Укр Рус

Дата: 22.02.2019

Підписка на новини

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ: Шляхи оновлення змісту освіти в початковій школі на основі використання «практик, які працюють»

Автор:
"Освітня політика"
Опубліковано
19.06.2016

В опублікованому нещодавно інтерв’ю на порталі «Освітня політика» Міністр освіти і науки України Л. Гриневич зазначила: «Щоб здійснити серйозний прорив до нової якості освіти нам треба задіяти два потужних чинники. Мова йде про  застарілий зміст освіти, який вимагає оновлення, і вчителя, який має володіти сучасними методиками донесення цього змісту до учнів. Це непрості чинники і їх реформування вимагає часу. Я не знаю, скільки часу відведено цьому урядові, але ми вже розпочали зміни, які вважаємо необхідними. По-перше, почали перегляд навчальних програм, насамперед, початкової школи, на які є надзвичайно багато нарікань. Дітей слід розвантажити від зайвого інформаційного баласту, а програми переорієнтувати на формування компетентностей у дітей відповідно їх віку. Цей процес вже запущений і ми розраховуємо, щоб перші результати були відчутні в школах вже з 1 вересня  цього року.

Треба не лише розвантажити програми, але й показати вчителям, як на практиці забезпечується компетентнісний підхід. Потрібні фахівці-практики, які можуть показати зразки уроків, завдань. Вже шукаємо людей, для перегляду програм і напрацювання банку позитивних «практик, які працюють». http://education-ua.org/ua/articles/700-osvita-potrebue-uvagi-elit-ta-investitsij 

Портал «Освітня політика» включається в процес інтелектуального підживлення роботи з перегляду змісту початкової освіти. 

Цей віртуальний круглий стіл було організовано за такими тематичними напрямами:

1.  Інноваційні вітчизняні та зарубіжні практики утвердження нового змісту початкової освіти.

2. Успішні інноваційні практики у реалізації компетентнісного підходу до здійснення навчального процесу в початковій школі.

1. Інноваційні вітчизняні та зарубіжні практики утвердження нового змісту початкової освіти

Школа І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради http://school_mriya.klasna.com/  Реалізовані проекти: «Читання та письмо для критичного мислення» (ЧПКМ); «ФОМ» (формування образного мислення); «Вивчення економіки в початковій школі»; Методика ейдетики, розвитку образної пам’яті; Інформаційні технології навчання. Створення навчальних проектів та робота над ними дає змогу сформувати в учнів мотивацію до навчання, забезпечити розвиток інтелектуальних здібностей учнів, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва, усвідомлення ними моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати здатними до самостійного мислення, прийняття важливих рішень, творчої самореалізації.

Впровадження програми «Корисні звички» забезпечує оволодіння об’єктивними, відповідними до віку дітей знаннями та навичками відповідальної поведінки, що знижують ймовірність прилучення до вживання тютюну, алкоголю й інших психоактивних речовин. Вивчення і впровадження ТРВЗ-педагогіки, яка стимулює розвиток особистості і спонукає до нестандартного підходу до розв’язування задач.

Школа І ступеня «Мрія» - учасник педагогічних експериментів Всеукраїнського рівня: «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь» та «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів». У школі викладається курс «Мистецтво», що включає основні змістові лінії (види мистецтв) – музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне, екранні. Домінуючими серед них є музичне та візуальне мистецтва, у зміст яких інтегруються елементи інших змістових ліній – синтетичних мистецтв. Даний курс викладається в школі у вигляді двох «спарених» уроків – «Музика» (1 год.) та «Образотворче мистецтво» (1 год.), які органічно поєднуються в тематичний цикл на основі загальної духовно-світоглядної орієнтації.

В.Зайчук

Харківська спеціалізована школа І ступеня № 177 Харківської міської ради. Початкова школа № 177 http://school177.edu.kh.ua/ – це “Школа щасливого дитинства”, де діти навчаються, розвиваються, пізнають навколишній світ, отримують емоційне задоволення від самого процесу засвоєння знань, мають змогу розвивати свої здібності в гуртках за інтересами. Для наших найменших учнів (1-х класів) організовано денний сон, оскільки ми дбаємо про здоров'я наших дітей.

Викладання математики, української мови здійснюється за науково-педагогічним проектом “Росток”. Це інноваційна програма підготовки учнів до логічного сприйняття навчального матеріалу, яка дозволяє учням самостійно прогнозувати рішення, встановлюючи причинно-наслідкові зв'язки.

У першому класі впроваджується експериментальна програма "Інтелект України". На кінець І семестру цього року діти показали високий рівень (рівень 2-3-го класу) з математики та української мови, українського читання (120 слів за хв). Всі предмети в школі викладаються українською мовою.

У школі створено дитяче об'єднання „Веселка”, членами якого є всі учні нашої школи. Також у школі є безкоштовні гуртки "Художня студія", "Аеробіка". Ми піклуємося про здоров'я наших дітей, тому між уроками ми маємо великі перерви-прогулянки! Діти мають час відпочити, набратися сил та поспілкуватися один з одним.

Л.Курлова

Київська пілотна школа Монтессорі І ступеня – дошкільний навчальний заклад з поглибленим вивченням англійської мови. http://www.montessori-school.com.ua/

Гуманістичну педагогіку Марії Монтессорі почала відроджувати перша в незалежній Україні Київська школа Монтессорі, яка відкрилася в 1992 році. Цей унікальний навчальний заклад реалізовує можливість безперервної освіти дітей віком від 2 до 10 років.

Ми не мали на меті відтворити модель Школи Монтессорі в чистому вигляді, подібно до тих шкіл, що існують в Голландії, Німеччині, США та інших країнах світу, а наполегливо працювали над створенням української моделі такої школи, повністю адаптованої до умов та соціальних потреб нашого суспільства, нашої національної культури, звичаїв і традицій народу.

У процесі навчання кожна дитина стає на позицію дослідника оточуючого світу. У цьому віці діти – це вчені, які роблять постійні відкриття. Орієнтація на Всесвіт відбувається за допомогою власної дослідницької діяльності, шляхом уяви створюється його цілісна картина. Це період активного становлення соціальних відносин між дітьми і дорослими. Дитину цікавлять і люди і явища, які її оточують. У цьому віці вона вже готова до вирішення проблемних задач, здатна співвідносити, диференціювати, інтегрувати, робити висновки. Домінантою природного розвитку дитини є орієнтація на навчальну і дослідницьку діяльність. Система Монтессорі забезпечує творчий (непомітний для дитини) перехід від фізичного розуміння світу до абстрактного поняття.

Оточення класу задовольняє потреби кожного кроку розвитку дитини. Кожний матеріал подається у певній послідовності, щоб привести дитину до відкриття, яке вона робить самостійно.

Л.Петько 

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 24. http://zosh-24.at.ua/

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти і Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти вміння учнів аналізувати отриману інформацію, перевіряти й переосмислювати її, самостійно приймати рішення, мислити гнучко і неупереджено, визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики у розвитку освіти. Означене завдання є актуальним на кожному етапі шкільної освіти, а її початкова ланка є фундаментом формування критичного мислення. Отже, потреба шкільної практики, зокрема початкової школи, у  зміні традиційних підходів та розвитку творчого і критичного мислення школярів, зумовили вибір теми дослідно-експериментальної роботи «Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів».Очікувані результати дослідно-експериментальної роботи:

- Організація процесу навчання учнів початкових класів, за якого поряд з формуванням фундаментальних знань, вмінь і навичок відбувається цілеспрямоване формування їх критичного мислення; 

- Розроблення системи педагогічних впливів з розвитку критичного мислення учнів початкової школи, що може застосовуватись протягом тривалого часу як в організації навчального процесу, так і в методичній роботі з вчителями; 

- Виділення та обґрунтовання педагогічних умов формування критичного мислення учнів початкових класів; 

- Експериментальне доведення можливісті формування критичного мислення молодших школярів у відповідності до їх вікових особливостей, що дозволяє удосконалити та технологізувати процес викладання навчальних дисциплін; 

- Подальший розвиток уявлення про критичне мислення як чинник розвитку особистості учня початкових класів.

Р.Матоніна

Івано-Франківська загальноосвітня школа І ступеня 26. http://if26.if.ua/

Окрім основних предметів (інваріантна частина навчального плану), в школі вивчаються такікурси за вибором: християнська етика (1-4 класи),хореографія (1-2 класи),творча математика (3-4 класи).

З метою творчого розвитку наших учнів в школі діють такі гуртки: хореографії "Перлинка" (сучасні та народні танці), мистецький "Капітошка" ( вокальний ансамбль, хор), вокальний "Пташка" ( від Центру дитячої творчості), "Умілі ручки" (від екологічної станції та станції юних техніків).З метою фізичного розвитку наших учнів в школі діють такі секції: футболу, легкої атлетики (від ОДЮСШ), регбі та тхеквандо (від ДЮСШ № 3).

За роки існування нашого закладу створено комфортні побутові умови для дітей та педагогів: кожен клас має навчальну кімнату, ігровий куточок, туалет, роздягальню. 

А ще ми дуже любимо подорожувати, оскільки подорожі множать всі людські емоції і залишають неймовірні спогади.  

Навчально-виховний комплекс «Школа АІСТ»: Центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,м. Вінниця(приватний навчальний заклад) http://www.aist.vn.ua/.

Головні принципи: свобода, гуманність, природовідповідність, індивідуалізація.Основні педагогічні засоби: сімейна атмосфера школи, пізнання, творчість, мистецтво, спорт, туризм, активна діяльність, спрямована на добро та красу.

Мета школи: створення умов для повної самореалізації кожної дитини, учителя, батька, для повноцінного проживання на усіх етапах життя.Кожен учитель “АІСТа” вільно приймає педагогічне кредо школи:“Спочатку любити – потім учити” (Я.А. Коменський).Приймати дитину такою, якою вона є, щоб допомогти їй направити творчий потенціал у конструктивне русло.Визнавати право дитини на помилку.Допомагати дитині діяти самостійно.Пізнавати себе і вдосконалюватись.

Концепція приватного закладу «Навчально-виховний комплекс «Школа «АІСТ»: центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» базується на праві батьків вибирати для своєї дитини таку школу, атмосфера та організація життя якої б найкраще відповідала особливостям особистості дитини, сприяла б розвитку її творчого потенціалу, розквіту інтелекту, духовному та фізичному вдосконаленню.

Ідеї закладу висвітлюються в дослідно-експериментальній роботі «Формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу». Постановою Президії Академії педагогічних наук України від закладу надано статус експериментального майданчика Академії педагогічних наук України.

Л.К. 

Київська альтернативна школа «Соняшник».http://homeschool.alinatuz.in.ua/sunflower/

Офіційно діти київської альтернативної школи "Соняшник" навчаються екстерном у різних школах, складаючи іспити двічі на рік. Неофіційно – проводять у "Соняшнику" по 6 годин на день із годинною прогулянкою. Проект неприбутковий, тому його керівники намагаються зробити якісне цікаве навчання якомога доступнішим.

Українська мова. Вчителька розклала на килимку аркуші паперу з написаними від руки словами на звороті. Діти мали вибрати собі аркуші (вийшло по 5-6 на кожного), прочитати слова і скласти з цими словами невеличку розповідь. Іншого разу вона дала ще цікавіше завдання: на аркуші надруковані слова, що римуються, а перед ними треба дописати строфи, щоб вийшов віршик. Непроста задачка для 1 класу, проте дуже цікава. Як виявилося, вчителька української мови не лише заохочує дітей до письменництва, а й сама добре на цьому знається. Взагалі, у "Соняшнику" дотримуються думки, що найкращий вчитель – той, хто сам "горить" своїм предметом. Тому тут немає одного вчителя початкових класів, який веде всі уроки. Дітям намагаються знайти різних викладачів, кожен з яких є професіоналом у своїй справі. Скажімо, співи викладає професійний музикант. Ще один украй потрібний, але незвичайний предмет – курс розвитку особистості – веде професійний психолог. Також тут є уроки театру, китайської мови, шахів, різьблення по дереву, проектів, творчості,а ще"Точилка для розуму" – особливий предмет, що базується на ТРВЗ-педагогіці. У кожного класу може бути свій набір додаткових предметів, залежно від побажань батьків і можливостей викладачів. А кожного четверга замість уроків діти їдуть на екскурсії або запрошують цікавих гостей.

Математика, яка викладається в "Соняшнику" двічі на тиждень, виявилася навіть складнішою, ніж у державній школі, де цього предмету 5 уроків на тиждень за програмою "Росток" і ще купа домашніх завдань. Домашнього завдання з математики у "Соняшнику" можна брати стільки, скільки хочеш, або не брати взагалі. Не бояться тут експериментувати й з міжпредметними зв'язками. Також тут принципово задають домашнє завдання, але у невеликих обсягах, які діти можуть регулювати по собі. "Завдання потрібні, щоб дитина вчилася працювати не тільки в умовах школи з конкретним вчителем, а й сама. Також із деяких предметів за певні завдання ставлять оцінки, щоб діти могли орієнтуватися в якості своєї роботи.

К. Тищенко

Львівська школа І ступеня «Світанок».http://school-svitanok.lviv.ua

Кредо школи: «Роль педагога полягає в тому, щоб відчиняти двері, а не проштовхувати в них учня». Втілюємо програму «Здоров’я дитини». Запроваджуємо елементи програми «Обличчям до дитини». Школа є учасником Альбертської програми міжнародного шкільного партнерства. У школі запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу. Крім основних предметів вивчаємо:християнську етику, англійську мову, розвиток мовлення, логіку. Випускники школи успішно продовжують здобувати освіту у львівських навчальних закладах: в академічній гімназії, класичній гімназії, гімназії ім. В.Симоненка, гімназії «Євшан» та ін.

Педагоги школи 

У всіх наших початкових школах, навіть найінноваційнішіх, що мають значні позитивні результати в освітній діяльності, насправді відсутнє суттєве оновлення змісту освіти, оскільки ці школи змушені працювати в межах існуючого державного стандарту початкової освіти. Вони не можуть вносити в зміст освіти будь-які корективи.

Прочитавши в останній концепції Академії педагогічних наук ідею про відхід від традиційної «предметності» в реалізації змісту і структурування навчання за освітніми галузями, я не повірила своїм очам: невже в нас буде така ж система, як у Фінляндії, де фактично відмовилися від предметного навчання та класно-урочної системи у її звичному розумінні?! Але не так все просто… Дочитавши концепцію до кінця, я зрозуміла, що до Фінляндії нам ще дуже далеко, бо те, що автори концепції називають відходом від традиційної «предметності», насправді є зменшенням кількості предметів у межах галузі, при чому відсутні навіть спроби використати вітчизняний досвід навчання без предметів (1922-1933 рр.) за освітніми комплексами та без уроку як основної форми навчання. Гадаю, нам є що взяти з історії педагогіки. Це стосується не лише змісту, але і методів навчання (метод проектів, Дальтон-план, бригадно-лабораторний метод тощо). Міністерству освіти і науки, яке, як каже пані Гриневич, серйозно взялося за реформування змісту освіти і методів навчання, варто на це звернути увагу.

Л.Коробова 

2. Успішні інноваційні практики у реалізації компетентнісного  підходу до здійснення навчального процесу в початковій школі.

Загальноосвітня школу І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області http://kirovograd-school37.klasna.com/. Це перша місті Кіровограді початкова школа, яка почала функціонувати автономно з 1995 року. Основна мета освітньої діяльності:формування морально-духовної життєво компетентної особистості , яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Протягом останніх п’яти років колектив школи проводив дослідження "Впровадження компетентнісно орієнтованого навчання і виховання». Визначено шляхи формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе, створення умов для самореалізації  учителя та учня шляхом використаня комп’ютерних технологій у навчально-виховній та управлінській діяльності школи.

В.Зайчук 

Загальноосвітня школа І ступеня № 176 Харківської міської ради http://school176.edu.kh.ua/ –. Концепція розвитку школи базується на цінностях індивідуальної свободи, соціальної відповідальності та творчості. Головна мета школи – створити умови для саморозвитку педагогів та учнів.

Модель особистості випускника молодшої школи:

Культура особистості. Уміння будувати відносини з дорослими, однолітками.
Дисциплінованість, уміння поводитись у суспільних місцях. Доброзичливість у стосунках з людьми, бажання допомогти одноліткам.

Знання. Відповідність загальної обізнаності віковій категорії дітей. Сформованість образного мислення, основ словесно-логічного мислення. Правильна звуковимова, фонематичний слух, мовлення (достатній словниковий запас, різноманітність граматичних форм та ін.), готовність до інноваційних перетворень і творчої діяльності.

Здоров’я. Відповідність морфофункціональних особливостей дитини нормативам фізичного розвитку. Розвинуті рухові та моторні навички. Фізична працездатність. Міцні культурно-гігієнічні навички.

Пізнавальна діяльність. Уміння зосередити свою увагу на матеріалі який пропонується та діяти у відповідності до вказівок педагога. Прояв активності та інтересу до навчальної діяльності, до навколишнього середовища. Прагнення до опанування новими знаннями, уміннями, навичками. Зацікавленість у позитивній оцінці. Схильність до постановки питань та самостійного пошуку рішень.

Л.Веселова 

Львівська спеціалізована середня загальноосвітня школа № 2http://lvschool2.org.ua/.

Ми пропонуємо: Навчання учнів початкових класівв окремому приміщенні. Поглиблене вивчення англійської мови з першого класу. Навчання за інноваційною особистісно-орієнтовною технологією «Розвиток критичного мислення на уроках української мови та читання». Вивчення християнської етикиз 3-го класу. Заняття за програмою превентивного навчання «Корисні звички» Міжнародної організації «Проект ХОУП» (Великобританія); заняття за програмою регіонального освітнього центру проекту ОБСЄ “Освіта сталого розвитку”. Участь учнів у міжнародних проектахзі співпраці й обміну делегаціями з дітьми та вчителями Польщі, Канади.

На базі школи функціонують: Школа майбутнього першокласника; окрема група продовженого дня для дітей-шестирічок; спортивно-оздоровчий клуб «Гармонія»; психологічна консультація; спортивні секції з футболу, гандболу, карате, айкідо; шкільний хор “Веселі нотки”,  вокальний гурток “Росинка”; гурток сучасних танців “Гармонія плюс”; спортивно-танцювальний клуб “Анденс”; гурток образотворчого мистецтва “Кольорова палітра”; секція «Бойовий гопак»;  секція шахів; секція моделювання. 

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І ступеня – гімназія" Димитровської міської ради Донецької області. http://dymytrov-ukrgymnasium.edukit.dn.ua/

Наш заклад відомий кваліфікованими педагогами, що заохочують індивідуальний розвиток, різноманітні навички та творчий підхід до навчання. Значну увагу педагогічний колектив спрямовує на дотримання принципу наступності між початковою школою та гімназією.

Система навчання в НВК базується на інноваційних технологіях в поєднанні з традиційними. Школа є експериментальним майданчиком Всеукраїнського рівня «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер » на базі шкільних нетбуків». 

Загальноосвітня школа І ступеня № 21 Павлоградської міської ради Дніпропетровської областіhttp://SZSh21.klasna.com.

Основні питання, над якими працює колектив: підвищення рівня науково-методичної роботи в школі, спрямованої на особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання молодших школярів та творчість учителя;  робота методичної лабораторії з питань впровадження моніторингу, рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень учнів; впровадження комплексної програми «Творча обдарованість»; викладання уроків «Учись бути здоровим» як засобу свідомого ставлення до свого здоров’я; реалізація концепції громадянського виховання на основі програми «Дивосвіт» і гри «Подорож до Райдужної країни». 

Школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця.http://sch3.edu.vn.ua/

Мета колективу школи: створення середовища для навчання, у якому всі учні можуть досягнути повного розкриття своїх здібностей, особистого розвитку, готовності до праці та громадянської відповідальності; робота з обдарованими дітьми; формування духовності як домінуючого начала в структурі особистості; формування національного художнього мислення, естетичного виховання; формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.Гордістю школи є незвичайний курс - "Бджільництво".

Педагогічна тактика, яку використовують у школі, змінюється залежно від віку учнів. В школі працює дитяче об'єднання «Добрик крокує планетою». Мета: залучення учнів початкової школи до виконання добрих і корисних справ, допомога рідним, близьким, всім, хто потребує уваги та допомоги. Головним персонажем країни "Добрик" є Добрик, який своїм добрим і чуйним серцем, доброзичливістю, шанобливим ставленням до людей приносить кожній дитині, кожному дорослому щастя, здоров'я, успіх, добро.

Центром естетичного виховання учнів є мистецький клуб "Палітра". Естетика - це гармонія. Гармонія кольору на полотні, звуків у музиці, гармонія людських стосунків. Клуб включає в себе гуртки естетичного циклу, допомагає розвиткові аналітичного мислення учнів, збагачує їх емоційний  світ, поглиблює інтереси і смаки, помітно покращує успішність. 

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області. http://sch28.at.ua/

У 2012 році школа розпочала експериментально-дослідну роботу  «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу». Основна мета та головні завдання експерименту: Вивчити  та  проаналізувати  стан  розробки проблеми  розвитку  дитячої творчості. Розробити та науково обґрунтувати зміст та структуру творчої особистості, готовності вчителя до розвитку дитячої творчості. Очікувані результати експерименту: Створити технології побудови навчання як цілісного творчого процесу, а саме її складових: концептуальної (психолого-педагогічні умови, принципи навчання); змістової (навчальні посібники, дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток поняттєвого, творчого, дивергентного мислення, на розвиток літературної, художньої, музичної та інших видів творчості); процесуальної (інтерактивні методи навчання, педагогічні можливості) діагностичної (діагностичні методики щодо виявлення стану сформованості творчої особистості, готовності  вчителя до розвитку дитячої творчості).

Принципи роботи в експерименті: Розвиток комунікативних навичок учнів. Творчий характер та емоційність навчання в початковій школі. Диференціація завдань з урахуванням вікової категорії. Підвищення мотивації та стимулювання навчальної діяльності шляхом пропозиції проблемних ситуацій та завдань відповідно до інтересів учнів. Розвиток логічного мислення учнів, спроможності до самореалізації та самоосвіти. Використання різноманітних форм, методів, прийомів організації навчально-виховного процесу з урахуванням здібностей учнів. 

Спеціалізована школа І–ІIІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мови, м. Київ. http://school53.in.ua/

 Здійснюється педагогічний експеримент «Школа повного дня». Школа повного дня – це форма роботи навчального закладу, яка поєднує навчальну та позанавчальну сфери діяльності дитини в умовах шкільного життя; формує освітній простір закладу з успішною реалізацією індивідуальних освітніх маршрутів учнів; об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси; вирішує проблему відсутності успішних результатів навчання в учнів; створює умови для самовираження кожного учня, заохочує до постійної самоосвіти протягом навчання у школі і після закінчення; забезпечує взаємодію з сім’єю з питань виховання й освіти дітей, збереження їхнього здоров’я та реалізації комплексу заходів соціального захисту дитинства. Школа працює в режимі повного дня з 8:00 до 19:00 год. Мета експерименту: створення необхідних умов для всебічного розвитку кожного учня, інтелектуальної, творчої, лідерської реалізації здібностей дітей шляхом практичного забезпечення навчального процесу школи як у першій, так і у другій половині дня. Завдання експерименту:оптимізація навчального навантаження, формування всебічно розвинутої особистості, виховання розумної, щасливої і здорової дитини, забезпечення гармонійного педагогічного середовища. 

Що таке компетентнісний підхід і розвантаження програм? Це не механічне зменшення інформації, це інші способи її викладання. Зубріння таблиці множення нічого не варте, якщо ви не пояснили дитині принципи і властивості множення. Чимало вчителів на платформі ЕдЕра в громадському обговоренні просять перенести вивчення таблиці множення з 2 в 3 клас. Хоча в 21-му столітті у нас є чимало способів вивчити множення просто і наочно, нічого не зазубрюючи. Готова відповідь не має значення, якщо дитина не розуміє, чому це так і не може пояснити, як вона дійшла того чи іншого результату. І.К., Б.У.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. В Україні є певна, хоча і відносно невелика, кількість прикладів успішного утвердження нового змісту початкової освіти та успішні інноваційні практики в реалізації компетентнісного підходу до здійснення навчального процесу в початковій школі. Переважно такий досвід мають приватні школи, комунальні школи І ступеня та комунальні спеціалізовані загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, а також школи І ступеня у складі навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня», «Школа І ступеня – гімназія» тощо.

2. Проаналізувавши матеріали досвіду навчальних закладів, можна констатувати обмеженість  утвердження нового змісту початкової освіти нормами та вимогами чинного стандарту загальної початкової освіти. Усі комунальні та більшість приватних навчальних закладів, формуючи новий зміст освіти, не виходили за межі цього стандарту, використовуючи усі можливості варіативної складової навчального плану. Іноді школи збільшують її обсяги  та по максимуму задіюють потенціал позакласної і позашкільної виховної роботи, зокрема гурткової. Як наслідок, учні початкової школи, не тільки змушені засвоювати величезний обсяг навчального матеріалу предметів інваріантної складової, а і оволодівати посилений курс предметів варіативної складової навчального плану та  додаткових «гурткових» занять, що не може не позначатись на їхньому здоров’ї. Тому, вкрай необхідним є оновлення державного стандарту загальної початкової освіти. 

3. Значна кількість закладів, що мають позитивні результати в утвердженні нового змісту початкової освіти та успішні інноваційні практики в реалізації компетентнісного підходу до здійснення навчального процесу в початковій школі, визначали шляхи свого розвитку в умовах дослідно-експериментальної діяльності.

4. Розвантаження програми початкової школи від «зайвого інформаційного баласту» має йти не лише шляхом механічного зменшення інформації, а і шляхом утвердження інших способів  її викладання, сучасних педагогічних технологій особистічсно-орієнтованого навчання.

5. Понад 90% навчальних закладів пов’язують позитивні результати своєї діяльності не лише зі змістом, методами і формами навчального процесу в урочний час, але також і з організацією позакласної і позашкільної роботи, передусім з упровадженням в них режиму повного дня. Зокрема зазначається, що в таких умовах вчителі та вихователі мають змогу реалізовувати певні проекти з інтелектуального, фізичного та естетичного розвитку учнів, з морального і громадянського виховання, які в урочний час здійснити неможливо.  Зважаючи на важливість організації позакласної і позашкільної роботи в початковій школі, учасники круглого столу звертають увагу на негативну тенденцію, що спостерігається в деяких регіонах протягом останніх років: власники комунальних навчальних закладів, всупереч нормам Закону України «Про загальну середню освіту», відмовляються відкривати групи продовженого дня, незважаючи на наявність відповідних заяв батьків учнів, або скорочують їх кількість до 1 на паралель або навіть на всю початкову школу. 

6. У процесі оновлення державного стандарту освіти слід використати зарубіжні напрацювання. Зокрема, мова йде про ідею інтеграції змісту освіти. Спроби НАПН в останній концепції розвитку освіти запропонувати шляхи «трансформації змісту освіти через запровадження компетентнісно орієнтованих стандартів, які характеризуються відходом від традиційної «предметності» в реалізації змісту і структуровані за освітніми галузями», на жаль, не є вдалими. Те, що автори концепції називають відходом від традиційної «предметності», насправді є зменшенням кількості предметів у межах галузі. Варто також використати і вітчизняний досвід навчання без предметів – за освітніми комплексами (1922-1933 рр.) та без уроку як основної форми навчання.

Модератори круглого столу: Віктор Громовий, Олександр Жосан

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ: Шляхи оновлення змісту освіти в початковій школі на основі використання «практик, які працюють»
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» НА ТЕМУ: Шляхи оновлення змісту освіти в початковій школі на основі використання «практик, які працюють»

В опублікованому нещодавно інтерв’ю на порталі «Освітня політика» Міністр освіти і науки України Л. Гриневич зазначила: «Щоб здійснити серйозний прорив до нової якості освіти нам треба задіяти два потужних чинники. Мова йде про  застарілий зміст освіти, який вимагає оновлення, і вчителя, який має володіти сучасними методиками донесення цього змісту до учнів. Це непрості чинники і їх реформування вимагає часу. Я не знаю, скільки часу відведено цьому урядові, але ми вже розпочали зміни, які вважаємо необхідними. По-перше, почали перегляд навчальних програм, насамперед, початкової школи, на які є надзвичайно багато нарікань. Дітей слід розвантажити від зайвого інформаційного баласту, а програми переорієнтувати на формування компетентностей у дітей відповідно їх віку. Цей процес вже запущений і ми розраховуємо, щоб перші результати були відчутні в школах вже з 1 вересня  цього року.

Треба не лише розвантажити програми, але й показати вчителям, як на практиці забезпечується компетентнісний підхід. Потрібні фахівці-практики, які можуть показати зразки уроків, завдань. Вже шукаємо людей, для перегляду програм і напрацювання банку позитивних «практик, які працюють». http://education-ua.org/ua/articles/700-osvita-potrebue-uvagi-elit-ta-investitsij 

Портал «Освітня політика» включається в процес інтелектуального підживлення роботи з перегляду змісту початкової освіти. 

Цей віртуальний круглий стіл було організовано за такими тематичними напрямами:

1.  Інноваційні вітчизняні та зарубіжні практики утвердження нового змісту початкової освіти.

2. Успішні інноваційні практики у реалізації компетентнісного підходу до здійснення навчального процесу в початковій школі.

1. Інноваційні вітчизняні та зарубіжні практики утвердження нового змісту початкової освіти

Школа І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради http://school_mriya.klasna.com/  Реалізовані проекти: «Читання та письмо для критичного мислення» (ЧПКМ); «ФОМ» (формування образного мислення); «Вивчення економіки в початковій школі»; Методика ейдетики, розвитку образної пам’яті; Інформаційні технології навчання. Створення навчальних проектів та робота над ними дає змогу сформувати в учнів мотивацію до навчання, забезпечити розвиток інтелектуальних здібностей учнів, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва, усвідомлення ними моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати здатними до самостійного мислення, прийняття важливих рішень, творчої самореалізації.

Впровадження програми «Корисні звички» забезпечує оволодіння об’єктивними, відповідними до віку дітей знаннями та навичками відповідальної поведінки, що знижують ймовірність прилучення до вживання тютюну, алкоголю й інших психоактивних речовин. Вивчення і впровадження ТРВЗ-педагогіки, яка стимулює розвиток особистості і спонукає до нестандартного підходу до розв’язування задач.

Школа І ступеня «Мрія» - учасник педагогічних експериментів Всеукраїнського рівня: «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь» та «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів». У школі викладається курс «Мистецтво», що включає основні змістові лінії (види мистецтв) – музичне, візуальне (образотворче), хореографічне, театральне, екранні. Домінуючими серед них є музичне та візуальне мистецтва, у зміст яких інтегруються елементи інших змістових ліній – синтетичних мистецтв. Даний курс викладається в школі у вигляді двох «спарених» уроків – «Музика» (1 год.) та «Образотворче мистецтво» (1 год.), які органічно поєднуються в тематичний цикл на основі загальної духовно-світоглядної орієнтації.

В.Зайчук

Харківська спеціалізована школа І ступеня № 177 Харківської міської ради. Початкова школа № 177 http://school177.edu.kh.ua/ – це “Школа щасливого дитинства”, де діти навчаються, розвиваються, пізнають навколишній світ, отримують емоційне задоволення від самого процесу засвоєння знань, мають змогу розвивати свої здібності в гуртках за інтересами. Для наших найменших учнів (1-х класів) організовано денний сон, оскільки ми дбаємо про здоров'я наших дітей.

Викладання математики, української мови здійснюється за науково-педагогічним проектом “Росток”. Це інноваційна програма підготовки учнів до логічного сприйняття навчального матеріалу, яка дозволяє учням самостійно прогнозувати рішення, встановлюючи причинно-наслідкові зв'язки.

У першому класі впроваджується експериментальна програма "Інтелект України". На кінець І семестру цього року діти показали високий рівень (рівень 2-3-го класу) з математики та української мови, українського читання (120 слів за хв). Всі предмети в школі викладаються українською мовою.

У школі створено дитяче об'єднання „Веселка”, членами якого є всі учні нашої школи. Також у школі є безкоштовні гуртки "Художня студія", "Аеробіка". Ми піклуємося про здоров'я наших дітей, тому між уроками ми маємо великі перерви-прогулянки! Діти мають час відпочити, набратися сил та поспілкуватися один з одним.

Л.Курлова

Київська пілотна школа Монтессорі І ступеня – дошкільний навчальний заклад з поглибленим вивченням англійської мови. http://www.montessori-school.com.ua/

Гуманістичну педагогіку Марії Монтессорі почала відроджувати перша в незалежній Україні Київська школа Монтессорі, яка відкрилася в 1992 році. Цей унікальний навчальний заклад реалізовує можливість безперервної освіти дітей віком від 2 до 10 років.

Ми не мали на меті відтворити модель Школи Монтессорі в чистому вигляді, подібно до тих шкіл, що існують в Голландії, Німеччині, США та інших країнах світу, а наполегливо працювали над створенням української моделі такої школи, повністю адаптованої до умов та соціальних потреб нашого суспільства, нашої національної культури, звичаїв і традицій народу.

У процесі навчання кожна дитина стає на позицію дослідника оточуючого світу. У цьому віці діти – це вчені, які роблять постійні відкриття. Орієнтація на Всесвіт відбувається за допомогою власної дослідницької діяльності, шляхом уяви створюється його цілісна картина. Це період активного становлення соціальних відносин між дітьми і дорослими. Дитину цікавлять і люди і явища, які її оточують. У цьому віці вона вже готова до вирішення проблемних задач, здатна співвідносити, диференціювати, інтегрувати, робити висновки. Домінантою природного розвитку дитини є орієнтація на навчальну і дослідницьку діяльність. Система Монтессорі забезпечує творчий (непомітний для дитини) перехід від фізичного розуміння світу до абстрактного поняття.

Оточення класу задовольняє потреби кожного кроку розвитку дитини. Кожний матеріал подається у певній послідовності, щоб привести дитину до відкриття, яке вона робить самостійно.

Л.Петько 

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 24. http://zosh-24.at.ua/

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти і Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти вміння учнів аналізувати отриману інформацію, перевіряти й переосмислювати її, самостійно приймати рішення, мислити гнучко і неупереджено, визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики у розвитку освіти. Означене завдання є актуальним на кожному етапі шкільної освіти, а її початкова ланка є фундаментом формування критичного мислення. Отже, потреба шкільної практики, зокрема початкової школи, у  зміні традиційних підходів та розвитку творчого і критичного мислення школярів, зумовили вибір теми дослідно-експериментальної роботи «Розвиток критичного мислення в учнів початкових класів».Очікувані результати дослідно-експериментальної роботи:

- Організація процесу навчання учнів початкових класів, за якого поряд з формуванням фундаментальних знань, вмінь і навичок відбувається цілеспрямоване формування їх критичного мислення; 

- Розроблення системи педагогічних впливів з розвитку критичного мислення учнів початкової школи, що може застосовуватись протягом тривалого часу як в організації навчального процесу, так і в методичній роботі з вчителями; 

- Виділення та обґрунтовання педагогічних умов формування критичного мислення учнів початкових класів; 

- Експериментальне доведення можливісті формування критичного мислення молодших школярів у відповідності до їх вікових особливостей, що дозволяє удосконалити та технологізувати процес викладання навчальних дисциплін; 

- Подальший розвиток уявлення про критичне мислення як чинник розвитку особистості учня початкових класів.

Р.Матоніна

Івано-Франківська загальноосвітня школа І ступеня 26. http://if26.if.ua/

Окрім основних предметів (інваріантна частина навчального плану), в школі вивчаються такікурси за вибором: християнська етика (1-4 класи),хореографія (1-2 класи),творча математика (3-4 класи).

З метою творчого розвитку наших учнів в школі діють такі гуртки: хореографії "Перлинка" (сучасні та народні танці), мистецький "Капітошка" ( вокальний ансамбль, хор), вокальний "Пташка" ( від Центру дитячої творчості), "Умілі ручки" (від екологічної станції та станції юних техніків).З метою фізичного розвитку наших учнів в школі діють такі секції: футболу, легкої атлетики (від ОДЮСШ), регбі та тхеквандо (від ДЮСШ № 3).

За роки існування нашого закладу створено комфортні побутові умови для дітей та педагогів: кожен клас має навчальну кімнату, ігровий куточок, туалет, роздягальню. 

А ще ми дуже любимо подорожувати, оскільки подорожі множать всі людські емоції і залишають неймовірні спогади.  

Навчально-виховний комплекс «Школа АІСТ»: Центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,м. Вінниця(приватний навчальний заклад) http://www.aist.vn.ua/.

Головні принципи: свобода, гуманність, природовідповідність, індивідуалізація.Основні педагогічні засоби: сімейна атмосфера школи, пізнання, творчість, мистецтво, спорт, туризм, активна діяльність, спрямована на добро та красу.

Мета школи: створення умов для повної самореалізації кожної дитини, учителя, батька, для повноцінного проживання на усіх етапах життя.Кожен учитель “АІСТа” вільно приймає педагогічне кредо школи:“Спочатку любити – потім учити” (Я.А. Коменський).Приймати дитину такою, якою вона є, щоб допомогти їй направити творчий потенціал у конструктивне русло.Визнавати право дитини на помилку.Допомагати дитині діяти самостійно.Пізнавати себе і вдосконалюватись.

Концепція приватного закладу «Навчально-виховний комплекс «Школа «АІСТ»: центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» базується на праві батьків вибирати для своєї дитини таку школу, атмосфера та організація життя якої б найкраще відповідала особливостям особистості дитини, сприяла б розвитку її творчого потенціалу, розквіту інтелекту, духовному та фізичному вдосконаленню.

Ідеї закладу висвітлюються в дослідно-експериментальній роботі «Формування особистісно орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу». Постановою Президії Академії педагогічних наук України від закладу надано статус експериментального майданчика Академії педагогічних наук України.

Л.К. 

Київська альтернативна школа «Соняшник».http://homeschool.alinatuz.in.ua/sunflower/

Офіційно діти київської альтернативної школи "Соняшник" навчаються екстерном у різних школах, складаючи іспити двічі на рік. Неофіційно – проводять у "Соняшнику" по 6 годин на день із годинною прогулянкою. Проект неприбутковий, тому його керівники намагаються зробити якісне цікаве навчання якомога доступнішим.

Українська мова. Вчителька розклала на килимку аркуші паперу з написаними від руки словами на звороті. Діти мали вибрати собі аркуші (вийшло по 5-6 на кожного), прочитати слова і скласти з цими словами невеличку розповідь. Іншого разу вона дала ще цікавіше завдання: на аркуші надруковані слова, що римуються, а перед ними треба дописати строфи, щоб вийшов віршик. Непроста задачка для 1 класу, проте дуже цікава. Як виявилося, вчителька української мови не лише заохочує дітей до письменництва, а й сама добре на цьому знається. Взагалі, у "Соняшнику" дотримуються думки, що найкращий вчитель – той, хто сам "горить" своїм предметом. Тому тут немає одного вчителя початкових класів, який веде всі уроки. Дітям намагаються знайти різних викладачів, кожен з яких є професіоналом у своїй справі. Скажімо, співи викладає професійний музикант. Ще один украй потрібний, але незвичайний предмет – курс розвитку особистості – веде професійний психолог. Також тут є уроки театру, китайської мови, шахів, різьблення по дереву, проектів, творчості,а ще"Точилка для розуму" – особливий предмет, що базується на ТРВЗ-педагогіці. У кожного класу може бути свій набір додаткових предметів, залежно від побажань батьків і можливостей викладачів. А кожного четверга замість уроків діти їдуть на екскурсії або запрошують цікавих гостей.

Математика, яка викладається в "Соняшнику" двічі на тиждень, виявилася навіть складнішою, ніж у державній школі, де цього предмету 5 уроків на тиждень за програмою "Росток" і ще купа домашніх завдань. Домашнього завдання з математики у "Соняшнику" можна брати стільки, скільки хочеш, або не брати взагалі. Не бояться тут експериментувати й з міжпредметними зв'язками. Також тут принципово задають домашнє завдання, але у невеликих обсягах, які діти можуть регулювати по собі. "Завдання потрібні, щоб дитина вчилася працювати не тільки в умовах школи з конкретним вчителем, а й сама. Також із деяких предметів за певні завдання ставлять оцінки, щоб діти могли орієнтуватися в якості своєї роботи.

К. Тищенко

Львівська школа І ступеня «Світанок».http://school-svitanok.lviv.ua

Кредо школи: «Роль педагога полягає в тому, щоб відчиняти двері, а не проштовхувати в них учня». Втілюємо програму «Здоров’я дитини». Запроваджуємо елементи програми «Обличчям до дитини». Школа є учасником Альбертської програми міжнародного шкільного партнерства. У школі запроваджено поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу. Крім основних предметів вивчаємо:християнську етику, англійську мову, розвиток мовлення, логіку. Випускники школи успішно продовжують здобувати освіту у львівських навчальних закладах: в академічній гімназії, класичній гімназії, гімназії ім. В.Симоненка, гімназії «Євшан» та ін.

Педагоги школи 

У всіх наших початкових школах, навіть найінноваційнішіх, що мають значні позитивні результати в освітній діяльності, насправді відсутнє суттєве оновлення змісту освіти, оскільки ці школи змушені працювати в межах існуючого державного стандарту початкової освіти. Вони не можуть вносити в зміст освіти будь-які корективи.

Прочитавши в останній концепції Академії педагогічних наук ідею про відхід від традиційної «предметності» в реалізації змісту і структурування навчання за освітніми галузями, я не повірила своїм очам: невже в нас буде така ж система, як у Фінляндії, де фактично відмовилися від предметного навчання та класно-урочної системи у її звичному розумінні?! Але не так все просто… Дочитавши концепцію до кінця, я зрозуміла, що до Фінляндії нам ще дуже далеко, бо те, що автори концепції називають відходом від традиційної «предметності», насправді є зменшенням кількості предметів у межах галузі, при чому відсутні навіть спроби використати вітчизняний досвід навчання без предметів (1922-1933 рр.) за освітніми комплексами та без уроку як основної форми навчання. Гадаю, нам є що взяти з історії педагогіки. Це стосується не лише змісту, але і методів навчання (метод проектів, Дальтон-план, бригадно-лабораторний метод тощо). Міністерству освіти і науки, яке, як каже пані Гриневич, серйозно взялося за реформування змісту освіти і методів навчання, варто на це звернути увагу.

Л.Коробова 

2. Успішні інноваційні практики у реалізації компетентнісного  підходу до здійснення навчального процесу в початковій школі.

Загальноосвітня школу І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області http://kirovograd-school37.klasna.com/. Це перша місті Кіровограді початкова школа, яка почала функціонувати автономно з 1995 року. Основна мета освітньої діяльності:формування морально-духовної життєво компетентної особистості , яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Протягом останніх п’яти років колектив школи проводив дослідження "Впровадження компетентнісно орієнтованого навчання і виховання». Визначено шляхи формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе, створення умов для самореалізації  учителя та учня шляхом використаня комп’ютерних технологій у навчально-виховній та управлінській діяльності школи.

В.Зайчук 

Загальноосвітня школа І ступеня № 176 Харківської міської ради http://school176.edu.kh.ua/ –. Концепція розвитку школи базується на цінностях індивідуальної свободи, соціальної відповідальності та творчості. Головна мета школи – створити умови для саморозвитку педагогів та учнів.

Модель особистості випускника молодшої школи:

Культура особистості. Уміння будувати відносини з дорослими, однолітками.
Дисциплінованість, уміння поводитись у суспільних місцях. Доброзичливість у стосунках з людьми, бажання допомогти одноліткам.

Знання. Відповідність загальної обізнаності віковій категорії дітей. Сформованість образного мислення, основ словесно-логічного мислення. Правильна звуковимова, фонематичний слух, мовлення (достатній словниковий запас, різноманітність граматичних форм та ін.), готовність до інноваційних перетворень і творчої діяльності.

Здоров’я. Відповідність морфофункціональних особливостей дитини нормативам фізичного розвитку. Розвинуті рухові та моторні навички. Фізична працездатність. Міцні культурно-гігієнічні навички.

Пізнавальна діяльність. Уміння зосередити свою увагу на матеріалі який пропонується та діяти у відповідності до вказівок педагога. Прояв активності та інтересу до навчальної діяльності, до навколишнього середовища. Прагнення до опанування новими знаннями, уміннями, навичками. Зацікавленість у позитивній оцінці. Схильність до постановки питань та самостійного пошуку рішень.

Л.Веселова 

Львівська спеціалізована середня загальноосвітня школа № 2http://lvschool2.org.ua/.

Ми пропонуємо: Навчання учнів початкових класівв окремому приміщенні. Поглиблене вивчення англійської мови з першого класу. Навчання за інноваційною особистісно-орієнтовною технологією «Розвиток критичного мислення на уроках української мови та читання». Вивчення християнської етикиз 3-го класу. Заняття за програмою превентивного навчання «Корисні звички» Міжнародної організації «Проект ХОУП» (Великобританія); заняття за програмою регіонального освітнього центру проекту ОБСЄ “Освіта сталого розвитку”. Участь учнів у міжнародних проектахзі співпраці й обміну делегаціями з дітьми та вчителями Польщі, Канади.

На базі школи функціонують: Школа майбутнього першокласника; окрема група продовженого дня для дітей-шестирічок; спортивно-оздоровчий клуб «Гармонія»; психологічна консультація; спортивні секції з футболу, гандболу, карате, айкідо; шкільний хор “Веселі нотки”,  вокальний гурток “Росинка”; гурток сучасних танців “Гармонія плюс”; спортивно-танцювальний клуб “Анденс”; гурток образотворчого мистецтва “Кольорова палітра”; секція «Бойовий гопак»;  секція шахів; секція моделювання. 

Навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа І ступеня – гімназія" Димитровської міської ради Донецької області. http://dymytrov-ukrgymnasium.edukit.dn.ua/

Наш заклад відомий кваліфікованими педагогами, що заохочують індивідуальний розвиток, різноманітні навички та творчий підхід до навчання. Значну увагу педагогічний колектив спрямовує на дотримання принципу наступності між початковою школою та гімназією.

Система навчання в НВК базується на інноваційних технологіях в поєднанні з традиційними. Школа є експериментальним майданчиком Всеукраїнського рівня «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі «1 учень – 1 комп’ютер » на базі шкільних нетбуків». 

Загальноосвітня школа І ступеня № 21 Павлоградської міської ради Дніпропетровської областіhttp://SZSh21.klasna.com.

Основні питання, над якими працює колектив: підвищення рівня науково-методичної роботи в школі, спрямованої на особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання молодших школярів та творчість учителя;  робота методичної лабораторії з питань впровадження моніторингу, рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень учнів; впровадження комплексної програми «Творча обдарованість»; викладання уроків «Учись бути здоровим» як засобу свідомого ставлення до свого здоров’я; реалізація концепції громадянського виховання на основі програми «Дивосвіт» і гри «Подорож до Райдужної країни». 

Школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця.http://sch3.edu.vn.ua/

Мета колективу школи: створення середовища для навчання, у якому всі учні можуть досягнути повного розкриття своїх здібностей, особистого розвитку, готовності до праці та громадянської відповідальності; робота з обдарованими дітьми; формування духовності як домінуючого начала в структурі особистості; формування національного художнього мислення, естетичного виховання; формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості.Гордістю школи є незвичайний курс - "Бджільництво".

Педагогічна тактика, яку використовують у школі, змінюється залежно від віку учнів. В школі працює дитяче об'єднання «Добрик крокує планетою». Мета: залучення учнів початкової школи до виконання добрих і корисних справ, допомога рідним, близьким, всім, хто потребує уваги та допомоги. Головним персонажем країни "Добрик" є Добрик, який своїм добрим і чуйним серцем, доброзичливістю, шанобливим ставленням до людей приносить кожній дитині, кожному дорослому щастя, здоров'я, успіх, добро.

Центром естетичного виховання учнів є мистецький клуб "Палітра". Естетика - це гармонія. Гармонія кольору на полотні, звуків у музиці, гармонія людських стосунків. Клуб включає в себе гуртки естетичного циклу, допомагає розвиткові аналітичного мислення учнів, збагачує їх емоційний  світ, поглиблює інтереси і смаки, помітно покращує успішність. 

Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області. http://sch28.at.ua/

У 2012 році школа розпочала експериментально-дослідну роботу  «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу». Основна мета та головні завдання експерименту: Вивчити  та  проаналізувати  стан  розробки проблеми  розвитку  дитячої творчості. Розробити та науково обґрунтувати зміст та структуру творчої особистості, готовності вчителя до розвитку дитячої творчості. Очікувані результати експерименту: Створити технології побудови навчання як цілісного творчого процесу, а саме її складових: концептуальної (психолого-педагогічні умови, принципи навчання); змістової (навчальні посібники, дидактичні матеріали, спрямовані на розвиток поняттєвого, творчого, дивергентного мислення, на розвиток літературної, художньої, музичної та інших видів творчості); процесуальної (інтерактивні методи навчання, педагогічні можливості) діагностичної (діагностичні методики щодо виявлення стану сформованості творчої особистості, готовності  вчителя до розвитку дитячої творчості).

Принципи роботи в експерименті: Розвиток комунікативних навичок учнів. Творчий характер та емоційність навчання в початковій школі. Диференціація завдань з урахуванням вікової категорії. Підвищення мотивації та стимулювання навчальної діяльності шляхом пропозиції проблемних ситуацій та завдань відповідно до інтересів учнів. Розвиток логічного мислення учнів, спроможності до самореалізації та самоосвіти. Використання різноманітних форм, методів, прийомів організації навчально-виховного процесу з урахуванням здібностей учнів. 

Спеціалізована школа І–ІIІ ступенів № 53 з поглибленим вивченням німецької мови, м. Київ. http://school53.in.ua/

 Здійснюється педагогічний експеримент «Школа повного дня». Школа повного дня – це форма роботи навчального закладу, яка поєднує навчальну та позанавчальну сфери діяльності дитини в умовах шкільного життя; формує освітній простір закладу з успішною реалізацією індивідуальних освітніх маршрутів учнів; об’єднує в єдиний функціональний комплекс освітні й оздоровчі процеси; вирішує проблему відсутності успішних результатів навчання в учнів; створює умови для самовираження кожного учня, заохочує до постійної самоосвіти протягом навчання у школі і після закінчення; забезпечує взаємодію з сім’єю з питань виховання й освіти дітей, збереження їхнього здоров’я та реалізації комплексу заходів соціального захисту дитинства. Школа працює в режимі повного дня з 8:00 до 19:00 год. Мета експерименту: створення необхідних умов для всебічного розвитку кожного учня, інтелектуальної, творчої, лідерської реалізації здібностей дітей шляхом практичного забезпечення навчального процесу школи як у першій, так і у другій половині дня. Завдання експерименту:оптимізація навчального навантаження, формування всебічно розвинутої особистості, виховання розумної, щасливої і здорової дитини, забезпечення гармонійного педагогічного середовища. 

Що таке компетентнісний підхід і розвантаження програм? Це не механічне зменшення інформації, це інші способи її викладання. Зубріння таблиці множення нічого не варте, якщо ви не пояснили дитині принципи і властивості множення. Чимало вчителів на платформі ЕдЕра в громадському обговоренні просять перенести вивчення таблиці множення з 2 в 3 клас. Хоча в 21-му столітті у нас є чимало способів вивчити множення просто і наочно, нічого не зазубрюючи. Готова відповідь не має значення, якщо дитина не розуміє, чому це так і не може пояснити, як вона дійшла того чи іншого результату. І.К., Б.У.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. В Україні є певна, хоча і відносно невелика, кількість прикладів успішного утвердження нового змісту початкової освіти та успішні інноваційні практики в реалізації компетентнісного підходу до здійснення навчального процесу в початковій школі. Переважно такий досвід мають приватні школи, комунальні школи І ступеня та комунальні спеціалізовані загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, а також школи І ступеня у складі навчально-виховних комплексів «Дошкільний навчальний заклад – школа І ступеня», «Школа І ступеня – гімназія» тощо.

2. Проаналізувавши матеріали досвіду навчальних закладів, можна констатувати обмеженість  утвердження нового змісту початкової освіти нормами та вимогами чинного стандарту загальної початкової освіти. Усі комунальні та більшість приватних навчальних закладів, формуючи новий зміст освіти, не виходили за межі цього стандарту, використовуючи усі можливості варіативної складової навчального плану. Іноді школи збільшують її обсяги  та по максимуму задіюють потенціал позакласної і позашкільної виховної роботи, зокрема гурткової. Як наслідок, учні початкової школи, не тільки змушені засвоювати величезний обсяг навчального матеріалу предметів інваріантної складової, а і оволодівати посилений курс предметів варіативної складової навчального плану та  додаткових «гурткових» занять, що не може не позначатись на їхньому здоров’ї. Тому, вкрай необхідним є оновлення державного стандарту загальної початкової освіти. 

3. Значна кількість закладів, що мають позитивні результати в утвердженні нового змісту початкової освіти та успішні інноваційні практики в реалізації компетентнісного підходу до здійснення навчального процесу в початковій школі, визначали шляхи свого розвитку в умовах дослідно-експериментальної діяльності.

4. Розвантаження програми початкової школи від «зайвого інформаційного баласту» має йти не лише шляхом механічного зменшення інформації, а і шляхом утвердження інших способів  її викладання, сучасних педагогічних технологій особистічсно-орієнтованого навчання.

5. Понад 90% навчальних закладів пов’язують позитивні результати своєї діяльності не лише зі змістом, методами і формами навчального процесу в урочний час, але також і з організацією позакласної і позашкільної роботи, передусім з упровадженням в них режиму повного дня. Зокрема зазначається, що в таких умовах вчителі та вихователі мають змогу реалізовувати певні проекти з інтелектуального, фізичного та естетичного розвитку учнів, з морального і громадянського виховання, які в урочний час здійснити неможливо.  Зважаючи на важливість організації позакласної і позашкільної роботи в початковій школі, учасники круглого столу звертають увагу на негативну тенденцію, що спостерігається в деяких регіонах протягом останніх років: власники комунальних навчальних закладів, всупереч нормам Закону України «Про загальну середню освіту», відмовляються відкривати групи продовженого дня, незважаючи на наявність відповідних заяв батьків учнів, або скорочують їх кількість до 1 на паралель або навіть на всю початкову школу. 

6. У процесі оновлення державного стандарту освіти слід використати зарубіжні напрацювання. Зокрема, мова йде про ідею інтеграції змісту освіти. Спроби НАПН в останній концепції розвитку освіти запропонувати шляхи «трансформації змісту освіти через запровадження компетентнісно орієнтованих стандартів, які характеризуються відходом від традиційної «предметності» в реалізації змісту і структуровані за освітніми галузями», на жаль, не є вдалими. Те, що автори концепції називають відходом від традиційної «предметності», насправді є зменшенням кількості предметів у межах галузі. Варто також використати і вітчизняний досвід навчання без предметів – за освітніми комплексами (1922-1933 рр.) та без уроку як основної форми навчання.

Модератори круглого столу: Віктор Громовий, Олександр Жосан

19.06.2016
"Освітня політика"
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews