

«Секс по телефону» як провідний принцип спілкування в системі управління освітою

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 23.01.2016

Зараз спілкування між школою і тими, хто «над нею» нагадує «секс по телефону». За такого типу взаємин не має значення що там, на іншому кінці ланцюжка спілкування відбувається насправді(у офісі інтим-оператора чи в тому чи іншому навчальному закладі). Головне, що на словах(як правило, викладених на папері) школа демонструє бажання виконати і створює враження що виконує будь-яку забаганку. Хоча усі учасники подібного спілкування чудово розуміють, що в процесі реалізації обіцянки «Любые твои фантазии - я воплощу в жизнь» удавана реальність стає важливішою за "дійсну" реальність... По суті відбувається підміна дійсності, створюється паралельна реальність.

ТРИРІЧНА СТАРША ШКОЛА І НОВІ КАДРИ: ДЕ ВЗЯТИ?

Автор: Володимир Бєлий.
Опубліковано 23.01.2016

Коли  відбувається комунікація активної громадськості з владою,

то позиція влади  виглядає так: ми щось таке знаємо,  і це знання

нас змушує діяти саме так, а ви це щось таке не знаєте, тому

говорите всілякі дурниці і пропонуєте неадекватні речі.

Сергій Дацюк, 

 «Напередодні ультиматуму або  Велика українська таємниця».

Про списування та моралізаторство (шахові аналогії!)

Автор: Юрій Федорченко
Опубліковано 22.01.2016

Відразу зазначу, що мова не йде про захист списування, плагіату тощо. Списування – це те, чим пишатися не варто. Зрозуміло, яким має бути відношення до учня, якого “спіймали” на ЗНО, та яким має бути відношення до людини, яка вдалася до плагіату.  Однак мова не про це. 

Списування є певним симптомом наявності проблем в навчальному процесі або навіть системі освіти, яка є складовою суспільної практики. Повальне списування є ознакою “епідемії”, яку не можна подолати боротьбою з симптомами.

ШКІЛЬНА МЕРЕЖА. ЯК ЗРОБИТИ СУЧАСНОЮ?

Автор: Володимир Бєлий.
Опубліковано 22.01.2016

Надання освітніх послуг чи засів «розумного, доброго, вічного».

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 21.01.2016

«Вы все обслуживающий персонал», а «учителя - обслуживающий персонал с навыками, позволяющими лучше услужить», - такі фрази полюбляє кидати вчителькам директорка колись інноваційної гімназії, яка тепер перетворилась у непродвинуту школу для мажорів. Зумієш «услужить» барині, тобто їй персонально, можеш «услужить» мажорам та їх недалеким маманькам, будеш «у шоколаді».

Хвіст і надалі метлятиме собакою… Нам і надалі "гадитимуть" на голову.

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 20.01.2016

Якщо здоровий глузд полишив голову, назвіть її хвостом.
                                      Румі

Див. Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громадиhttp://osvita.ua/legislation/other/49450/

Хвіст і надалі метлятиме собакою… Нам і надалі "гадитимуть" на голову.

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 20.01.2016

Якщо здоровий глузд полишив голову, назвіть її хвостом.
                                      Румі

Див. Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ освіти виконавчого органу об’єднаної територіальної громадиhttp://osvita.ua/legislation/other/49450/

Майже сповідь освітнього аналітика-консультанта та позаштатного філософа

Автор: Юрій Федорченко
Опубліковано 19.01.2016

Здається, що про освіту можуть говорити майже всі, адже всі колись навчалися чи навчаються, хтось викладав чи викладає. Здається, будь-хто може і має право висловлювати свою думку про систему освіти. Батьки, учні та студенти, вчителі шкіл та викладачі вищих навчальних закладів, менеджери та чиновники від освіти є великою армією стейкхолдерів, які можуть та навіть готові говорити про освіту. Однак одна справа говорити –  інша справа шукати відповіді, які будуть виходити за межі інтересів окремих груп стейкхолдерів. Щось подібне з філософією, кожен час від часу може розмірковувати над філософськими питаннями, однак лише одиниці спроможні формулювати самі філософські питання та проблеми, а потім роками намагатися шукати відповіді. Далеко не всі власники документів про філософську освіту спроможні це робити.  

ПРИЗРАК СЕРТИФІКАЦІЇ БРОДИТЬ ПО ВКРАЇНІ

Автор: Володимир Бєлий.
Опубліковано 19.01.2016

Каргокульт в освіті.

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 17.01.2016

Школи не повинні змагатися одна з одною, вони мають змагатись самі з собою, бігти наввипередки з «власною тінню». Я був директором гімназії в центрі міста, до якої дітей відбирали за конкурсом, ледь не 100 % наших батьків мали вищу освіту… Як могла зі мною змагатись школа в спальному районі Кіровограда? Звісно, за будь-яких зусиль педколективів моя гімназія була приречена бути на вершині рейтингу, а та школа в кінці. Але ж це не чесно!

Голові та членам робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань реформування закладів післядипломної педагогічної освіти

Опубліковано 16.09.2015
Автор: Дмитро

Останнім часом педагогічна громадськість, експертне освітнє середовище досить жваво обговорюють ініційований Міністерством освіти і науки України колегіальний розгляд питання ліквідації обласних інститутів післядипломної  педагогічної освіти та передачу їх функцій у частині курсового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів педагогічним університетам. Одним з дискусійних майданчиків став портал громадських експертів «Освітня політика». Що цікаво – серед тих, хто висловлює свої думки на користь таких дій  чи, навпаки, аргументовано доводить їх хибність, не чути жодного голосу керівників педагогічних чи класичних  університетів. Хіба що обережний коментар ректора Київського університету ім. Б. Грінченка. Невже чекають, що «партія накаже» прокоментувати проект рішення колегії? Не чути думки й керівників органів управління освіти.

Так як у складі робочої групи два представники Одеси, то, очевидно, саме тут зацікавлені в першу чергу в просуванні даного  проекту. Одещина цікава тим, що педагогічні кадри готують два педагогічних університети, класичний університет і три педагогічні коледжі обласного підпорядкування. Звідки, як не з Одеси, розпочати експерименти з об’єднавчим  процесом у вищій школі, задекларованим міністерством? А як уберегтися від нього – треба стати великими у кількісному відношенні. Додати  до не дуже чисельного студентського контингенту 6-7 тисяч слухачів курсів підвищення кваліфікації, декілька тисяч студентів педколеджів і хто тоді з тобою захоче мати справу.

Можливо все й не так. Можливо автори проекту «ліквідація» вболівають за спільну справу, націлені на нову якість безперервної освіти педагогічних працівників, а через неї й на якість освіти підростаючого покоління?

У будь-якому випадку хочеться переконатися  в тому, що  вони розуміють, що роблять і бачать не тільки процес  технічної передачі педагогічних працівників із рук в руки, але й бачать можливі наслідки таких дій, і мають план  подальших кроків у реформуванні не тільки системи післядипломної освіти, але й системи управління  організацією й змістом навчально-методичної  роботи в закладах освіти.

Фахівцями на дискусійному майданчику «Освітньої політики» висвітлені багаточисельні проблеми, що виникнуть у разі реалізації даного проекту. Не повторюючись, хотілося б почути відповідь авторів  проекту на декілька питань.

Потрібна «шокова терапія»: ліквідація управлінь освіти!

Автор: Viktor
Опубліковано 22.12.2014

Ні миру, ні війни, а (бюрократичну)армію розпустити! Це гасло Льва Троцького, можна перефразувати щодо підсумків сьогоднішньої спільної дискусії двох робочих груп( з розробки Концепції розвитку освіти та з розробки проекту концепції законопроекту «Про освіту»).
Погодились на структуру 5+4+3. Попри те, що я прихильник 6+3+3, голосував за це як за допустимий компроміс(«менш травматичну модель»).
А от щодо бюрократичної вертикалі, компромісу бути не може. Це той випадок, коли потрібна «шокова терапія»: ліквідація управлінь освіти і створення замість них департаментів(відділів) сервісного забезпечення роботи навчальних закладів. Тільки так можна прийти до освіти без начальника, освіти без наказів, освіти без пустопорожніх нарад, освіти без конкурсоманії, освіти без хабарів, освіти без страху…

Про руйнацію вищої школи і загрозу здичавіння

Автор: Станіслав Ніколаєнко
Опубліковано 28.11.2013

Поки була підготовка до парламентських виборів, то освіту, науку, культуру, охорону здоров‘я всі любили. І владці, і опозиція. Та пройшли вибори. Любов закінчилась, не розпочавшись. На освіту в Держбюджеті-2013 так і залишилась цифра в 6,2% від ВВП, а на науку 0,3% ВВП, що відповідно нижче на 3,8% і 1,4% від передбаченого Законом. Ніхто обіцяні вчителям і вченим зміни до бюджету за підсумками І кварталу вносити не буде і не збирається.

Учителі знайшли в текстах завдань моніторингу помилки

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 14.11.2013

Розпочався "моніторинг" знань учнів 5 і 10 класів. Учителі, які перевіряють завдання, почали знаходити у них помилки

УЦОЯО почав гратися у "схованки"

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 10.11.2013

Замість традиційних слів вітання з Днем працівника освіти

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 05.10.2013

Напередодні нашого професійного свята шукав якісь матеріали у своєму особистому архіві. А знайшов вірш про долю сільських учителів, що був опублікований в газеті "Освіта України у 2002 р. Його автори А. Фесюра та Н. Бакай.
Пройшло дванадцять років. Але ці рядки свою актуальність не втратили. От і вирішив, замість традиційних вітальних слів, розмістити на своїй сторінці слова цього вірша. Щоб у святковий день згадали окремо про долю сільського учителя

 

Кілька слів про забуте свято і забуту систему

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 03.10.2013

2 жовтня у колишньому СРСР відзначали День профтехосвіти. У незалежній Україні такого свята немає.

Про освіту і не тільки

Автор: Григорій Науменко
Опубліковано 27.09.2013

Шановні колеги, пропоную вести мову про освіту як чинник державотворення і виконання державою своїх зобов'язань щодо освіти.

Цікаві думки про місію університету

Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 21.09.2013

Куди дівати молодь, яка ще нічого не вміє, але вже не потрібна?

Про ситуацію з виданням українських підручників

Опубліковано 13.09.2013
Автор:

12 вересня у Львові, в рамках 20 Міжнародного форуму видавців, відбувся круглий стіл "Сучасний стан та перспективи видання навчальної літератури в Україні". Виявляється, що в цій галузі нашого освітянського життя  далеко не все так гарно і благополучно, як про це кажуть і пишуть офіційні особи.

90-річчя з дня народження Віктора Михайловича Глушкова

Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 12.09.2013

В Україні відзначають 90-річчя з дня народження Віктора Михайловича Глушкова - одного із засновников кібернетики та сучасних інформаційних технологій.

Чого очікувати від нового навчального року?

Автор: Михайло
Опубліковано 08.09.2013

Дорогі колеги, хочу привітати Вас з початком нового навчального року! Побажати терпіння, сил, та натхнення, а також здійснення всіх очікувань і задумів.

Мені соромно за горлівських педагогів

Опубліковано 08.09.2013
Автор:

Кілька годин тому Інтернет поширив інформацію про "нові" методи виховання у школах м. Горлівка

Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews