Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Підписка на новини

Тенденції розвитку електронної освіти в 2015 р.

Автор:
Володимир Кухаренко
Опубліковано
11.06.2015

Майбутнє вже тут – просто воно не дуже рівномірно розподілене. 

                                                                Уільям Гібсон

1. Статистика і факти електронного навчання в 2015 році

Незліченні звіти, огляди та дослідження щодо розвитку всесвітньої мережі показали, що електронне навчання не проявляє жодних ознак уповільнення [1]. Усе більше число осіб, корпорацій та установ звертаються до електронного навчання і визнають його. Це деякі важливі статистичні дані та факти електронного навчання у 2015 році.

Глобальний ринок електронного навчання.

Глобальний ринок електронного навчання, як очікується, досягне $ 107 млрд. до 2015 року. Глобальний ринок доходів електронного навчання досяг $ 32,1 млрд. у 2010 році, з темпами річного зростання приблизно 9,2% протягом останніх п'яти років.

Топ-10 Темпи зростання по країнах.

Темпи зростання електронного навчання по країнах:

1.Індія: 55%.

2.Китай: 52%.

3.Малайзія: 41%.

4.Румунія: 38%.

5.Польща: 28%.

6.Чеська Республіка: 27%.

7.Бразилія: 26%.

8.Індонезія: 25%.

9.Колумбія: 20%.

10.Україна: 20%.

Ринок систем управління навчанням.

Ринок систем управління навчанням LMS склав $ 2,55 млрд. в 2013 році з темпами річного зростання приблизно 25,2%. Іншими словами, ринок LMS, як очікується, складе приблизно $ 4 млрд. у 2015 році і більше $ 7 млрд. у 2018 році.

Ринок мобільного навчання.

Світовий ринок мобільних продуктів і послуг навчання досяг $ 5,3 млрд. у 2012 році. При сукупних темпах річного зростання у 18,2% протягом наступних п'яти років, за оцінками, світовий ринок мобільного навчання в 2015 році досягне $ 8,7 млрд., і $ 12,2 млрд. в 2017 році Очікується, що топ-покупцями мобільних продуктів і послуг навчання у 2017 році буде Китай, США, Індонезія, Індія і Бразилія.

MOOCs у корпораціях.

В даний час 8% компаній використовують масові відкриті онлайн курси MOOCs, а ще 7% збираються експериментувати з ними. Протягом наступних двох років цей відсоток зросте до 28%. Вже понад 350 компаній співпрацюють з провайдерами MOOCs Coursera і Udacity для виявлення кращих студентів.

Онлайн корпоративного навчання.

Корпоративний ринок онлайн, як очікується, буде рости щорічно на 13% до 2017 року. Сьогодні 77% американських компаній пропонують онлайн корпоративне навчання для підвищення кваліфікації своїх співробітників. 

Топ покупців електронного навчання.

Великі компанії є основними покупцями продуктів і послуг електронного навчання. Вони складають приблизно 30% всіх покупців електронного навчання. 

Корпоративні методи професійної підготовки

Методи навчання в 2014 були наступними:

• 47% навчальних годин були очними;

• 29,1% навчальних годин були змішаними і збільшилися на 0,8% порівняно з попереднім роком;

• 28,5% навчальних годин були дистанційними і збільшилися на 2,6% порівняно з попереднім роком;

• 15% навчальних годин були у віртуальному класі і знизилися на 1% в порівнянні з попереднім роком;

• 4.2% навчальних годин були соціальним навчанням і збільшилися на 0,9% порівняно з попереднім роком;

• 1.4% навчальних годин були з використанням мобільних пристроїв і зменшилися на 0,5% порівняно з попереднім роком. 

Технології навчання

Навчальні технології, використовувані в 2014 році, були наступні:

• системи управління навчанням (LMS) і віртуальний клас: 74% компаній;

• інструменти моделювання: 33% компаній;

• онлайн-підтримка діяльності або системи управління знаннями: 21% компаній;

• мобільні додатки: 18% компаній. 

Попит програмного забезпечення і послуг електронного навчання в 2015 році

Малі, середні та великі компанії мають намір придбати в 2015 році:

• онлайн-інструменти і системи навчання: 44% компаній;

• системи управління навчанням LMS: 41% компаній

• авторські інструменти або системи: 37% компаній;

• інструменти і системи віртуального класу: 33% компаній;

• веб-продукти і системи для проведення відеоконференцій: 18% компаній.

2.Загальні тренди 

Joint Research Centre європейської комісії спільно з Institute for Prospective Technological Studies провели дослідження "School's Over: Learning Spaces in Europe in 2020: An Imagining Exercise on the Future of Learning" [2].

У звіті розглядаються тренди, які розділені на кілька умовних рівнів   макро-, мезо- і мікро. До макро-трендам автори дослідження відносять такі фактори, як виникнення нових умінь і компетенцій, демографічні зміни і глобалізація. 

Макро-тренди

• Поява нових умінь і компетенцій. Виражається це в тому, що відбувається перерозподіл трудової активності, обумовлений глобальними змінами; це стосується і появи нових професій і спеціальностей, і автоматизації, і змін у складі трудових ресурсів.

• Демографічні зміни. Більшість сьогоднішніх інтелектуальних працівників вийде на пенсію значно пізніше, ніж покоління їхніх батьків. Тривалість робочого стажу сильно збільшиться, буде потрібно вчитися і освоювати нові навички все життя. Для Європи цей фактор особливо важливий, тому що саме в європейських країнах населення старіє особливо швидко, що має на увазі всі відповідні ризики. Зворотним боком цієї проблеми стає міграція. Для бізнесу ці проблеми призводять до зростаючої нестачі потрібних вмінь. Корпоративне навчання та освіта набувають дуже важливу роль у вирішенні цих складнощів.

• Глобалізація. Мова, йде про те, що міжнародний характер торгівлі та бізнесу призводить до появи потреб у нових знаннях і уміннях, а також до виникнення нових професій. Трудові ресурси в таких умовах повинні бути гнучкими, здатними відмовлятися від колись вивченого, але тепер не актуального, і вчитися новому. 

Мезо-тренди

• Популярність неформального навчання, за яким стоять соціально-психологічні чинники   в сучасному світі люди стали менше довіряти зовнішнім авторитетам, вести дуже різнорідне життя, сумніватися у рольових моделях, шаблонах та ідентичностях. При цьому вони починають відчувати сильну потребу у взаємній довірі, повазі, спілкуванні.

• Реформа освіти. Мета всіх подібних ініціатив, так чи інакше, зазвичай полягає в тому, щоб дати студентам практичні, потрібні в житті, вміння та компетенції, що часто не вдається системі освіти в її нинішньому вигляді.

• У корпоративному навчанні формальне і неформальне навчання перетікають одне в одне тому, що саме в цьому компанії бачать шлях до розвитку потрібних компетенцій, а не просто до отримання формальних результатів. 

Мікро-тренди

• Все більш широке визнання неформального навчання і тенденція до надання різного навчального контексту представникам різних поколінь. Увага до розвитку компетенцій.

• Зростання кількості представників покоління Y в складі трудових ресурсів і відповідні зміни в академічному і корпоративному навчанні.

• Нерівномірне використання технологій у навчанні представниками різних поколінь.

В роботі [3] виділяються такі тренди:

• Інтернет речей. Сенсори і процесори поширюються повсюдно, перетворюючи весь світ в одну програмовану систему.

• Середовище нових медіа. Крім тексту з'являється нова мова комунікацій, заснована на образах.

• Структуровані організації. Соціальні технології дають можливість звертатися до колективного досвіду величезної кількості людей. Робоче місце і робочі відносини будуть все далі йти від традиційних корпоративних кордонів. 

Усі ці зміни пов'язані з розвитком інформаційних технологій, історія яких представлена в таблиці [4]

Рік

Технологія

Пед. теорія

1980

Ресурси мультимедіа

Дистанційні курси на базі біхевіоризму і когнітивізму

1993

Веб

1994

Навчальні об'єкти

1995

LMS Blackboard, Moodle, Sakai

1998

Мобільні пристрої

1999

Навчальне проектування

2000

Ігрові технології

Дистанційні курси на базі конструктивізму

2001

Відкриті освітні ресурси

2004

Соціальні медіа Веб 2.0

2005

Віртуальні світи

2007

Ел. книги та смарт пристрої

2008

сМООС

Дистанційні курси на базі коннектівізма

2010

Навчальна аналітика

2011

xMOOC

3.Грамотність населення та нові професії

Розвиток ІТ у свою чергу впливає на визначення грамотності населення. Грамотність на даному етапі це не тільки вміння читати, писати, використовувати математику, а й застосовувати комп'ютерну техніку (цифрова або комп'ютерна грамотність).

Одне з визначень комп'ютерної грамотності   це здатність ефективно і критично розглядати і створювати інформацію, використовуючи різні цифрові технології. 

До базових елементів комп'ютерної грамотності відносяться:

• Культурний;

• Пізнавальний;

• Конструктивний;

• Комунікативний;

• Конфіденційний;

• Творчий;

• Критичний.

Протягом 2,5 років учасники «Форсайта компетенцій 2030» проводили системний аналіз технологічних, економічних і соціальних змін по 19 ключовим галузям економіки та проектували галузеві «карти майбутнього» [5]. Це дозволило сформувати перелік перспективних професій по галузях, позначити професії, які в найближчі 15-20 років втратять свою актуальність.

«Атлас нових професій» включає 140 нових професій в 19 галузях:

Медицина (16 професій), біотехнології (6), екологія (6), наземний транспорт (9), водний транспорт (3), авіація (7), космос (5), ІТ-сектор (10), індустрія дитячих товарів і сервісів (4), видобуток і переробка корисних копалин (3), нові матеріали і нанотехнології (5), будівництво (6), робототехніка і машинобудування (8), енергомережі і управління енергоспоживанням (9), енергогенерація і накопичення енергії (7), освіта ( 10), соціальна сфера (7), менеджмент (14), фінансовий сектор (5).

Деякі з професій, наприклад, енергоаудитор, проектувальник інтермодальних транспортних вузлів, менеджер по крос-культурним комунікаціям, проектувальник інфраструктури «розумного будинку» вже затребувані в розвинених економіках.

У список зникаючих професій потрапили 23 інтелектуальних і 15 робітничих професій. Серед них і очевидні «аутсайдери» ринку праці, такі як стенографіст, бібліотекар, ліфтер, і затребувані сьогодні професії турагента, журналіста, аналітика.

На думку розробників «Атласу», першими почнуть зникати професії, які можна автоматизувати, і професії, суть яких   «посередництво» між ринком і споживачем товарів і послуг.

Загальні навички та компетенції, які стануть необхідною умовою успішної роботи фахівця, незалежно від галузевої спеціалізації це:

• системне мислення,

• клієнтоорієнтованість,

• міжгалузева комунікація,

• знання декількох мов і різних типів культур,

• навички управління проектами і людьми   від локальних груп до спільнот,

• вміння працювати в режимі багатозадачності і постійно мінливих умовах,

• навички бережливого виробництва,

• навички художньої творчості.

У цей список можна додати такі навички [6]:

• критичне мислення і діяльність;

• співробітництво;

• кар'єра і навчальна самореалізація.

Робочі навички, які будуть потрібні в 2020 р по прогнозам Інституту майбутнього [3], це:

• Неординарне мислення;

• Соціальний інтелект;

• Інноваційне та адаптивне мислення   вміння думати поза заданих траєкторій;

• Міжкультурна компетентність   однаково ефективно спілкуватися з усіма бізнес-партнерами і клієнтами, незалежно від культурних відмінностей;

• Алгоритмічне мислення;

• Уміння фільтрувати зайву інформацію (куратор змісту)   швидко переробляти і резюмувати великий обсяг даних;

• Уміння працювати з сучасними медіа;

• Уміння працювати віддалено.

4. Нові тенденції, проблеми та важливі події

Вплив нових технологій на освіту розглядається під різними кутами. Доповідь [7] розглядає три розділи: нові тенденції, проблеми та важливі події.

Нові тенденції

• Переосмислення ролі вчителів   вчитель повинен бути партнером в процесі навчання.

• Зміщення до глибинного навчання: Мета глибинного навчання для студентів   вчитися на практиці та розвивати почуття власної ефективності, критично мислити і ефективно спілкуватися.

• Увага відкритим освітнім ресурсам (ВОР).

• Більш широке використання змішаного (гібридного) навчання [4, 3].

• Використання інтуїтивних технологій.

• Переосмислення роботи школи.

Значні проблеми

• Інтегрований персональний підхід до навчання [3].

• Комплексне мислення та спілкування.

• Безпека студентських даних.

• Конкуренція з боку нових моделей освіти.

• Сучасна формальна освіту, що формує базові навички.

• Навчання за запитом громадян   навчання, засноване на запитах і громадянській активності [3].

Важливі події

• Bring Your Own Device (BYOD): практика залучення власних пристроїв скорочує витрати і відображає поточний спосіб життя студентів, дозволяючи їм вивчати персоналізований зміст.

• Хмарні обчислення.

• Ігри та гейміфікація (використання ігрових технологій у навчанні буде активно розвиватися в найближчі 2 роки) [8, 9, 3]

• Навчальна аналітика. збір та аналіз великих обсягів даних про студентську навчальну діяльність [3, 9].

• Інтернет речей відноситься до мережі пов'язаних об'єктів, які пов'язують фізичний світ зі світом інформації через Інтернет.

• Переносні технології (буде активно розвиватися в найближчі 4 5 років) (смарт-годинник, Google Glass) [9].

5. Життєвий  цикл інновацій

Інший спосіб тенденцій розвитку освіти   це розгляд життєвого циклу різних інновацій [12]. Так, для різних технологій нині можна спостерігати

Народження

• Tin Can API: (XAPI) Новий стандарт введений в 2012 році [11] замість SCORM

• Гейміфікація та навчальні ігри [8, 11, 9, 3].

• Оповідання (розповіді) в навчанні.

• Гнучка розробка навчальних матеріалів.

• Відеоряд і графіка використання візуальних ефектів.

Розвиток

• Підтримка мобільності замість "мобільного навчання»: тільки 1,39% респондентів фактично використовує контент дистанційних курсів через мобільний пристрій [8].

• Відео: якість "домашнього" відео стало цілком прийнятними, завдяки YouTube.

Відмирання

• Інструменти Twitter для «соціального навчання»;

• Соціальні інструменти для особистого навчання в корпораціях;

• mLearning для повноформатних дистанційних курсів;

• Віртуальні світи (розвиваються з 2008 року) видихнули в 2012 році.

6. Ранжування тенденцій

У деяких випадках тенденції розвитку електронного навчання ранжують [12]:

1. Змішане навчання [4, 3].

2. Персональний підхід до навчання [4].

3. Відкриті жетони як результат освоєння курсу [4, 3].

4. Мобільний доступ [8].

5. Гейміфікація [4, 8, 11, 9, 3].

6. Особиста відповідальність за навчання.

7. Мережеве соціальне навчання [4, 3].

8. Сценарій базового навчання.

9. MOOCs. Масові відкриті онлайн курси [4, 11, 3].

10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини [4].

Усі ці технології впливають на розвиток дистанційного навчання, удосконалюючи його, але тим не менш, якість його поки залишає бажати кращого. За деякими оцінками західних експертів приблизно 80% дистанційних курсів низької якості.

Майкл Аллен, Джулі Дирксен, Кларк Куїнн, Уїлл Тальгеймер, стурбовані відсутністю прогресу в якості дистанційного навчання, запропонували Маніфест серйозного дистанційного навчання [13].

Розглянемо більш докладно найбільш поширені тенденції: змішане (гібридне) навчання і масові відкриті онланй курси (хМООС) [14].

7. Змішане навчання

Змішане навчання виявилися одними з найпопулярніших технологій сьогодення, тому що дозволяє скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного класу.

Слоан Консорціум [15] визначає змішані (гібридні) курси, як результат інтегрування онлайн курсів (30% -70% навчального процесу) з традиційними класними заходами плановим, педагогічно цінним чином.

Змішане навчання дуже часто називають гібридним навчанням. Це пов'язано з тим, що змішане навчання акцентує увагу на механічному змішуванні. Гібрид являє собою поєднання нової, передової технології зі старою технологією і створення інновації по відношенню до старої технології. Змішане навчання як руйнівна технологія не може з'явитися сама по собі. Необхідні додаткові зусилля, як з боку викладачів, так і студентів. Такі руйнівні моделі дають новий імпульс розвитку освіти, вони більш ефективні, доступні, індивідуалізовані і з часом будуть превалювати над традиційними методами.

8. Масові відкриті онлайн курси

MOOCs може бути безкоштовним для учнів, але вони не є безкоштовними для установ. Середня вартість розроблюваних xMOOC оцінюється в 50,000 - 100,000 дол., [16].

Основні рекомендації з використання хМООС для університетів [17]. 

• Багатий досвід якісного навчання в режимі онлайн повинен бути базою для будь-яких MOOC ініціатив.

• Необхідно інвестувати в розвиток цифрового компетенції для всіх співробітників.

• активно сприяти використанню та створення відкритих освітніх ресурсів.

• Навчальні заклади повинні використовувати MOOCs для національного і міжнародного співробітництва.

• MOOCs в суспільстві (фон, актуальність, міжнародні та національні контексти).

• Гнучкість у використанні MOOCs з урахуванням історія онлайн навчання та міжнародного досвіду.

• Мотивація учасників MOOC.

• Дослідження впливу MOOCs на вищу освіту.

• Оцінка якості і результатів навчання.

• Використання різних форм доставки MOOC.

• Питання авторського права і відкритість.

MOOCs є лише частиною більш широкого розвитку відкритої освіти та навчання в режимі онлайн.

Не існує чіткого стандарту моделі MOOC і навіть у великих консорціумах, як Coursera, існують значні відмінності в педагогіці, взаємодії учнів, оцінки та структури.

Позитивний ефект від MOOC створив ажіотаж і забезпечив включення до порядку дня обговорення онлайн-навчання на нарадах вищого керівництва в багатьох університетах світу. Однак нічого з цього не відбудеться без стратегічного фінансування, стимулів і стратегій.

9. Нова роль викладача

Розвиток суспільства вимагає переглянути організацію освіти, роль викладача і студента. У сучасному світі університети повинні навчитися вирішувати принципово нове завдання   виховувати молодих людей, здатних критично мислити і готових стояти біля витоків змін. Ми практично не знаємо професій, до яких готуємо студентів.

Ряд установ розробили або приступили до розробки стратегічного підходу до сучасного дистанційного навчання. Ці плани призначені визначення пріоритетів і цілей для онлайн і гібридного навчання і в деяких випадках цілі для розвитку онлайн-курсу. Замість доступності та гнучкості ключовим завданням для онлайнового навчання стає підвищення продуктивності.

На сучасному етапі у викладача повинні бути сформовані нові навички [18]. Перші 6 навичок викладання не нові, але їх значення суттєво зросло для сучасного вчителя.

1. Обов'язковість.

2. Базова педагогічна підготовка.

3. Організації навчального процесу.

4. Толерантність.

5. Оповідач.

6. Відкритість до питань.

Наступні нові навички викладання доповнюють традиційні та пов'язані з новими технологіями.

7. Інноваційні.

8. Технологічний ентузіазм.

9. Соціальні.

10. Цікавість і майстерність.

Висновки

Першочерговим завданням є розвиток змішаного (гібридного) навчання. Необхідно створити умови для BYOD.

Необхідно звернути увагу на гейміфікацію, особливо ігрове проектування для технічних спеціальностей.

Університет повинен знайти свою нішу в галузі використання масових відкритих онлайн курсів.

Розвивати відкриті освітні ресурси.

У перспективі університет може отримати новий статус «електронного». Зараз це модно.

Використана література

 1. Christopher Pappas. The Top eLearning Statistics and Facts For 2015 You Need To Know. [Електронний ресурс] – Режим доступа:  http://elearningindustry.com/elearning-statistics-and-facts-for-2015
 2. Юрий Духнич. Европейское обучение 2020 http://www.smart-edu.com/learning-in-europe-2020.html
 3. Александр Молчанов. Концептуальна основа електронного університету [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 4. Reviewing the trajectories of e-learning. [Електронний ресурс] – Режим доступа:  http://e4innovation.com/?p=791
 5. Чему учиться и от чего отказаться в ближайшие 20 лет? Ответы – в «Атласе новых профессий» [Електронний ресурс] – Режим доступа:  http://www.asi.ru/news/16379/ 
 6. Bernie Trilling. Toward learning societies and the global challenges for learning with ICT. Australian Educational Computing Volume, 22 Number 1 - June 2007
 7. New Horizon Report Insists Teachers Use Tech [Електронний ресурс] – Режим доступа:  http://gettingsmart.com/2014/06/new-horizon-report-insists-teachers-use-tech/
 8. Catherine Davis. Top Instructional Design Trends and Outlook for 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://elearningindustry.com/top-instructional-design-trends-and-outlook-for-2014
 9. Inge Ignatia de Waard. NMC horizon report 2014 on education in HighEd. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://ignatiawebs.blogspot.com/2014/02/nmc-horizon-report-2014-on-education-in.html
 10. Sharon Boller. eLearning Trends That Will Fizzle, Sizzle, or Simmer in 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.bottomlineperformance.com/elearning-trends-fizzled-elearning-trends-sizzle-2014/
 11. Justin Ferriman. The Future of ELearning in 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.learndash.com/the-future-of-elearning-in-2014/
 12. Lewis Carr. 10 predicted e-Learning trends for 2014/15 [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://lewiscarr.co.uk/2014/05/10-predicted-e-learning-trends-for-201415/
 13. Serious E-Learning Manifesto [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://goo.gl/fb/YgBXZ
 14. Кухаренко В. О смешанном (гибридном) обучении[Електронний ресурс] – Режим доступа: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
 15. TheDefinitionofBlendedLearning. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.teachthought.com/blended-learning-2/the-definition-of-blended-learning/
 16. Tony Bates. Look back in anger? A review of online learning in 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.tonybates.ca/2013/12/15/look-back-in-anger-a-review-of-online-learning-in-2013/
 17. Alastair Creelman. Norwegian MOOC commission. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://acreelman.blogspot.com.au/2014/06/norwegian-mooc-commission.html
 18. Modern Teaching Skills [Електронний ресурс] – Режим доступа: https://www.examtime.com/blog/teaching-skills/  
Тенденції розвитку електронної освіти в 2015 р.
Тенденції розвитку електронної освіти в 2015 р.

Майбутнє вже тут – просто воно не дуже рівномірно розподілене. 

                                                                Уільям Гібсон

1. Статистика і факти електронного навчання в 2015 році

Незліченні звіти, огляди та дослідження щодо розвитку всесвітньої мережі показали, що електронне навчання не проявляє жодних ознак уповільнення [1]. Усе більше число осіб, корпорацій та установ звертаються до електронного навчання і визнають його. Це деякі важливі статистичні дані та факти електронного навчання у 2015 році.

Глобальний ринок електронного навчання.

Глобальний ринок електронного навчання, як очікується, досягне $ 107 млрд. до 2015 року. Глобальний ринок доходів електронного навчання досяг $ 32,1 млрд. у 2010 році, з темпами річного зростання приблизно 9,2% протягом останніх п'яти років.

Топ-10 Темпи зростання по країнах.

Темпи зростання електронного навчання по країнах:

1.Індія: 55%.

2.Китай: 52%.

3.Малайзія: 41%.

4.Румунія: 38%.

5.Польща: 28%.

6.Чеська Республіка: 27%.

7.Бразилія: 26%.

8.Індонезія: 25%.

9.Колумбія: 20%.

10.Україна: 20%.

Ринок систем управління навчанням.

Ринок систем управління навчанням LMS склав $ 2,55 млрд. в 2013 році з темпами річного зростання приблизно 25,2%. Іншими словами, ринок LMS, як очікується, складе приблизно $ 4 млрд. у 2015 році і більше $ 7 млрд. у 2018 році.

Ринок мобільного навчання.

Світовий ринок мобільних продуктів і послуг навчання досяг $ 5,3 млрд. у 2012 році. При сукупних темпах річного зростання у 18,2% протягом наступних п'яти років, за оцінками, світовий ринок мобільного навчання в 2015 році досягне $ 8,7 млрд., і $ 12,2 млрд. в 2017 році Очікується, що топ-покупцями мобільних продуктів і послуг навчання у 2017 році буде Китай, США, Індонезія, Індія і Бразилія.

MOOCs у корпораціях.

В даний час 8% компаній використовують масові відкриті онлайн курси MOOCs, а ще 7% збираються експериментувати з ними. Протягом наступних двох років цей відсоток зросте до 28%. Вже понад 350 компаній співпрацюють з провайдерами MOOCs Coursera і Udacity для виявлення кращих студентів.

Онлайн корпоративного навчання.

Корпоративний ринок онлайн, як очікується, буде рости щорічно на 13% до 2017 року. Сьогодні 77% американських компаній пропонують онлайн корпоративне навчання для підвищення кваліфікації своїх співробітників. 

Топ покупців електронного навчання.

Великі компанії є основними покупцями продуктів і послуг електронного навчання. Вони складають приблизно 30% всіх покупців електронного навчання. 

Корпоративні методи професійної підготовки

Методи навчання в 2014 були наступними:

• 47% навчальних годин були очними;

• 29,1% навчальних годин були змішаними і збільшилися на 0,8% порівняно з попереднім роком;

• 28,5% навчальних годин були дистанційними і збільшилися на 2,6% порівняно з попереднім роком;

• 15% навчальних годин були у віртуальному класі і знизилися на 1% в порівнянні з попереднім роком;

• 4.2% навчальних годин були соціальним навчанням і збільшилися на 0,9% порівняно з попереднім роком;

• 1.4% навчальних годин були з використанням мобільних пристроїв і зменшилися на 0,5% порівняно з попереднім роком. 

Технології навчання

Навчальні технології, використовувані в 2014 році, були наступні:

• системи управління навчанням (LMS) і віртуальний клас: 74% компаній;

• інструменти моделювання: 33% компаній;

• онлайн-підтримка діяльності або системи управління знаннями: 21% компаній;

• мобільні додатки: 18% компаній. 

Попит програмного забезпечення і послуг електронного навчання в 2015 році

Малі, середні та великі компанії мають намір придбати в 2015 році:

• онлайн-інструменти і системи навчання: 44% компаній;

• системи управління навчанням LMS: 41% компаній

• авторські інструменти або системи: 37% компаній;

• інструменти і системи віртуального класу: 33% компаній;

• веб-продукти і системи для проведення відеоконференцій: 18% компаній.

2.Загальні тренди 

Joint Research Centre європейської комісії спільно з Institute for Prospective Technological Studies провели дослідження "School's Over: Learning Spaces in Europe in 2020: An Imagining Exercise on the Future of Learning" [2].

У звіті розглядаються тренди, які розділені на кілька умовних рівнів   макро-, мезо- і мікро. До макро-трендам автори дослідження відносять такі фактори, як виникнення нових умінь і компетенцій, демографічні зміни і глобалізація. 

Макро-тренди

• Поява нових умінь і компетенцій. Виражається це в тому, що відбувається перерозподіл трудової активності, обумовлений глобальними змінами; це стосується і появи нових професій і спеціальностей, і автоматизації, і змін у складі трудових ресурсів.

• Демографічні зміни. Більшість сьогоднішніх інтелектуальних працівників вийде на пенсію значно пізніше, ніж покоління їхніх батьків. Тривалість робочого стажу сильно збільшиться, буде потрібно вчитися і освоювати нові навички все життя. Для Європи цей фактор особливо важливий, тому що саме в європейських країнах населення старіє особливо швидко, що має на увазі всі відповідні ризики. Зворотним боком цієї проблеми стає міграція. Для бізнесу ці проблеми призводять до зростаючої нестачі потрібних вмінь. Корпоративне навчання та освіта набувають дуже важливу роль у вирішенні цих складнощів.

• Глобалізація. Мова, йде про те, що міжнародний характер торгівлі та бізнесу призводить до появи потреб у нових знаннях і уміннях, а також до виникнення нових професій. Трудові ресурси в таких умовах повинні бути гнучкими, здатними відмовлятися від колись вивченого, але тепер не актуального, і вчитися новому. 

Мезо-тренди

• Популярність неформального навчання, за яким стоять соціально-психологічні чинники   в сучасному світі люди стали менше довіряти зовнішнім авторитетам, вести дуже різнорідне життя, сумніватися у рольових моделях, шаблонах та ідентичностях. При цьому вони починають відчувати сильну потребу у взаємній довірі, повазі, спілкуванні.

• Реформа освіти. Мета всіх подібних ініціатив, так чи інакше, зазвичай полягає в тому, щоб дати студентам практичні, потрібні в житті, вміння та компетенції, що часто не вдається системі освіти в її нинішньому вигляді.

• У корпоративному навчанні формальне і неформальне навчання перетікають одне в одне тому, що саме в цьому компанії бачать шлях до розвитку потрібних компетенцій, а не просто до отримання формальних результатів. 

Мікро-тренди

• Все більш широке визнання неформального навчання і тенденція до надання різного навчального контексту представникам різних поколінь. Увага до розвитку компетенцій.

• Зростання кількості представників покоління Y в складі трудових ресурсів і відповідні зміни в академічному і корпоративному навчанні.

• Нерівномірне використання технологій у навчанні представниками різних поколінь.

В роботі [3] виділяються такі тренди:

• Інтернет речей. Сенсори і процесори поширюються повсюдно, перетворюючи весь світ в одну програмовану систему.

• Середовище нових медіа. Крім тексту з'являється нова мова комунікацій, заснована на образах.

• Структуровані організації. Соціальні технології дають можливість звертатися до колективного досвіду величезної кількості людей. Робоче місце і робочі відносини будуть все далі йти від традиційних корпоративних кордонів. 

Усі ці зміни пов'язані з розвитком інформаційних технологій, історія яких представлена в таблиці [4]

Рік

Технологія

Пед. теорія

1980

Ресурси мультимедіа

Дистанційні курси на базі біхевіоризму і когнітивізму

1993

Веб

1994

Навчальні об'єкти

1995

LMS Blackboard, Moodle, Sakai

1998

Мобільні пристрої

1999

Навчальне проектування

2000

Ігрові технології

Дистанційні курси на базі конструктивізму

2001

Відкриті освітні ресурси

2004

Соціальні медіа Веб 2.0

2005

Віртуальні світи

2007

Ел. книги та смарт пристрої

2008

сМООС

Дистанційні курси на базі коннектівізма

2010

Навчальна аналітика

2011

xMOOC

3.Грамотність населення та нові професії

Розвиток ІТ у свою чергу впливає на визначення грамотності населення. Грамотність на даному етапі це не тільки вміння читати, писати, використовувати математику, а й застосовувати комп'ютерну техніку (цифрова або комп'ютерна грамотність).

Одне з визначень комп'ютерної грамотності   це здатність ефективно і критично розглядати і створювати інформацію, використовуючи різні цифрові технології. 

До базових елементів комп'ютерної грамотності відносяться:

• Культурний;

• Пізнавальний;

• Конструктивний;

• Комунікативний;

• Конфіденційний;

• Творчий;

• Критичний.

Протягом 2,5 років учасники «Форсайта компетенцій 2030» проводили системний аналіз технологічних, економічних і соціальних змін по 19 ключовим галузям економіки та проектували галузеві «карти майбутнього» [5]. Це дозволило сформувати перелік перспективних професій по галузях, позначити професії, які в найближчі 15-20 років втратять свою актуальність.

«Атлас нових професій» включає 140 нових професій в 19 галузях:

Медицина (16 професій), біотехнології (6), екологія (6), наземний транспорт (9), водний транспорт (3), авіація (7), космос (5), ІТ-сектор (10), індустрія дитячих товарів і сервісів (4), видобуток і переробка корисних копалин (3), нові матеріали і нанотехнології (5), будівництво (6), робототехніка і машинобудування (8), енергомережі і управління енергоспоживанням (9), енергогенерація і накопичення енергії (7), освіта ( 10), соціальна сфера (7), менеджмент (14), фінансовий сектор (5).

Деякі з професій, наприклад, енергоаудитор, проектувальник інтермодальних транспортних вузлів, менеджер по крос-культурним комунікаціям, проектувальник інфраструктури «розумного будинку» вже затребувані в розвинених економіках.

У список зникаючих професій потрапили 23 інтелектуальних і 15 робітничих професій. Серед них і очевидні «аутсайдери» ринку праці, такі як стенографіст, бібліотекар, ліфтер, і затребувані сьогодні професії турагента, журналіста, аналітика.

На думку розробників «Атласу», першими почнуть зникати професії, які можна автоматизувати, і професії, суть яких   «посередництво» між ринком і споживачем товарів і послуг.

Загальні навички та компетенції, які стануть необхідною умовою успішної роботи фахівця, незалежно від галузевої спеціалізації це:

• системне мислення,

• клієнтоорієнтованість,

• міжгалузева комунікація,

• знання декількох мов і різних типів культур,

• навички управління проектами і людьми   від локальних груп до спільнот,

• вміння працювати в режимі багатозадачності і постійно мінливих умовах,

• навички бережливого виробництва,

• навички художньої творчості.

У цей список можна додати такі навички [6]:

• критичне мислення і діяльність;

• співробітництво;

• кар'єра і навчальна самореалізація.

Робочі навички, які будуть потрібні в 2020 р по прогнозам Інституту майбутнього [3], це:

• Неординарне мислення;

• Соціальний інтелект;

• Інноваційне та адаптивне мислення   вміння думати поза заданих траєкторій;

• Міжкультурна компетентність   однаково ефективно спілкуватися з усіма бізнес-партнерами і клієнтами, незалежно від культурних відмінностей;

• Алгоритмічне мислення;

• Уміння фільтрувати зайву інформацію (куратор змісту)   швидко переробляти і резюмувати великий обсяг даних;

• Уміння працювати з сучасними медіа;

• Уміння працювати віддалено.

4. Нові тенденції, проблеми та важливі події

Вплив нових технологій на освіту розглядається під різними кутами. Доповідь [7] розглядає три розділи: нові тенденції, проблеми та важливі події.

Нові тенденції

• Переосмислення ролі вчителів   вчитель повинен бути партнером в процесі навчання.

• Зміщення до глибинного навчання: Мета глибинного навчання для студентів   вчитися на практиці та розвивати почуття власної ефективності, критично мислити і ефективно спілкуватися.

• Увага відкритим освітнім ресурсам (ВОР).

• Більш широке використання змішаного (гібридного) навчання [4, 3].

• Використання інтуїтивних технологій.

• Переосмислення роботи школи.

Значні проблеми

• Інтегрований персональний підхід до навчання [3].

• Комплексне мислення та спілкування.

• Безпека студентських даних.

• Конкуренція з боку нових моделей освіти.

• Сучасна формальна освіту, що формує базові навички.

• Навчання за запитом громадян   навчання, засноване на запитах і громадянській активності [3].

Важливі події

• Bring Your Own Device (BYOD): практика залучення власних пристроїв скорочує витрати і відображає поточний спосіб життя студентів, дозволяючи їм вивчати персоналізований зміст.

• Хмарні обчислення.

• Ігри та гейміфікація (використання ігрових технологій у навчанні буде активно розвиватися в найближчі 2 роки) [8, 9, 3]

• Навчальна аналітика. збір та аналіз великих обсягів даних про студентську навчальну діяльність [3, 9].

• Інтернет речей відноситься до мережі пов'язаних об'єктів, які пов'язують фізичний світ зі світом інформації через Інтернет.

• Переносні технології (буде активно розвиватися в найближчі 4 5 років) (смарт-годинник, Google Glass) [9].

5. Життєвий  цикл інновацій

Інший спосіб тенденцій розвитку освіти   це розгляд життєвого циклу різних інновацій [12]. Так, для різних технологій нині можна спостерігати

Народження

• Tin Can API: (XAPI) Новий стандарт введений в 2012 році [11] замість SCORM

• Гейміфікація та навчальні ігри [8, 11, 9, 3].

• Оповідання (розповіді) в навчанні.

• Гнучка розробка навчальних матеріалів.

• Відеоряд і графіка використання візуальних ефектів.

Розвиток

• Підтримка мобільності замість "мобільного навчання»: тільки 1,39% респондентів фактично використовує контент дистанційних курсів через мобільний пристрій [8].

• Відео: якість "домашнього" відео стало цілком прийнятними, завдяки YouTube.

Відмирання

• Інструменти Twitter для «соціального навчання»;

• Соціальні інструменти для особистого навчання в корпораціях;

• mLearning для повноформатних дистанційних курсів;

• Віртуальні світи (розвиваються з 2008 року) видихнули в 2012 році.

6. Ранжування тенденцій

У деяких випадках тенденції розвитку електронного навчання ранжують [12]:

1. Змішане навчання [4, 3].

2. Персональний підхід до навчання [4].

3. Відкриті жетони як результат освоєння курсу [4, 3].

4. Мобільний доступ [8].

5. Гейміфікація [4, 8, 11, 9, 3].

6. Особиста відповідальність за навчання.

7. Мережеве соціальне навчання [4, 3].

8. Сценарій базового навчання.

9. MOOCs. Масові відкриті онлайн курси [4, 11, 3].

10. Хьютагогіка - вчення про самоосвіту дорослої людини [4].

Усі ці технології впливають на розвиток дистанційного навчання, удосконалюючи його, але тим не менш, якість його поки залишає бажати кращого. За деякими оцінками західних експертів приблизно 80% дистанційних курсів низької якості.

Майкл Аллен, Джулі Дирксен, Кларк Куїнн, Уїлл Тальгеймер, стурбовані відсутністю прогресу в якості дистанційного навчання, запропонували Маніфест серйозного дистанційного навчання [13].

Розглянемо більш докладно найбільш поширені тенденції: змішане (гібридне) навчання і масові відкриті онланй курси (хМООС) [14].

7. Змішане навчання

Змішане навчання виявилися одними з найпопулярніших технологій сьогодення, тому що дозволяє скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного класу.

Слоан Консорціум [15] визначає змішані (гібридні) курси, як результат інтегрування онлайн курсів (30% -70% навчального процесу) з традиційними класними заходами плановим, педагогічно цінним чином.

Змішане навчання дуже часто називають гібридним навчанням. Це пов'язано з тим, що змішане навчання акцентує увагу на механічному змішуванні. Гібрид являє собою поєднання нової, передової технології зі старою технологією і створення інновації по відношенню до старої технології. Змішане навчання як руйнівна технологія не може з'явитися сама по собі. Необхідні додаткові зусилля, як з боку викладачів, так і студентів. Такі руйнівні моделі дають новий імпульс розвитку освіти, вони більш ефективні, доступні, індивідуалізовані і з часом будуть превалювати над традиційними методами.

8. Масові відкриті онлайн курси

MOOCs може бути безкоштовним для учнів, але вони не є безкоштовними для установ. Середня вартість розроблюваних xMOOC оцінюється в 50,000 - 100,000 дол., [16].

Основні рекомендації з використання хМООС для університетів [17]. 

• Багатий досвід якісного навчання в режимі онлайн повинен бути базою для будь-яких MOOC ініціатив.

• Необхідно інвестувати в розвиток цифрового компетенції для всіх співробітників.

• активно сприяти використанню та створення відкритих освітніх ресурсів.

• Навчальні заклади повинні використовувати MOOCs для національного і міжнародного співробітництва.

• MOOCs в суспільстві (фон, актуальність, міжнародні та національні контексти).

• Гнучкість у використанні MOOCs з урахуванням історія онлайн навчання та міжнародного досвіду.

• Мотивація учасників MOOC.

• Дослідження впливу MOOCs на вищу освіту.

• Оцінка якості і результатів навчання.

• Використання різних форм доставки MOOC.

• Питання авторського права і відкритість.

MOOCs є лише частиною більш широкого розвитку відкритої освіти та навчання в режимі онлайн.

Не існує чіткого стандарту моделі MOOC і навіть у великих консорціумах, як Coursera, існують значні відмінності в педагогіці, взаємодії учнів, оцінки та структури.

Позитивний ефект від MOOC створив ажіотаж і забезпечив включення до порядку дня обговорення онлайн-навчання на нарадах вищого керівництва в багатьох університетах світу. Однак нічого з цього не відбудеться без стратегічного фінансування, стимулів і стратегій.

9. Нова роль викладача

Розвиток суспільства вимагає переглянути організацію освіти, роль викладача і студента. У сучасному світі університети повинні навчитися вирішувати принципово нове завдання   виховувати молодих людей, здатних критично мислити і готових стояти біля витоків змін. Ми практично не знаємо професій, до яких готуємо студентів.

Ряд установ розробили або приступили до розробки стратегічного підходу до сучасного дистанційного навчання. Ці плани призначені визначення пріоритетів і цілей для онлайн і гібридного навчання і в деяких випадках цілі для розвитку онлайн-курсу. Замість доступності та гнучкості ключовим завданням для онлайнового навчання стає підвищення продуктивності.

На сучасному етапі у викладача повинні бути сформовані нові навички [18]. Перші 6 навичок викладання не нові, але їх значення суттєво зросло для сучасного вчителя.

1. Обов'язковість.

2. Базова педагогічна підготовка.

3. Організації навчального процесу.

4. Толерантність.

5. Оповідач.

6. Відкритість до питань.

Наступні нові навички викладання доповнюють традиційні та пов'язані з новими технологіями.

7. Інноваційні.

8. Технологічний ентузіазм.

9. Соціальні.

10. Цікавість і майстерність.

Висновки

Першочерговим завданням є розвиток змішаного (гібридного) навчання. Необхідно створити умови для BYOD.

Необхідно звернути увагу на гейміфікацію, особливо ігрове проектування для технічних спеціальностей.

Університет повинен знайти свою нішу в галузі використання масових відкритих онлайн курсів.

Розвивати відкриті освітні ресурси.

У перспективі університет може отримати новий статус «електронного». Зараз це модно.

Використана література

 1. Christopher Pappas. The Top eLearning Statistics and Facts For 2015 You Need To Know. [Електронний ресурс] – Режим доступа:  http://elearningindustry.com/elearning-statistics-and-facts-for-2015
 2. Юрий Духнич. Европейское обучение 2020 http://www.smart-edu.com/learning-in-europe-2020.html
 3. Александр Молчанов. Концептуальна основа електронного університету [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.slideshare.net/alexmolchanow/ss-34019566
 4. Reviewing the trajectories of e-learning. [Електронний ресурс] – Режим доступа:  http://e4innovation.com/?p=791
 5. Чему учиться и от чего отказаться в ближайшие 20 лет? Ответы – в «Атласе новых профессий» [Електронний ресурс] – Режим доступа:  http://www.asi.ru/news/16379/ 
 6. Bernie Trilling. Toward learning societies and the global challenges for learning with ICT. Australian Educational Computing Volume, 22 Number 1 - June 2007
 7. New Horizon Report Insists Teachers Use Tech [Електронний ресурс] – Режим доступа:  http://gettingsmart.com/2014/06/new-horizon-report-insists-teachers-use-tech/
 8. Catherine Davis. Top Instructional Design Trends and Outlook for 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://elearningindustry.com/top-instructional-design-trends-and-outlook-for-2014
 9. Inge Ignatia de Waard. NMC horizon report 2014 on education in HighEd. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://ignatiawebs.blogspot.com/2014/02/nmc-horizon-report-2014-on-education-in.html
 10. Sharon Boller. eLearning Trends That Will Fizzle, Sizzle, or Simmer in 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.bottomlineperformance.com/elearning-trends-fizzled-elearning-trends-sizzle-2014/
 11. Justin Ferriman. The Future of ELearning in 2014 [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.learndash.com/the-future-of-elearning-in-2014/
 12. Lewis Carr. 10 predicted e-Learning trends for 2014/15 [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://lewiscarr.co.uk/2014/05/10-predicted-e-learning-trends-for-201415/
 13. Serious E-Learning Manifesto [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://goo.gl/fb/YgBXZ
 14. Кухаренко В. О смешанном (гибридном) обучении[Електронний ресурс] – Режим доступа: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2014/06/blog-post.html
 15. TheDefinitionofBlendedLearning. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.teachthought.com/blended-learning-2/the-definition-of-blended-learning/
 16. Tony Bates. Look back in anger? A review of online learning in 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.tonybates.ca/2013/12/15/look-back-in-anger-a-review-of-online-learning-in-2013/
 17. Alastair Creelman. Norwegian MOOC commission. [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://acreelman.blogspot.com.au/2014/06/norwegian-mooc-commission.html
 18. Modern Teaching Skills [Електронний ресурс] – Режим доступа: https://www.examtime.com/blog/teaching-skills/  
11.06.2015
Володимир Кухаренко
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Коментарі  

Автор: VEL
Опубліковано 31.08.2015 в 11:06
Вельмишановний Володимире Миколайовичу! Як завжди цікаво і професійно.
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews