Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Підписка на новини

Пропозиції щодо внесення змін до деяких нормативних актів стосовно ведення шкільної документації

Опубліковано
09.10.2014
Автор:
Львівський ГО «Інкубатор інформаційних технологій»

Це практичні пропозиції Львівського ГО «Інкубатор інформаційних технологій» щодо розширення можливостей ЗНЗ у сфері діловодства. Пропоновані зміни пропонується запровадити, щоб надати можливість школам самостійно визначати – у якому класному журналі вести облік успішності та відвідуваності протягом семестру: паперовому чи електронному. На даному етапі пропонується просто в кінці семестру роздруковувати класний журнал і зберігати його згідно всіх чинних вимог. Наступний крок – введення альтернативного електронного журналу, скріпленого цифровим підписом та збереженням в архіві у цифровому вигляді. 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Чинна редакція

Зі змінами

ПОЛОЖЕННЯ «Про загальноосвітній навчальний заклад» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778)

 

ПОЛОЖЕННЯ «Про загальноосвітній навчальний заклад» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778)

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)


 ...

52. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

 …

 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)


 ...

52. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах в електронному чи паперовому вигляді, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

 …

 

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист (Додаток до листа МОН від 11.09.07  № 1/9-532)

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. №401/52 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів відбувається шляхом контролю, який передбачає зворотний зв’язок між учителем та учнями і полягає в перевірці та оцінюванні навчальних досягнень молодшого школяра. Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних журналах і табелях успішності.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою - частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

Норма відсутня

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

Мови

...

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист (Додаток до листа МОН від 11.09.07  № 1/9-532)

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. №401/52 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів відбувається шляхом контролю, який передбачає зворотний зв’язок між учителем та учнями і полягає в перевірці та оцінюванні навчальних досягнень молодшого школяра. Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних паперових або електронних журналах і табелях успішності.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою - частково). В паперових журналах записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

Для електронних журналів Розділ VIII «Зауваження до ведення журналу» повинен бути роздрукований на початку кожного навчального року із зазначенням класу, до журналу якого цей розділ відноситься.

 

Після закінчення навчального року електронні журнали роздруковуються, поаркушно пронумеровуються, разом із відповідними Розділами V та VIIIпрошиваються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 

  1. Мови

 Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено Наказом МОН від 3.06.2008 № 496)

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено Наказом МОН від 3.06.2008 № 496)

 

2.1. Загальні вимоги до  ведення класного журналу

Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу,  в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять,  стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

II «Облік навчальних досягнень учнів»;

III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

VI «Загальні відомості про учнів»;

VII«Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VIII «Зауваження до ведення журналу».

 

 

 

 

 

Журнали класів на одній паралелі позначаються  цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б кластощо.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу  класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності  навчання здійснює керівник навчального закладу або  його заступник з навчально-виховної роботи.  

 

Ведення журналу здійснюється  класним керівником та вчителями. Вони  несуть особисту відповідальність за  своєчасність, стан та достовірність записів.

 

 

                Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов  частково допускається запис змісту уроку та завдання додомумовою вивчення предмета.

Записи проводяться чорнилами (пастою)  одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

2.2     Контроль за веденням класного журналу

 

Перевірка  керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи,  уповноважені відповідними органами управління освітою, які  мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, -  термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату  про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

 

Норма відсутня

 

 

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням  як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

 

2.1. Загальні вимоги до  ведення класного журналу

Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий паперовий або електронний документ загальноосвітнього навчального закладу,  в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять,  стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

II «Облік навчальних досягнень учнів»;

III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

VI «Загальні відомості про учнів»;

VII«Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VIII «Зауваження до ведення журналу».

Для електронних журналів Розділ V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності» та Розділ VIII «Зауваження до ведення журналу» повинні бути роздруковані на початку кожного навчального року із зазначенням класу, до журналу якого цей розділ відноситься.

Журнали класів на одній паралелі позначаються  цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б кластощо.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу  класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності  навчання здійснює керівник навчального закладу або  його заступник з навчально-виховної роботи. В електронному журналі такий розподіл здійснюється автоматично.

Ведення журналу здійснюється  класним керівником та вчителями. Вони  несуть особисту відповідальність за  своєчасність, стан та достовірність записів.

 

 

                Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов  частково допускається запис змісту уроку та завдання додомумовою вивчення предмета.

У паперових журналах записи проводяться чорнилами (пастою)  одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Після закінчення навчального року електронні журнали роздруковуються, поаркушно пронумеровуються, разом із відповідними Розділами V та VIIIпрошиваються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 

2.2.              Контроль за веденням класного журналу

 

Перевірка  керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи,  уповноважені відповідними органами управління освітою, які  мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, -  термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату  про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

Зауваження до ведення електронного журналу вносяться на окремо видрукуваному на початку семестру Розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» відповідного класу.

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням  як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 28 липня 2013 року № 1239)

 

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 28 липня 2013 року № 1239)

 

2.5.14. Всікниги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 

Норма відсутня

2.5.14. Всікниги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 

2.5.14-1. Класні журнали, що ведуться в електронному вигляді, після закінчення навчального року роздруковуються, поаркушно пронумеровуються, разом із відповідним Розділом VIII «Зауваження до ведення журналу» прошиваються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

Пропозиції щодо внесення змін до деяких нормативних актів стосовно ведення шкільної документації
Пропозиції щодо внесення змін до деяких нормативних актів стосовно ведення шкільної документації

Це практичні пропозиції Львівського ГО «Інкубатор інформаційних технологій» щодо розширення можливостей ЗНЗ у сфері діловодства. Пропоновані зміни пропонується запровадити, щоб надати можливість школам самостійно визначати – у якому класному журналі вести облік успішності та відвідуваності протягом семестру: паперовому чи електронному. На даному етапі пропонується просто в кінці семестру роздруковувати класний журнал і зберігати його згідно всіх чинних вимог. Наступний крок – введення альтернативного електронного журналу, скріпленого цифровим підписом та збереженням в архіві у цифровому вигляді. 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Чинна редакція

Зі змінами

ПОЛОЖЕННЯ «Про загальноосвітній навчальний заклад» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778)

 

ПОЛОЖЕННЯ «Про загальноосвітній навчальний заклад» (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778)

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)


 ...

52. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

 …

 

 

Оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)


 ...

52. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах в електронному чи паперовому вигляді, інструкції про ведення яких затверджуються МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

 …

 

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист (Додаток до листа МОН від 11.09.07  № 1/9-532)

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. №401/52 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів відбувається шляхом контролю, який передбачає зворотний зв’язок між учителем та учнями і полягає в перевірці та оцінюванні навчальних досягнень молодшого школяра. Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних журналах і табелях успішності.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою - частково). Записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

Норма відсутня

 

 

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

Мови

...

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1 - 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичний лист (Додаток до листа МОН від 11.09.07  № 1/9-532)

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 12.07.2002 р. №401/52 “Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи” оцінювання навчальних досягнень молодших школярів має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів відбувається шляхом контролю, який передбачає зворотний зв’язок між учителем та учнями і полягає в перевірці та оцінюванні навчальних досягнень молодшого школяра. Облік результатів контролю у балах здійснюється в класних паперових або електронних журналах і табелях успішності.

Усі записи в журналі ведуться державною мовою. Допускається запис тем на правій сторінці класного журналу мовою навчального предмета (російською та іншими мовами національних меншин, іноземною мовою - частково). В паперових журналах записи ведуться чітко й охайно пастою одного (чорного або синього) кольору.

Для електронних журналів Розділ VIII «Зауваження до ведення журналу» повинен бути роздрукований на початку кожного навчального року із зазначенням класу, до журналу якого цей розділ відноситься.

 

Після закінчення навчального року електронні журнали роздруковуються, поаркушно пронумеровуються, разом із відповідними Розділами V та VIIIпрошиваються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 

  1. Мови

 Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено Наказом МОН від 3.06.2008 № 496)

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено Наказом МОН від 3.06.2008 № 496)

 

2.1. Загальні вимоги до  ведення класного журналу

Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу,  в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять,  стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

II «Облік навчальних досягнень учнів»;

III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

VI «Загальні відомості про учнів»;

VII«Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VIII «Зауваження до ведення журналу».

 

 

 

 

 

Журнали класів на одній паралелі позначаються  цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б кластощо.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу  класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності  навчання здійснює керівник навчального закладу або  його заступник з навчально-виховної роботи.  

 

Ведення журналу здійснюється  класним керівником та вчителями. Вони  несуть особисту відповідальність за  своєчасність, стан та достовірність записів.

 

 

                Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов  частково допускається запис змісту уроку та завдання додомумовою вивчення предмета.

Записи проводяться чорнилами (пастою)  одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

 

 

 

Норма відсутня

 

 

 

 

 

2.2     Контроль за веденням класного журналу

 

Перевірка  керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи,  уповноважені відповідними органами управління освітою, які  мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, -  термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату  про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

 

Норма відсутня

 

 

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням  як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

 

2.1. Загальні вимоги до  ведення класного журналу

Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий паперовий або електронний документ загальноосвітнього навчального закладу,  в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять,  стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

І «Облік відвідування»;

II «Облік навчальних досягнень учнів»;

III «Облік проведення навчальних екскурсій та практики»;

IV «Зведений облік навчальних досягнень учнів»;

V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності»;

VI «Загальні відомості про учнів»;

VII«Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні»;

VIII «Зауваження до ведення журналу».

Для електронних журналів Розділ V «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності» та Розділ VIII «Зауваження до ведення журналу» повинні бути роздруковані на початку кожного навчального року із зазначенням класу, до журналу якого цей розділ відноситься.

Журнали класів на одній паралелі позначаються  цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б кластощо.

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу  класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності  навчання здійснює керівник навчального закладу або  його заступник з навчально-виховної роботи. В електронному журналі такий розподіл здійснюється автоматично.

Ведення журналу здійснюється  класним керівником та вчителями. Вони  несуть особисту відповідальність за  своєчасність, стан та достовірність записів.

 

 

                Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов  частково допускається запис змісту уроку та завдання додомумовою вивчення предмета.

У паперових журналах записи проводяться чорнилами (пастою)  одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно. На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Після закінчення навчального року електронні журнали роздруковуються, поаркушно пронумеровуються, разом із відповідними Розділами V та VIIIпрошиваються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 

2.2.              Контроль за веденням класного журналу

 

Перевірка  керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи,  уповноважені відповідними органами управління освітою, які  мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, -  термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату  про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.

Зауваження до ведення електронного журналу вносяться на окремо видрукуваному на початку семестру Розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» відповідного класу.

Контроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням  як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 28 липня 2013 року № 1239)

 

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України 28 липня 2013 року № 1239)

 

2.5.14. Всікниги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 

Норма відсутня

2.5.14. Всікниги та журнали (крім класних), що ведуться у загальноосвітніх навчальних закладах, поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

 

2.5.14-1. Класні журнали, що ведуться в електронному вигляді, після закінчення навчального року роздруковуються, поаркушно пронумеровуються, разом із відповідним Розділом VIII «Зауваження до ведення журналу» прошиваються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

09.10.2014
Львівський ГО «Інкубатор інформаційних технологій»
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews