Укр Рус

Дата: 02.10.2014

  • e-dis_2012_imag56.jpg

Підписка на новини

Голосування

Чим є для вас свобода педагогічної думки і дії?
  • Голосів: (0%)
  • Голосів: (0%)
  • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останій голос:
Назад
 
Powered by Sexy Polling
 

Точка зору

У ПОШУКУ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)

Автор: Володимир Сацик
Опубліковано 25.09.2014

 Серед основних пріоритетів сучасної освітньої політики у багатьох країнах світу чільне місце посідає розробка та реалізація ефективної стратегії розвитку вищої освіти на основі механізмів, які дозволяють університетам забезпечувати високу якість освітніх послуг, реалізувати перспективні дослідницькі проекти та всебічно інтегруватися у глобальний науково-технічний простір. Особливої ваги питання становлення конкурентоспроможних університетів набувають в Україні, де ресурсне забезпечення та фінансові можливості ВНЗ ще недостатні для їх ефективної конкурентної боротьби на міжнародному рівні. Разом з тим, відсутнє й цілісне загальнодержавне бачення стратегічного розвитку українського університетського сектору на майбутнє, потенційне місце вищої освіти в системі суспільно-економічного відтворення загалом, не дивлячись на останні законодавчі трансформації у цій сфері. З огляду на це, у статті на основі останніх теоретико-методологічних розробок, міжнародного досвіду здійснено спробу розробити та економічно обґрунтувати стратегічну архітектуру новітньої державної політики у сфері вищої освіти для становлення в Україні конкурентоспроможних університетів.

(Pro)цедура та її роль у процесі оновлення змісту освіти (курикулуму)

Автор: Ірина Костюк
Опубліковано 23.09.2014

Слово «процедура»  знайоме нам усім. Воно має різні приклади використання і має різне емоційне забарвлення. З одного боку , це слово має  негативну конотацію, означає для  багатьох  затягування, бюрократичну тяганину,  окозамилювання тощо. З іншого, - з огляду на орієнтацію  на демократичні цінності, - процедура пов’язується із прозорістю, зрозумілістю  прийняття рішень.  Але буквальний переклад з латини  - просування вперед, тобто встановлений порядок, певна послідовність дій для досягнення результату. 

ЗНО в оновленій системі вищої освіти

Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 21.09.2014

Прийняття нового закону України "Про вищу освіту" [1] та обговорення Умов прийому у вищі навчальні заклади на 2015 р. знов привернули увагу до проблем зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів (ЗНО). Мені вже доводилося висловлювати деякі думки з цього приводу на порталі "Освітня політика" [2, 3]. Нові умови функціонування системи вищої освіти вирішують низку проблем, що існували раніше, але не всі. Є і нові проблеми, які теж потребують уваги громадськості.

ШКОЛЯР: полюбити не лише школу, а й навчання в ній

Автор: Володимир Бєлий
Опубліковано 15.09.2014

СПІЛКУВАННЯ

Зі свого багаторічного досвіду ми знаємо, що учням властиво поєднувати непоєднуване – любити свою школу, учителів і майже ненавидіти шкільні уроки. Чому так? Тому, що школа є найкращим для цього віку місцем спілкування, у тому числі й з учителями. Школярі завше готові з ранку до вечора організовувати та проводити різні шкільні чи класні заходи, бути їхніми глядачами тощо. Їхній настрій псується лише з  моменту, коли звучить дзвінок на урок, бо там на них чекає НАУКА. Хочемо ми чи ні, а у своїй місії школа не може обмежитись лише організацією спілкування  школярів, їхнім залученням  лише до культурно-спортивної сфери діяльності. Питання  засвоєння основ наук та формування наукової компетентності  випускників не може виноситись за дужки  головного завдання школи.

Акредитація і перспективи університетського розвитку: зауваження до реформи вищої освіти в Україні

Автор: Олена Панич
Опубліковано 10.09.2014

Згідно з новим Законом «Про вищу освіту», акредитація вищих навчальних закладів має стати однією зі сфер активного реформування. Наскільки прийнятий закон дозволяє впровадити конструктивні зміни в процедуру акредитації, покаже час. Але слід ще раз звернути увагу на характер і місію акредитації, як інституту, в підтримку якого вкладаються суспільні кошти і який має сьогодні надзвичайно вагомий вплив на якість вищої освіти.

У цій статті я маю намір долучитися до обговорення цілей і завдань акредитації вищих навчальних закладів в Україні і тих чинників, що сприяють чи заважають її ефективності. Я буду намагатися порівняти те, як розуміють цілі акредитації ВНЗ у нас, з тими традиціями акредитування ВНЗ, що існують в розвинених країнах, зокрема, в США. Вибір на користь США зроблений свідомо, незважаючи на те, що в наших освітянських колах більш прийнято рівнятися на європейські країни. Американська освіта, що обслуговує динамічну і глобалізовану економіку, ефективна і здатна розвиватися навіть в умовах обмежених державних ресурсів [1].

МАЛЕНЬКИЙ УЧИТЕЛЬ … АБО РОЗДУМИ ПІСЛЯ ЗНО-2014

Автор: Василь Шуляр
Опубліковано 03.09.2014

 Емоційно про ситуацію …

 Їду з бібліотеки додому. У маршрутці чую розмову випускників, які поверталися після виконання завдань зовнішнього належного тестування з української мови і літератури. Обмін думками відбувався між старшокласниками досить жваво, дехто телефонував однокласникам і ділилися враженнями від завдань. Ще тоді не передбачав, що до почутого буду повертатися і подумки, і розробляючи власні підходи до тестування літературних результатів учнів-читачів. Розмови можна звести до таких тез: «з укрмови завдання виконувала нормально, щось знала»; «включав логіку під час виконання завдань з мови»; «а завдання з літератури виконувала як виключення зайвого»; «з літератури завдання тупі, грав у рулетку».

Битва за Історію, або Що потрібно змінювати в шкільній історичній освіті

Автор: Віктор Мисан
Опубліковано 31.08.2014

Про історичні міфи, пам'ять, свідомість.

Якими мають бути стандарти вищої освіти -2?

Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 27.08.2014

Новий закон України "Про вищу освіту" [1] істотно змінює систему стандартів у сфері вищої освіти. Однією з новацій є запровадження стандартів вищої освіти. Саме вони мають стати основою для оцінювання якості вищої освіти, ліцензування та акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах, атестації випускників. Але перед тим, як починати розробку стандартів, треба визначитися з низкою принципових питань.

Далі чекати не можна! ( Розвиток автономії шкіл як стратегія забезпечення економічної ефективності та якості загальної середньої освіти)

Автор: Юрій Шукевич
Опубліковано 20.08.2014

Парадокси національної шкільної освіти явно деформують її ефективність. А чому б не врахувати світовий досвід, навіщо постійно винаходити « український велосипед»?

Аналітика

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор: Упорядник Тарас Добко
Опубліковано 02.10.2014

Європейський освітній досвід може стати дуже корисним для покращення української системи забезпечення якості вищої освіти. Хоча б тому, що він є вдалим прикладом успішного вирішення складних освітніх проблем. Тим не менше, для застосування європейського досвіду важливо усвідомлювати історичний контекст, який пояснює, чому просте перенесення європейських практик може не принести Україні швидких очікуваних результатів: багато історичних рушійних процесів в Європі та Україні відбуваються в протилежних напрямках.

«Три кити» управлінської вертикалі в шкільній освіті. Якість? Прозорість? Взаємодія?

Автор: Людмила Паращенко, Ірина Іванюк
Опубліковано 02.10.2014

 (за матеріалами дослідження «Система управління загальною середньою освітою в Україні на рівні району та області: якість, прозорість, взаємодія»).

Навчальне книговидання в Україні: пропозиції змін

Опубліковано 02.10.2014
Автор: О. Афонін, Г. Касьянов, Т. Харламова

СУЧАСНИЙ СТАН ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Опубліковано 02.10.2014
Автор: І.В. Іванюк, О.В. Овчарук, А.Б. Терещенко

 Останні десятиліття стає зрозумілим, що суспільні перетворення пов’язані, в першу чергу, зі змінами у свідомості людини. На тлі суспільних перетворень та їх трансформацій у системах  освіти  важливу  роль

відіграє  питання  формування  громадянина,  його громадянської культури, освіченості у правовому, суспільному та політичному полі. Питання громадянської  освіти  постає  в  даному  аспекті  одним  з  ключових.

Особливу  роль  у виокремленні  громадянської  освіти,  як  сектору,  відіграють  ті  процеси,  що  пов’язані  з інтеграцією України у європейський та світовий освітній простір. Адже пріоритетом нашої країни

проголошується  саме  формування  свідомого,  активного,  демократичного громадянина,  здатного  жити  та  діяти  у  громадянському  суспільстві,  що  постійно оновлюється і розвивається.

СТВОРЕННЯ КАТАЛОГУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Опубліковано 02.10.2014
Автор: І.В. Іванюк, О.В. Овчарук

Численні реформи в освіті тісно пов’язані з суспільними запитами, зі швидким розвитком технологій, розвитком самої системи освіти. Все це викликає потребу швидкого реагування освітніх інституцій на зміни. Значну роль в освітніх перетвореннях відіграють інноваційні процеси в освіті. Оперативного оновлення постійно вимагають такі галузі освіти, як організаційна структура закладу та управління, зміст, форми і методи навчання та виховання. 

Інновації у згаданих сферах відбуваються в Україні постійно за ініціативи перш за все вчителів та управлінців-практиків і підтримки організацій громадянського суспільства та меншою мірою державних інституцій.

Проблемою залишається не тільки реагування держави на освітні інновації, а й узагальнення позитивного досвіду та напрацювань інноваційних освітніх проектів, їх аналіз і відтворення в проблемних сферах.

Розв’язання зазначеної проблеми неможливе без забезпечення вільного досвіду освітян до систематизованої і повної інформації про інновації у системі освіти, успішний досвід їх упровадження.

Результати ЗНО-2013 із математики. Аналітичні матеріали

Автор: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Опубліковано 02.10.2014

Відділом наукового забезпечення УЦОЯО  проаналізовані результати тестів-2013  із окремих предметів Однак, ці аналітичні матеріали опубліковані не були через завісу секретності, котру необгрунтовано намагалися натягнути над діяльністю УЦОЯО в попередні роки. "Освітній портал" за пропозицією директора УЦОЯО Ігоря Лікарчука розпочинає публікацію цих матеріалів.

Куди тікають українські абітурієнти?

Автор: Єгор Стадний
Опубліковано 02.10.2014

У той час, як  Міносвіти України розповідає про «великі досягнення» української вищої освіти, українська молодь обирає зарубіжні університети

Сприйняття та розуміння протестного руху в Україні освітянами та підприємцями: що сталося та куди рухатися?

Автор: Сергій Терно
Опубліковано 02.10.2014

Ігнорування громадської думки породжує посилення радикальних настроїв. 

Фінансування освіти і науки: бюджет 2014

Автор: ГО "Центр досліджень суспільства"
Опубліковано 02.10.2014

Аналіз державного бюджету на 2014 рік, проведений Центром дослідження суспільства, засвідчив падіння видатків на освіту і науку як частки від загальнодержавних видатків. Таким чином, влада вкотре доводить, що її заяви про важливість розвитку освіти і науки не збігаються з реальними діями.

Начальник районного управління освітою: штрихи до портрету

Автор: Вадим Лунячек
Опубліковано 02.10.2014

Районний рівень управління освітою є ключовою підсистемою в процесі реформування системи освіти в Україні. Саме на цьому рівні безпосередньо відбувається організація процесів забезпечення життєдіяльності загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, проведення первинного моніторингу якості знань, координація методичної роботи, реалізуються десятки регламентованих і нерегламентованих функцій тощо. Начальник районного управління освіти (РУО) є «польовим командиром» у системі освіти. Опитування цієї категорії керівників дає матеріали для серйозних роздумів.

Обговорення

Нинішні вимоги до ведення ділової документації у навчальних закладах не відповідають реаліям цифрової епохи, вимагають радикального перегляду

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 02.10.2014

Завершилося чергове on-line опитування відвідувачів порталу «Освітня політика»

Підсумки круглого столу з проблеми "Якими мають бути стандарти вищої освіти"

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 02.10.2014

Портал Освітня політика провів віртуальний круглий стіл з проблеми "Якими мають бути стандарти вищої освіти".

АТЕСТАЦІЯ ШКОЛИ НЕОБХІДНА ЗА УМОВИ ЗМІНИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ШКОЛИ

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 02.10.2014

На порталі «Освітня політика» завершено чергове on-line опитування. 

Пропозиції учасників «круглого столу» педагогічних працівників та освітньої громадськості Львівщини щодо модернізації загальної середньої освіти

Опубліковано 02.10.2014
Автор: Робоча група

27 червня 2014 року

Загальна освіта призначена для того, щоб людина мала змогу реалізувати себе та бути щасливою. Цій меті мають відповідати як умови, так і зміст навчально-виховного процесу в Україні. На цю мету мають орієнтуватися у своїй навчально-виховній діяльності педагоги та батьки, уся освітня громадськість. Для її реалізації необхідний якісно інший, ніж сьогодні, освітній простір, зокрема, відносини   між учасниками навчально-виховного процесу повинні бути збудовані на повазі до людської гідності та прав людини і придатні для відтворення знань, норм і цінностей, адекватних потребам дитини та нації. Ми, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів та інші громадяни України, які підписали це Звернення, розуміємо необхідність  оновлення освітнього простору у школах Львівщини і виступаємо за модернізацію національної системи  освіти відповідно до європейських стандартів. Сучасна середня освіта покликана забезпечувати не тільки мовну, інформативну та математичну грамотність, загальну орієнтованість в природничих та соціально-гуманітарних науках, літературі та інших мистецтвах. Молодим українцям потрібні так звані наскрізні компетенції: критичне мислення; здатність конструктивно вирішувати проблеми; адекватна оцінка ризиків; прийняття зважених рішень; управління власними емоціями; творче мислення; здатність працювати разом; ініціативність. Особливої актуальності сьогодні набуло моральне та громадянсько-патріотичне виховання, формування у дитини твердої волі та стійкого характеру.

Аналітичний звіт про віртуальний «круглий стіл» на тему «Атестація школи: бути чи не бути?!»

Автор: В. Громовий, Ю. Шукевич
Опубліковано 02.10.2014

З огляду на те, що сьогодні відкрилось певне «вікно можливостей» для системних змін в освіті, ми прагнемо використати можливості нашого порталу як платформи для генерування нових ідей. Перш за все, Портал «Освітня політика» прагне, щоб був почутий освітянський Vox populi («голос народу», тобто голос усіх учасників освітнього процесу), голос професіоналів, експертів. 

Новому керівництву МОН за 100 днів вдалося реалізувати план дій частково

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 02.10.2014

Такий висновок зробили відвідувачі порталу "Освітня політика"

«Літнє оздоровлення: дешево і сердито чи дорого і лагідно?»

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 02.10.2014

Темою чергового круглого столу на порталі «Освітня політика» стала проблема літнього оздоровлення. Це пов'язано не лише з настанням літнього оздоровчого сезону, а й з тим, що Міністерство освіти і науки виступило з ініціативою нормалізувати поняття «літнє оздоровлення» та внести зміни до законодавства про оздоровлення і відпочинок дітей. 

Див.: лист МОН від 07.04.2014 р. № 1/12-1876

http://mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2071-

До процесу атестації учителів варто включити зовнішнє незалежне оцінювання в комплексі з іншими показниками

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 02.10.2014

 Завершилося чергове on-line опитування на порталі «Освітня політика».

Домашню освіту варто запровадити для всіх бажаючих, що хочуть здобути загальну середню освіту

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 02.10.2014

На порталі «Освітня політика» завершено чергове on-line опитування.

У новій системі управління освітою обласні департаменти освіти і науки мають виконувати лише сервісні функції

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 02.10.2014

Завершилося чергове on-line опитування відвідувачів порталу «Освітня політика»

Цифри і факти

ЗНО -2014. ЦИФРИ І ФАКТИ (ІІ)

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 02.10.2014

В Україні за роки незалежності сформувалася мережа так званих загальноосвітніх навчальних закладів «нового типу». Результати зовнішнього незалежного оцінювання дають можливість поглянути на їхню діяльність з позицій навчальних результатів їхніх випускників.

Шкільні медалісти – 2014 у дзеркалі ЗНО

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 02.10.2014

Українським центром оцінювання якості освіти проведене порівняльне моніторингове дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб’єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю. Отримано багато цікавих матеріалів для аналізу та прийняття на його основі управлінських рішень. 

ЗНО-2014. Цифри і факти (І)

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 02.10.2014

Завершилося зовнішнє незалежне оцінювання-2014. Український центр оцінювання якості освіти завершив визначення результатів оцінювання. Портал «Освітня політика» розпочинає публікацію найбільш цікавих і актуальних матеріалів цього аналізу. Подаємо лише  цифри і факти. Можливість для висновків та коментарів залишаємо відвідувачам порталу.

 Матеріали для публікації готує директор УЦОЯО Ігор Лікарчук.   

ЯКОЮ БУЛА УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У 2013 РОЦІ

Автор: ГО "Центр досліджень суспільства"
Опубліковано 02.10.2014

Громадська організація «Центр досліджень суспільства» підготувала аналітичний збірник, що містить візуалізовані статистичні дані, які характеризують стан освітньої галузі України у 2013 році. Подібний аналіз, на думку експертів «Освітньої політики», в історії української освіти здійснено уперше.

ПРОБЛЕМАМИ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ ЗАЙМАТИСЯ НЕМАЄ ПОТРЕБИ: ТАК ВВАЖАЮТЬ ВІТЧИЗНЯНІ НАУКОВЦІ

Автор: МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»
Опубліковано 02.10.2014

В Україні не перший рік  зменшується кількість учнів шкільного віку, що веде до зниження наповнюваності класів і шкіл. Держава на ці явища відреагувала по-варварськи: почала масове скорочення мережі, в т.ч. і шкіл, де навчалися діти молодшого шкільного віку. Адже українська педагогічна наука не змогла чи/або не захотіла запропонувати інших альтернатив. 

ПОКРАЩЕННЯ В ОСВІТІ (VII)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 02.10.2014

Найбільш занедбаною в освітній системі України упродовж останніх років продовжувала залишатися система професійно-технічної освіти. Нижче наведені дані офіційної статистики, які красномовно засвідчують цей прикрий факт.

«ПОКРАЩЕННЯ» В ОСВІТІ (V)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 02.10.2014

 Однією із складових сучасної освітньої «реформи» за твердженням Міністерства освіти і науки України є запровадження вивчення іноземної мови з 1 класу та другої іноземної мови з 5 класу

«ПОКРАЩЕННЯ» В ОСВІТІ (IV)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 02.10.2014

Експерти порталу, аналізуючи статистичну інформацію опубліковану Держкомстатом України, прийшли до висновку, що велика частина загальноосвітніх  шкіл, які були закриті в Україні у період 2010-2013 років ― сільські школи І-ІІ ступенів

«Покращення» в освіті (ІІІ)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 02.10.2014

 Держкомстат України опублікував дані про введення в експлуатацію нових приміщень загальноосвітніх навчальних закладів. Виявляється, що разом із закриттям шкіл фактично призупинилося введення в дію нових приміщень

"Покращення" в освіті (2)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 02.10.2014

На основі даних Держкомстату України фахівці порталу "Освітня політика" проаналізували зміни в мережі загальноосвітніх навчальних закладів України по регіонах. За останні три роки  найбільших "успіхів" у закритті шкіл досягли в Хмельницькій, Полтавській, Сумській областях.

Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews