Укр Рус

Дата: 23.05.2019

Підписка на новини

Оновлення навчальних програм для 5-9 класів: чому знову?

Опубліковано
19.02.2017

З 13 лютого розпочато громадське обговорення навчальних програм 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У багатьох виникають запитання. Для чого це потрібно, адже їх нещодавно «розвантажували»? Яке може бути оновлення, адже підручники для 5-8 класів надруковані і триває конкурс для 9 класу? Для чого це робити у рамках чинного стандарту, можливо нехай все і так буде, а якісно розробити новий стандарт і програми?

Визначення, що таке навчальна програма не переглядалось ще з минулого століття. Навчальна програма — державний документ, який визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок з кожного навчального предмета, а також зміст розділів і тем з їхнім розподілом за роками навчання. Складові компоненти програм: пояснювальна записка, опис змісту діяльності з даного предмету за розділами і темами, основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів.
Як правило, основними користувачами програм є автори підручників та вчителі. І у більшості випадків вони звертаються до змістової частини програми, щоб з’ясувати які питання і в якому класі вивчаються.
А як зробити так, щоб навчальна програма відповідала на виклики сьогодення, зрівноважувала знанєвий і компетентнісний компоненти змісту освіти, стала інструментом для запровадження інноваційних методик навчання, і найголовніше, стала функціональним документом для учнів, батьків і вчителів у пошуку відповіді на питання «Для чого це потрібно вивчати»?
Аналіз навчальних програм для 5-9 класів і процес їх публічного обговорення виявив деякі основні напрямки оновлення їх.
По-перше, необхідно змістити акценти у меті навчання. Кожна програма містить власну мету і завдання. Варто було б мати єдину мету базової освіти, а в навчальній програмі опис механізму її досягнення засобами відповідного предмета. У такому разі головним стає учень, який навчається, а не предмет, якому навчають.
По-друге, кожна навчальна програма має бути орієнтована на ключові компетенції. Адже кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, а й вносити свій вклад у формування ключових. Для цього у програмі має бути прописано «компетентнісний потенціал» предмету. І такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх навчальних предметів. У такому разі навчальні програми мають містити так званні «наскрізні» теми або змістові питання. Такий підхід дасть змогу вирішити і проблеми дублювання, неузгодженості, другорядності змісту.
По-третє, навчальна програма має бути націлена на результат. Формулювання очікуваних результатів навчання має займати перше місце у порівнянні із формулюванням змісту навчального матеріалу, і містити не лише знаннєві компоненти, а й компетентнісні.
Шановні учителі, батьки, учні долучайтесь до процесу оновлення навчальних програм!

Оновлення навчальних програм для 5-9 класів: чому знову?
Оновлення навчальних програм для 5-9 класів: чому знову?

З 13 лютого розпочато громадське обговорення навчальних програм 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У багатьох виникають запитання. Для чого це потрібно, адже їх нещодавно «розвантажували»? Яке може бути оновлення, адже підручники для 5-8 класів надруковані і триває конкурс для 9 класу? Для чого це робити у рамках чинного стандарту, можливо нехай все і так буде, а якісно розробити новий стандарт і програми?

Визначення, що таке навчальна програма не переглядалось ще з минулого століття. Навчальна програма — державний документ, який визначає зміст і обсяг знань, умінь і навичок з кожного навчального предмета, а також зміст розділів і тем з їхнім розподілом за роками навчання. Складові компоненти програм: пояснювальна записка, опис змісту діяльності з даного предмету за розділами і темами, основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів.
Як правило, основними користувачами програм є автори підручників та вчителі. І у більшості випадків вони звертаються до змістової частини програми, щоб з’ясувати які питання і в якому класі вивчаються.
А як зробити так, щоб навчальна програма відповідала на виклики сьогодення, зрівноважувала знанєвий і компетентнісний компоненти змісту освіти, стала інструментом для запровадження інноваційних методик навчання, і найголовніше, стала функціональним документом для учнів, батьків і вчителів у пошуку відповіді на питання «Для чого це потрібно вивчати»?
Аналіз навчальних програм для 5-9 класів і процес їх публічного обговорення виявив деякі основні напрямки оновлення їх.
По-перше, необхідно змістити акценти у меті навчання. Кожна програма містить власну мету і завдання. Варто було б мати єдину мету базової освіти, а в навчальній програмі опис механізму її досягнення засобами відповідного предмета. У такому разі головним стає учень, який навчається, а не предмет, якому навчають.
По-друге, кожна навчальна програма має бути орієнтована на ключові компетенції. Адже кожен навчальний предмет має формувати не лише суто предметну компетентність, а й вносити свій вклад у формування ключових. Для цього у програмі має бути прописано «компетентнісний потенціал» предмету. І такі ключові компетентності, як вміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх навчальних предметів. У такому разі навчальні програми мають містити так званні «наскрізні» теми або змістові питання. Такий підхід дасть змогу вирішити і проблеми дублювання, неузгодженості, другорядності змісту.
По-третє, навчальна програма має бути націлена на результат. Формулювання очікуваних результатів навчання має займати перше місце у порівнянні із формулюванням змісту навчального матеріалу, і містити не лише знаннєві компоненти, а й компетентнісні.
Шановні учителі, батьки, учні долучайтесь до процесу оновлення навчальних програм!

19.02.2017
906
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews