Укр Рус

Дата: 23.08.2014

  • e-dis_2012_imag56.jpg

Підписка на новини

Голосування

Нинішні вимоги до ведення ділової документації у навчальних закладах
  • Голосів: (0%)
  • Голосів: (0%)
  • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останій голос:
Назад
 
Powered by Sexy Polling
 

Точка зору

Далі чекати не можна! ( Розвиток автономії шкіл як стратегія забезпечення економічної ефективності та якості загальної середньої освіти)

Автор: Юрій Шукевич
Опубліковано 20.08.2014

Парадокси національної шкільної освіти явно деформують її ефективність. А чому б не врахувати світовий досвід, навіщо постійно винаходити « український велосипед»?

ЗВЕРНЕННЯ ДО ОСВІТЯН УКРАЇНИ

Опубліковано 20.08.2014
Автор: Коаліція неурядових організацій «За освітню реформу»

Експертна група Коаліції неурядових організацій «За освітню реформу» звертається до учасників серпневої Колегії Міністерства освіти і науки України, регіональних педагогічних конференцій і всіх небайдужих освітян з пропозицією долучитися до загальнонаціональної дискусії з питань реформування української освіти та створення «Дорожньої карти освітніх реформ» як результату суспільного діалогу. 

Планування роботи школи: нормативно-правова база – не головне!

Автор: Олександр Жосан
Опубліковано 11.08.2014

Останніми роками, а особливо останніми місяцями часто лунали і лунають заклики до критичного аналізу нормативно-правової бази освіти. Звісно, це слід робити, проте, на моє глибоке переконання, її недосконалість не є головною причиною гальмування розвитку загальноосвітньої школи. Постійно стикаюсь із прикладами того, що прогресивні ідеї, які вже закладені у діючі сьогодні нормативно-правові документи, нівелюються освітньою практикою. Підтвердженням того, що усі наші реформаторські зусилля «зверху» приречені на невдачу може слугувати аналіз планування роботи на рівні школи.

НОВІ СТАНДАРТИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 11.08.2014

Портал «Освітня політика» продовжує проведення серії «круглих столів», під час яких будуть обговорюватися актуальні проблеми функціонування освітньої галузі

ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» МАТЕМАТИЧНО …

Автор: Василь Шуляр
Опубліковано 09.08.2014

Намагаючись зреагувати на сучасні виклики індустріального суспільства, школа обрала екстенсивний шлях розвитку. Він не виправдовує себе, про це аргументовано пише професор Г. Клочек, пропонуючи «інтенсивний спосіб сконцентрованого осягнення сутності». Нові програми для загальноосвітніх навчальних закладів знову засвідчили велику кількість імен авторів і художніх творів. Учитель знову «гнатиметься» за тим, аби учні запам’ятали фабулу й не сплутували літературних персонажів, перевантаження всіх суб’єктів навчального процесу залишилося тощо. 

ПРОЕКТ СТРАТЕГІЇ АКАДЕМІЇ ЯК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАЧЕНЕ МАЙБУТНЄ?

Автор: Сергій Клепко
Опубліковано 01.08.2014

На сайті НАПН України з'явилося запрошення академічній спільноті до обговорення проекту Стратегії розвитку НАПН України на 2015-2017 роки [1]. 

ГРОМАДЯНСКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ОСВІТА

Автор: Григорій Клочек
Опубліковано 31.07.2014

Освіта не любить реформувань, усяких різких рухів. Вона любить спокій та дотримання традицій. Для неї найкращий «рух уперед» є уповільнено-еволюційним, і при цьому з усіх можливих точок зору він має бути добре вивіреним. Проте руйнування освітньої галузі, яке відбувалося довго і майже непомітно для «неозброєного ока», в останні кілька років стало настільки відчутним, що з’являлося враження: у цьому стрімкому падінні ось-ось досягнемо дна. І якщо зараз уже стала загальновідомою інформація про повне нищення армії, міліції, службу безпеки і т. д., то про освіту з повним правом можна говорити те ж саме – вона теж належить до стратегічно важливих державних інституцій. Як складова суспільно-політичної системи вона почала активно перетворюватися у такий собі симулякр. І це зрозуміло: система, що активно формувалася в ці останні роки не потребувала людей розумних, гідних, національно свідомих – такі люди були її органічними ворогами. Система потребувала відповідного «електорату», яким би легко можна було маніпулювати. А те, що сучасні інформаційні технології, коли вони «працюють» з відповідно підготовленим «матеріалом», можуть багато, ми вже добре переконалися на прикладі сусідньої держави. 

Якими мають бути стандарти вищої освіти?

Автор: Володимир Бахрушин
Опубліковано 27.07.2014

Прийнятий нещодавно новий закон України "Про вищу освіту" істотно змінює систему стандартів у сфері вищої освіти. Як наслідок, необхідно вносити відповідні зміни до багатьох інших нормативних документів, що регулюють цю сферу. Станом на момент написання статті, цей закон ще не підписаний Президентом. Але часу на розробку нових стандартів дуже мало, тому готувати їх потрібно вже сьогодні. Якими мають бути ці нові стандарти, хто і як повинен їх розробляти та затверджувати? Спільної думки освітянської громадськості з цих питань сьогодні немає. Але у будь-якому випадку вони повинні базуватися на новому законі про вищу освіту.

Тезисы отчаянной надежды

Автор: Евгений Медреш
Опубліковано 24.07.2014

И не нужно себя обманывать, о проблемах школы никто много читать не будет... И вообще – от школы всем нужно мало, но разное: учителям – зарплата, родителям – приятные оценки и поступление в ВУЗ, начальству – отчеты и справки, политикам – правильная ориентация на момент выборов. Поэтому - тезисы.

Аналітика

Навчальне книговидання в Україні: пропозиції змін

Опубліковано 23.08.2014
Автор: О. Афонін, Г. Касьянов, Т. Харламова

СУЧАСНИЙ СТАН ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Опубліковано 23.08.2014
Автор: І.В. Іванюк, О.В. Овчарук, А.Б. Терещенко

 Останні десятиліття стає зрозумілим, що суспільні перетворення пов’язані, в першу чергу, зі змінами у свідомості людини. На тлі суспільних перетворень та їх трансформацій у системах  освіти  важливу  роль

відіграє  питання  формування  громадянина,  його громадянської культури, освіченості у правовому, суспільному та політичному полі. Питання громадянської  освіти  постає  в  даному  аспекті  одним  з  ключових.

Особливу  роль  у виокремленні  громадянської  освіти,  як  сектору,  відіграють  ті  процеси,  що  пов’язані  з інтеграцією України у європейський та світовий освітній простір. Адже пріоритетом нашої країни

проголошується  саме  формування  свідомого,  активного,  демократичного громадянина,  здатного  жити  та  діяти  у  громадянському  суспільстві,  що  постійно оновлюється і розвивається.

СТВОРЕННЯ КАТАЛОГУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Опубліковано 23.08.2014
Автор: І.В. Іванюк, О.В. Овчарук

Численні реформи в освіті тісно пов’язані з суспільними запитами, зі швидким розвитком технологій, розвитком самої системи освіти. Все це викликає потребу швидкого реагування освітніх інституцій на зміни. Значну роль в освітніх перетвореннях відіграють інноваційні процеси в освіті. Оперативного оновлення постійно вимагають такі галузі освіти, як організаційна структура закладу та управління, зміст, форми і методи навчання та виховання. 

Інновації у згаданих сферах відбуваються в Україні постійно за ініціативи перш за все вчителів та управлінців-практиків і підтримки організацій громадянського суспільства та меншою мірою державних інституцій.

Проблемою залишається не тільки реагування держави на освітні інновації, а й узагальнення позитивного досвіду та напрацювань інноваційних освітніх проектів, їх аналіз і відтворення в проблемних сферах.

Розв’язання зазначеної проблеми неможливе без забезпечення вільного досвіду освітян до систематизованої і повної інформації про інновації у системі освіти, успішний досвід їх упровадження.

Результати ЗНО-2013 із математики. Аналітичні матеріали

Автор: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Опубліковано 23.08.2014

Відділом наукового забезпечення УЦОЯО  проаналізовані результати тестів-2013  із окремих предметів Однак, ці аналітичні матеріали опубліковані не були через завісу секретності, котру необгрунтовано намагалися натягнути над діяльністю УЦОЯО в попередні роки. "Освітній портал" за пропозицією директора УЦОЯО Ігоря Лікарчука розпочинає публікацію цих матеріалів.

Куди тікають українські абітурієнти?

Автор: Єгор Стадний
Опубліковано 23.08.2014

У той час, як  Міносвіти України розповідає про «великі досягнення» української вищої освіти, українська молодь обирає зарубіжні університети

Сприйняття та розуміння протестного руху в Україні освітянами та підприємцями: що сталося та куди рухатися?

Автор: Сергій Терно
Опубліковано 23.08.2014

Ігнорування громадської думки породжує посилення радикальних настроїв. 

Фінансування освіти і науки: бюджет 2014

Автор: ГО "Центр досліджень суспільства"
Опубліковано 23.08.2014

Аналіз державного бюджету на 2014 рік, проведений Центром дослідження суспільства, засвідчив падіння видатків на освіту і науку як частки від загальнодержавних видатків. Таким чином, влада вкотре доводить, що її заяви про важливість розвитку освіти і науки не збігаються з реальними діями.

Начальник районного управління освітою: штрихи до портрету

Автор: Вадим Лунячек
Опубліковано 23.08.2014

Районний рівень управління освітою є ключовою підсистемою в процесі реформування системи освіти в Україні. Саме на цьому рівні безпосередньо відбувається організація процесів забезпечення життєдіяльності загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, проведення первинного моніторингу якості знань, координація методичної роботи, реалізуються десятки регламентованих і нерегламентованих функцій тощо. Начальник районного управління освіти (РУО) є «польовим командиром» у системі освіти. Опитування цієї категорії керівників дає матеріали для серйозних роздумів.

Опитування Жовтень 2013

Автор: USETI
Опубліковано 23.08.2014

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ОПИТУВАНЬ «СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ» ПРОВЕДЕНИХ У 2008-2013 РОКАХ

Cоціально-економічний та професійний портрет українського викладача

Автор: ГО "Центр досліджень суспільства"
Опубліковано 23.08.2014

Загальнонаціональне соціологічне опитування

29 серпня в інформаційній агенції УНІАН відбулась презентація результатів соціологічного опитування викладачів українських ВНЗ III-IV рівні акредитації, проведеного Центром дослідження суспільства. Дослідження дає відповідь на питання про доходи викладачів, їхній кар’єрний ріст, навантаження, наукову роботу, порушення їхніх прав та можливості впливати на прийняття рішень у сфері вищої освіти.

Обговорення

АТЕСТАЦІЯ ШКОЛИ НЕОБХІДНА ЗА УМОВИ ЗМІНИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ШКОЛИ

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 23.08.2014

На порталі «Освітня політика» завершено чергове on-line опитування. 

Пропозиції учасників «круглого столу» педагогічних працівників та освітньої громадськості Львівщини щодо модернізації загальної середньої освіти

Опубліковано 23.08.2014
Автор: Робоча група

27 червня 2014 року

Загальна освіта призначена для того, щоб людина мала змогу реалізувати себе та бути щасливою. Цій меті мають відповідати як умови, так і зміст навчально-виховного процесу в Україні. На цю мету мають орієнтуватися у своїй навчально-виховній діяльності педагоги та батьки, уся освітня громадськість. Для її реалізації необхідний якісно інший, ніж сьогодні, освітній простір, зокрема, відносини   між учасниками навчально-виховного процесу повинні бути збудовані на повазі до людської гідності та прав людини і придатні для відтворення знань, норм і цінностей, адекватних потребам дитини та нації. Ми, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів та інші громадяни України, які підписали це Звернення, розуміємо необхідність  оновлення освітнього простору у школах Львівщини і виступаємо за модернізацію національної системи  освіти відповідно до європейських стандартів. Сучасна середня освіта покликана забезпечувати не тільки мовну, інформативну та математичну грамотність, загальну орієнтованість в природничих та соціально-гуманітарних науках, літературі та інших мистецтвах. Молодим українцям потрібні так звані наскрізні компетенції: критичне мислення; здатність конструктивно вирішувати проблеми; адекватна оцінка ризиків; прийняття зважених рішень; управління власними емоціями; творче мислення; здатність працювати разом; ініціативність. Особливої актуальності сьогодні набуло моральне та громадянсько-патріотичне виховання, формування у дитини твердої волі та стійкого характеру.

Аналітичний звіт про віртуальний «круглий стіл» на тему «Атестація школи: бути чи не бути?!»

Автор: В. Громовий, Ю. Шукевич
Опубліковано 23.08.2014

З огляду на те, що сьогодні відкрилось певне «вікно можливостей» для системних змін в освіті, ми прагнемо використати можливості нашого порталу як платформи для генерування нових ідей. Перш за все, Портал «Освітня політика» прагне, щоб був почутий освітянський Vox populi («голос народу», тобто голос усіх учасників освітнього процесу), голос професіоналів, експертів. 

Новому керівництву МОН за 100 днів вдалося реалізувати план дій частково

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 23.08.2014

Такий висновок зробили відвідувачі порталу "Освітня політика"

«Літнє оздоровлення: дешево і сердито чи дорого і лагідно?»

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 23.08.2014

Темою чергового круглого столу на порталі «Освітня політика» стала проблема літнього оздоровлення. Це пов'язано не лише з настанням літнього оздоровчого сезону, а й з тим, що Міністерство освіти і науки виступило з ініціативою нормалізувати поняття «літнє оздоровлення» та внести зміни до законодавства про оздоровлення і відпочинок дітей. 

Див.: лист МОН від 07.04.2014 р. № 1/12-1876

http://mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2071-

До процесу атестації учителів варто включити зовнішнє незалежне оцінювання в комплексі з іншими показниками

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 23.08.2014

 Завершилося чергове on-line опитування на порталі «Освітня політика».

Домашню освіту варто запровадити для всіх бажаючих, що хочуть здобути загальну середню освіту

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 23.08.2014

На порталі «Освітня політика» завершено чергове on-line опитування.

У новій системі управління освітою обласні департаменти освіти і науки мають виконувати лише сервісні функції

Автор: Редколегія порталу «Освітня політика»
Опубліковано 23.08.2014

Завершилося чергове on-line опитування відвідувачів порталу «Освітня політика»

«Якою має бути нова роль директора школи в умовах трансформації освіти в Україні?».

Автор: Віктор Громовий
Опубліковано 23.08.2014

25 березня 2014 року на порталі «Освітня політика» відбувся віртуальний «круглий стіл» про нову роль директора школи в епоху освітньої реформації. 

ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» «Якою має бути нова роль директора школи в умовах трансформації освіти в Україні?»

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 23.08.2014

Портал «Освітня політика» продовжує проведення серії «круглих столів», під час яких будуть обговорюватися актуальні проблеми функціонування освітньої галузі

Цифри і факти

Шкільні медалісти – 2014 у дзеркалі ЗНО

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 23.08.2014

Українським центром оцінювання якості освіти проведене порівняльне моніторингове дослідження результатів вимірювання навчальних досягнень, отриманих шляхом стандартизованого рейтингового та суб’єктивного критеріального оцінювань, випускників навчальних закладів 2014 року, нагороджених золотою (срібною) медаллю. Отримано багато цікавих матеріалів для аналізу та прийняття на його основі управлінських рішень. 

ЗНО-2014. Цифри і факти (І)

Автор: Ігор Лікарчук
Опубліковано 23.08.2014

Завершилося зовнішнє незалежне оцінювання-2014. Український центр оцінювання якості освіти завершив визначення результатів оцінювання. Портал «Освітня політика» розпочинає публікацію найбільш цікавих і актуальних матеріалів цього аналізу. Подаємо лише  цифри і факти. Можливість для висновків та коментарів залишаємо відвідувачам порталу.

 Матеріали для публікації готує директор УЦОЯО Ігор Лікарчук.   

ЯКОЮ БУЛА УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У 2013 РОЦІ

Автор: ГО "Центр досліджень суспільства"
Опубліковано 23.08.2014

Громадська організація «Центр досліджень суспільства» підготувала аналітичний збірник, що містить візуалізовані статистичні дані, які характеризують стан освітньої галузі України у 2013 році. Подібний аналіз, на думку експертів «Освітньої політики», в історії української освіти здійснено уперше.

ПРОБЛЕМАМИ МАЛОКОМПЛЕКТНИХ ШКІЛ ЗАЙМАТИСЯ НЕМАЄ ПОТРЕБИ: ТАК ВВАЖАЮТЬ ВІТЧИЗНЯНІ НАУКОВЦІ

Автор: МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»
Опубліковано 23.08.2014

В Україні не перший рік  зменшується кількість учнів шкільного віку, що веде до зниження наповнюваності класів і шкіл. Держава на ці явища відреагувала по-варварськи: почала масове скорочення мережі, в т.ч. і шкіл, де навчалися діти молодшого шкільного віку. Адже українська педагогічна наука не змогла чи/або не захотіла запропонувати інших альтернатив. 

ПОКРАЩЕННЯ В ОСВІТІ (VII)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 23.08.2014

Найбільш занедбаною в освітній системі України упродовж останніх років продовжувала залишатися система професійно-технічної освіти. Нижче наведені дані офіційної статистики, які красномовно засвідчують цей прикрий факт.

«ПОКРАЩЕННЯ» В ОСВІТІ (V)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 23.08.2014

 Однією із складових сучасної освітньої «реформи» за твердженням Міністерства освіти і науки України є запровадження вивчення іноземної мови з 1 класу та другої іноземної мови з 5 класу

«ПОКРАЩЕННЯ» В ОСВІТІ (IV)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 23.08.2014

Експерти порталу, аналізуючи статистичну інформацію опубліковану Держкомстатом України, прийшли до висновку, що велика частина загальноосвітніх  шкіл, які були закриті в Україні у період 2010-2013 років ― сільські школи І-ІІ ступенів

«Покращення» в освіті (ІІІ)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 23.08.2014

 Держкомстат України опублікував дані про введення в експлуатацію нових приміщень загальноосвітніх навчальних закладів. Виявляється, що разом із закриттям шкіл фактично призупинилося введення в дію нових приміщень

"Покращення" в освіті (2)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 23.08.2014

На основі даних Держкомстату України фахівці порталу "Освітня політика" проаналізували зміни в мережі загальноосвітніх навчальних закладів України по регіонах. За останні три роки  найбільших "успіхів" у закритті шкіл досягли в Хмельницькій, Полтавській, Сумській областях.

"Покращення" в освіті (1)

Автор: "Освітня політика"
Опубліковано 23.08.2014

21 січня 2013 року Держстат України на своєму офіційному порталі нарешті опублікував інформацію про кількість загальноосвітніх навчальних закладів України станом на початок 2013/2014 навчального року. 

Дані Держстату свідчать, що за період діяльності уряду  М. Азарова в Україні було ліквідовано найбільше загальноосвітніх шкіл за всі роки незалежності.

Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews