Укр Рус

Дата: 23.05.2019

Підписка на новини

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНА ЛЕКСИКА.

Опубліковано
05.12.2018

Найпомітніші зміни в соціальному варіюванні англійської мови наразі відбуваються на рівні її гендерного вжитку. Річ у тім, що європейські мови – у тому числі й англійська – містять приховану домінацію чоловічого компонента над жіночим. Наприклад, в українській мові фраза «Кожен, хто хотів вивчати іноземну мову, шукав можливості це зробити» природніша якраз при використанні займенника чоловічого роду «кожен», а не жіночого «кожна», хоча, очевидно, маються на увазі не тільки чоловіки, а й жінки. Зараз спостерігаємо намагання принаймні частини журналістів впроваджувати гендерну лексику в українському контенті хоча б по лінії професій та посад – мисткиня, директорка, продавчиня і т.п. Правда, функціонують ці новоутворення здебільшого в розмовній мові. Я поки що не бачив реферату з підзаголовком «…на звання докторки філологічних наук».

В англійській мові процес її гендерного «виправлення» розпочався раніше, що пов’язують із феміністичними настроями значної частини західного суспільства. Зараз все рідше можна почути/прочитати слово chairman стосовно жінки. Та й щодо чоловіка теж. В основному кажуть chairpersonабо ж просто chair. Слово salesman  замінюється sales assistant, stewardess – flightattendant  і т.д.   Ведуться дебати, чи слід шукати замінники словам (їхнім частинам) у тому випадку, якщо складова частина man втратила своє смислове навантаження: manhandle (грубо поводитися з кимось),  woman (жінка – від староанглійської wifman). До таких обговорюваних моментів слід віднести також вирази типу maninthestreet та NeanderthalMan. Заторкнутим виявилось і звертання до жінки: замість давніших варіантів Missта Mrs, які вказують на те, є жінка заміжньою чи ні,  все частіше вживається нейтральне Ms , яке за своїм статусом рівнозначне звертанню до чоловіка --  Mr.

До інших слів і словосполучень, які слугують новими замінниками традиційних попередників і не викликають особливого спротиву консервативних мовців, належать наступні:

policeofficer, spokesperson, human kind/human race, workforce, firefighter  (відповідно замість давніших policeman/policewoman, spokesman/spokeswoman, mankind, manpower, fireman)

Однак, утворення  postal worker, business person, sportsperson не зовсім прижилися в сучасній мові і сприймаються як своєрідна екзотика.Postman, businessman, sportsman/sportswoman продовжують домінувати.

 Найменш прийнятними в англомовному суспільстві виявилися новітні синоніми, які стосуються фізичних вад людини чи її низького соціального стану: visually impaired (=blind), hearing impaired (=deaf), vertically challenged (=short), differently sized (=fat), economically exploited (=poor), individuallyleisured (=unemployed), domestic operative (=house wife). Функціонують вони здебільшого як термінологічна лексика в офіційних документах.

Перепоною на шляху такого осучаснення англійської мови в граматиці стала відсутність нейтрального займенника для третьої особи однини,що створювало проблему, коли займенник слід було вживати після гендерно нейтральних (в англійській мові) слів типу student або somebody. Трудність стає очевидною з прикладу If student loses __ key, ___ should report the loss to the bursar (Якщо студент за губить __ ключ, ___ повинен повідомити про це фінансовий відділ). Замість пропусків у наведеному прикладі слід ужити займенники his або herта heабо she. Рекомендоване паралельне вживання If student loses HIS/HER key, HE/SHE should report the loss to the bursar, робить фразу незграбною.Мало що дає й написання займенників he  й she через похилену риску -- S/HE, адже цей прийом не годиться для HIS та HER. Вихід інколи знаходять у заміні однини множиною: If students lose their key… або ж у вживанні they (them) та their після anyone: If I notice anyone skipping their lessons, will punish them. ,

Пристрасті можуть спалахувати і стосовно змістового оформлення повідомлень. Мовні екстремісти виступають, наприклад, проти традиційно укладених ритуальних фраз типу «now pronouce you husband and wife» («Оголошую вас чоловіком і дружиною»), настоюючи на тому, щоб дружина згадувалась перед чоловіком («now pronouce you wife and husband»). Не подобається їм також і те, що інколи у повідомленнях жіноча стать підкреслено подається як слабша чи вразливіша («Five people were involved in the accident, in cluding two women». Слід би, мовляв, сказати «… in cluding three men»). 

Я не рекомендую «захоплюватися» політично коректною лексикою на початковому етапі вивчення мови, але слід бути готовим до неї при подальшому її освоєнні. Річ у тім, що багато інституцій та установ досить послідовно проводять гендерну мовну політику. Так, ще у 1988 викладацький склад Кембриджського університету у Великій Британії проголосував за виключення зі своїх офіційних документів «дискримінаційної» (sexist) лексики. Такі ж правила встановлюються в підручниках із стилістики, які видаються в Австралії. Починаючи з 1990 року, діловодство Лос-Анджелеса здійснюється з урахуванням таких тенденцій. Синод англіканської церкви теж постановив «оновити» біблійні тексти, замінивши слово man (людина) займенником one, якщо це можливо зробити у відповідних контекстах.

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНА ЛЕКСИКА.
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНА ЛЕКСИКА.

Найпомітніші зміни в соціальному варіюванні англійської мови наразі відбуваються на рівні її гендерного вжитку. Річ у тім, що європейські мови – у тому числі й англійська – містять приховану домінацію чоловічого компонента над жіночим. Наприклад, в українській мові фраза «Кожен, хто хотів вивчати іноземну мову, шукав можливості це зробити» природніша якраз при використанні займенника чоловічого роду «кожен», а не жіночого «кожна», хоча, очевидно, маються на увазі не тільки чоловіки, а й жінки. Зараз спостерігаємо намагання принаймні частини журналістів впроваджувати гендерну лексику в українському контенті хоча б по лінії професій та посад – мисткиня, директорка, продавчиня і т.п. Правда, функціонують ці новоутворення здебільшого в розмовній мові. Я поки що не бачив реферату з підзаголовком «…на звання докторки філологічних наук».

В англійській мові процес її гендерного «виправлення» розпочався раніше, що пов’язують із феміністичними настроями значної частини західного суспільства. Зараз все рідше можна почути/прочитати слово chairman стосовно жінки. Та й щодо чоловіка теж. В основному кажуть chairpersonабо ж просто chair. Слово salesman  замінюється sales assistant, stewardess – flightattendant  і т.д.   Ведуться дебати, чи слід шукати замінники словам (їхнім частинам) у тому випадку, якщо складова частина man втратила своє смислове навантаження: manhandle (грубо поводитися з кимось),  woman (жінка – від староанглійської wifman). До таких обговорюваних моментів слід віднести також вирази типу maninthestreet та NeanderthalMan. Заторкнутим виявилось і звертання до жінки: замість давніших варіантів Missта Mrs, які вказують на те, є жінка заміжньою чи ні,  все частіше вживається нейтральне Ms , яке за своїм статусом рівнозначне звертанню до чоловіка --  Mr.

До інших слів і словосполучень, які слугують новими замінниками традиційних попередників і не викликають особливого спротиву консервативних мовців, належать наступні:

policeofficer, spokesperson, human kind/human race, workforce, firefighter  (відповідно замість давніших policeman/policewoman, spokesman/spokeswoman, mankind, manpower, fireman)

Однак, утворення  postal worker, business person, sportsperson не зовсім прижилися в сучасній мові і сприймаються як своєрідна екзотика.Postman, businessman, sportsman/sportswoman продовжують домінувати.

 Найменш прийнятними в англомовному суспільстві виявилися новітні синоніми, які стосуються фізичних вад людини чи її низького соціального стану: visually impaired (=blind), hearing impaired (=deaf), vertically challenged (=short), differently sized (=fat), economically exploited (=poor), individuallyleisured (=unemployed), domestic operative (=house wife). Функціонують вони здебільшого як термінологічна лексика в офіційних документах.

Перепоною на шляху такого осучаснення англійської мови в граматиці стала відсутність нейтрального займенника для третьої особи однини,що створювало проблему, коли займенник слід було вживати після гендерно нейтральних (в англійській мові) слів типу student або somebody. Трудність стає очевидною з прикладу If student loses __ key, ___ should report the loss to the bursar (Якщо студент за губить __ ключ, ___ повинен повідомити про це фінансовий відділ). Замість пропусків у наведеному прикладі слід ужити займенники his або herта heабо she. Рекомендоване паралельне вживання If student loses HIS/HER key, HE/SHE should report the loss to the bursar, робить фразу незграбною.Мало що дає й написання займенників he  й she через похилену риску -- S/HE, адже цей прийом не годиться для HIS та HER. Вихід інколи знаходять у заміні однини множиною: If students lose their key… або ж у вживанні they (them) та their після anyone: If I notice anyone skipping their lessons, will punish them. ,

Пристрасті можуть спалахувати і стосовно змістового оформлення повідомлень. Мовні екстремісти виступають, наприклад, проти традиційно укладених ритуальних фраз типу «now pronouce you husband and wife» («Оголошую вас чоловіком і дружиною»), настоюючи на тому, щоб дружина згадувалась перед чоловіком («now pronouce you wife and husband»). Не подобається їм також і те, що інколи у повідомленнях жіноча стать підкреслено подається як слабша чи вразливіша («Five people were involved in the accident, in cluding two women». Слід би, мовляв, сказати «… in cluding three men»). 

Я не рекомендую «захоплюватися» політично коректною лексикою на початковому етапі вивчення мови, але слід бути готовим до неї при подальшому її освоєнні. Річ у тім, що багато інституцій та установ досить послідовно проводять гендерну мовну політику. Так, ще у 1988 викладацький склад Кембриджського університету у Великій Британії проголосував за виключення зі своїх офіційних документів «дискримінаційної» (sexist) лексики. Такі ж правила встановлюються в підручниках із стилістики, які видаються в Австралії. Починаючи з 1990 року, діловодство Лос-Анджелеса здійснюється з урахуванням таких тенденцій. Синод англіканської церкви теж постановив «оновити» біблійні тексти, замінивши слово man (людина) займенником one, якщо це можливо зробити у відповідних контекстах.

05.12.2018
1288
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews