Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Підписка на новини

Аналітичний звіт про круглий стіл на тему «Чи можливий прорив у майбутнє в українській профтехосвіті?»

Автор:
"Освітня політика"
Опубліковано
27.10.2016

   Однією з умов економічного зростання держави є підготовка виробничого потенціалу з високим рівнем компетентності. З ряду причин у галузі професійно-технічної освіти протягом десятиліть накопичилось чимало проблем, які потребують вирішення. Передача, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік», фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів на місцеві бюджети без аналізу та врахування думки фахівців призвели до «лихоманки» у системі ПТО. У кращому випадку фінансувалися захищені статті, жодної копійки на здійснення ремонтів та розвиток навчально-матеріальної бази не виділялось. А деякі пожадливі очі уже ділили навчально-матеріальну базу професійно-технічних навчальних закладів – навчальні корпуси, гуртожитки, майстерні, навчальні господарства і зовсім не цікавились як живуть навчальні заклади, як харчують, утримують від протиправних дій часто «важких» підлітків.

Безумовно, галузь професійно-технічної освіти потребує реформування.

У якому напрямку здійснювати реформування?

Якою має бути стратегія подальшого розвитку професійно-технічної освіти?

Як підняти рівень професійної освіти, зберігши кращі надбання?

Саме ці питання обговорювалися на засіданні круглого столу, який відбувся на базі Вінницького вищого професійного училища сфери послуг (директор – Ворона Лариса Миколаївна).

Модератор круглого столу Віктор Громовий запропонував головні проблеми круглого столу розглянути  на чотирьох рівнях :

Рівень навчальних закладів

У чому секрети успіху того чи іншого навчального закладу?

Чи влаштовує проект закону «Про професійно-технічну освіту»?

Які є ризики й загрози щодо подальшого розвитку професійно-технічної освіти?

Регіональний  рівень.

 Зокрема, звернути увагу на ті унікальні інструменти стимулювання профтехосвіти, які є у Вінницькій області(гранти обласної ради та облдержадміністрації тощо).

Всеукраїнський  рівень

 Зокрема, обговорити як визначати перелік професій державного значення, підготовка за якими здійснюватиметься за кошти державного бюджету?  Див. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» http://spo.fpsu.org.ua/images/2016-2/3374-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

Міжнародний  рівень

Чи відповідають наші випускники європейським вимогам? Яке значення має участь ПТНЗ області у проектах Європейського Фонду освіти, зокрема у проекті «Туринський процес»?

Подаємо короткий огляд виступів учасників круглого столу:

1.      Рівень ПТНЗ Навчальні заклади-лідери профтехосвіти: секрети успіху.

Головними "секретами" наших здобутків є:

1.Акмеологічні технології навчально-виробничого та навчально-виховного процесів.

2 Білінгвальна освіта. (політичні та суспільні зміни, які відбуваються у сучасному світі та в Європі зокрема та глобалізація суспільства, зумовлюють необхідність знання принаймні однієї або кількох іноземних мов).

3. Кожен вчитель багато працювати для того, щоб відповідати європейським стандартам підготовки. Обов'язковою умовою підготовки компетентного учня - є компетентний педагог.

4. Велике значення має міжнародна співпраця – виробнича практика у Болгарії, з видачею диплому (сертифікату) міжнародного зразка.

Значна робота ведеться на імідж навчального закладу - на рівні міста, області, регіону та Міжнародних заходах. Зокрема, беремо участь майже в усіх профільних конкурсах професійної майстерності, у  Всеукраїнських та міжнародних освітянських виставках, у міжнародних проектах. Ми вибороли Гранти обласної ради та обласної адміністрації, навчилися писати проекти та їх реалізувати. Продовження проектів – створення навчальних фірм: туристичної -«Фата Моргана», навчальних майстерень перукарів.

Ми близько 12 років співпрацюємо з інтернатом для дітей з особливими потребами «Обрій» і не відомо кому це більше потрібно - нашим учням чи дітям інтернату.

Тісно співпрацюємо із навчально-методичним центром ПТО. Підготовка кваліфікованого робітника – це завжди важка робота.

Дбаємо про працевлаштування – випускники мають бути потрібні суспільству. Добра співпраця із роботодавцями та соціальними партнерами. Серед наших випускників є відомі дизайнери, модельєри - перукарі тощо.

Проблемою сьогоднішнього дня є неузгодженість законодавчих актів. Але законодавча база не має бути «полем битви». Ми маємо виконувати статтю Конституції щодо права молоді навчатися за обраною професією. Закон про професійну освіту має означити спільний знаменник, до якого ми йдемо, цілісну систему освіти. Шкода, що закони часто пишуть люди, які жодного дня не працювали й не бували у закладах професійно-технічної освіти.

Ворона Л.М., директор Вінницького вищого професійного училища сфери послуг

Надзвичайно цінний досвід заклади ПТО області здобувають завдячуючи міжнародній співпраці.  Так, у Німеччині, ми мали можливість ознайомитись з роботою закладів професійно-технічної освіти, завдячуючи співпраці із Фондом Ебергерда Шьока. Там ліцензування здійснюється на регіональному рівні. Диплом кваліфікованого робітника за 3 роки навчання не видається, а Гільдією Торгово-промислової палати видається сертифікат, який визнається роботодавцями. Випускник працює і знову навчається, через 2 роки отримує диплом державного зразка. У Німеччині є регіональні центри оцінювання якості профтехосвіти.

На моє переконання, кошти мають ходити за учнем ПТНЗ.

Зараз наші роботодавці ще не відчувають нестачі у кваліфікованих робітниках. Вони не готові вкладати власні кошти у підготовку кваліфікованих кадрів і  найближчим часом цього робити не будуть. У тих сферах, де роботодавці відчули дефіцит кадрів, (наприклад, є значна потреба у зварювальниках, мулярах, штукатурах), роботодавці виплачують достойну заробітну плату, надають безкоштовні гуртожитки, тощо.

Ніколін Д.І., заступник директора з навчально-виробничої  роботи Вінницького вищого художнього професій-технічного училища №5

Зараз закриті міжшкільні комбінати, а їх функції нікому не передали. З 2008 року впроваджується профільне навчання. Технологічний напрямок старшої школи доцільно було би передати ПТНЗ– тут є матеріальна база і професійні кадри. Але, на жаль, механізми такої взаємодії на законодавчому рівні не розроблені.

Однією із причин неякісної освіти є професійна невизначеність. Міжнародний досвід свідчить, що мають бути курси за вибором , основною метою яких є професійна орієнтація учнів старших класів. Уже після 7 класу  має бути допрофесійна підготовка учнів.

Наш навчальний заклад проводить курси профільного навчання, але коштом батьків. Є багато напрямків професій, які можна охопити такими курсами.

Чому учнів не наблизити до ПТО через профільне навчання та елективні курси?

Корженко С.Г., заступник директора Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища

    Ситуація у вищій школі щодо підготовки кадрів фізико-математичного напрямку погана тому, що протягом років ВНЗ не займалася профорієнтаційною роботою. У педагогічні ВНЗ у цьому році - 124 прохідний бал.

Є і проблема з педагогічними кадрами викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання. У навчальних програмах політехнічних та сільськогосподарських ВНЗ не включена педагогічна практика. Маючи інженерну спеціальність, в першу чергу випускник зіткнеться із колективом.

У нас не популяризовано самостійне підвищення кваліфікації, як наприклад в училищі, де ми перебуваємо. Не популяризується підвищення кваліфікації.

Турбує питання щодо оплати праці педагогічних працівників із різних бюджетів. Чи будуть в обласному бюджеті кошти для здійснення всіх передбачених законом виплат? У нас тепер буде 2 штатних розклади (для тих, хто фінансується через державні субвенції й тих педпрацівників, які отримуватимуть заробітну плату із місцевих бюджетів).

Профорієнтація у старших класах мала велике значення, але зараз школи надзвичайно зацікавлені у тому, щоб учні після 9 кл. залишалися у школі. Тому є проблеми з організацією профорієнтації у 9 класах. У ВНЗ України теж тепер беруть усіх підряд, навіть тих, у кого середній бал за школу «6».

На робітникові тримається земля – це мають зрозуміти на усіх рівнях влади.

Друм Т.П., директор Вищого професійного училища м.Тульчин

Вимагає удосконалення співпраця із роботодавцями. Наприклад, має бути виплата стипендій окремим студентам стипендій коштом роботодавців.

Доцільно на конкурси професійної майстерності запрошувати учнів технікумів і коледжів. Звертаюся до керівників Департаменту та відділу ПТО – запрошуйте нас до участі у конференціях, майстер-класах, семінарах, що дасть можливість обміну досвідом, визначення рейтингів навчальних закладів тощо.

Шулик О.О., заступник директора технологічно-промислового коледжу ВНАУ

І. Висновки та пропозиції:

Існують певні ризики щодо подальшого розвитку ПТНЗ, зокрема:

1. Серед ризиків, які виникли у зв’язку фінансуванням ПТНЗ із місцевих бюджетів, суттєвим є обмеження вступу молоді до професійно-технічних училищ області з інших регіонів. Необхідно на законодавчому рівні забезпечити рівний та справедливий доступ до освіти.

2. Виникають ризики у зв’язку з оплатою праці педагогічних працівників із різних бюджетів. Керівників ПТНЗ перш за все хвилює питання: чи будуть в обласному бюджеті кошти для здійснення всіх передбачених законом виплат?

Рекомендації:

1. Необхідно створити новий фінансовий механізм з тим, щоб кошти йшли  за учнем ПТНЗ.

2. Технологічний напрямок допрофесійної підготовки старшої школи доцільно передати ПТНЗ. Необхідно підготувати нормативні документи, які б визначали механізми для організації курсів за вибором (елективних курсів) з метою професійної орієнтації учнів старших класів на базі ПТНЗ.

3. Необхідно активніше впроваджувати акмеологічні технології навчально-виробничого та навчально-виховного процесів та білінгвальну освіту.

4. Слід удосконалювати та розширювати міжнародне співробітництво.

5. Необхідно впроваджувати різні за рівнем і спрямованістю освітні програми відповідно до динаміки змін ринку праці, збільшення можливості вибору, формування відкритого ринку освітніх програм і модулів.

6. З метою забезпечення професійно-технічних навчальних закладів, технікумів та коледжів педагогічними кадрами до програм ВНЗ слід включити педагогічну практику.

2.      Регіональний рівень

Для того, щоб ухвалювати рішення щодо напрямків подальшого розвитку, необхідно проаналізувати стан справ на даний час. В області діє 31 державний професійно-технічний навчальний заклад. Робітничі кадри готують не лише ПТНЗ, але технікуми та коледжі. Ми провели аналіз наявності навчальних закладів та наявності населення по районах області Співвідношення контингенту ПТНЗ і ВНЗ не відповідає вимогам ринку праці. Протягом останніх років контингент учнів ПТНЗ має тенденцію до зменшення.

На одній із зустрічей у МОН України директор Департаменту освіти і науки Житомирської ОДА сказав, що в області навчаються учні із Вінницької області. Ми проаналізували ситуацію і констатували: у ПТНЗ Вінниччини навчаються учні з усіх областей України. У нас є навчальні заклади, які готують ексклюзивні для декількох областей професії. Наприклад, професії для залізничної галузі, технології перероблювання м'яса та м'ясопродуктів тощо. Найбільше учнів з інших регіонів у Козятинському міжрегіональному ВПУ залізничного транспорту та Крижопільському будівельному ліцеї. 1400 учнів(8 % контингенту ПТНЗ) Вінниччини з інших областей. На їх утримання необхідно витратити 24 млн. грн. (це вартість утримання трьох ПТНЗ середньої наповнюваності). При затверджені регіонального замовлення депутатський корпус обласної ради буде важко переконати у необхідності виділення таких коштів.

Робітничі кадри крім ПТНЗ готують технікуми, коледжі, вищі навчальні заклади. Разом із тим, є запитання щодо організації виробничої практики студентів цих навчальних закладів.

Важливий показник якості нашої роботи – працевлаштування випускників. Чим більше складних та інтегрованих професій, тим легше випускнику працевлаштуватися.

Добрий приклад міжнародного співробітництва – співпраця Фонду Ебергерда Шьока (Німеччина) та ВХПТУ №5 м. Вінниці та співпраця вищого професійного училища сфери послуг м. Вінниці з роботодавцями баз відпочинку в Болгарії, де організована практика для учнів.

Бачинський Валерій Григорович, заступник директора Департаменту – начальник управління професійної освіти, інноватики та науки.

  У 2016 році змінилася система фінансування ПТНЗ. На жаль, ми досі працюємо у вакуумі законодавства щодо формування регіонального замовлення. Ми так і не розуміли, враховуючи джерела фінансування, які мають бути показники регіонального замовлення?

Щодо проекту розпорядження «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахівців». У методичних рекомендаціях дуже мало конкретики. Науково обґрунтовані показники розвитку ринку праці на плановий рік та рік, що наступає за плановим роком і наступні два бюджетні періоди, відсутні у вільному доступі. Статистичні матеріали для аналізу ситуації на ринку праці також не завжди можна здобути.

Навчальні заклади для планування напрямків підготовки кваліфікованих робітників використовують Програми соціально-економічного розвитку регіонів. Аналітикою ринку праці займаються ПТНЗ.

Департамент освіти і науки приймає пропозиції до проекту плану регіонального замовлення на підставі договорів ПТНЗ із роботодавцями, створено реєстр роботодавців. Але ці заходи не є гарантією працевлаштування випускників. За три роки навчання учнів у час нестабільності економічного розвитку в роботі підприємств можуть відбутися значні зміни.

Контингент учнів окремих ПТНЗ складає від 200 учнів  до понад  тисяча учнів. Безумовно має відбутися оптимізація мережі. Мова не йде про механічне закриття навчальних закладів, але їх переформатування неминуче.

Надзвичайно важливий показник - працевлаштування випускників. Вважаємо, що позитивну роль відіграватиме рада стейкхолдерів, якщо її робота буде не формальною. Ми намагаємось достукатись до роботодавців. Разом із тим, є пряма пропорція між можливістю працевлаштування та оплатою праці у галузі.

  Даценко А.В.,  начальник відділу професійно-технічної освіти управління професійної освіти, інноватики та науки Департаменту освіти і науки  облдержадміністрації

   Школою удосконалення педагогічної майстерності є робота Навчально-методичного центру. Працівники НМЦ ПТОвзяли участь у розробці понад 30 Державних стандартів. Зокрема, нещодавно творчою групою розроблено Державний стандарт підготовки з професії  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.» Проект уже затверджений на рівні усіх міністерств.

   НМЦ ПТО займається атестацією педагогічних працівників. Нам необхідно презентувати підготовку до сертифікації педпрацівників. Має бути об’єктивна оцінка роботи педагога. Значну роль у поширенні педагогічного досвіду має науково-методичний журнал «Вісник профтехосвіти Вінниччини».Уже вийшов десятий номер. Цей журнал має до 500 сторінок – наукові статті, кращий педагогічний досвід, детальні розробки, аналітичні матеріали.

Марчук В.А., в.о. заступника директора  НМЦ ПТО у Вінницькій області.

Висновки і пропозиції:

1.         Необхідна збалансована законодавча база, яка відповідає реаліям сьогодення.

2.         Контингент учнів ПТНЗ має тенденцію до зменшення. Як свідчить проведений аналіз, співвідношення контингенту ПТНЗ і ВНЗ не відповідає вимогам ринку праці.

3.         Необхідні законодавчі рішення та механізми вирішення проблеми щодо навчання учнів із інших областей.

4.         Потрібні науково обґрунтовані показники розвитку ринку праці.

5.         Має бути налагоджена реальна ( не формальна) робота ради стейкходерів.

ІІІ.  Національний рівень

З тематики професійно-технічної освіти захищаються одиниці науковців. Зараз вік науковців значно помолодшав. Вони не мають практичного досвіду - суцільні теоретики.

У педагогічному університеті найбільша проблема – фізико-математичний факультет. Рівень учнів, які приходять тепер зі школи значно гірший, ніж раніше. Сім’я не несе відповідальності за виховання дітей. Як наслідок, навіть у м. Вінниці не заповнені вакансії вчителів фізики та математики. Абітурієнт, який добре здав ЗНО, пріоритетним ставить ВНЗ м. Києва. Для того, щоб дійти до науковця у професійно-технічній освіті необхідно пройти шлях від кваліфікованого робітника, майстра, викладача ПТНЗ. Зараз для того, щоб займатися наукою необхідно здати англійську мову, друкуватися у закордонних виданнях, а це складно та вимагає чималих коштів.

Чехія, Польща відкрили програми квотування робочих місць українцям. Міграція населення відбувається досить швидко.

Кобися В.М., доцент педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, кандидат технічнихнаук

У нас є академії, інститути які мають займатися прогнозуванням та пропонувати напрямки підготовки кваліфікованих робітників. Протягом моєї 40-річної роботи в ПТО систему передавали на різні бюджети та в різні підпорядкування. Сьогодні на керівників навчальних закладів покладаються обов’язки не характерні для педагогічної діяльності. Директори мають думати як нагодувати голодних дітей, як обігріти приміщення тощо. У Німеччині, для прикладу, директор відповідає лише за якість підготовки. Ні за ремонти, ні за приймання, ні за працевлаштування не відповідає.

Ми давали значну кількість пропозицій, але їх не почули. Зокрема, щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету». До переліку введено професії, які не мають стратегічного значення для розвитку економіки.(«Ювелір», «Бджоляр») Одночасно, не включені професії загальнодержавного значення(наприклад залізничного, машинобудівного спрямування).

За Державним Класифікатором введено нові професії, але впроваджено фактично –«нуль». Проблема у ліцензуванні. Ніби відбувається децентралізація, але ліцензування здійснюється безпосередньо Державною Акредитаційною комісією, без експертизи Департаменту освіти. Чомусь вимагають ліцензування монопрофесій, за наявності ліцензії на інтегровану професію.

Якимчук  Віолетта Миколаївна,директор центру ліцензування ПТО у Вінницькій області

Висновки і пропозиції:

1. Встановити чіткі критерії відбору до переліку професій державного значення, підготовка за якими здійснюватиметься за кошти державного бюджету.

Зокрема, пропонуємо ввести першочергово до переліку професій підготовка за якими здійснюватиметься за кошти державного бюджету:

- професії промислових та бюджетоутворюючих галузей держави, зокрема машинобудування, аграрного сектору економіки;

- професії для залізничного транспорту (такі як «Монтер колії. Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів», «Слюсар з ремонту рухомого складу»).

2. Спростити ліцензування професій(за наявності ліцензії на інтегровану професію не вимагати ліцензування монопрофесій, а за наявності ліцензій на монопрофесії й введення інтегрованих, розглядати лише інтегровані навчальні плани та програми).

ІV.Міжнародний рівень.

Туринський процес  як інструмент аналізу політики в галузі професійно-технічної освіти.WORLDSKILLS як засіб популяризації  робітничих професій та впровадження єдиного стандарту.

Цілком підтримую тезу Громового В.В. щодо важливості міжнародного співробітництва..

Наша область двічі брала участь у проектах ЄФО. Це дало можливість по-іншому подивитися на багато речей. Туринський процес дозволив залучити до вирішення проблем ПТО максимальну кількість людей. Ми почали цікавитися програмами соціально-економічного розвитку області, напрямками розвитку певних регіонів області. Розуміння бачення довгострокового розвитку економіки регіону. Яким має бути управління? це має бути вертикаль, чи все буде знижено до місцевого рівня?

Це особливо важливо в умовах, коли виникла реальна загроза руйнації системи підготовки робітничих кадрів, йде пошук балансу між вертикаллю управління освітою та горизонтальним управлінням.  

                 Кутова В.П., методист НМЦ ПТО 

Для підвищення престижу робітничих професій і розвитку професійної освіти шляхом гармонізації кращих практик і професійних стандартів, виведення професійної освіти в Україні на рівень досягнень розвинутих країн світу у березні 2016 року створена Громадська організація «ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА».

Одним з основних напрямів діяльності ГО є організація і проведення серед молоді конкурсів професійної майстерності (на регіональному та всеукраїнському рівні) з подальшою участю конкурсантів у міжнародних змаганнях.

Для сприяння розвитку міжнародної співпраці молодих професіоналів, представників промисловості й бізнесу, освітніх і урядових організацій сприяння інтеграції професійної освіти України у систему підготовки кадрів європейських країн ГО “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” подана заявка на вступ до WorldSkills International та EuroSkills.

У результаті роботи, яка буде проводитися ГО “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” :

1. Молоді фахівці можуть порівняти професійні навички з найвищими світовими стандартами, встановленими країнами з найбільш просунутими рівнями кваліфікацій.

2. Для українських експертів є можливість не тільки отримати контрольні показники, але також і допомогти у визначенні світових контрольних показників за допомогою участі в експертних дискусіях.

3. Для молодих кваліфікованих фахівців є можливість випробувати свої «практичні» навички у порівнянні з висококваліфікованими конкурентами з усього світу.

4. Україна отримає вигоду з інвестицій, зроблених в розвиток змагань з новими навичками (мобільна робототехніка; технічне обслуговування та ремонт літаків тощо).

5. Усі молоді кваліфіковані професіонали матимуть перевірений стимул виділитися можливістю виграшу медалі на міжнародному рівні й придбання пов'язаного з цим престижу.

6. Буде досягнуто особистісний розвиток експертів і делегатів завдяки участі в динамічному глобальному мультикультурному середовищі.

7. Молодим фахівцям надається можливість розвитку мережі контактів по всьому світу в своїй галузі знань, що дозволить їм скористатися наявними можливостями для зайнятості та подальшого особистісного розвитку.

8. Створення бренду WorldSkills сприятиме розвитку професійних навичок, що, у свою чергу, допоможе у пропагуванні професійних навичок і підвищенню іміджу професій в Україні, демонструючи величезну цінність причетності до світового рівня технічних і професійних кваліфікацій.

9. Буде підвищено можливість кар'єрного росту українських молодих професіоналів і поліпшено імідж установ освіти, які покажуть найбільш кваліфікованих чемпіонів на порталі WorldSkills.

10. Україна буде вчитися в інших членів WSI й ділитися передовим досвідом з точки зору національних програм, що використовуються для просування і розвитку професійних навичок та отримає доступ до будь-якої інтелектуальної власності, зібраної та створеної WSI.

11.Буде налагоджено зв'язок з місцевими філіями світових корпорацій, представлених всесвітніми промисловими партнерами WSI тощо.

Войтюк І.А., Перший заступник Голови ГО "WorldSkills Ukraine" 

Висновки та пропозиції:

1.      Участь  у проектах  «Туринський процес -2014.Україна» та «Туринський процес 2016-2017 рр. – регіональний рівень» є інструментом для розуміння і визначення подальших дій у галузі професійно-технічної освіти, зокрема для:

  • Напрацювання розуміння середньострокового бачення і стратегії  розвитку ПТО, оцінка варіантів;
  • Моніторингу впровадження довгострокових стратегій (Стратегії збалансованого розвитку Вінницької обл. 2016-2020 рр.)
  • Ознайомлення з різними підходами до розвитку  галузі розвитку ПТО;
  • Удосконалення механізмів координації допомоги донорів з метою досягнення результатів тощо.

2.      Заслуговують на увагу і напрацювання , які були в різних союзних республіках колишнього СРСР, зокрема практика організації  процесу професійної підготовки учнів на основі продуктивної праці в Бакинському навчально-виробничому об'єднанні. Це дозволяло уникнути імітації навчання учнів професії, адже залучення їх до продуктивної праці, виготовлення продукції  було найважливішим засобом їх професійної підготовки, на всіх етапах навчання.

Див. Рафик Алиев, КАК ВОЗРОДИТЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ? http://education-ua.org/ua/articles/535-kak-vozrodit-proftekhobrazovanie-v-ukraine

Рафик Алиев, ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ … http://education-ua.org/ua/component/content/article/19-blogi/tema-1/796-zagranitsa-pomozhet-esli

3. Для підвищення престижу робітничих професій і розвитку професійної освіти шляхом гармонізації кращих практик і професійних стандартів важливу роль відіграватиме долучення України до  світових та європейських конкурсів професійної майстерності WorldSkills International та WorldSKills Europe.

Аналітичний звіт про круглий стіл на тему «Чи можливий прорив у майбутнє в українській профтехосвіті?»
Аналітичний звіт про круглий стіл на тему «Чи можливий прорив у майбутнє в українській профтехосвіті?»

   Однією з умов економічного зростання держави є підготовка виробничого потенціалу з високим рівнем компетентності. З ряду причин у галузі професійно-технічної освіти протягом десятиліть накопичилось чимало проблем, які потребують вирішення. Передача, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік», фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів на місцеві бюджети без аналізу та врахування думки фахівців призвели до «лихоманки» у системі ПТО. У кращому випадку фінансувалися захищені статті, жодної копійки на здійснення ремонтів та розвиток навчально-матеріальної бази не виділялось. А деякі пожадливі очі уже ділили навчально-матеріальну базу професійно-технічних навчальних закладів – навчальні корпуси, гуртожитки, майстерні, навчальні господарства і зовсім не цікавились як живуть навчальні заклади, як харчують, утримують від протиправних дій часто «важких» підлітків.

Безумовно, галузь професійно-технічної освіти потребує реформування.

У якому напрямку здійснювати реформування?

Якою має бути стратегія подальшого розвитку професійно-технічної освіти?

Як підняти рівень професійної освіти, зберігши кращі надбання?

Саме ці питання обговорювалися на засіданні круглого столу, який відбувся на базі Вінницького вищого професійного училища сфери послуг (директор – Ворона Лариса Миколаївна).

Модератор круглого столу Віктор Громовий запропонував головні проблеми круглого столу розглянути  на чотирьох рівнях :

Рівень навчальних закладів

У чому секрети успіху того чи іншого навчального закладу?

Чи влаштовує проект закону «Про професійно-технічну освіту»?

Які є ризики й загрози щодо подальшого розвитку професійно-технічної освіти?

Регіональний  рівень.

 Зокрема, звернути увагу на ті унікальні інструменти стимулювання профтехосвіти, які є у Вінницькій області(гранти обласної ради та облдержадміністрації тощо).

Всеукраїнський  рівень

 Зокрема, обговорити як визначати перелік професій державного значення, підготовка за якими здійснюватиметься за кошти державного бюджету?  Див. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» http://spo.fpsu.org.ua/images/2016-2/3374-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf

Міжнародний  рівень

Чи відповідають наші випускники європейським вимогам? Яке значення має участь ПТНЗ області у проектах Європейського Фонду освіти, зокрема у проекті «Туринський процес»?

Подаємо короткий огляд виступів учасників круглого столу:

1.      Рівень ПТНЗ Навчальні заклади-лідери профтехосвіти: секрети успіху.

Головними "секретами" наших здобутків є:

1.Акмеологічні технології навчально-виробничого та навчально-виховного процесів.

2 Білінгвальна освіта. (політичні та суспільні зміни, які відбуваються у сучасному світі та в Європі зокрема та глобалізація суспільства, зумовлюють необхідність знання принаймні однієї або кількох іноземних мов).

3. Кожен вчитель багато працювати для того, щоб відповідати європейським стандартам підготовки. Обов'язковою умовою підготовки компетентного учня - є компетентний педагог.

4. Велике значення має міжнародна співпраця – виробнича практика у Болгарії, з видачею диплому (сертифікату) міжнародного зразка.

Значна робота ведеться на імідж навчального закладу - на рівні міста, області, регіону та Міжнародних заходах. Зокрема, беремо участь майже в усіх профільних конкурсах професійної майстерності, у  Всеукраїнських та міжнародних освітянських виставках, у міжнародних проектах. Ми вибороли Гранти обласної ради та обласної адміністрації, навчилися писати проекти та їх реалізувати. Продовження проектів – створення навчальних фірм: туристичної -«Фата Моргана», навчальних майстерень перукарів.

Ми близько 12 років співпрацюємо з інтернатом для дітей з особливими потребами «Обрій» і не відомо кому це більше потрібно - нашим учням чи дітям інтернату.

Тісно співпрацюємо із навчально-методичним центром ПТО. Підготовка кваліфікованого робітника – це завжди важка робота.

Дбаємо про працевлаштування – випускники мають бути потрібні суспільству. Добра співпраця із роботодавцями та соціальними партнерами. Серед наших випускників є відомі дизайнери, модельєри - перукарі тощо.

Проблемою сьогоднішнього дня є неузгодженість законодавчих актів. Але законодавча база не має бути «полем битви». Ми маємо виконувати статтю Конституції щодо права молоді навчатися за обраною професією. Закон про професійну освіту має означити спільний знаменник, до якого ми йдемо, цілісну систему освіти. Шкода, що закони часто пишуть люди, які жодного дня не працювали й не бували у закладах професійно-технічної освіти.

Ворона Л.М., директор Вінницького вищого професійного училища сфери послуг

Надзвичайно цінний досвід заклади ПТО області здобувають завдячуючи міжнародній співпраці.  Так, у Німеччині, ми мали можливість ознайомитись з роботою закладів професійно-технічної освіти, завдячуючи співпраці із Фондом Ебергерда Шьока. Там ліцензування здійснюється на регіональному рівні. Диплом кваліфікованого робітника за 3 роки навчання не видається, а Гільдією Торгово-промислової палати видається сертифікат, який визнається роботодавцями. Випускник працює і знову навчається, через 2 роки отримує диплом державного зразка. У Німеччині є регіональні центри оцінювання якості профтехосвіти.

На моє переконання, кошти мають ходити за учнем ПТНЗ.

Зараз наші роботодавці ще не відчувають нестачі у кваліфікованих робітниках. Вони не готові вкладати власні кошти у підготовку кваліфікованих кадрів і  найближчим часом цього робити не будуть. У тих сферах, де роботодавці відчули дефіцит кадрів, (наприклад, є значна потреба у зварювальниках, мулярах, штукатурах), роботодавці виплачують достойну заробітну плату, надають безкоштовні гуртожитки, тощо.

Ніколін Д.І., заступник директора з навчально-виробничої  роботи Вінницького вищого художнього професій-технічного училища №5

Зараз закриті міжшкільні комбінати, а їх функції нікому не передали. З 2008 року впроваджується профільне навчання. Технологічний напрямок старшої школи доцільно було би передати ПТНЗ– тут є матеріальна база і професійні кадри. Але, на жаль, механізми такої взаємодії на законодавчому рівні не розроблені.

Однією із причин неякісної освіти є професійна невизначеність. Міжнародний досвід свідчить, що мають бути курси за вибором , основною метою яких є професійна орієнтація учнів старших класів. Уже після 7 класу  має бути допрофесійна підготовка учнів.

Наш навчальний заклад проводить курси профільного навчання, але коштом батьків. Є багато напрямків професій, які можна охопити такими курсами.

Чому учнів не наблизити до ПТО через профільне навчання та елективні курси?

Корженко С.Г., заступник директора Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища

    Ситуація у вищій школі щодо підготовки кадрів фізико-математичного напрямку погана тому, що протягом років ВНЗ не займалася профорієнтаційною роботою. У педагогічні ВНЗ у цьому році - 124 прохідний бал.

Є і проблема з педагогічними кадрами викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання. У навчальних програмах політехнічних та сільськогосподарських ВНЗ не включена педагогічна практика. Маючи інженерну спеціальність, в першу чергу випускник зіткнеться із колективом.

У нас не популяризовано самостійне підвищення кваліфікації, як наприклад в училищі, де ми перебуваємо. Не популяризується підвищення кваліфікації.

Турбує питання щодо оплати праці педагогічних працівників із різних бюджетів. Чи будуть в обласному бюджеті кошти для здійснення всіх передбачених законом виплат? У нас тепер буде 2 штатних розклади (для тих, хто фінансується через державні субвенції й тих педпрацівників, які отримуватимуть заробітну плату із місцевих бюджетів).

Профорієнтація у старших класах мала велике значення, але зараз школи надзвичайно зацікавлені у тому, щоб учні після 9 кл. залишалися у школі. Тому є проблеми з організацією профорієнтації у 9 класах. У ВНЗ України теж тепер беруть усіх підряд, навіть тих, у кого середній бал за школу «6».

На робітникові тримається земля – це мають зрозуміти на усіх рівнях влади.

Друм Т.П., директор Вищого професійного училища м.Тульчин

Вимагає удосконалення співпраця із роботодавцями. Наприклад, має бути виплата стипендій окремим студентам стипендій коштом роботодавців.

Доцільно на конкурси професійної майстерності запрошувати учнів технікумів і коледжів. Звертаюся до керівників Департаменту та відділу ПТО – запрошуйте нас до участі у конференціях, майстер-класах, семінарах, що дасть можливість обміну досвідом, визначення рейтингів навчальних закладів тощо.

Шулик О.О., заступник директора технологічно-промислового коледжу ВНАУ

І. Висновки та пропозиції:

Існують певні ризики щодо подальшого розвитку ПТНЗ, зокрема:

1. Серед ризиків, які виникли у зв’язку фінансуванням ПТНЗ із місцевих бюджетів, суттєвим є обмеження вступу молоді до професійно-технічних училищ області з інших регіонів. Необхідно на законодавчому рівні забезпечити рівний та справедливий доступ до освіти.

2. Виникають ризики у зв’язку з оплатою праці педагогічних працівників із різних бюджетів. Керівників ПТНЗ перш за все хвилює питання: чи будуть в обласному бюджеті кошти для здійснення всіх передбачених законом виплат?

Рекомендації:

1. Необхідно створити новий фінансовий механізм з тим, щоб кошти йшли  за учнем ПТНЗ.

2. Технологічний напрямок допрофесійної підготовки старшої школи доцільно передати ПТНЗ. Необхідно підготувати нормативні документи, які б визначали механізми для організації курсів за вибором (елективних курсів) з метою професійної орієнтації учнів старших класів на базі ПТНЗ.

3. Необхідно активніше впроваджувати акмеологічні технології навчально-виробничого та навчально-виховного процесів та білінгвальну освіту.

4. Слід удосконалювати та розширювати міжнародне співробітництво.

5. Необхідно впроваджувати різні за рівнем і спрямованістю освітні програми відповідно до динаміки змін ринку праці, збільшення можливості вибору, формування відкритого ринку освітніх програм і модулів.

6. З метою забезпечення професійно-технічних навчальних закладів, технікумів та коледжів педагогічними кадрами до програм ВНЗ слід включити педагогічну практику.

2.      Регіональний рівень

Для того, щоб ухвалювати рішення щодо напрямків подальшого розвитку, необхідно проаналізувати стан справ на даний час. В області діє 31 державний професійно-технічний навчальний заклад. Робітничі кадри готують не лише ПТНЗ, але технікуми та коледжі. Ми провели аналіз наявності навчальних закладів та наявності населення по районах області Співвідношення контингенту ПТНЗ і ВНЗ не відповідає вимогам ринку праці. Протягом останніх років контингент учнів ПТНЗ має тенденцію до зменшення.

На одній із зустрічей у МОН України директор Департаменту освіти і науки Житомирської ОДА сказав, що в області навчаються учні із Вінницької області. Ми проаналізували ситуацію і констатували: у ПТНЗ Вінниччини навчаються учні з усіх областей України. У нас є навчальні заклади, які готують ексклюзивні для декількох областей професії. Наприклад, професії для залізничної галузі, технології перероблювання м'яса та м'ясопродуктів тощо. Найбільше учнів з інших регіонів у Козятинському міжрегіональному ВПУ залізничного транспорту та Крижопільському будівельному ліцеї. 1400 учнів(8 % контингенту ПТНЗ) Вінниччини з інших областей. На їх утримання необхідно витратити 24 млн. грн. (це вартість утримання трьох ПТНЗ середньої наповнюваності). При затверджені регіонального замовлення депутатський корпус обласної ради буде важко переконати у необхідності виділення таких коштів.

Робітничі кадри крім ПТНЗ готують технікуми, коледжі, вищі навчальні заклади. Разом із тим, є запитання щодо організації виробничої практики студентів цих навчальних закладів.

Важливий показник якості нашої роботи – працевлаштування випускників. Чим більше складних та інтегрованих професій, тим легше випускнику працевлаштуватися.

Добрий приклад міжнародного співробітництва – співпраця Фонду Ебергерда Шьока (Німеччина) та ВХПТУ №5 м. Вінниці та співпраця вищого професійного училища сфери послуг м. Вінниці з роботодавцями баз відпочинку в Болгарії, де організована практика для учнів.

Бачинський Валерій Григорович, заступник директора Департаменту – начальник управління професійної освіти, інноватики та науки.

  У 2016 році змінилася система фінансування ПТНЗ. На жаль, ми досі працюємо у вакуумі законодавства щодо формування регіонального замовлення. Ми так і не розуміли, враховуючи джерела фінансування, які мають бути показники регіонального замовлення?

Щодо проекту розпорядження «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, фахівців». У методичних рекомендаціях дуже мало конкретики. Науково обґрунтовані показники розвитку ринку праці на плановий рік та рік, що наступає за плановим роком і наступні два бюджетні періоди, відсутні у вільному доступі. Статистичні матеріали для аналізу ситуації на ринку праці також не завжди можна здобути.

Навчальні заклади для планування напрямків підготовки кваліфікованих робітників використовують Програми соціально-економічного розвитку регіонів. Аналітикою ринку праці займаються ПТНЗ.

Департамент освіти і науки приймає пропозиції до проекту плану регіонального замовлення на підставі договорів ПТНЗ із роботодавцями, створено реєстр роботодавців. Але ці заходи не є гарантією працевлаштування випускників. За три роки навчання учнів у час нестабільності економічного розвитку в роботі підприємств можуть відбутися значні зміни.

Контингент учнів окремих ПТНЗ складає від 200 учнів  до понад  тисяча учнів. Безумовно має відбутися оптимізація мережі. Мова не йде про механічне закриття навчальних закладів, але їх переформатування неминуче.

Надзвичайно важливий показник - працевлаштування випускників. Вважаємо, що позитивну роль відіграватиме рада стейкхолдерів, якщо її робота буде не формальною. Ми намагаємось достукатись до роботодавців. Разом із тим, є пряма пропорція між можливістю працевлаштування та оплатою праці у галузі.

  Даценко А.В.,  начальник відділу професійно-технічної освіти управління професійної освіти, інноватики та науки Департаменту освіти і науки  облдержадміністрації

   Школою удосконалення педагогічної майстерності є робота Навчально-методичного центру. Працівники НМЦ ПТОвзяли участь у розробці понад 30 Державних стандартів. Зокрема, нещодавно творчою групою розроблено Державний стандарт підготовки з професії  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.» Проект уже затверджений на рівні усіх міністерств.

   НМЦ ПТО займається атестацією педагогічних працівників. Нам необхідно презентувати підготовку до сертифікації педпрацівників. Має бути об’єктивна оцінка роботи педагога. Значну роль у поширенні педагогічного досвіду має науково-методичний журнал «Вісник профтехосвіти Вінниччини».Уже вийшов десятий номер. Цей журнал має до 500 сторінок – наукові статті, кращий педагогічний досвід, детальні розробки, аналітичні матеріали.

Марчук В.А., в.о. заступника директора  НМЦ ПТО у Вінницькій області.

Висновки і пропозиції:

1.         Необхідна збалансована законодавча база, яка відповідає реаліям сьогодення.

2.         Контингент учнів ПТНЗ має тенденцію до зменшення. Як свідчить проведений аналіз, співвідношення контингенту ПТНЗ і ВНЗ не відповідає вимогам ринку праці.

3.         Необхідні законодавчі рішення та механізми вирішення проблеми щодо навчання учнів із інших областей.

4.         Потрібні науково обґрунтовані показники розвитку ринку праці.

5.         Має бути налагоджена реальна ( не формальна) робота ради стейкходерів.

ІІІ.  Національний рівень

З тематики професійно-технічної освіти захищаються одиниці науковців. Зараз вік науковців значно помолодшав. Вони не мають практичного досвіду - суцільні теоретики.

У педагогічному університеті найбільша проблема – фізико-математичний факультет. Рівень учнів, які приходять тепер зі школи значно гірший, ніж раніше. Сім’я не несе відповідальності за виховання дітей. Як наслідок, навіть у м. Вінниці не заповнені вакансії вчителів фізики та математики. Абітурієнт, який добре здав ЗНО, пріоритетним ставить ВНЗ м. Києва. Для того, щоб дійти до науковця у професійно-технічній освіті необхідно пройти шлях від кваліфікованого робітника, майстра, викладача ПТНЗ. Зараз для того, щоб займатися наукою необхідно здати англійську мову, друкуватися у закордонних виданнях, а це складно та вимагає чималих коштів.

Чехія, Польща відкрили програми квотування робочих місць українцям. Міграція населення відбувається досить швидко.

Кобися В.М., доцент педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, кандидат технічнихнаук

У нас є академії, інститути які мають займатися прогнозуванням та пропонувати напрямки підготовки кваліфікованих робітників. Протягом моєї 40-річної роботи в ПТО систему передавали на різні бюджети та в різні підпорядкування. Сьогодні на керівників навчальних закладів покладаються обов’язки не характерні для педагогічної діяльності. Директори мають думати як нагодувати голодних дітей, як обігріти приміщення тощо. У Німеччині, для прикладу, директор відповідає лише за якість підготовки. Ні за ремонти, ні за приймання, ні за працевлаштування не відповідає.

Ми давали значну кількість пропозицій, але їх не почули. Зокрема, щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету». До переліку введено професії, які не мають стратегічного значення для розвитку економіки.(«Ювелір», «Бджоляр») Одночасно, не включені професії загальнодержавного значення(наприклад залізничного, машинобудівного спрямування).

За Державним Класифікатором введено нові професії, але впроваджено фактично –«нуль». Проблема у ліцензуванні. Ніби відбувається децентралізація, але ліцензування здійснюється безпосередньо Державною Акредитаційною комісією, без експертизи Департаменту освіти. Чомусь вимагають ліцензування монопрофесій, за наявності ліцензії на інтегровану професію.

Якимчук  Віолетта Миколаївна,директор центру ліцензування ПТО у Вінницькій області

Висновки і пропозиції:

1. Встановити чіткі критерії відбору до переліку професій державного значення, підготовка за якими здійснюватиметься за кошти державного бюджету.

Зокрема, пропонуємо ввести першочергово до переліку професій підготовка за якими здійснюватиметься за кошти державного бюджету:

- професії промислових та бюджетоутворюючих галузей держави, зокрема машинобудування, аграрного сектору економіки;

- професії для залізничного транспорту (такі як «Монтер колії. Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів», «Слюсар з ремонту рухомого складу»).

2. Спростити ліцензування професій(за наявності ліцензії на інтегровану професію не вимагати ліцензування монопрофесій, а за наявності ліцензій на монопрофесії й введення інтегрованих, розглядати лише інтегровані навчальні плани та програми).

ІV.Міжнародний рівень.

Туринський процес  як інструмент аналізу політики в галузі професійно-технічної освіти.WORLDSKILLS як засіб популяризації  робітничих професій та впровадження єдиного стандарту.

Цілком підтримую тезу Громового В.В. щодо важливості міжнародного співробітництва..

Наша область двічі брала участь у проектах ЄФО. Це дало можливість по-іншому подивитися на багато речей. Туринський процес дозволив залучити до вирішення проблем ПТО максимальну кількість людей. Ми почали цікавитися програмами соціально-економічного розвитку області, напрямками розвитку певних регіонів області. Розуміння бачення довгострокового розвитку економіки регіону. Яким має бути управління? це має бути вертикаль, чи все буде знижено до місцевого рівня?

Це особливо важливо в умовах, коли виникла реальна загроза руйнації системи підготовки робітничих кадрів, йде пошук балансу між вертикаллю управління освітою та горизонтальним управлінням.  

                 Кутова В.П., методист НМЦ ПТО 

Для підвищення престижу робітничих професій і розвитку професійної освіти шляхом гармонізації кращих практик і професійних стандартів, виведення професійної освіти в Україні на рівень досягнень розвинутих країн світу у березні 2016 року створена Громадська організація «ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА».

Одним з основних напрямів діяльності ГО є організація і проведення серед молоді конкурсів професійної майстерності (на регіональному та всеукраїнському рівні) з подальшою участю конкурсантів у міжнародних змаганнях.

Для сприяння розвитку міжнародної співпраці молодих професіоналів, представників промисловості й бізнесу, освітніх і урядових організацій сприяння інтеграції професійної освіти України у систему підготовки кадрів європейських країн ГО “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” подана заявка на вступ до WorldSkills International та EuroSkills.

У результаті роботи, яка буде проводитися ГО “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” :

1. Молоді фахівці можуть порівняти професійні навички з найвищими світовими стандартами, встановленими країнами з найбільш просунутими рівнями кваліфікацій.

2. Для українських експертів є можливість не тільки отримати контрольні показники, але також і допомогти у визначенні світових контрольних показників за допомогою участі в експертних дискусіях.

3. Для молодих кваліфікованих фахівців є можливість випробувати свої «практичні» навички у порівнянні з висококваліфікованими конкурентами з усього світу.

4. Україна отримає вигоду з інвестицій, зроблених в розвиток змагань з новими навичками (мобільна робототехніка; технічне обслуговування та ремонт літаків тощо).

5. Усі молоді кваліфіковані професіонали матимуть перевірений стимул виділитися можливістю виграшу медалі на міжнародному рівні й придбання пов'язаного з цим престижу.

6. Буде досягнуто особистісний розвиток експертів і делегатів завдяки участі в динамічному глобальному мультикультурному середовищі.

7. Молодим фахівцям надається можливість розвитку мережі контактів по всьому світу в своїй галузі знань, що дозволить їм скористатися наявними можливостями для зайнятості та подальшого особистісного розвитку.

8. Створення бренду WorldSkills сприятиме розвитку професійних навичок, що, у свою чергу, допоможе у пропагуванні професійних навичок і підвищенню іміджу професій в Україні, демонструючи величезну цінність причетності до світового рівня технічних і професійних кваліфікацій.

9. Буде підвищено можливість кар'єрного росту українських молодих професіоналів і поліпшено імідж установ освіти, які покажуть найбільш кваліфікованих чемпіонів на порталі WorldSkills.

10. Україна буде вчитися в інших членів WSI й ділитися передовим досвідом з точки зору національних програм, що використовуються для просування і розвитку професійних навичок та отримає доступ до будь-якої інтелектуальної власності, зібраної та створеної WSI.

11.Буде налагоджено зв'язок з місцевими філіями світових корпорацій, представлених всесвітніми промисловими партнерами WSI тощо.

Войтюк І.А., Перший заступник Голови ГО "WorldSkills Ukraine" 

Висновки та пропозиції:

1.      Участь  у проектах  «Туринський процес -2014.Україна» та «Туринський процес 2016-2017 рр. – регіональний рівень» є інструментом для розуміння і визначення подальших дій у галузі професійно-технічної освіти, зокрема для:

  • Напрацювання розуміння середньострокового бачення і стратегії  розвитку ПТО, оцінка варіантів;
  • Моніторингу впровадження довгострокових стратегій (Стратегії збалансованого розвитку Вінницької обл. 2016-2020 рр.)
  • Ознайомлення з різними підходами до розвитку  галузі розвитку ПТО;
  • Удосконалення механізмів координації допомоги донорів з метою досягнення результатів тощо.

2.      Заслуговують на увагу і напрацювання , які були в різних союзних республіках колишнього СРСР, зокрема практика організації  процесу професійної підготовки учнів на основі продуктивної праці в Бакинському навчально-виробничому об'єднанні. Це дозволяло уникнути імітації навчання учнів професії, адже залучення їх до продуктивної праці, виготовлення продукції  було найважливішим засобом їх професійної підготовки, на всіх етапах навчання.

Див. Рафик Алиев, КАК ВОЗРОДИТЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ? http://education-ua.org/ua/articles/535-kak-vozrodit-proftekhobrazovanie-v-ukraine

Рафик Алиев, ЗАГРАНИЦА ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ … http://education-ua.org/ua/component/content/article/19-blogi/tema-1/796-zagranitsa-pomozhet-esli

3. Для підвищення престижу робітничих професій і розвитку професійної освіти шляхом гармонізації кращих практик і професійних стандартів важливу роль відіграватиме долучення України до  світових та європейських конкурсів професійної майстерності WorldSkills International та WorldSKills Europe.

27.10.2016
"Освітня політика"
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews