Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Підписка на новини

Концептуальні засади нової редакції Закону України «Про загальну середню освіту»

Автор:
Ярослав Турянський
Опубліковано
16.08.2018

                                          § 1. Преамбула (головні вимоги до Закону)

              У Законі вказується, що освітня галузь автономна і самоврядна. Вводяться у Закон окремі поняття -  «обирати» і «призначити».    

^ Автономність передбачає незалежність діяльності закладів освіти від органів влади та політичних партій. Діяльністю навчального закладу керує виборна Рада закладу;

^ Самоврядність освітньої галузі здійснюються шляхом виборів начальників районних (міських) управлінь освітою, обласних управлінь освіти, відповідними конференціями, Міністра освіти на Всеукраїнському Форумі (з’їзді) працівників освіти та громадських організацій;

^ Фінансування навчального закладу здійснюється з місцевого і державного бюджету, виходячи з норми фінансування на одного учня. Слово «безкоштовна» освіта у Законі не вживається. Записується, що держава гарантує отримання середньої освіти за кошти бюджету. Кожен учень чи студент може отримати освіту також у приватному навчальному закладі, який фінансується за кошти засновника та платні послуги.

^ Вища освіта платна. Кожен студент може отримати у держави кредит для оплати за навчання в університеті терміном на 25-ть років;

^ Міністерство освіти здійснює керівництво навчальними закладами, які дають середню освіту і закладами професійно-технічної освіти, які, крім середньої освіти, дають професію. А також всіма педагогічними коледжами та університетами.

^ Всі інші університети та ВНЗ автономні та самостійні у своїй діяльності. Фінансування університетів здійснюється студентами та з інших джерел; Найкращі студенти звільняються від оплати за навчання;

^ Координацію діяльності університетів та планування їхньої роботи здійснює НАН України та її підрозділи на громадських засадах;

^ Приватні й державні університети розділяються. У державному університеті не може бути приватної структури. Приватні університети фінансуються тільки коштом студентів;

^ Середня освіта є обов’язковою;

^ Перехід учнів з однієї ступені навчання в іншу визначається по сумі балів, отриманих у свідоцтві чи атестаті. Вердикт державної екзаменаційної комісії записується у свідоцтво чи атестаті з рекомендацією продовження навчання на наступнім ступені чи при вступі в університет;

^ Вступ в університет здійснюється на основі рекомендації державної екзаменаційної комісії, або на основі вступних екзаменів, якщо учень не має рекомендації державної екзаменаційної комісії;

Вступ в університети через ЗНО скасовується;

^ Оцінки в атестат чи свідоцтво про навчання, а також в процесі навчання можуть виставлятись по 60-ти бальній шкалі, де кожна оцінка має дев’ять пунктів підвищення, тобто 5-ть відповідає 50-59 балів. 60-ть балів - оцінка за особливі заслуги.

^ Вчителем чи викладачем у навчальному закладі може бути тільки студент, який закінчить чотирьохрічний педагогічний коледж; пройде дворічну практику у навчальному закладі та закінчить дворічний педагогічний університет.

^ Ставка вчителя (викладача) становить 20 годин тижневого навантаження.

^ Штатний розпис навчального закладу затверджує Рада школи на основі примірного та виходячи з можливостей бюджету.  

                               § 2. Забезпечення автономності навчального закладу. 

Розділ 1: Рада навчального закладу та її повноваження. 

Конференція навчального закладу - батьки, вчителі, учні (студенти), обрані від батьківських колективів, педагогічної (вченої) Ради, учнівської (студентської) Ради, обирає п'ять - сім членів Ради терміном на 5 років та делегатів на міську (районну) конференцію. Вимоги до членів Ради: не працюють у навчальному закладі, не мають серед працівників закладу та учнів родичів, проживають у мікрорайоні, який обслуговує навчальний заклад і мають високий моральний та інтелектуальний авторитет. Рада - найвищий керівний орган навчального закладу на 5-ти річний період, уповноважений обирати керівника закладу і подавати його кандидатуру на призначення в управління освіти, а також продовжувати контракт з керівником на наступний термін. Також пропонує на посаду фінансового директора, з яким керівник закладу укладає  5-ти річний контракт.

До компетенції Ради відносяться всі питання забезпечення життєдіяльності закладу та матеріально-технічне забезпечення навчального-виховного процесу. Функціонує Рада закладу на основі Положення про Раду - окремого нормативного документа. 

Розділ 2. Повноваження керівника закладу.

Обраний Радою керівник закладу укладає п’ятирічний контракт з місцевим управлінням освітою. Уповноважений здійснювати самостійно кадрову політику закладу на конкурсній основі та забезпечувати виконання державних стандартів і вимог до отримання освіти певного рівня. Підзвітний Раді школи та місцевому управлінню освітою. Підписання 5-ти річного контракту гарантує керівнику виконання його повноважень протягом повного терміну контракту. Дострокове розірвання контракту можливе лише на основі рішення суду. Має першочергове право на продовження контракту на наступні 5-ть років, після рішення конференції закладу. Не несе відповідальності та не підписує документи фінансового плану, пов’язаних з виконанням бюджету та матеріально-технічним забезпеченням навчального закладу. Розв'язувати всі суперечності з фінансовим керівником закладу на Раді закладу. Подає фінансовому керівнику і Раді закладу свої обґрунтовані пропозиції до бюджету та матеріально-технічного забезпечення. 

Розділ 3. Повноваження фінансового керівника закладу.

Фінансовий керівник закладу обирається Радою закладу і призначається керівником закладу на 5-ти річний термін. З ним укладається контракт і договір про відповідальність. Несе повну відповідальність за підготовку і затвердження бюджету закладу згідно з нормативами, відкриття всіх необхідних рахунків, фінансування потреб закладу протягом фінансового року і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. У своїй діяльності враховує пропозиції Ради школи та керівника закладу, виходячи з можливостей бюджету. Керує бухгалтерією закладу і господарським персоналом та веде весь необхідний облік та звітність. А також періодично подає звіт директору закладу та ревізійній комісії.

Розділ 4. Працівники закладу.

Усі працівники закладу приймаються на роботу на конкурсній основі керівником закладу, з якими укладається контракт спочатку на річний термін, а пізніше на 5-ти річний термін. Заміщення вакантних посад відбувається на конкурсній основі через оголошення в ЗМІ. Підставою для продовження контракту на наступний термін є атестація працівника та рішення Ради школи. Без оголошення конкурсу керівником закладу приймаються помічники працівників закладу, направлені на роботу педагогічними коледжами, як (інтерни) практиканти, терміном на два роки.

До працівників закладу освіти відносяться заступники керівника, вчителі, викладачі, помічники вчителів, помічники викладачів, адміністративно-обслуговуючий персонал. Адміністративно- обслуговуючий персонал може прийматися на роботу з річним випробувальним терміном.                                                   

                                      § 3. Структура освіти України. 

Розділ 1. Дошкільний навчальний заклад.

Дошкільний навчальний заклад (надалі ДНЗ) функціонує згідно «Положення по ДНЗ». У ДНЗ навчаються діти віком від 3 до 6-ти років. Найвищим органом управління ДНЗ є Рада, обрана конференцією закладу. ДНЗ - самостійна фінансова структура. Фінансування ДНЗ здійснюється органами влади з місцевого бюджету. Батьки учнів закладу фінансують харчування учнів, медичне забезпечення, Інтернет, утримання бібліотечних фондів. Місцевий бюджет, при наявності коштів, може повністю забезпечувати фінансування ДНЗ. ДНЗ може функціонувати у комплексі з початковою школою. У цьому випадку створюється єдиний навчальний заклад «Початкова школа - ДНЗ». 

Розділ 2. Початкова школа (школа І ступеня)

Початкова школа (надалі ПШ) функціонує, як чотирирічна школа для учнів віком від 7 до 10 років. Повністю самостійна та автономна у своїй діяльності, або може бути у складі школи II ступеня. Має право створювати комплекс тільки з ДНЗ. Фінансується державним бюджетом згідно з нормативами фінансування на одного учня. ПШ самостійна фінансова структура. Батьки додатково оплачують послуги бібліотеки та Інтернету, а також харчування. Місцевий бюджет, при наявності коштів, може повністю забезпечувати фінансування ПШ.

Структура початкової школи передбачає чотирьохрічне навчання всіх предметів одним вчителем-класоводом. Можливе навчання, при наявності спеціалістів та кадрового забезпечення, фізкультури, англійської мови, музики, малювання, інформатики, трудового навчання та інших предметів окремими спеціалістами. Рішення по розподілу годин та призначення спеціалістів приймає керівник закладу за погодженням з Радою школи. По закінченню ПШ всі учні здають ДПА з головних предметів (перелік визначає МО України) та отримують свідоцтва про початкову освіту. Початкові школи та комплекси «Початкова школа - ДНЗ» можуть функціонувати, як школи національних меншин, де навчання частини предметів ведеться рідною мовою. Обов’язковим є навчання українською мовою головних предметів навчального плану (українська мова, історія, математика, фізкультура та інших), перелік яких визначає МО України. Випускні екзамени у ПШ проводяться українською мовою.

Питання головних атрибутів і ознак окремої навчальної установи, присвоєння назви, а також форми визначається Радою школи, яка працює на основі § 2 даного Закону. 

Розділ 3. Основна школа (школа II ступеня).

Основна школа - школа для учнів віком від 10 років до 15 років (п'ятирічне навчання). У випадку відсутності достатньої кількості приміщень, за рішенням місцевих органів влади, дозволяється функціонування основної школи й ПШ в одному приміщенні, розділеного перегородками та обладнаними окремими входами на перехідний період (не більше п’яти років). До основної школи відносяться всі вимоги § 2 даного Закону. По закінченню основної школи всі учні здають державні випускні екзамени, визначені МО України, і отримують відповідні свідоцтва. Сума отриманих балів у свідоцтві є підставою для навчання у профільному ліцеї або професійно-технічному училищі. З обов’язковою рекомендацією Педагогічної Ради. Фінансування здійснюються за кошти державного бюджету. Місцеві органи влади через розподіл коштів здійснюють матеріально-технічне забезпечення гімназій.

Батьки додатково оплачують послуги бібліотеки та Інтернет - зв’язку і харчування.

Питання головних атрибутів і ознак окремої установи, присвоєння назви, а також впровадження форми визначається Радою школи.

 Розділ 4. Гімназія (школа ІІ – ІІІ ступеня)

Гімназія – школа для учнів від 10 років до 18 років (восьмирічне навчання). Утворюється двох типів: класична гімназія з гуманітарним ухилом і академічна гімназія з природничо-математичним ухилом. З поглибленим вивченням англійської мови та інформатики. Дозволяється функціювання гімназії тільки в окремому приміщенні. Старші класи гімназії іменуються ліцейними. І до них відносяться всі вимоги, як у ліцейних класах. Підвіз до навчання і повернення з навчання може здійснюватися шкільним транспортом. При гімназіях, за рішенням місцевих органів влади, можуть функціонувати інтернати. До гімназії відносяться всі вимоги § 2 даного Закону. По закінченні гімназії всі учні здають Матуру (державні екзамени) і отримують атестати, з рішенням екзаменаційної комісії, про можливість вступу у ВНЗ без екзаменів, або через екзамени, відповідно до набраної суми балів. Та рекомендацію Педагогічної Ради. Фінансування гімназії здійснюється за кошти державного бюджету. Місцеві органи влади через розподіл коштів здійснюють матеріально – технічне забезпечення гімназії.

Батьки додатково оплачують послуги бібліотеки та Інтернет – зв’язку і харчування. Питання головних атрибутів і ознак окремої установи, присвоєння назви, а також впровадження форми визначається Радою школи

Розділ 5. Старша школа - ліцей (Школа III ст.).

Старша школа - школа для учнів віком від 16 років до 18 років (трирічна). Назва старшої школи - ліцей. Ліцей може бути тільки профільним. Перелік профілів у ліцеї визначає МОН України. Проте дві назви профілів у ліцеях є обов’язкові - класичний і академічний ліцеї. У класичному ліцеї (гуманітарному) поглиблено вивчаються мови та літератури. У академічному ліцеї (природничому) поглиблено вивчаються математика, фізика, інформатика. Обов’язковими предметами у всіх профілях ліцеїв залишається українська мова та історія. Передбачається після кожного року навчання зменшення обов’язкової кількості предметів. У 12-му класі залишаються тільки сім обов’язкових предметів. До 12 класу завершується вивчення географії, хімії та біології.

Ліцеї можуть існувати тільки в окремих приміщеннях. Винятків не може бути. Підвіз до навчання і повернення з навчання може здійснюється шкільним транспортом. При ліцеях, за рішенням місцевих органів влади, можуть функціонувати інтернати. До ліцею відносяться вимоги §2 даного Закону. По закінченні ліцею всі учні здають Матуру (державні екзамени) і отримують атестати з рішенням екзаменаційної комісії, про можливість вступу у ВНЗ без екзаменів, або через екзамени, відповідно до набраної суми балів. Та рекомендацію Педагогічної Ради. Фінансування ліцеїв здійснюється державним бюджетом. На місцевий бюджет покладається матеріально-технічне забезпечення.

Батьки доплачують до бюджету за бібліотечні послуги, Інтернет-зв'язок та харчування. Питання головних атрибутів і ознак окремої установи, присвоєння назви, а також впровадження форми визначається Радою школи. 

Розділ 6. Позашкільна освіта.

Усі види позашкільних навчальних закладів і їх перелік визначає МОН України. Рішення про збереження наявних позашкільних навчальних закладів та утворення нових приймають місцеві органи влади. Фінансування позашкільних навчальних закладів здійснюється за кошти місцевого бюджету. Батьки учнів, які відвідують позашкільні навчальні заклади оплачують додаткові освітні послуги, перелік і вартість яких визначаються місцевими органами управління освітою. У випадку розформування позашкільних навчальних закладів їхні працівники з сіткою передбачених годин переводяться у навчальні заклади освіти для позакласної роботи.

Розділ 7. Спеціалізовані школи-інтернати.

Спеціалізовані школи-інтернати для дітей з особливими потребами створюються МОН України, виходячи з реальних потреб місцевих громад та суспільства. Функціонують на основі окремого Положення. Фінансуються з державного бюджету. 

Розділ 7. Професійно-технічні училища (професійно – технічні ліцеї)

Професійно-технічні училища (надалі ПТУ) - училища, в яких навчаються учні з 16 до 18 років (трирічне навчання) і отримують, крім середньої освіти, ще і кваліфікацію молодшого спеціаліста та професію. Перелік професій, яких навчають у ПТУ, визначає МОН України. Обов’язковим для ПТУ є виконання державних стандартів середньої освіти. При ПТУ обов’язково функціонують інтернати з цілодобовим утриманням. Фінансування ПТУ здійснюється коштом державного бюджету та коштів підприємств і організацій. По закінченні ПТУ всі учні здають Матуру (державні екзамени) та екзамени по присвоєнні кваліфікації молодшого спеціаліста. У дипломі вказується спеціальність та сума балів за Матуру, а також рекомендація державної екзаменаційної комісії до вступу в університет без екзаменів, або при умові складання екзаменів. Всі додаткові послуги, включно з харчуванням і проживанням, оплачується за кошти державного бюджету. 

Розділ 8. Професійні педагогічні  коледжі.

Професійні педагогічні коледжі (надалі ППК) - навчальні заклади вищої освіти І ступеня, для студентів віком від 16-ти до 20 років (чотирьохрічне навчання), по закінченні яких, і здачі державних екзаменів, вони отримують професію і ступінь бакалавра. Перелік професій, яких навчають у ППК, визначає МО України. Утримання ППК здійснюється за кошти державного бюджету. При ППК функціонують гуртожитки - інтернати. Всі додаткові послуги здійснюються коштом державного бюджету. До дворічного педагогічного університету можна поступити тільки після закінчення педагогічного коледжу і проходження дворічної практики (інтернатури), на посаді помічника вчителя ПШ чи гімназії. Після здачі державних екзаменів випускники коледжу отримують дипломи, у яких записується рішення державної екзаменаційної комісії й рекомендація для продовження навчання згідно з набраними балами. Та проходження обов’язкової дворічної практики в навчальному закладі. Учні коледжів, які не набрали необхідної суми балів на державних екзаменах, можуть їх перездати через рік, на загальних підставах. 

Розділ 9. Про врахування коштів місцевого та державного бюджетів при переїзді на проживання в іншу державу.

По закінченні початкової школи, гімназії, ліцею, ПТУ, коледжу, всі учні та студенти отримують крім свідоцтв, атестатів і дипломів також довідки від бухгалтерії закладу(!!!) про суму коштів, витрачених місцевим і державними бюджетами на навчання учня чи студента. Подібна відомість зберігається також і в навчальному закладі. При переїзді на ПМЖ в іншу державу учнів, чи студентів, разом з батьками, чи самостійно, громадяни України, чи їхні батьки, зобов’язані повернути державі кошти, витрачені на навчання учня чи студента. 

Розділ 10. Про забезпечення і збереження здоров'я учнів та студентів навчальних закладів освіти.

Для розвитку системи збереження здоров’я у навчальних закладах освіти вводиться у штатний розпис крім ставки медсестри ще і ставка лікаря - педіатра. У навчальному закладі заводять на кожного учня (пізніше студента) облікову карточку стимулів здоров’я. Згідно з визначеними нормативами, приймаються рішення навчального закладу й управління освіти про призначення балів за виконання нормативів і перемог на змаганнях, які записуються в облікову карточку. Протягом всіх років навчання ці бали сумуються і при вступі до університету переводяться у кошти, які зараховуються за навчання.

За кошти державного бюджету, у всіх садочках, школах, гімназіях, ліцеях, ПТУ, ППК і педагогічних університетах, організовуються безкоштовні обіди. Для організації обідів спрямовуються кошти, які уряд виділяє на підтримку сільгоспвиробників(!!!).

Розділ 11. Університети.

Університети - навчальні заклади вищої освіти II ступеня для студентів віком від 18 - ти до 22 років (чотирьохрічні). Педагогічні університети для студентів віком 20 - 22 роки (дворічні). Перелік спеціальностей, які отримують студенти по закінченню університету, визначає МОН України. В університети вступають без екзаменів учні ліцеїв (гімназій), студенти ПТУ і коледжів, які мають у свідоцтвах і дипломах запис державної екзаменаційної комісії про рекомендацію на навчання в університеті. Всі інші випускники середніх шкіл, ПТУ і коледжів вступають в університети шляхом складання вступних екзаменів. Навчання в університеті платне (крім педагогічних університетів). Додаткові послуги (бібліотечний фонд, Інтернет-зв'язок, гуртожиток) також платні (крім педагогічних університетів). Для забезпечення справедливого доступу всіх громадян до вищої освіти й отримання професій, всі зараховані на навчання в університет студенти, можуть взяти кредит в держави терміном на 25 років. При видачі кредитів мають бути передбачені стимули для погашення їх зі сторони держави, для відмінників навчання, молодих науковців, роботи по розподілу на певний термін, багатодітних сімей і таке інше. По закінченні університету випускники отримають диплом про вищу освіту II ст., присвоєння кваліфікації та наукового ступеня магістра. Університет самоврядний і автономний навчальний заклад, який у своїй діяльності керується § 2 даного Закону.

Розділ 12. Вищі навчальні заклади III ступеня.

Вищим навчальним закладам III ступеня є Національна Академія Наук України і її профільні підрозділи. До складу НАН України входять науковці найвищого рангу, які обираються з’їздом НАНУ на громадських засадах. Вони утворюють державну акредитаційну комісію (ДАК) по захисту докторських дисертацій (на громадських засадах) і мають виключне право присвоювати звання докторів наук та академіків. ДАК працює на громадських засадах. Підготовку до захисту докторських дисертацій здійснюють університети та підрозділи НАН України. Структура НАН України та її підрозділів визначається окремим положенням, затвердженим урядом України. У структурі НАН України працюють науково-дослідні інститути, як самостійні юридичні особи. Також при НАН України створюється колегіальний орган керівництва і координації роботи всіх ВНЗ України.

                                     § 3. Структура управління системою освіти України.

 Розділ 1. Управління освітою місцевого рівня.

На рівні району (міста) проводиться конференція у складі делегованих представників Рад шкіл, гімназій, ліцеїв, ПТУ, коледжів та директорів перерахованих закладів освіти, яка заслуховує кандидатів на посаду керівника управління освітою, їхні програми та приймає рішення про створення управління чи відділу освіти й рекомендує на посаду керівника. Місцеві органи влади укладають 5-ти річний контракт з керівником управління (відділу) освітою, який може бути розірваний тільки за рішенням суду. Конференція обирає і створює Раду району (міста) із незалежних представників місцевої громади й делегує їй повноваження контролю за діяльністю управління освітою на 5-ти річний термін. Обрана Рада затверджує персональний склад та штатний розпис управління освітою. З працівниками управління (відділу) освітою керівник укладає 5-ти річний контракт. Управління освітою формує бюджет закладів освітою місцевого рівня і подає на затвердження органами влади, пропозиції до бюджету для закладів освіти, які фінансуються з державного бюджету. А також формує додатковий бюджет на матеріально-технічне утримання закладів освіти.

Також міська (районна) конференція обирає делегатів на обласну освітянську конференцію та Всеукраїнський з’їзд працівників освіти.

Також Рада обирає районну (міську) атестаційну колегію з кращих педагогів району (міста), яка уповноважена проводити атестацію на присвоєння педагогічних рангів і звань. Атестаційна колегія працює на громадських засадах. Питання підвищення кваліфікації кожен вчитель вирішує самостійно на кафедрах місцевого педагогічного університету чи обласного інституту освіти. Вчитель не зобов’язаний проходити атестацію, тільки по власному бажанню.

Аналогічно збирається обласна освітянська конференція, сформована з делегатів районів і міст. Вона заслуховує програми претендентів на посаду керівника обласного управління освітою та приймає відповідне рішення. Начальник обласного управління освітою укладає 5-ти річний контракт з обласними органами влади та формує відповідний штат. Також обласна освітянська конференція формує обласну освітянську Раду з незалежних спеціалістів і експертів та передає її функції контролю за діяльністю обласного управління освітою. 

Розділ 2. Управління системою освіти України.

       Управління системою освіти України між Форумами (з'їздами) здійснює Міністерство освіти. Йому підпорядковуються всі навчальні заклади середньої освіти та вищої педагогічної освіти І і ІІ ступенів, а саме: початкові школи, гімназії, ліцеї, ПТУ, педагогічні коледжі та університети. Міністерство освіти розробляє і впроваджує державні стандарти середньої освіти та вищої освіти І і ІІ ступенів, навчальні плани та програми, переліки рекомендованої навчальної літератури, послуг Інтернет - зв’язку, переліки державних випускних екзаменів та їхній зміст, штатні розписи й бюджети навчальних закладів. Працює згідно «Положення про МО», затверджене Всеукраїнським освітянським Форумом (з’їздом). Координацію діяльності педагогічних коледжів, університетів і НДІ здійснює АПН України на громадських засадах, враховуючи повну автономність і самостійність коледжів, університетів і НДІ та колегіальність при прийнятті спільних рішень. Колегіально розробляє державні кваліфікаційні вимоги до професій та державних екзаменів і контролює присвоєння звань магістрів та докторів наук. Формує державну атестаційну комісію (ДАК).

       Найвищим органом управління освітою є Всеукраїнський Форум (з’їзд) працівників освіти й громадських організацій, який формується з делегатів місцевих освітянських Рад, громадських організацій, університетів і АПН України та збирається один раз на п’ять років. Заслуховує звіти МО та АПН України й дає їм відповідну оцінку. Вибирає на посади Міністра освіти та Президента АПН України та рекомендує їх на призначення до Верховної Ради на 5-ти річний термін. А також формує Національну освітянську Раду з незалежних спеціалістів та експертів, якій доручає функцію контролю за діяльністю МО та АПН України на час між Форумами (з’їздами) працівників освіти. 

Після прийняття Закону України «Про загальну середню освіту» Верховною Радою, має бути прийнята Урядом України «Програма впровадження ЗУ «Про загальну середню освіту». Де має бути виписана послідовність впровадження Закону, вказані дати для різних типів шкіл і педагогічних ВНЗ та розписані нові навчальні плани та програми. А також виписаний алгоритм впровадження повної автономії навчальних закладів. І затверджений примірний штатний розпис навчального закладу. Також має бути чітко регламентовано і розділено фінансування навчальних закладів з державного і місцевого бюджетів. Не може бути самодіяльності органів управління освітою місцевих рівнів, при впровадженні нового ЗУ «Про загальну середню освіту». Дуже важливим і першочерговим має бути реформа закладів освіти для підготовки педагогічних кадрів. Де мають бути впроваджені великі пільги(безкоштовне навчання), додаткові бонуси(стипендія, безкоштовне навчання, гуртожиток) і преференції для майбутніх педагогів. Для цього має бути прийняте окреме рішення Уряду України. 

Ярослав Турянський,  Президент Асоціації «Відроджені гімназії України»

Концептуальні засади нової редакції Закону України «Про загальну середню освіту»
Концептуальні засади нової редакції Закону України «Про загальну середню освіту»

                                          § 1. Преамбула (головні вимоги до Закону)

              У Законі вказується, що освітня галузь автономна і самоврядна. Вводяться у Закон окремі поняття -  «обирати» і «призначити».    

^ Автономність передбачає незалежність діяльності закладів освіти від органів влади та політичних партій. Діяльністю навчального закладу керує виборна Рада закладу;

^ Самоврядність освітньої галузі здійснюються шляхом виборів начальників районних (міських) управлінь освітою, обласних управлінь освіти, відповідними конференціями, Міністра освіти на Всеукраїнському Форумі (з’їзді) працівників освіти та громадських організацій;

^ Фінансування навчального закладу здійснюється з місцевого і державного бюджету, виходячи з норми фінансування на одного учня. Слово «безкоштовна» освіта у Законі не вживається. Записується, що держава гарантує отримання середньої освіти за кошти бюджету. Кожен учень чи студент може отримати освіту також у приватному навчальному закладі, який фінансується за кошти засновника та платні послуги.

^ Вища освіта платна. Кожен студент може отримати у держави кредит для оплати за навчання в університеті терміном на 25-ть років;

^ Міністерство освіти здійснює керівництво навчальними закладами, які дають середню освіту і закладами професійно-технічної освіти, які, крім середньої освіти, дають професію. А також всіма педагогічними коледжами та університетами.

^ Всі інші університети та ВНЗ автономні та самостійні у своїй діяльності. Фінансування університетів здійснюється студентами та з інших джерел; Найкращі студенти звільняються від оплати за навчання;

^ Координацію діяльності університетів та планування їхньої роботи здійснює НАН України та її підрозділи на громадських засадах;

^ Приватні й державні університети розділяються. У державному університеті не може бути приватної структури. Приватні університети фінансуються тільки коштом студентів;

^ Середня освіта є обов’язковою;

^ Перехід учнів з однієї ступені навчання в іншу визначається по сумі балів, отриманих у свідоцтві чи атестаті. Вердикт державної екзаменаційної комісії записується у свідоцтво чи атестаті з рекомендацією продовження навчання на наступнім ступені чи при вступі в університет;

^ Вступ в університет здійснюється на основі рекомендації державної екзаменаційної комісії, або на основі вступних екзаменів, якщо учень не має рекомендації державної екзаменаційної комісії;

Вступ в університети через ЗНО скасовується;

^ Оцінки в атестат чи свідоцтво про навчання, а також в процесі навчання можуть виставлятись по 60-ти бальній шкалі, де кожна оцінка має дев’ять пунктів підвищення, тобто 5-ть відповідає 50-59 балів. 60-ть балів - оцінка за особливі заслуги.

^ Вчителем чи викладачем у навчальному закладі може бути тільки студент, який закінчить чотирьохрічний педагогічний коледж; пройде дворічну практику у навчальному закладі та закінчить дворічний педагогічний університет.

^ Ставка вчителя (викладача) становить 20 годин тижневого навантаження.

^ Штатний розпис навчального закладу затверджує Рада школи на основі примірного та виходячи з можливостей бюджету.  

                               § 2. Забезпечення автономності навчального закладу. 

Розділ 1: Рада навчального закладу та її повноваження. 

Конференція навчального закладу - батьки, вчителі, учні (студенти), обрані від батьківських колективів, педагогічної (вченої) Ради, учнівської (студентської) Ради, обирає п'ять - сім членів Ради терміном на 5 років та делегатів на міську (районну) конференцію. Вимоги до членів Ради: не працюють у навчальному закладі, не мають серед працівників закладу та учнів родичів, проживають у мікрорайоні, який обслуговує навчальний заклад і мають високий моральний та інтелектуальний авторитет. Рада - найвищий керівний орган навчального закладу на 5-ти річний період, уповноважений обирати керівника закладу і подавати його кандидатуру на призначення в управління освіти, а також продовжувати контракт з керівником на наступний термін. Також пропонує на посаду фінансового директора, з яким керівник закладу укладає  5-ти річний контракт.

До компетенції Ради відносяться всі питання забезпечення життєдіяльності закладу та матеріально-технічне забезпечення навчального-виховного процесу. Функціонує Рада закладу на основі Положення про Раду - окремого нормативного документа. 

Розділ 2. Повноваження керівника закладу.

Обраний Радою керівник закладу укладає п’ятирічний контракт з місцевим управлінням освітою. Уповноважений здійснювати самостійно кадрову політику закладу на конкурсній основі та забезпечувати виконання державних стандартів і вимог до отримання освіти певного рівня. Підзвітний Раді школи та місцевому управлінню освітою. Підписання 5-ти річного контракту гарантує керівнику виконання його повноважень протягом повного терміну контракту. Дострокове розірвання контракту можливе лише на основі рішення суду. Має першочергове право на продовження контракту на наступні 5-ть років, після рішення конференції закладу. Не несе відповідальності та не підписує документи фінансового плану, пов’язаних з виконанням бюджету та матеріально-технічним забезпеченням навчального закладу. Розв'язувати всі суперечності з фінансовим керівником закладу на Раді закладу. Подає фінансовому керівнику і Раді закладу свої обґрунтовані пропозиції до бюджету та матеріально-технічного забезпечення. 

Розділ 3. Повноваження фінансового керівника закладу.

Фінансовий керівник закладу обирається Радою закладу і призначається керівником закладу на 5-ти річний термін. З ним укладається контракт і договір про відповідальність. Несе повну відповідальність за підготовку і затвердження бюджету закладу згідно з нормативами, відкриття всіх необхідних рахунків, фінансування потреб закладу протягом фінансового року і матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. У своїй діяльності враховує пропозиції Ради школи та керівника закладу, виходячи з можливостей бюджету. Керує бухгалтерією закладу і господарським персоналом та веде весь необхідний облік та звітність. А також періодично подає звіт директору закладу та ревізійній комісії.

Розділ 4. Працівники закладу.

Усі працівники закладу приймаються на роботу на конкурсній основі керівником закладу, з якими укладається контракт спочатку на річний термін, а пізніше на 5-ти річний термін. Заміщення вакантних посад відбувається на конкурсній основі через оголошення в ЗМІ. Підставою для продовження контракту на наступний термін є атестація працівника та рішення Ради школи. Без оголошення конкурсу керівником закладу приймаються помічники працівників закладу, направлені на роботу педагогічними коледжами, як (інтерни) практиканти, терміном на два роки.

До працівників закладу освіти відносяться заступники керівника, вчителі, викладачі, помічники вчителів, помічники викладачів, адміністративно-обслуговуючий персонал. Адміністративно- обслуговуючий персонал може прийматися на роботу з річним випробувальним терміном.                                                   

                                      § 3. Структура освіти України. 

Розділ 1. Дошкільний навчальний заклад.

Дошкільний навчальний заклад (надалі ДНЗ) функціонує згідно «Положення по ДНЗ». У ДНЗ навчаються діти віком від 3 до 6-ти років. Найвищим органом управління ДНЗ є Рада, обрана конференцією закладу. ДНЗ - самостійна фінансова структура. Фінансування ДНЗ здійснюється органами влади з місцевого бюджету. Батьки учнів закладу фінансують харчування учнів, медичне забезпечення, Інтернет, утримання бібліотечних фондів. Місцевий бюджет, при наявності коштів, може повністю забезпечувати фінансування ДНЗ. ДНЗ може функціонувати у комплексі з початковою школою. У цьому випадку створюється єдиний навчальний заклад «Початкова школа - ДНЗ». 

Розділ 2. Початкова школа (школа І ступеня)

Початкова школа (надалі ПШ) функціонує, як чотирирічна школа для учнів віком від 7 до 10 років. Повністю самостійна та автономна у своїй діяльності, або може бути у складі школи II ступеня. Має право створювати комплекс тільки з ДНЗ. Фінансується державним бюджетом згідно з нормативами фінансування на одного учня. ПШ самостійна фінансова структура. Батьки додатково оплачують послуги бібліотеки та Інтернету, а також харчування. Місцевий бюджет, при наявності коштів, може повністю забезпечувати фінансування ПШ.

Структура початкової школи передбачає чотирьохрічне навчання всіх предметів одним вчителем-класоводом. Можливе навчання, при наявності спеціалістів та кадрового забезпечення, фізкультури, англійської мови, музики, малювання, інформатики, трудового навчання та інших предметів окремими спеціалістами. Рішення по розподілу годин та призначення спеціалістів приймає керівник закладу за погодженням з Радою школи. По закінченню ПШ всі учні здають ДПА з головних предметів (перелік визначає МО України) та отримують свідоцтва про початкову освіту. Початкові школи та комплекси «Початкова школа - ДНЗ» можуть функціонувати, як школи національних меншин, де навчання частини предметів ведеться рідною мовою. Обов’язковим є навчання українською мовою головних предметів навчального плану (українська мова, історія, математика, фізкультура та інших), перелік яких визначає МО України. Випускні екзамени у ПШ проводяться українською мовою.

Питання головних атрибутів і ознак окремої навчальної установи, присвоєння назви, а також форми визначається Радою школи, яка працює на основі § 2 даного Закону. 

Розділ 3. Основна школа (школа II ступеня).

Основна школа - школа для учнів віком від 10 років до 15 років (п'ятирічне навчання). У випадку відсутності достатньої кількості приміщень, за рішенням місцевих органів влади, дозволяється функціонування основної школи й ПШ в одному приміщенні, розділеного перегородками та обладнаними окремими входами на перехідний період (не більше п’яти років). До основної школи відносяться всі вимоги § 2 даного Закону. По закінченню основної школи всі учні здають державні випускні екзамени, визначені МО України, і отримують відповідні свідоцтва. Сума отриманих балів у свідоцтві є підставою для навчання у профільному ліцеї або професійно-технічному училищі. З обов’язковою рекомендацією Педагогічної Ради. Фінансування здійснюються за кошти державного бюджету. Місцеві органи влади через розподіл коштів здійснюють матеріально-технічне забезпечення гімназій.

Батьки додатково оплачують послуги бібліотеки та Інтернет - зв’язку і харчування.

Питання головних атрибутів і ознак окремої установи, присвоєння назви, а також впровадження форми визначається Радою школи.

 Розділ 4. Гімназія (школа ІІ – ІІІ ступеня)

Гімназія – школа для учнів від 10 років до 18 років (восьмирічне навчання). Утворюється двох типів: класична гімназія з гуманітарним ухилом і академічна гімназія з природничо-математичним ухилом. З поглибленим вивченням англійської мови та інформатики. Дозволяється функціювання гімназії тільки в окремому приміщенні. Старші класи гімназії іменуються ліцейними. І до них відносяться всі вимоги, як у ліцейних класах. Підвіз до навчання і повернення з навчання може здійснюватися шкільним транспортом. При гімназіях, за рішенням місцевих органів влади, можуть функціонувати інтернати. До гімназії відносяться всі вимоги § 2 даного Закону. По закінченні гімназії всі учні здають Матуру (державні екзамени) і отримують атестати, з рішенням екзаменаційної комісії, про можливість вступу у ВНЗ без екзаменів, або через екзамени, відповідно до набраної суми балів. Та рекомендацію Педагогічної Ради. Фінансування гімназії здійснюється за кошти державного бюджету. Місцеві органи влади через розподіл коштів здійснюють матеріально – технічне забезпечення гімназії.

Батьки додатково оплачують послуги бібліотеки та Інтернет – зв’язку і харчування. Питання головних атрибутів і ознак окремої установи, присвоєння назви, а також впровадження форми визначається Радою школи

Розділ 5. Старша школа - ліцей (Школа III ст.).

Старша школа - школа для учнів віком від 16 років до 18 років (трирічна). Назва старшої школи - ліцей. Ліцей може бути тільки профільним. Перелік профілів у ліцеї визначає МОН України. Проте дві назви профілів у ліцеях є обов’язкові - класичний і академічний ліцеї. У класичному ліцеї (гуманітарному) поглиблено вивчаються мови та літератури. У академічному ліцеї (природничому) поглиблено вивчаються математика, фізика, інформатика. Обов’язковими предметами у всіх профілях ліцеїв залишається українська мова та історія. Передбачається після кожного року навчання зменшення обов’язкової кількості предметів. У 12-му класі залишаються тільки сім обов’язкових предметів. До 12 класу завершується вивчення географії, хімії та біології.

Ліцеї можуть існувати тільки в окремих приміщеннях. Винятків не може бути. Підвіз до навчання і повернення з навчання може здійснюється шкільним транспортом. При ліцеях, за рішенням місцевих органів влади, можуть функціонувати інтернати. До ліцею відносяться вимоги §2 даного Закону. По закінченні ліцею всі учні здають Матуру (державні екзамени) і отримують атестати з рішенням екзаменаційної комісії, про можливість вступу у ВНЗ без екзаменів, або через екзамени, відповідно до набраної суми балів. Та рекомендацію Педагогічної Ради. Фінансування ліцеїв здійснюється державним бюджетом. На місцевий бюджет покладається матеріально-технічне забезпечення.

Батьки доплачують до бюджету за бібліотечні послуги, Інтернет-зв'язок та харчування. Питання головних атрибутів і ознак окремої установи, присвоєння назви, а також впровадження форми визначається Радою школи. 

Розділ 6. Позашкільна освіта.

Усі види позашкільних навчальних закладів і їх перелік визначає МОН України. Рішення про збереження наявних позашкільних навчальних закладів та утворення нових приймають місцеві органи влади. Фінансування позашкільних навчальних закладів здійснюється за кошти місцевого бюджету. Батьки учнів, які відвідують позашкільні навчальні заклади оплачують додаткові освітні послуги, перелік і вартість яких визначаються місцевими органами управління освітою. У випадку розформування позашкільних навчальних закладів їхні працівники з сіткою передбачених годин переводяться у навчальні заклади освіти для позакласної роботи.

Розділ 7. Спеціалізовані школи-інтернати.

Спеціалізовані школи-інтернати для дітей з особливими потребами створюються МОН України, виходячи з реальних потреб місцевих громад та суспільства. Функціонують на основі окремого Положення. Фінансуються з державного бюджету. 

Розділ 7. Професійно-технічні училища (професійно – технічні ліцеї)

Професійно-технічні училища (надалі ПТУ) - училища, в яких навчаються учні з 16 до 18 років (трирічне навчання) і отримують, крім середньої освіти, ще і кваліфікацію молодшого спеціаліста та професію. Перелік професій, яких навчають у ПТУ, визначає МОН України. Обов’язковим для ПТУ є виконання державних стандартів середньої освіти. При ПТУ обов’язково функціонують інтернати з цілодобовим утриманням. Фінансування ПТУ здійснюється коштом державного бюджету та коштів підприємств і організацій. По закінченні ПТУ всі учні здають Матуру (державні екзамени) та екзамени по присвоєнні кваліфікації молодшого спеціаліста. У дипломі вказується спеціальність та сума балів за Матуру, а також рекомендація державної екзаменаційної комісії до вступу в університет без екзаменів, або при умові складання екзаменів. Всі додаткові послуги, включно з харчуванням і проживанням, оплачується за кошти державного бюджету. 

Розділ 8. Професійні педагогічні  коледжі.

Професійні педагогічні коледжі (надалі ППК) - навчальні заклади вищої освіти І ступеня, для студентів віком від 16-ти до 20 років (чотирьохрічне навчання), по закінченні яких, і здачі державних екзаменів, вони отримують професію і ступінь бакалавра. Перелік професій, яких навчають у ППК, визначає МО України. Утримання ППК здійснюється за кошти державного бюджету. При ППК функціонують гуртожитки - інтернати. Всі додаткові послуги здійснюються коштом державного бюджету. До дворічного педагогічного університету можна поступити тільки після закінчення педагогічного коледжу і проходження дворічної практики (інтернатури), на посаді помічника вчителя ПШ чи гімназії. Після здачі державних екзаменів випускники коледжу отримують дипломи, у яких записується рішення державної екзаменаційної комісії й рекомендація для продовження навчання згідно з набраними балами. Та проходження обов’язкової дворічної практики в навчальному закладі. Учні коледжів, які не набрали необхідної суми балів на державних екзаменах, можуть їх перездати через рік, на загальних підставах. 

Розділ 9. Про врахування коштів місцевого та державного бюджетів при переїзді на проживання в іншу державу.

По закінченні початкової школи, гімназії, ліцею, ПТУ, коледжу, всі учні та студенти отримують крім свідоцтв, атестатів і дипломів також довідки від бухгалтерії закладу(!!!) про суму коштів, витрачених місцевим і державними бюджетами на навчання учня чи студента. Подібна відомість зберігається також і в навчальному закладі. При переїзді на ПМЖ в іншу державу учнів, чи студентів, разом з батьками, чи самостійно, громадяни України, чи їхні батьки, зобов’язані повернути державі кошти, витрачені на навчання учня чи студента. 

Розділ 10. Про забезпечення і збереження здоров'я учнів та студентів навчальних закладів освіти.

Для розвитку системи збереження здоров’я у навчальних закладах освіти вводиться у штатний розпис крім ставки медсестри ще і ставка лікаря - педіатра. У навчальному закладі заводять на кожного учня (пізніше студента) облікову карточку стимулів здоров’я. Згідно з визначеними нормативами, приймаються рішення навчального закладу й управління освіти про призначення балів за виконання нормативів і перемог на змаганнях, які записуються в облікову карточку. Протягом всіх років навчання ці бали сумуються і при вступі до університету переводяться у кошти, які зараховуються за навчання.

За кошти державного бюджету, у всіх садочках, школах, гімназіях, ліцеях, ПТУ, ППК і педагогічних університетах, організовуються безкоштовні обіди. Для організації обідів спрямовуються кошти, які уряд виділяє на підтримку сільгоспвиробників(!!!).

Розділ 11. Університети.

Університети - навчальні заклади вищої освіти II ступеня для студентів віком від 18 - ти до 22 років (чотирьохрічні). Педагогічні університети для студентів віком 20 - 22 роки (дворічні). Перелік спеціальностей, які отримують студенти по закінченню університету, визначає МОН України. В університети вступають без екзаменів учні ліцеїв (гімназій), студенти ПТУ і коледжів, які мають у свідоцтвах і дипломах запис державної екзаменаційної комісії про рекомендацію на навчання в університеті. Всі інші випускники середніх шкіл, ПТУ і коледжів вступають в університети шляхом складання вступних екзаменів. Навчання в університеті платне (крім педагогічних університетів). Додаткові послуги (бібліотечний фонд, Інтернет-зв'язок, гуртожиток) також платні (крім педагогічних університетів). Для забезпечення справедливого доступу всіх громадян до вищої освіти й отримання професій, всі зараховані на навчання в університет студенти, можуть взяти кредит в держави терміном на 25 років. При видачі кредитів мають бути передбачені стимули для погашення їх зі сторони держави, для відмінників навчання, молодих науковців, роботи по розподілу на певний термін, багатодітних сімей і таке інше. По закінченні університету випускники отримають диплом про вищу освіту II ст., присвоєння кваліфікації та наукового ступеня магістра. Університет самоврядний і автономний навчальний заклад, який у своїй діяльності керується § 2 даного Закону.

Розділ 12. Вищі навчальні заклади III ступеня.

Вищим навчальним закладам III ступеня є Національна Академія Наук України і її профільні підрозділи. До складу НАН України входять науковці найвищого рангу, які обираються з’їздом НАНУ на громадських засадах. Вони утворюють державну акредитаційну комісію (ДАК) по захисту докторських дисертацій (на громадських засадах) і мають виключне право присвоювати звання докторів наук та академіків. ДАК працює на громадських засадах. Підготовку до захисту докторських дисертацій здійснюють університети та підрозділи НАН України. Структура НАН України та її підрозділів визначається окремим положенням, затвердженим урядом України. У структурі НАН України працюють науково-дослідні інститути, як самостійні юридичні особи. Також при НАН України створюється колегіальний орган керівництва і координації роботи всіх ВНЗ України.

                                     § 3. Структура управління системою освіти України.

 Розділ 1. Управління освітою місцевого рівня.

На рівні району (міста) проводиться конференція у складі делегованих представників Рад шкіл, гімназій, ліцеїв, ПТУ, коледжів та директорів перерахованих закладів освіти, яка заслуховує кандидатів на посаду керівника управління освітою, їхні програми та приймає рішення про створення управління чи відділу освіти й рекомендує на посаду керівника. Місцеві органи влади укладають 5-ти річний контракт з керівником управління (відділу) освітою, який може бути розірваний тільки за рішенням суду. Конференція обирає і створює Раду району (міста) із незалежних представників місцевої громади й делегує їй повноваження контролю за діяльністю управління освітою на 5-ти річний термін. Обрана Рада затверджує персональний склад та штатний розпис управління освітою. З працівниками управління (відділу) освітою керівник укладає 5-ти річний контракт. Управління освітою формує бюджет закладів освітою місцевого рівня і подає на затвердження органами влади, пропозиції до бюджету для закладів освіти, які фінансуються з державного бюджету. А також формує додатковий бюджет на матеріально-технічне утримання закладів освіти.

Також міська (районна) конференція обирає делегатів на обласну освітянську конференцію та Всеукраїнський з’їзд працівників освіти.

Також Рада обирає районну (міську) атестаційну колегію з кращих педагогів району (міста), яка уповноважена проводити атестацію на присвоєння педагогічних рангів і звань. Атестаційна колегія працює на громадських засадах. Питання підвищення кваліфікації кожен вчитель вирішує самостійно на кафедрах місцевого педагогічного університету чи обласного інституту освіти. Вчитель не зобов’язаний проходити атестацію, тільки по власному бажанню.

Аналогічно збирається обласна освітянська конференція, сформована з делегатів районів і міст. Вона заслуховує програми претендентів на посаду керівника обласного управління освітою та приймає відповідне рішення. Начальник обласного управління освітою укладає 5-ти річний контракт з обласними органами влади та формує відповідний штат. Також обласна освітянська конференція формує обласну освітянську Раду з незалежних спеціалістів і експертів та передає її функції контролю за діяльністю обласного управління освітою. 

Розділ 2. Управління системою освіти України.

       Управління системою освіти України між Форумами (з'їздами) здійснює Міністерство освіти. Йому підпорядковуються всі навчальні заклади середньої освіти та вищої педагогічної освіти І і ІІ ступенів, а саме: початкові школи, гімназії, ліцеї, ПТУ, педагогічні коледжі та університети. Міністерство освіти розробляє і впроваджує державні стандарти середньої освіти та вищої освіти І і ІІ ступенів, навчальні плани та програми, переліки рекомендованої навчальної літератури, послуг Інтернет - зв’язку, переліки державних випускних екзаменів та їхній зміст, штатні розписи й бюджети навчальних закладів. Працює згідно «Положення про МО», затверджене Всеукраїнським освітянським Форумом (з’їздом). Координацію діяльності педагогічних коледжів, університетів і НДІ здійснює АПН України на громадських засадах, враховуючи повну автономність і самостійність коледжів, університетів і НДІ та колегіальність при прийнятті спільних рішень. Колегіально розробляє державні кваліфікаційні вимоги до професій та державних екзаменів і контролює присвоєння звань магістрів та докторів наук. Формує державну атестаційну комісію (ДАК).

       Найвищим органом управління освітою є Всеукраїнський Форум (з’їзд) працівників освіти й громадських організацій, який формується з делегатів місцевих освітянських Рад, громадських організацій, університетів і АПН України та збирається один раз на п’ять років. Заслуховує звіти МО та АПН України й дає їм відповідну оцінку. Вибирає на посади Міністра освіти та Президента АПН України та рекомендує їх на призначення до Верховної Ради на 5-ти річний термін. А також формує Національну освітянську Раду з незалежних спеціалістів та експертів, якій доручає функцію контролю за діяльністю МО та АПН України на час між Форумами (з’їздами) працівників освіти. 

Після прийняття Закону України «Про загальну середню освіту» Верховною Радою, має бути прийнята Урядом України «Програма впровадження ЗУ «Про загальну середню освіту». Де має бути виписана послідовність впровадження Закону, вказані дати для різних типів шкіл і педагогічних ВНЗ та розписані нові навчальні плани та програми. А також виписаний алгоритм впровадження повної автономії навчальних закладів. І затверджений примірний штатний розпис навчального закладу. Також має бути чітко регламентовано і розділено фінансування навчальних закладів з державного і місцевого бюджетів. Не може бути самодіяльності органів управління освітою місцевих рівнів, при впровадженні нового ЗУ «Про загальну середню освіту». Дуже важливим і першочерговим має бути реформа закладів освіти для підготовки педагогічних кадрів. Де мають бути впроваджені великі пільги(безкоштовне навчання), додаткові бонуси(стипендія, безкоштовне навчання, гуртожиток) і преференції для майбутніх педагогів. Для цього має бути прийняте окреме рішення Уряду України. 

Ярослав Турянський,  Президент Асоціації «Відроджені гімназії України»

16.08.2018
Ярослав Турянський
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews