Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Підписка на новини

Загальна громадянська та історична освіта: навчальний поступ учня

Опубліковано
05.07.2018
Автор:
Колектив авторів

Реформа змісту загальної освіти в контексті творення Нової української школи полягає у відмові від знаннєвої парадигми на користь компетентнісної. Отож, йдеться про формування ключових і предметних компетентностей: оволодіння базовими знаннями та на їх основі низкою загальних та спеціальних умінь і потрібних для цілісної людини ставлень – стійких позитивних чи негативних оцінок особою об’єктів матеріального й духовного світу.

Наведена таблиця відображає орієнтовний план просування учнів у формуванні уявлень, знань і освоєнні вмінь, потрібних для пізнання взаємодії людини й суспільства в часі та просторі, формування ідентичності людини в умовах багатокультурного суспільства та участі в житті локальних, регіональних і національної спільнот. Схарактеризований у таблиці поступ учнів у пізнавальній діяльності – це придатні для вимірювання загальні й обов’язкові результати навчання школярів 1–12 класів у межах освітньої галузі «Громадянська та історична освіта», передбаченої в Стандартах Нової української школи.  

Зазначені в таблиці очікувані результати навчання в початковій школі відображено у вже схваленому Державному стандарті початкової освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р., № 87). Робота над цим проектом стандарту дала змогу авторам ознайомитися з досвідом формування змісту освіти в багатьох успішних освітніх системах світу: від Польщі до Канади, від Фінляндії та Шотландії до Сінгапуру. При цьому дана розробка є автентичним продуктом, заснованим на українському науково-дидактичному досвіді і не копіює жодної з названих систем. Авторський колектив вважає свою розробку цілісним продуктом, актуальність якого – насамперед у стимулюванні руху до розуміння науковцями та педагогами України сутності, можливостей і переваг компетентнісного навчання. Опис послідовного й системного оволодіння знаннями і формування потрібних свідомому громадянинові умінь сприятиме кращому розумінню педагогами змісту ключових і предметних компетентностей НУШ та ефективнішій організації навчання історії й громадянської освіти. Пропонований проект має полегшити педагогам створення на основі нових Стандартів освітніх програм і програм навчальних предметів.

Сподіваємося, що публікація такого бачення поступу учнів у пізнанні та освоєнні змісту галузі «Громадянська та історична освіта» стане стимулом для дискусії навколо проблематики розвитку інтелектуальних і практичних умінь учнів засобами цієї освітньої галузі. Це дасть змогу вдосконалити наявну розробку з урахуванням думок колег-науковців – спеціалістів з дидактики історії, правознавства, громадянської освіти, а також методистів і вчителів. Запрошені до розробки проекту Державного стандарту базової та повної загальної освіти фахівці зможуть використати результати цієї роботи та висловлені щодо неї міркування для створення якісного нового документа, що визначатиме зміст Нової української школи у сфері соціальної освіти. Зрештою, маємо надію й на те, що публікація розширить коло прихильників концепції Нової української школи та задекларованих в ній підходів до структури й змістового наповнення Стандартів.

При нагоді дякуємо за допомогу й поради консультантам-тренерам з Республіки Польща, передусім історику Алєксандрові Павліцкому, а також Еві Любчиньскій, Катажині Кошевскій та Моніці Вервіцкій. Висловлюємо також подяку експертам з Фінляндії, Великобританії, Естонії та Італії. 

Ірина Костюк, Юрій Митрофаненко, Мар’ян Мудрий, 

Роман Пастушенко, Олександр Пустовий,Володимир Селіваненко, Степан Хамуляк, Христина Чушак

Прикріплені файли:
Загальна громадянська та історична освіта: навчальний поступ учня
Загальна громадянська та історична освіта: навчальний поступ учня

Реформа змісту загальної освіти в контексті творення Нової української школи полягає у відмові від знаннєвої парадигми на користь компетентнісної. Отож, йдеться про формування ключових і предметних компетентностей: оволодіння базовими знаннями та на їх основі низкою загальних та спеціальних умінь і потрібних для цілісної людини ставлень – стійких позитивних чи негативних оцінок особою об’єктів матеріального й духовного світу.

Наведена таблиця відображає орієнтовний план просування учнів у формуванні уявлень, знань і освоєнні вмінь, потрібних для пізнання взаємодії людини й суспільства в часі та просторі, формування ідентичності людини в умовах багатокультурного суспільства та участі в житті локальних, регіональних і національної спільнот. Схарактеризований у таблиці поступ учнів у пізнавальній діяльності – це придатні для вимірювання загальні й обов’язкові результати навчання школярів 1–12 класів у межах освітньої галузі «Громадянська та історична освіта», передбаченої в Стандартах Нової української школи.  

Зазначені в таблиці очікувані результати навчання в початковій школі відображено у вже схваленому Державному стандарті початкової освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р., № 87). Робота над цим проектом стандарту дала змогу авторам ознайомитися з досвідом формування змісту освіти в багатьох успішних освітніх системах світу: від Польщі до Канади, від Фінляндії та Шотландії до Сінгапуру. При цьому дана розробка є автентичним продуктом, заснованим на українському науково-дидактичному досвіді і не копіює жодної з названих систем. Авторський колектив вважає свою розробку цілісним продуктом, актуальність якого – насамперед у стимулюванні руху до розуміння науковцями та педагогами України сутності, можливостей і переваг компетентнісного навчання. Опис послідовного й системного оволодіння знаннями і формування потрібних свідомому громадянинові умінь сприятиме кращому розумінню педагогами змісту ключових і предметних компетентностей НУШ та ефективнішій організації навчання історії й громадянської освіти. Пропонований проект має полегшити педагогам створення на основі нових Стандартів освітніх програм і програм навчальних предметів.

Сподіваємося, що публікація такого бачення поступу учнів у пізнанні та освоєнні змісту галузі «Громадянська та історична освіта» стане стимулом для дискусії навколо проблематики розвитку інтелектуальних і практичних умінь учнів засобами цієї освітньої галузі. Це дасть змогу вдосконалити наявну розробку з урахуванням думок колег-науковців – спеціалістів з дидактики історії, правознавства, громадянської освіти, а також методистів і вчителів. Запрошені до розробки проекту Державного стандарту базової та повної загальної освіти фахівці зможуть використати результати цієї роботи та висловлені щодо неї міркування для створення якісного нового документа, що визначатиме зміст Нової української школи у сфері соціальної освіти. Зрештою, маємо надію й на те, що публікація розширить коло прихильників концепції Нової української школи та задекларованих в ній підходів до структури й змістового наповнення Стандартів.

При нагоді дякуємо за допомогу й поради консультантам-тренерам з Республіки Польща, передусім історику Алєксандрові Павліцкому, а також Еві Любчиньскій, Катажині Кошевскій та Моніці Вервіцкій. Висловлюємо також подяку експертам з Фінляндії, Великобританії, Естонії та Італії. 

Ірина Костюк, Юрій Митрофаненко, Мар’ян Мудрий, 

Роман Пастушенко, Олександр Пустовий,Володимир Селіваненко, Степан Хамуляк, Христина Чушак

Наведена таблиця відображає орієнтовний план просування учнів у формуванні уявлень, знань і освоєнні вмінь, потрібних для пізнання взаємодії людини й суспільства в часі та просторі, формування ідентичності людини в умовах багатокультурного суспільства та участі в житті локальних, регіональних і національної спільнот. Схарактеризований у таблиці поступ учнів у пізнавальній діяльності – це придатні для вимірювання загальні й обов’язкові результати навчання школярів 1–12 класів у межах освітньої галузі «Громадянська та історична освіта», передбаченої в Стандартах Нової української школи.  

Зазначені в таблиці очікувані результати навчання в початковій школі відображено у вже схваленому Державному стандарті початкової освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р., № 87). Робота над цим проектом стандарту дала змогу авторам ознайомитися з досвідом формування змісту освіти в багатьох успішних освітніх системах світу: від Польщі до Канади, від Фінляндії та Шотландії до Сінгапуру. При цьому дана розробка є автентичним продуктом, заснованим на українському науково-дидактичному досвіді і не копіює жодної з названих систем. Авторський колектив вважає свою розробку цілісним продуктом, актуальність якого – насамперед у стимулюванні руху до розуміння науковцями та педагогами України сутності, можливостей і переваг компетентнісного навчання. Опис послідовного й системного оволодіння знаннями і формування потрібних свідомому громадянинові умінь сприятиме кращому розумінню педагогами змісту ключових і предметних компетентностей НУШ та ефективнішій організації навчання історії й громадянської освіти. Пропонований проект має полегшити педагогам створення на основі нових Стандартів освітніх програм і програм навчальних предметів.

Сподіваємося, що публікація такого бачення поступу учнів у пізнанні та освоєнні змісту галузі «Громадянська та історична освіта» стане стимулом для дискусії навколо проблематики розвитку інтелектуальних і практичних умінь учнів засобами цієї освітньої галузі. Це дасть змогу вдосконалити наявну розробку з урахуванням думок колег-науковців – спеціалістів з дидактики історії, правознавства, громадянської освіти, а також методистів і вчителів. Запрошені до розробки проекту Державного стандарту базової та повної загальної освіти фахівці зможуть використати результати цієї роботи та висловлені щодо неї міркування для створення якісного нового документа, що визначатиме зміст Нової української школи у сфері соціальної освіти. Зрештою, маємо надію й на те, що публікація розширить коло прихильників концепції Нової української школи та задекларованих в ній підходів до структури й змістового наповнення Стандартів.

При нагоді дякуємо за допомогу й поради консультантам-тренерам з Республіки Польща, передусім історику Алєксандрові Павліцкому, а також Еві Любчиньскій, Катажині Кошевскій та Моніці Вервіцкій. Висловлюємо також подяку експертам з Фінляндії, Великобританії, Естонії та Італії. 

Ірина Костюк, Юрій Митрофаненко, Мар’ян Мудрий, 

Роман Пастушенко, Олександр Пустовий,Володимир Селіваненко, Степан Хамуляк, Христина Чушак

05.07.2018
Колектив авторів
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Коментарі  

Автор: Олександр Желiба
Опубліковано 24.08.2018 в 07:31
Добра думка. Але без впливу на формат та зміст ЗНО (там з історією має бути громадянська освіта та завдання відкритого типу) зміст і форма навчання істотно не зміниться.
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews