Укр Рус

Дата: 23.05.2019

Підписка на новини

Про емоційний інтелект та методику навчання

Опубліковано
11.09.2017

«Навіщо знати психологію, треба просто гарно знати методику навчання» (з коментарів).

     У  «Проекті Стандарту початкової освіти» серед наскрізних умінь розвитку  зазначено й «Розвиваю власний емоційний інтелект». 

      У «Вікіпедії» можна прочитати: «Емоці́йний інтеле́кт (EI) (англ. Emotionalintelligence) — група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими.» 

          Отже, безсумнівно, треба створювати умови для розвитку у дітей емоційного інтелекту.  Але як планується це робити?

         Розглянемо «Проект Стандарту початкової освіти». Так, у «Мовно-літературній освітній галузі» серед «Загальних очікуваних результатів» є такі: 

1.8

Регулюю свій емоційний стан

Розповідаю про свої відчуттята емоції від прослуханого/ побаченого. Увічливо спілкуюся

Описую свої емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/ побаченого. Доречно використовую у власному мовленні формули мовленнєвого етикету

            Отже, якщо подивитися на таблицю, можна зробити висновок, що «Регулюю свій емоційний стан» (уміння)  дорівнює «Розповідаю про свої відчуттята емоції від прослуханого/ побаченого» (1-2 клас)  та «Описую свої емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/ побаченого.» (3-4 клас).

           Але, щоб регулювати емоційний стан, недостатньо розповідати про емоції  та описувати їх. Треба оволодіти навичками саморегуляції.

           Далі в цьому ж розділі можна прочитати: 

2.3

Збагачую свій емоційно-чуттєвий досвід

Розповідаю про свої почуття та емоції від прочитаного художнього тексту

 

Аналізую емоційний стан персонажів, співпереживаю 

          Знову невідповідність. «Збагачую свій емоційно-чуттєвий досвід» (уміння) має серед складових  «Розповідаю про свої почуття та емоції від прочитаного художнього тексту» (1-2 клас) та  «Аналізую емоційний стан персонажів, співпереживаю» (3-4 клас).  Чи можна збагатити свій емоційно-чуттєвий досвід, не відчуваючи, а розповідаючи? Серед умінь   також  зазначено «співпереживаю».  Емоції умовно поділяють на позитивні та негативні. Чому треба вчитися лише співпереживати? Емоційний інтелект має широкий спектр складових.

        А в  галузях «Іншомовна освіта», «Математична освітня галузь», «Природнича освітня галузь», «Технологічна освітня галузь», «Інформатична освітня галузь»  як виявляється, можна обійтись і без емоційного інтелекту.

         Особливо здивувала «Фізкультурна освітня галузь»:

3.3

Дотримуюся етичних норм у руховій діяльності

Дотримуюся правил чесної гри під час рухової діяльності, маю за приклад етичну поведінку спортсменів.

Намагаюся не розчаровуватися із програшу

Дотримуюся правил чесної гри під час рухової діяльності. Прагну вигравати, не розчаровуюся з програшу. Гідно сприймаю гідно поразку

 

       Уміння «Намагаюся не розчаровуватися із програшу» (1-2 клас) та «Прагну вигравати, не розчаровуюся з програшу.» (3-4 клас) неприємно дивують. «Не розчаровуюся» - заборона собі відчувати емоції. Про який розвиток емоційного інтелекту може йти мова за таких вимог?

         Звичайно, є й позитивні складові. Так, в розділі « Громадянська та історична освітня галузь» серед умінь зазначені такі: 

6.3

Протидію і запобігаю виявам дискримінації та нерівного ставлення

Розпізнаю вчинки і слова, які можуть підтримати або образити.

Поважаю різноманітність, справедливо ставлюся до інших

 

Спілкуюся, враховуючи особливості інших людей.

Пояснюю, чому потрібно діяти справедливо

 Уміння «Розпізнаю вчинки і слова, які можуть підтримати або образити.» (1-2 клас) та «Спілкуюся, враховуючи особливості інших людей.» (3-4 клас)  дозволяють говорити про розвиток емоційного інтелекту.

         «Мистецька освітня галузь»  має можливість допомогти дитині розвивати свій емоційний інтелект. Серед позитивних складових розділу  такі:

2.2

Оцінюю мистецтво

Пояснюю, що мені подобається у творі, а що – ні, намагаюся його оцінити

Виявляю своє враження від твору мистецтва, обговорюю його з друзями

          Хоча й зазначено «Оцінюю мистецтво», все ж уміння «Пояснюю, що мені подобається у творі, а що – ні» (1-2 клас) та «Виявляю своє враження від твору мистецтва» (3-4 клас) допомагають рухатися в напрямі розвитку емоційного інтелекту. 

         Сприяють розвитку емоційного інтелекту й такі уміння:

3.3

Регулюю свій емоційний стан засобами мистецтва

 

Вирізняю твори і види художньо-творчої діяльності, які мені подобаються.

Ділюся емоціями від сприймання мистецьких творів.

Творю для задоволення

 

Пояснюю власні емоції від сприймання мистецьких творів, добираю твори і види художньо-творчої діяльності відповідно до свого настрою.

Пояснюю, від чого одержую насолоду у своїй творчості

 

         Але формулювання «Регулюю свій емоційний стан засобами мистецтва» є некоректним, адже регулювання емоційного стану  - це перш за все саморегуляція. Інакше, можна було б просто подивитися на гарну  картину, і, як результат, зразу виникла б така емоція як, наприклад, радість.Показав всьому класу – всі радісні. 

      Замість висновку. Серед тих, хто писав «Проект Стандарту початкової освіти» зазначені:  «найкращі вчителі-практики, науковці, громадські активісти, представники батьківських спільнот, іноземні консультанти.»  А психологи?... Чи достатньо просто знати методику навчання?...

Про емоційний інтелект та методику навчання
Про емоційний інтелект та методику навчання

«Навіщо знати психологію, треба просто гарно знати методику навчання» (з коментарів).

     У  «Проекті Стандарту початкової освіти» серед наскрізних умінь розвитку  зазначено й «Розвиваю власний емоційний інтелект». 

      У «Вікіпедії» можна прочитати: «Емоці́йний інтеле́кт (EI) (англ. Emotionalintelligence) — група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими.» 

          Отже, безсумнівно, треба створювати умови для розвитку у дітей емоційного інтелекту.  Але як планується це робити?

         Розглянемо «Проект Стандарту початкової освіти». Так, у «Мовно-літературній освітній галузі» серед «Загальних очікуваних результатів» є такі: 

1.8

Регулюю свій емоційний стан

Розповідаю про свої відчуттята емоції від прослуханого/ побаченого. Увічливо спілкуюся

Описую свої емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/ побаченого. Доречно використовую у власному мовленні формули мовленнєвого етикету

            Отже, якщо подивитися на таблицю, можна зробити висновок, що «Регулюю свій емоційний стан» (уміння)  дорівнює «Розповідаю про свої відчуттята емоції від прослуханого/ побаченого» (1-2 клас)  та «Описую свої емоції та емоції співрозмовника від прослуханого/ побаченого.» (3-4 клас).

           Але, щоб регулювати емоційний стан, недостатньо розповідати про емоції  та описувати їх. Треба оволодіти навичками саморегуляції.

           Далі в цьому ж розділі можна прочитати: 

2.3

Збагачую свій емоційно-чуттєвий досвід

Розповідаю про свої почуття та емоції від прочитаного художнього тексту

 

Аналізую емоційний стан персонажів, співпереживаю 

          Знову невідповідність. «Збагачую свій емоційно-чуттєвий досвід» (уміння) має серед складових  «Розповідаю про свої почуття та емоції від прочитаного художнього тексту» (1-2 клас) та  «Аналізую емоційний стан персонажів, співпереживаю» (3-4 клас).  Чи можна збагатити свій емоційно-чуттєвий досвід, не відчуваючи, а розповідаючи? Серед умінь   також  зазначено «співпереживаю».  Емоції умовно поділяють на позитивні та негативні. Чому треба вчитися лише співпереживати? Емоційний інтелект має широкий спектр складових.

        А в  галузях «Іншомовна освіта», «Математична освітня галузь», «Природнича освітня галузь», «Технологічна освітня галузь», «Інформатична освітня галузь»  як виявляється, можна обійтись і без емоційного інтелекту.

         Особливо здивувала «Фізкультурна освітня галузь»:

3.3

Дотримуюся етичних норм у руховій діяльності

Дотримуюся правил чесної гри під час рухової діяльності, маю за приклад етичну поведінку спортсменів.

Намагаюся не розчаровуватися із програшу

Дотримуюся правил чесної гри під час рухової діяльності. Прагну вигравати, не розчаровуюся з програшу. Гідно сприймаю гідно поразку

 

       Уміння «Намагаюся не розчаровуватися із програшу» (1-2 клас) та «Прагну вигравати, не розчаровуюся з програшу.» (3-4 клас) неприємно дивують. «Не розчаровуюся» - заборона собі відчувати емоції. Про який розвиток емоційного інтелекту може йти мова за таких вимог?

         Звичайно, є й позитивні складові. Так, в розділі « Громадянська та історична освітня галузь» серед умінь зазначені такі: 

6.3

Протидію і запобігаю виявам дискримінації та нерівного ставлення

Розпізнаю вчинки і слова, які можуть підтримати або образити.

Поважаю різноманітність, справедливо ставлюся до інших

 

Спілкуюся, враховуючи особливості інших людей.

Пояснюю, чому потрібно діяти справедливо

 Уміння «Розпізнаю вчинки і слова, які можуть підтримати або образити.» (1-2 клас) та «Спілкуюся, враховуючи особливості інших людей.» (3-4 клас)  дозволяють говорити про розвиток емоційного інтелекту.

         «Мистецька освітня галузь»  має можливість допомогти дитині розвивати свій емоційний інтелект. Серед позитивних складових розділу  такі:

2.2

Оцінюю мистецтво

Пояснюю, що мені подобається у творі, а що – ні, намагаюся його оцінити

Виявляю своє враження від твору мистецтва, обговорюю його з друзями

          Хоча й зазначено «Оцінюю мистецтво», все ж уміння «Пояснюю, що мені подобається у творі, а що – ні» (1-2 клас) та «Виявляю своє враження від твору мистецтва» (3-4 клас) допомагають рухатися в напрямі розвитку емоційного інтелекту. 

         Сприяють розвитку емоційного інтелекту й такі уміння:

3.3

Регулюю свій емоційний стан засобами мистецтва

 

Вирізняю твори і види художньо-творчої діяльності, які мені подобаються.

Ділюся емоціями від сприймання мистецьких творів.

Творю для задоволення

 

Пояснюю власні емоції від сприймання мистецьких творів, добираю твори і види художньо-творчої діяльності відповідно до свого настрою.

Пояснюю, від чого одержую насолоду у своїй творчості

 

         Але формулювання «Регулюю свій емоційний стан засобами мистецтва» є некоректним, адже регулювання емоційного стану  - це перш за все саморегуляція. Інакше, можна було б просто подивитися на гарну  картину, і, як результат, зразу виникла б така емоція як, наприклад, радість.Показав всьому класу – всі радісні. 

      Замість висновку. Серед тих, хто писав «Проект Стандарту початкової освіти» зазначені:  «найкращі вчителі-практики, науковці, громадські активісти, представники батьківських спільнот, іноземні консультанти.»  А психологи?... Чи достатньо просто знати методику навчання?...

11.09.2017
1049
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews