Освітня політика http://education-ua.org/ uk-ua Copyright 2013 by eL-Dom.com.ua Mon, 17 Jun 2019 16:55:35 +0300 Як здійснюється нагляд (контроль) суб’єктів освітньої діяльності (суб’єктів господарювання, що провадять освітню діяльність) у системах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1322-yak-zdijsnyuetsya-naglyad-kontrol-sub-ektiv-osvitnoji-diyalnosti-sub-ektiv-gospodaryuvannya-shcho-provadyat-osvitnyu-diyalnist-u-sistemakh-doshkilnoji-zagalnoji-serednoji-pozashkilnoji-osviti Закон України «Про освіту» (2017 р.) закріпив нову парадигму державно-громадського управління освітою,  у якій держава, особистість і суспільство стають рівноправними суб’єктами та партнерами.... Людмила Паращенко, Ірина Барматова Mon, 04 Mar 2019 10:24:57 +0000 Про освітній процес у закладі загальної середньої освіти http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1321-pro-osvitnij-protses-u-zakladi-zagalnoji-serednoji-osviti Стрімкий розвиток глобального інформаційного простору та значне посилення соціальної комунікації сприяють збагаченню сфери освіти новими ідеями, ресурсами та засобами і способами діяльності. Важко... Іван Осадчий Thu, 28 Feb 2019 19:00:54 +0000 Декларація міністрів освіти країн Великої двадцятки( G20) 2018 року G20 Education Ministers’ Declaration 2018 http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1286-deklaratsiya-ministriv-osviti-krajin-velikoji-dvadtsyatki-g20-2018-roku-g20-education-ministers-declaration-2018 https://www.g20.org/sites/default/files/media/g20_education_ministers_declaration_english.pdf?fbclid=IwAR2ktC-tyrcw6QqUmkV7UvgsYGTeFK0wXtz2w8AIRVvT9bCkFPf49QCtALc the Ministers of Education of the G20 Sun, 02 Dec 2018 07:37:07 +0000 Доброчесність освітніх систем. Методологія оцінки галузі. http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1275-dobrochesnist-osvitnikh-sistem-metodologiya-otsinki-galuzi Цей документ описує методологію оцінки цілісності національних систем освіти (INTES): провідні питання, теорію, яка лежить в основі та очікувані результати. OECD Education Thu, 15 Nov 2018 16:28:48 +0000 Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності та Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1266-metodichni-rekomendatsiji-dlya-zakladiv-vishchoji-osviti-z-pidtrimki-printsipiv-akademichnoji-dobrochesnosti-ta-rozshirenij-glosarij-terminiv-ta-ponyat-st-42-akademichna-dobrochesnist-zakonu-ukrajini-pro-osvitu-vid-5-veresnya-2017-r Методичні рекомендації складаються з 6 окремих блоків. Перший розділ – «Набуття студентами компетентностей з академічної доброчесності та навичок якісного академічного письма». У ньому йдеться про... Проект сприяння академічної доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США Fri, 26 Oct 2018 06:09:55 +0000 Нормативно-правова база з інклюзивного навчання http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1250-normativno-pravova-baza-z-inklyuzivnogo-navchannya За цим посиланням розміщено 66 документів, методичних рекомендацій, розробок уроків тощо на допомогу педагогам та організаторам інклюзивної освіти. Портал «Освітня політика» рекомендує їх для аналізу... "Освітня політика" Sat, 22 Sep 2018 15:48:40 +0000 Освіта в Україні: базові індикатори Інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н. р. http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1235-osvita-v-ukrajini-bazovi-indikatori-informatsijno-statistichnij-byuleten-rezultativ-diyalnosti-galuzi-osviti-u-2017-2018-n-r http://osvita.ua/doc/files/news/617/61743/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf Інститут освітньої аналітики Sun, 26 Aug 2018 18:42:29 +0000 Як розпочали роботу Освітні центри «Крим – Україна» (аналіз інформаційного забезпечення) http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1197-yak-rozpochali-robotu-osvitni-tsentri-krim-ukrajina-analiz-informatsijnogo-zabezpechennya 4 червня 2018 року юридично розпочалася вступна кампанія для абітурієнтів та абітурієнток з тимчасово окупованого Криму. Відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної... Олег Охредько Wed, 06 Jun 2018 06:36:13 +0000 Не «Еврика!» http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1185-ne-evrika Експертний аналіз підручника Т. Ладиченко для 10 класу закладів загальної середньої освіти «Всесвітня історія (рівень стандарту)» Віталій Дрібниця Mon, 14 May 2018 08:52:57 +0000 Аналіз інформаційної доступності сайтів Освітніх центрів «Крим – Україна» уповноважених вищих навчальних закладів http://education-ua.org/ua/component/content/article/14-analitics/1180-analiz-informatsijnoji-dostupnosti-sajtiv-osvitnikh-tsentriv-krim-ukrajina-upovnovazhenikh-vishchikh-navchalnikh-zakladiv З оприлюднення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (Наказ МОН №238 від 07.03.2018 р.) офіційно... "Освітня політика" Thu, 03 May 2018 06:23:31 +0000