Укр Рус

Дата: 23.05.2019

Підписка на новини

Палиці в колесо реформування освіти

Опубліковано
04.04.2018

За моїми спостереження,  є 17 типів поведінки вчителів, що суперечать ідеології Нової української школи й стануть "палкою" в колесо реформування.

На мій погляд,  ми зіткнемось із наступними основними  проблемами під час впровадження НУШ:

1. Авторитарність

Проявляється в централізації всього навчально-виховного процесу, одноосібному здійсненні управлінських функцій, використанні переважно розпоряджень, рекомендацій, вказівок. Авторитарність проявляється у зниженні рефлексії - самоаналізу і самоконтролю педагога.

2. Демонстративність

Якість особистості, що проявляється в емоційно забарвленій поведінці, бажання подобатися, прагнення бути на очах, проявити себе. Звичайно, така демонстративність педагогу конче необхідна. Проте, коли вона починає визначати стиль поведінки, що знижує якість педагогічної діяльності, стає засобом самоствердження.

3. Домінантність

Обумовлена виконанням педагогом владних функцій. Права: вимагати, карати, оцінювати, контролювати. Домінантність як професійна деформація притаманна майже всім педагогам зі стажем роботи понад 10 років.

4. Педагогічна агресія

Проявляється у ворожому ставленні до неуспішних і недбайливих учнів, у прихильності до "каральних" педагогічних впливах, у вимозі беззаперечного підпорядкування педагогу.

5. Соціальне лицемірство педагога

Обумовлено необхідністю виправдовувати високі моральні очікування учнів та дорослих, пропагувати моральні принципи та норми поведінки. Соціальні вимоги з часом перетворюються у звичку моралізування, нещирість відносин та почуттів.

6. Педагогічна індиферентність (байдужість)

Характеризується емоційною сухістю, ігноруванням індивідуальних особливостей учнів. Педагогічна байдужість розвивається вже на основі узагальнення особистого негативного досвіду педагога. Педагогічна індиферентність розвивається з роками як наслідок емоційної втоми на фоні негативного індивідуального досвіду взаємодії з учнями (авторитарна центрація).

7. Навчена безпорадність

Формується тоді, коли суб'єкт переконується, що ситуація, в якій він опинився і яка ні в якій мірі його не влаштовує, абсолютно не залежить від його поведінки, а всі зусилля цю ситуацію змінити не дають бажаного результату. Мотив особистого розвитку, росту й оволодіння компетентністю в цьому випадку підміняється систематичною демонстрацією власної безпорадності, перекладанням вирішення всіх своїх проблем на оточення людей.

8. Неадекватна самооцінка.

Виявляється в основному в завищеній самооцінці пов'язаної з роллю вчителя всезнайки. У стані стресу на тлі емоційного вигорання самооцінка занижена, характерні самозвинувачення, самобичування.

9. Поведінковий трансфер (ідентифікація з агресором)

Характеризує формування рис рольової поведінки та якостей, притаманних учням. Ненормативна поведінка учнів: агресивність, ворожість, грубість, емоційна нестійкість - переноситься, проектується на професійну поведінку педагога, і він присвоює окремі прояви.

10. Педагогічний догматизм

Виникає внаслідок частого повтору одних і тих же ситуацій, типових завдань. У педагога формується схильність до спрощення проблем, застосування вже відомих методів без обліку всієї складності педагогічної ситуації. Догматизм проявляється в ігноруванні психолого-педагогічних теорій, зневажливому ставленні до науки, інновацій, самовпевненості й завищеною самооцінкою та розвивається зі зростанням стажу роботи, супроводжуючись зниженням загального інтелекту.

11. Рольовий експансіонізм

Проявляється у тотальному зануренні у професію, фіксації на власних педагогічних проблемах і труднощах, у нездатності та небажання зрозуміти іншу людину, у переважанні обвинувальних і повчальних висловів, безапеляційних суджень. Ця деформація виявляється в жорсткому рольову поведінку за межами навчального закладу, у перебільшенні ролі предмета викладання.

12. Дидактичність

Прояв педагогічних витрат пояснювально-ілюстративних методів навчання. Вона виражається у прагненні вчителя все пояснити самому. Дидактичність педагога проявляється також за межами навчального закладу: у родині, неформальному спілкуванні, часто набуває характеру професійного занудства. Найбільш часто дидактичність виявляють емоційно стримані викладачі природничо-математичних і технічних дисциплін, котрі мають стаж роботи понад 15 років.

13. Інформаційна пасивність педагога

Проявляється у небажанні вдосконалення навичок роботи з інформацією та підвищення інформаційної компетентності (інформаційної культури), припинення свого професійної самоосвіти й самовиховання після накопичення певної кількості інформації та методичної бази для викладання свого предмета;

14. Консерватизм

Сприяє та обставина, що педагог регулярно репродукує один і той же навчальний матеріал, застосовує певні форми та методи навчання і виховання. Стереотипні прийоми педагогічного впливу поступово перетворюються на штампи, економлять інтелектуальні сили педагога, які не викликають додаткових емоційних переживань. Спрямованість у минуле і недостатньо критичне до нього ставлення формує у педагогів упередження проти інновацій.

15. Монологізм

Цей процес супроводжується згасанням здатності до діалогу - не як до обміну "черговими репліками", а як до взаємообміну і взаємозбагачення особистісним, як до проникнення у внутрішній світ Іншого" та відбивання в ньому свого внутрішнього світу.

16. Формалізм

Формальне ставлення до роботи, відсутність творчості, фантазії, виконання роботи за принципом «аби відчепилися».

17. Некомпетентність

Є наслідком вищевказаних проявів антиконструктивізму у роботі. Відсутність розвитку особистості, професійного росту призводить до поступового зниження рівня компетентності вчителя. 

І з усім цим різноманіттям педагогічного «цвіту» ми зустрінемось у процесі побудови НУШ, який не можливий без зміни світогляду вчителя. Очевидним є те, що передусім має бути внутрішня готовність вчителя та керівників шкіл до змін, яка має починатись із усвідомленням власного місця у цьому процесі.

Інакше нам не подолати ці своєрідні палиці-перешкоди, що блокуватимуть впровадження реформ в освіті.

Палиці в колесо реформування освіти
Палиці в колесо реформування освіти

За моїми спостереження,  є 17 типів поведінки вчителів, що суперечать ідеології Нової української школи й стануть "палкою" в колесо реформування.

На мій погляд,  ми зіткнемось із наступними основними  проблемами під час впровадження НУШ:

1. Авторитарність

Проявляється в централізації всього навчально-виховного процесу, одноосібному здійсненні управлінських функцій, використанні переважно розпоряджень, рекомендацій, вказівок. Авторитарність проявляється у зниженні рефлексії - самоаналізу і самоконтролю педагога.

2. Демонстративність

Якість особистості, що проявляється в емоційно забарвленій поведінці, бажання подобатися, прагнення бути на очах, проявити себе. Звичайно, така демонстративність педагогу конче необхідна. Проте, коли вона починає визначати стиль поведінки, що знижує якість педагогічної діяльності, стає засобом самоствердження.

3. Домінантність

Обумовлена виконанням педагогом владних функцій. Права: вимагати, карати, оцінювати, контролювати. Домінантність як професійна деформація притаманна майже всім педагогам зі стажем роботи понад 10 років.

4. Педагогічна агресія

Проявляється у ворожому ставленні до неуспішних і недбайливих учнів, у прихильності до "каральних" педагогічних впливах, у вимозі беззаперечного підпорядкування педагогу.

5. Соціальне лицемірство педагога

Обумовлено необхідністю виправдовувати високі моральні очікування учнів та дорослих, пропагувати моральні принципи та норми поведінки. Соціальні вимоги з часом перетворюються у звичку моралізування, нещирість відносин та почуттів.

6. Педагогічна індиферентність (байдужість)

Характеризується емоційною сухістю, ігноруванням індивідуальних особливостей учнів. Педагогічна байдужість розвивається вже на основі узагальнення особистого негативного досвіду педагога. Педагогічна індиферентність розвивається з роками як наслідок емоційної втоми на фоні негативного індивідуального досвіду взаємодії з учнями (авторитарна центрація).

7. Навчена безпорадність

Формується тоді, коли суб'єкт переконується, що ситуація, в якій він опинився і яка ні в якій мірі його не влаштовує, абсолютно не залежить від його поведінки, а всі зусилля цю ситуацію змінити не дають бажаного результату. Мотив особистого розвитку, росту й оволодіння компетентністю в цьому випадку підміняється систематичною демонстрацією власної безпорадності, перекладанням вирішення всіх своїх проблем на оточення людей.

8. Неадекватна самооцінка.

Виявляється в основному в завищеній самооцінці пов'язаної з роллю вчителя всезнайки. У стані стресу на тлі емоційного вигорання самооцінка занижена, характерні самозвинувачення, самобичування.

9. Поведінковий трансфер (ідентифікація з агресором)

Характеризує формування рис рольової поведінки та якостей, притаманних учням. Ненормативна поведінка учнів: агресивність, ворожість, грубість, емоційна нестійкість - переноситься, проектується на професійну поведінку педагога, і він присвоює окремі прояви.

10. Педагогічний догматизм

Виникає внаслідок частого повтору одних і тих же ситуацій, типових завдань. У педагога формується схильність до спрощення проблем, застосування вже відомих методів без обліку всієї складності педагогічної ситуації. Догматизм проявляється в ігноруванні психолого-педагогічних теорій, зневажливому ставленні до науки, інновацій, самовпевненості й завищеною самооцінкою та розвивається зі зростанням стажу роботи, супроводжуючись зниженням загального інтелекту.

11. Рольовий експансіонізм

Проявляється у тотальному зануренні у професію, фіксації на власних педагогічних проблемах і труднощах, у нездатності та небажання зрозуміти іншу людину, у переважанні обвинувальних і повчальних висловів, безапеляційних суджень. Ця деформація виявляється в жорсткому рольову поведінку за межами навчального закладу, у перебільшенні ролі предмета викладання.

12. Дидактичність

Прояв педагогічних витрат пояснювально-ілюстративних методів навчання. Вона виражається у прагненні вчителя все пояснити самому. Дидактичність педагога проявляється також за межами навчального закладу: у родині, неформальному спілкуванні, часто набуває характеру професійного занудства. Найбільш часто дидактичність виявляють емоційно стримані викладачі природничо-математичних і технічних дисциплін, котрі мають стаж роботи понад 15 років.

13. Інформаційна пасивність педагога

Проявляється у небажанні вдосконалення навичок роботи з інформацією та підвищення інформаційної компетентності (інформаційної культури), припинення свого професійної самоосвіти й самовиховання після накопичення певної кількості інформації та методичної бази для викладання свого предмета;

14. Консерватизм

Сприяє та обставина, що педагог регулярно репродукує один і той же навчальний матеріал, застосовує певні форми та методи навчання і виховання. Стереотипні прийоми педагогічного впливу поступово перетворюються на штампи, економлять інтелектуальні сили педагога, які не викликають додаткових емоційних переживань. Спрямованість у минуле і недостатньо критичне до нього ставлення формує у педагогів упередження проти інновацій.

15. Монологізм

Цей процес супроводжується згасанням здатності до діалогу - не як до обміну "черговими репліками", а як до взаємообміну і взаємозбагачення особистісним, як до проникнення у внутрішній світ Іншого" та відбивання в ньому свого внутрішнього світу.

16. Формалізм

Формальне ставлення до роботи, відсутність творчості, фантазії, виконання роботи за принципом «аби відчепилися».

17. Некомпетентність

Є наслідком вищевказаних проявів антиконструктивізму у роботі. Відсутність розвитку особистості, професійного росту призводить до поступового зниження рівня компетентності вчителя. 

І з усім цим різноманіттям педагогічного «цвіту» ми зустрінемось у процесі побудови НУШ, який не можливий без зміни світогляду вчителя. Очевидним є те, що передусім має бути внутрішня готовність вчителя та керівників шкіл до змін, яка має починатись із усвідомленням власного місця у цьому процесі.

Інакше нам не подолати ці своєрідні палиці-перешкоди, що блокуватимуть впровадження реформ в освіті.

04.04.2018
1165
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews