Укр Рус

Дата: 18.01.2019

Підписка на новини

Наскільки хороша наша школа

Автор:
Віктор Громовий
Опубліковано
02.12.2017

З нагоди 25-річчя відродженої гімназії ім. Тараса Шевченка м. Кіровограда(Єлисаветграда) пропонуємо увазі читачів порталу «Освітня політика»  матеріал з досвіду проведення самооцінки якості роботи гімназії. Попри те, що ці напрацювання мають вже майже двадцятирічний вік, вони не втратили своєї актуальності. Гімназія випереджала час, тож тут немає ретро стилю, це скоріше  спогади про майбутнє вітчизняної освіти. 

Директор школи завжди крутиться як «муха в окропі» і за поточними справами не часто може собі дозволити вдатись до «самокопання». Та, попри усю завантаженість, усе ж слід час від часу задавати самому собі запитання:

Що я роблю?

Який реальний результат моєї роботи?

Куди рухається моя школа?

Чи прогресує педагогічний колектив?

 Наскільки комфортно почуваються учні? 

Зайве доводити, що самооцінка роботи школи потрібна для того, щоб зрозуміти на якому етапі розвитку ми знаходимось, що нам робити далі, наскільки вдалим є керівництво тощо. 

Аксіоматично звучить і твердження, що запровадження системи самооцінки є основою гарантування якості роботи школи. Те, що оцінюють(ми самі чи інші), те ми й прагнемо розвивати. 

Усі дванадцять років на капітанському місточку гімназії ім. Тараса м. Кіровограда (Єлисаветграда), - це безперервний процес удосконалення системи відстежування результативності її роботи. Саме на основі результатів самооцінювання на кінець поточного року і планувався розвиток гімназії на наступний навчальний рік, визначались актуальні зони росту. 

Якщо самооцінка роботи школи поєднується з зовнішнім оцінюванням її діяльності за єдиними показниками, це зміцнює впевненість у тому, що ми робимо. 

 Звісно, правильний підбір використаних показників є ключем до об’єктивної оцінки. Важлива також самооцінка прогресу гімназії. 

Я завжди був прихильником підходу: школи мають змагатися не одна з одною, а самі з собою з тим, щоб рухатись на випередки з «власною тінню». 

У 2001 році під час конкурсу «Учитель року»(номінація «Керівник навчального закладу») у м. Луцьку я захищав саме цю позицію. І, хоча вона суперечила місцевій практиці проведення конкурсу «Школа року», журі підтримало саме мій підхід. Перемога на цьому конкурсі по суті була найвищим визнанням напрацювань гімназії ім. Тараса м. Кіровограда (Єлисаветграда). 

Зараз у мене з’явилась можливість подивитись на власну роботу «збоку». Гортаючи власний педагогічний архів, знаходжу «родзинки», які, можливо, зацікавлять колег «на передовій». Ось потрапив під руку текст оголошення: «Під час осінніх канікул, 3 листопада 1999(?) року, планується засідання педагогічної ради гімназії. До розгляду готується питання: «Впровадження ефективних систем оцінки результатів навчальної діяльності вчителів та учнів». 

Тоді було створено три творчі групи, які проробили проблеми:

1. Психолого-педагогічне обґрунтування оцінки роботи.

2. «Плюси» та «мінуси» різноманітних систем оцінювання знань учнів.

3. Кваліметрія роботи педагога у контексті перспективної програми «Кар’єра вчителя»(була у нас у гімназії така програма). 

На педраді обговорювались, наприклад, такі «тонкі матерії» як розробка саме такої системи кваліметрії роботи вчителя, яка б дала змогу уникнути конфліктності та не дозволяла переступити межу за якою можливе порушення прав людини, зазіхання на професійну честь педагога…

Серед матеріалів цієї педради знаходжу, зроблений учителями гімназії, переклад з англійської великого матеріалу «How good is our school?: Self-evaluation using performance indicators»(публікація датована вереснем 1996 року) про «практику, яка працює» системи самооцінювання, рекомендований Міністерством освіти Шотландії. Це були напрацювання головного королівського інспектора шотландських шкіл Арчі Макглінна(Archie McGlynn), працівниці сектору учнівської підтримки освітнього офісу Крістін Найт(Christine Knight) керівниці проектної групи Кейт Черрі(Kate Cherry) та радника з середньої освіти Елізабет Шарп(Elisabeth Sharp).

Ви не повірите, ми тоді, мабуть, єдині в Україні адоптували й взяли на озброєння ці шотландські розробки(вітчизняних розробок такого рівня ще не було) з самооцінювання роботи шкіл.

Почну з загальних зауважень та наведу деякі конкретні приклади. 

Комплексна самооцінка роботи гімназії, як правило, проходила за трьома напрямками: 

  1. Громадсько-педагогічна експертиза(її проводила дирекція та науково-методична рада гімназії). Окрім анкетування вчителів, проводився контент-аналіз публікацій у місцевій пресі про гімназію та проводилась експертиза тих чи інших напрямків роботи незалежними експертами. Наприклад, експерти аналізували ефективність управління освітньою системою гімназії, зокрема, ефективність планування як стратегічних так і тактичних завдань, доцільність створення саме таких механізмів запуску інновацій, динаміку змін тощо.
  2. Оцінювання роботи гімназії учнями(анкетування «Гімназія очима учнів» організовував гімназійний парламент).
  3. Рефлексія батьків(проводить батьківський комітет). 

Портфоліо матеріалів самооцінки роботи гімназії складалось із семи основних розділів: 

1. Матеріали опитування учнів випускних класів «Гімназія очима гімназистів».

2. Матеріали опитування «Гімназія очима батьків».

3. Матеріали опитування «Гімназія очима вчителів».

4. Контент-аналіз публікацій у місцевій пресі про гімназію за поточний навчальний рік(щорічний дайджест публікацій теж додавався).

5. Висновки незалежних експертів.

6. Відгуки про роботу гімназії(різноманітних гостей, студентів-практикантів, офіційних перевіряльників тощо).

7. Додаткові матеріали(матеріали про участь у міжнародних проектах та програмах, «зрізи знань», фотофакти, відеозаписи про ті чи інші події у житті гімназії тощо). 

Звісно, із зібраних матеріалів формувався досить об’ємний «ящик Пандори» з назвою «Моніторинг якості роботи гімназії. Рік 200…»(усе це було конфіденційною інформацією лише для внутрішнього споживання).

На основі цих матеріалів директор гімназії робив щорічну доповідь на серпневій педраді та щорічний публічний звіт про роботу гімназії перед громадськістю міста. 

Опитування «Гімназія очима учнів», як і два інших, включало 20 блоків запитань. 

У початковому варіанті анкети(щороку вона дещо модернізувалась) були такі блоки: 

1. Організація індивідуальної педагогічної підтримки учнів.

2. Якість викладання навчальних предметів гуманітарного циклу.

3. Якість викладання навчальних предметів природничо-наукового циклу.

4. Можливості для здобуття додаткової освіти.

5. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, можливості скористатись оргтехнікою, попрацювати в Інтернеті тощо.

6. Умови для занять фізичною культурою і спортом, турбота про збереження здоров’я, безпечність перебування тощо.

7. Комфортність перебування у гімназії(температурний режим, сервіс у гімназійній їдальні, стан санвузлів, можливості для зберігання особистих речей тощо).

8. Організація позаурочної активності та дозвілля.

9. Застосування сучасних технологій навчання(ІКТ, інтерактивні методи навчання тощо).

10. Можливості для реалізації творчих здібностей.

11. Оптимальність співпраці з батьками.

12. Партнерство з іншими навчальними закладами, міжнародними програмами та проектами.

13. Психологічний клімат та рівень антистресового менеджменту у гімназії.

14. Ефективність системи стимулювання учнів.

15. Використання освітнього потенціалу міста.

16. Престижність навчання у гімназії.

17. Естетика зовнішнього вигляду учнів та вчителів.

18. Оптимальність організації навчального процесу(зручність розкладу, оптимальність часу початку занять тощо).

19. Можливості для розвитку емоційного інтелекту(перейнятися співчуттям до ближнього, оволодіти технологією саморегулювання емоцій тощо).

20. Розвинутість шкільної демократії, дотримання прав учнів. 

Кожен із двадцяти блоків запитань міг отримати середній бал за шкалою від 0 (нічого) до 5(усе та більше ніж усе) балів. Разом максимальна кількість балів самооцінки учнями гімназії теоретично могла складати 100.

Звісно, практично таку кількість балів ми ніколи не могли б набрати, а дуже добрим вважався результат 65-80 балів. Саме такі бали виставили випускники гімназії 2000 року. До речі, вони самі ж і запропонували ті 20 напрямків оцінювання роботи гімназії, які для них були справді важливими.

При підведенні підсумків анкетування важливо було не тільки визначити загальний показник(«середню температуру по шпиталю»), а і вивчити індивідуальні побажання випускників, які персоніфікували свої анкети(їх можна було залишити анонімними). 

                        Опитування «Гімназія очима учнів»

Додаток № 1

Індикатор якості роботи гімназії №1.                                                               

Організація індивідуальної педагогічної підтримки учнів 

Показник, який оцінюється

Основні складові показника, який оцінюється

         Бали

5

4

3

2

1

0

 

1.

Ефективність роботи вихователя-наставника(тьютора)

 

 

 

 

 

 

А)Реальна можливість отримати консультативну допомогу з питань вибору факультативних курсів, об’єднань за інтересом, творчої роботи, рівня вивчення того чи іншого навчального предмета тощо.

 

 

 

 

 

 

Б)Реальна допомога у налагодженні позитивних стосунків з учителями-предметниками та однокласниками

 

 

 

 

 

 

В)Сприяння у захисті моїх прав

 

 

 

 

 

 

В)Позитивна співпраця з моїми батьками, яка на користь усім

 

 

 

 

 

 

Г)Можливість отримати моральну підтримку, добру пораду, відчути доброзичливе ставлення

 

 

 

 

 

 

Д) Спроможність вихователя-наставника підсилювати в учнів «смак до життя»

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

2.

 

 

 

Індивідуалізація навчання вчителями-предметниками

 

 

 

 

А) Врахування у змісті навчання моїх індивідуальних здібностей, унікальних інтелектуальних потреб

 

 

 

 

 

 

Б) Можливості реалізувати свої інтелектуальні та творчі здібності під час уроків

 

 

 

 

 

 

В)Створення саме для мене вагомих позитивних стимулів для заохочення прогресу у навчанні, захищеність від різних форм негативу під час уроків

 

 

 

 

 

 

Г) Можливості обирати потрібний мені рівень вивчення певного навчального предмета

 

 

 

 

 

 

Д) Можливості обирати ті чи інші форми позаурочної активності з того чи іншого предмету

 

 

 

 

 

 

Е) Використання індивідуально орієнтованих технологій навчання

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

3.

Індивідуальна педагогічна підтримка та консультативна допомога з боку керівників гімназії, психолога, керівників об’єднань за інтересом, лаборантів кабінетів та ін.

 

 

 

 

 

 

А) Доступність консультативної допомоги з боку персоналу гімназії для кожного учня

 

 

 

 

 

 

Б) Можливості отримати підтримку у проведенні науково-дослідницької, творчої роботи

 

 

 

 

 

 

В) Ефективність індивідуальної педагогічної підтримки з боку персоналу гімназії

 

 

 

 

 

 

Г) Достатня гнучкість та здатність адоптації до потреб кожного учня системи об’єднань за інтересом 

 

 

 

 

 

 

Д) Внесок цих фахівців у підтримку процесу навчання

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

4.

Сприяння в організації різних форм індивідуальної підтримки учнів за межами гімназії.

 

 

 

 

 

А) Надання адресної інформації про різноманітні можливості для інтелектуального розвитку та дозвілля за межами гімназії

 

 

 

 

 

 

Б) Сприяння в отриманні реальної можливості скористатись різними формами індивідуальної підтримки учнів за межами гімназії.

 

 

 

 

 

 

 

В) Узгодження гімназійної та поза гімназійної індивідуальної педагогічної підтримки(зручний розклад, взаємодоповнюючий зміст тощо).

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

Загальний середній бал за напрямком, який оцінюється

 

 Додаток № 2

Опитування «Гімназія очима батьків»

 Індикатор якості роботи гімназії №4.

Підтримка здоров’я та турбота про безпеку учнів 

Показник, який оцінюється

Основні складові показника, який оцінюється

         Бали

5

4

3

2

1

0

 

1.

Сприятливі умови для життєдіяльності учнів у стінах гімназії

 

 

 

 

 

 

А)Достатній життєвий простір приміщень гімназії

 

 

 

 

 

 

Б)Прийнятний тепловий режим

 

 

 

 

 

 

В)Нормальний санітарний стан приміщень та подвір’я  

 

 

 

 

 

 

В)Безперебійне водопостачання

 

 

 

 

 

 

Г)Достатнє освітлення класів та рекреацій

 

 

 

 

 

 

Д)Достатня вентиляція приміщень

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

2.

 

 

 

 

Харчування учнів

 

 

 

 

А) Оптимальність співвідношення ціни та якості страв у гімназійній їдальні

 

 

 

 

 

 

Б) Затишні умови у залі їдальні

 

 

 

 

 

 

В)Культура обслуговування

 

 

 

 

 

 

Г) Забезпечення їдальні потрібним посудом, серветками, гігієнічними засобами тощо.

 

 

 

 

 

 

Д) Можливість вибору страв за індивідуальними смаками

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

3.

Захищеність учнів від фізичного та психологічного насильства, зазіхань на власність

 

 

 

 

 

 

А) Свобода від страху стати жертвою насильства у стінах гімназії

 

 

 

 

 

 

Б) Надійність збереження особистих речей учнів

 

 

 

 

 

 

В) Уникнення стресового характеру навчального процесу, іспитів, заліків тощо.

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

4.

Оптимальність навчального навантаження дітей

 

 

 

 

 

А) Відповідність навчального навантаження віковим можливостям учнів

 

 

 

 

 

 

Б) Оптимальність розкладу занять

 

 

 

 

 

 

 

В) Оптимальне поєднання різних видів навчальної діяльності

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

Загальний середній бал за напрямком, який оцінюється

 

Додаток № 3 

Опитування «Гімназія очима учителів» 

Індикатор якості роботи гімназії №8

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у гімназії 

Показник, який оцінюється

Основні складові показника, який оцінюється

         Бали

5

4

3

2

1

0

 

1.

Загальний стан приміщень

 

 

 

 

 

 

А)Технічна справність усіх технічних систем(електропроводки, вентиляції, водопостачання, опалення тощо)

 

 

 

 

 

 

Б)Естетика оформлення приміщень

 

 

 

 

 

 

В) Належний санітарний стан приміщень

 

 

 

 

 

 

В)Щорічний прогрес у покращенні загального стану приміщень

 

 

 

 

 

 

 

Г)Достатність життєвого простору приміщень для нормальної роботи з даного контингентом учнів

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

2.

 

 

 

Матеріально-технічний рівень обладнання навчальних кабінетів(у яких проходять заняття з вашого предмета)

 

 

 

 

А) Наявність потрібних технічних засобів навчання

 

 

 

 

 

 

Б) Наявність потрібного приладдя, наочності, канцтоварів тощо.

 

 

 

 

 

 

В)Щорічний прогрес в оновленні матеріально-технічної бази навчальних кабінетів

 

 

 

 

 

 

Г) Поповнення фондів кабінетів необхідною навчальною літературою, методичними посібниками тощо.

 

 

 

 

 

 

Д) Стан меблів

 

 

 

 

 

 

Е) Естетика оформлення кабінетів

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

3.

Рівень оснащення приміщень загального користування(бібліотеки, актової зали, рекреацій, спортивної зали тощо)

 

 

 

 

 

 

А) Достатність книжкових фондів

 

 

 

 

 

 

Б) Передплата педагогічної періодики з предмета

 

 

 

 

 

 

В) Можливості для організації позаурочної роботи з предмета

 

 

 

 

 

 

Г) Наявність потрібного спортінвентарю, витратних матеріалів тощо

 

 

 

 

 

 

Д) Естетика оформлення приміщень загального користування

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

4.

Наявність сучасних засобів навчання з предмета, який я викладаю

 

 

 

 

 

А) Можливість скористатись комп’ютерною технікою

 

 

 

 

 

 

Б)Доступність  копіювальної техніки

 

 

 

 

 

 

 

В) Наявність електронних навчальних посібників

 

 

 

 

 

 

Г) Забезпеченість сучасним приладдям

 

 

 

 

 

 

Д) Можливість ефективної роботи у мережі Інтернет

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

Загальний середній бал за напрямком, який оцінюється

 

 Додаток № 4 

Критерії оцінки показників якості роботи гімназії 

Бал, який виставляється з даного показника

Характеристика рівнів, на яких знаходиться реалізація того чи іншого показника

0 (нічого)

Нульовий рівень

Відсутні будь-які ознаки роботи, пов’язаної зі спробами забезпечити реалізацію даного показника.

Немає ніяких надій на те, що скоро почнуться хоч якісь зрушення з тим, щоб розпочалась робота у цьому напрямку.

 

I (хоч щось)

Мінімальний рівень

Реалізація цього показника в силу тих чи інших причин знаходиться явно на недостатньому рівні. Відсутній прогрес у роботі, який би давав надію на можливість покращення у близькій перспективі.

 

II (дещо)

Значний рівень

Є деякі можливості для задоволення частини потреб в означеній даним показником сфері. Помітна деяка робота, яка може призвести до покращення.

 

III

(в основному є все)

Достатній рівень

Є значні можливості для реалізації основних потреб, окреслених цим індикатором якості роботи. Відбуваються зміни на краще, які незабаром дозволять піднятись на вищий рівень. 

 

IV

(усе або майже все)

Продвинутий рівень

Існує комплекс сприятливих передумов, які дають можливість досягнути прийнятного ступеня задоволення абсолютної більшості потреб, визначених цим показником.

Гімназія знаходиться у фазі активного розвитку, який веде до постійного вдосконалення роботи цього показника.

 

V

(усе та більше ніж усе )

Оптимальний рівень

Гімназійне освітнє середовище дозволяє задовольнити цю потребу на високому рівні. Є можливість реалізувати не тільки типові, а й специфічні інтереси, забезпечити індивідуальну педагогічну підтримку тощо.

Випереджувальні  темпи розвитку дозволяють підтримувати оптимальний рівень і в недалекому майбутньому.

  

 

Наскільки хороша наша школа
Наскільки хороша наша школа

З нагоди 25-річчя відродженої гімназії ім. Тараса Шевченка м. Кіровограда(Єлисаветграда) пропонуємо увазі читачів порталу «Освітня політика»  матеріал з досвіду проведення самооцінки якості роботи гімназії. Попри те, що ці напрацювання мають вже майже двадцятирічний вік, вони не втратили своєї актуальності. Гімназія випереджала час, тож тут немає ретро стилю, це скоріше  спогади про майбутнє вітчизняної освіти. 

Директор школи завжди крутиться як «муха в окропі» і за поточними справами не часто може собі дозволити вдатись до «самокопання». Та, попри усю завантаженість, усе ж слід час від часу задавати самому собі запитання:

Що я роблю?

Який реальний результат моєї роботи?

Куди рухається моя школа?

Чи прогресує педагогічний колектив?

 Наскільки комфортно почуваються учні? 

Зайве доводити, що самооцінка роботи школи потрібна для того, щоб зрозуміти на якому етапі розвитку ми знаходимось, що нам робити далі, наскільки вдалим є керівництво тощо. 

Аксіоматично звучить і твердження, що запровадження системи самооцінки є основою гарантування якості роботи школи. Те, що оцінюють(ми самі чи інші), те ми й прагнемо розвивати. 

Усі дванадцять років на капітанському місточку гімназії ім. Тараса м. Кіровограда (Єлисаветграда), - це безперервний процес удосконалення системи відстежування результативності її роботи. Саме на основі результатів самооцінювання на кінець поточного року і планувався розвиток гімназії на наступний навчальний рік, визначались актуальні зони росту. 

Якщо самооцінка роботи школи поєднується з зовнішнім оцінюванням її діяльності за єдиними показниками, це зміцнює впевненість у тому, що ми робимо. 

 Звісно, правильний підбір використаних показників є ключем до об’єктивної оцінки. Важлива також самооцінка прогресу гімназії. 

Я завжди був прихильником підходу: школи мають змагатися не одна з одною, а самі з собою з тим, щоб рухатись на випередки з «власною тінню». 

У 2001 році під час конкурсу «Учитель року»(номінація «Керівник навчального закладу») у м. Луцьку я захищав саме цю позицію. І, хоча вона суперечила місцевій практиці проведення конкурсу «Школа року», журі підтримало саме мій підхід. Перемога на цьому конкурсі по суті була найвищим визнанням напрацювань гімназії ім. Тараса м. Кіровограда (Єлисаветграда). 

Зараз у мене з’явилась можливість подивитись на власну роботу «збоку». Гортаючи власний педагогічний архів, знаходжу «родзинки», які, можливо, зацікавлять колег «на передовій». Ось потрапив під руку текст оголошення: «Під час осінніх канікул, 3 листопада 1999(?) року, планується засідання педагогічної ради гімназії. До розгляду готується питання: «Впровадження ефективних систем оцінки результатів навчальної діяльності вчителів та учнів». 

Тоді було створено три творчі групи, які проробили проблеми:

1. Психолого-педагогічне обґрунтування оцінки роботи.

2. «Плюси» та «мінуси» різноманітних систем оцінювання знань учнів.

3. Кваліметрія роботи педагога у контексті перспективної програми «Кар’єра вчителя»(була у нас у гімназії така програма). 

На педраді обговорювались, наприклад, такі «тонкі матерії» як розробка саме такої системи кваліметрії роботи вчителя, яка б дала змогу уникнути конфліктності та не дозволяла переступити межу за якою можливе порушення прав людини, зазіхання на професійну честь педагога…

Серед матеріалів цієї педради знаходжу, зроблений учителями гімназії, переклад з англійської великого матеріалу «How good is our school?: Self-evaluation using performance indicators»(публікація датована вереснем 1996 року) про «практику, яка працює» системи самооцінювання, рекомендований Міністерством освіти Шотландії. Це були напрацювання головного королівського інспектора шотландських шкіл Арчі Макглінна(Archie McGlynn), працівниці сектору учнівської підтримки освітнього офісу Крістін Найт(Christine Knight) керівниці проектної групи Кейт Черрі(Kate Cherry) та радника з середньої освіти Елізабет Шарп(Elisabeth Sharp).

Ви не повірите, ми тоді, мабуть, єдині в Україні адоптували й взяли на озброєння ці шотландські розробки(вітчизняних розробок такого рівня ще не було) з самооцінювання роботи шкіл.

Почну з загальних зауважень та наведу деякі конкретні приклади. 

Комплексна самооцінка роботи гімназії, як правило, проходила за трьома напрямками: 

  1. Громадсько-педагогічна експертиза(її проводила дирекція та науково-методична рада гімназії). Окрім анкетування вчителів, проводився контент-аналіз публікацій у місцевій пресі про гімназію та проводилась експертиза тих чи інших напрямків роботи незалежними експертами. Наприклад, експерти аналізували ефективність управління освітньою системою гімназії, зокрема, ефективність планування як стратегічних так і тактичних завдань, доцільність створення саме таких механізмів запуску інновацій, динаміку змін тощо.
  2. Оцінювання роботи гімназії учнями(анкетування «Гімназія очима учнів» організовував гімназійний парламент).
  3. Рефлексія батьків(проводить батьківський комітет). 

Портфоліо матеріалів самооцінки роботи гімназії складалось із семи основних розділів: 

1. Матеріали опитування учнів випускних класів «Гімназія очима гімназистів».

2. Матеріали опитування «Гімназія очима батьків».

3. Матеріали опитування «Гімназія очима вчителів».

4. Контент-аналіз публікацій у місцевій пресі про гімназію за поточний навчальний рік(щорічний дайджест публікацій теж додавався).

5. Висновки незалежних експертів.

6. Відгуки про роботу гімназії(різноманітних гостей, студентів-практикантів, офіційних перевіряльників тощо).

7. Додаткові матеріали(матеріали про участь у міжнародних проектах та програмах, «зрізи знань», фотофакти, відеозаписи про ті чи інші події у житті гімназії тощо). 

Звісно, із зібраних матеріалів формувався досить об’ємний «ящик Пандори» з назвою «Моніторинг якості роботи гімназії. Рік 200…»(усе це було конфіденційною інформацією лише для внутрішнього споживання).

На основі цих матеріалів директор гімназії робив щорічну доповідь на серпневій педраді та щорічний публічний звіт про роботу гімназії перед громадськістю міста. 

Опитування «Гімназія очима учнів», як і два інших, включало 20 блоків запитань. 

У початковому варіанті анкети(щороку вона дещо модернізувалась) були такі блоки: 

1. Організація індивідуальної педагогічної підтримки учнів.

2. Якість викладання навчальних предметів гуманітарного циклу.

3. Якість викладання навчальних предметів природничо-наукового циклу.

4. Можливості для здобуття додаткової освіти.

5. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, можливості скористатись оргтехнікою, попрацювати в Інтернеті тощо.

6. Умови для занять фізичною культурою і спортом, турбота про збереження здоров’я, безпечність перебування тощо.

7. Комфортність перебування у гімназії(температурний режим, сервіс у гімназійній їдальні, стан санвузлів, можливості для зберігання особистих речей тощо).

8. Організація позаурочної активності та дозвілля.

9. Застосування сучасних технологій навчання(ІКТ, інтерактивні методи навчання тощо).

10. Можливості для реалізації творчих здібностей.

11. Оптимальність співпраці з батьками.

12. Партнерство з іншими навчальними закладами, міжнародними програмами та проектами.

13. Психологічний клімат та рівень антистресового менеджменту у гімназії.

14. Ефективність системи стимулювання учнів.

15. Використання освітнього потенціалу міста.

16. Престижність навчання у гімназії.

17. Естетика зовнішнього вигляду учнів та вчителів.

18. Оптимальність організації навчального процесу(зручність розкладу, оптимальність часу початку занять тощо).

19. Можливості для розвитку емоційного інтелекту(перейнятися співчуттям до ближнього, оволодіти технологією саморегулювання емоцій тощо).

20. Розвинутість шкільної демократії, дотримання прав учнів. 

Кожен із двадцяти блоків запитань міг отримати середній бал за шкалою від 0 (нічого) до 5(усе та більше ніж усе) балів. Разом максимальна кількість балів самооцінки учнями гімназії теоретично могла складати 100.

Звісно, практично таку кількість балів ми ніколи не могли б набрати, а дуже добрим вважався результат 65-80 балів. Саме такі бали виставили випускники гімназії 2000 року. До речі, вони самі ж і запропонували ті 20 напрямків оцінювання роботи гімназії, які для них були справді важливими.

При підведенні підсумків анкетування важливо було не тільки визначити загальний показник(«середню температуру по шпиталю»), а і вивчити індивідуальні побажання випускників, які персоніфікували свої анкети(їх можна було залишити анонімними). 

                        Опитування «Гімназія очима учнів»

Додаток № 1

Індикатор якості роботи гімназії №1.                                                               

Організація індивідуальної педагогічної підтримки учнів 

Показник, який оцінюється

Основні складові показника, який оцінюється

         Бали

5

4

3

2

1

0

 

1.

Ефективність роботи вихователя-наставника(тьютора)

 

 

 

 

 

 

А)Реальна можливість отримати консультативну допомогу з питань вибору факультативних курсів, об’єднань за інтересом, творчої роботи, рівня вивчення того чи іншого навчального предмета тощо.

 

 

 

 

 

 

Б)Реальна допомога у налагодженні позитивних стосунків з учителями-предметниками та однокласниками

 

 

 

 

 

 

В)Сприяння у захисті моїх прав

 

 

 

 

 

 

В)Позитивна співпраця з моїми батьками, яка на користь усім

 

 

 

 

 

 

Г)Можливість отримати моральну підтримку, добру пораду, відчути доброзичливе ставлення

 

 

 

 

 

 

Д) Спроможність вихователя-наставника підсилювати в учнів «смак до життя»

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

2.

 

 

 

Індивідуалізація навчання вчителями-предметниками

 

 

 

 

А) Врахування у змісті навчання моїх індивідуальних здібностей, унікальних інтелектуальних потреб

 

 

 

 

 

 

Б) Можливості реалізувати свої інтелектуальні та творчі здібності під час уроків

 

 

 

 

 

 

В)Створення саме для мене вагомих позитивних стимулів для заохочення прогресу у навчанні, захищеність від різних форм негативу під час уроків

 

 

 

 

 

 

Г) Можливості обирати потрібний мені рівень вивчення певного навчального предмета

 

 

 

 

 

 

Д) Можливості обирати ті чи інші форми позаурочної активності з того чи іншого предмету

 

 

 

 

 

 

Е) Використання індивідуально орієнтованих технологій навчання

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

3.

Індивідуальна педагогічна підтримка та консультативна допомога з боку керівників гімназії, психолога, керівників об’єднань за інтересом, лаборантів кабінетів та ін.

 

 

 

 

 

 

А) Доступність консультативної допомоги з боку персоналу гімназії для кожного учня

 

 

 

 

 

 

Б) Можливості отримати підтримку у проведенні науково-дослідницької, творчої роботи

 

 

 

 

 

 

В) Ефективність індивідуальної педагогічної підтримки з боку персоналу гімназії

 

 

 

 

 

 

Г) Достатня гнучкість та здатність адоптації до потреб кожного учня системи об’єднань за інтересом 

 

 

 

 

 

 

Д) Внесок цих фахівців у підтримку процесу навчання

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

4.

Сприяння в організації різних форм індивідуальної підтримки учнів за межами гімназії.

 

 

 

 

 

А) Надання адресної інформації про різноманітні можливості для інтелектуального розвитку та дозвілля за межами гімназії

 

 

 

 

 

 

Б) Сприяння в отриманні реальної можливості скористатись різними формами індивідуальної підтримки учнів за межами гімназії.

 

 

 

 

 

 

 

В) Узгодження гімназійної та поза гімназійної індивідуальної педагогічної підтримки(зручний розклад, взаємодоповнюючий зміст тощо).

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

Загальний середній бал за напрямком, який оцінюється

 

 Додаток № 2

Опитування «Гімназія очима батьків»

 Індикатор якості роботи гімназії №4.

Підтримка здоров’я та турбота про безпеку учнів 

Показник, який оцінюється

Основні складові показника, який оцінюється

         Бали

5

4

3

2

1

0

 

1.

Сприятливі умови для життєдіяльності учнів у стінах гімназії

 

 

 

 

 

 

А)Достатній життєвий простір приміщень гімназії

 

 

 

 

 

 

Б)Прийнятний тепловий режим

 

 

 

 

 

 

В)Нормальний санітарний стан приміщень та подвір’я  

 

 

 

 

 

 

В)Безперебійне водопостачання

 

 

 

 

 

 

Г)Достатнє освітлення класів та рекреацій

 

 

 

 

 

 

Д)Достатня вентиляція приміщень

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

2.

 

 

 

 

Харчування учнів

 

 

 

 

А) Оптимальність співвідношення ціни та якості страв у гімназійній їдальні

 

 

 

 

 

 

Б) Затишні умови у залі їдальні

 

 

 

 

 

 

В)Культура обслуговування

 

 

 

 

 

 

Г) Забезпечення їдальні потрібним посудом, серветками, гігієнічними засобами тощо.

 

 

 

 

 

 

Д) Можливість вибору страв за індивідуальними смаками

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

3.

Захищеність учнів від фізичного та психологічного насильства, зазіхань на власність

 

 

 

 

 

 

А) Свобода від страху стати жертвою насильства у стінах гімназії

 

 

 

 

 

 

Б) Надійність збереження особистих речей учнів

 

 

 

 

 

 

В) Уникнення стресового характеру навчального процесу, іспитів, заліків тощо.

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

4.

Оптимальність навчального навантаження дітей

 

 

 

 

 

А) Відповідність навчального навантаження віковим можливостям учнів

 

 

 

 

 

 

Б) Оптимальність розкладу занять

 

 

 

 

 

 

 

В) Оптимальне поєднання різних видів навчальної діяльності

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

Загальний середній бал за напрямком, який оцінюється

 

Додаток № 3 

Опитування «Гімназія очима учителів» 

Індикатор якості роботи гімназії №8

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у гімназії 

Показник, який оцінюється

Основні складові показника, який оцінюється

         Бали

5

4

3

2

1

0

 

1.

Загальний стан приміщень

 

 

 

 

 

 

А)Технічна справність усіх технічних систем(електропроводки, вентиляції, водопостачання, опалення тощо)

 

 

 

 

 

 

Б)Естетика оформлення приміщень

 

 

 

 

 

 

В) Належний санітарний стан приміщень

 

 

 

 

 

 

В)Щорічний прогрес у покращенні загального стану приміщень

 

 

 

 

 

 

 

Г)Достатність життєвого простору приміщень для нормальної роботи з даного контингентом учнів

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

2.

 

 

 

Матеріально-технічний рівень обладнання навчальних кабінетів(у яких проходять заняття з вашого предмета)

 

 

 

 

А) Наявність потрібних технічних засобів навчання

 

 

 

 

 

 

Б) Наявність потрібного приладдя, наочності, канцтоварів тощо.

 

 

 

 

 

 

В)Щорічний прогрес в оновленні матеріально-технічної бази навчальних кабінетів

 

 

 

 

 

 

Г) Поповнення фондів кабінетів необхідною навчальною літературою, методичними посібниками тощо.

 

 

 

 

 

 

Д) Стан меблів

 

 

 

 

 

 

Е) Естетика оформлення кабінетів

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

 

 

3.

Рівень оснащення приміщень загального користування(бібліотеки, актової зали, рекреацій, спортивної зали тощо)

 

 

 

 

 

 

А) Достатність книжкових фондів

 

 

 

 

 

 

Б) Передплата педагогічної періодики з предмета

 

 

 

 

 

 

В) Можливості для організації позаурочної роботи з предмета

 

 

 

 

 

 

Г) Наявність потрібного спортінвентарю, витратних матеріалів тощо

 

 

 

 

 

 

Д) Естетика оформлення приміщень загального користування

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

4.

Наявність сучасних засобів навчання з предмета, який я викладаю

 

 

 

 

 

А) Можливість скористатись комп’ютерною технікою

 

 

 

 

 

 

Б)Доступність  копіювальної техніки

 

 

 

 

 

 

 

В) Наявність електронних навчальних посібників

 

 

 

 

 

 

Г) Забезпеченість сучасним приладдям

 

 

 

 

 

 

Д) Можливість ефективної роботи у мережі Інтернет

 

 

 

 

 

 

Середній бал за цією складовою

 

Загальний середній бал за напрямком, який оцінюється

 

 Додаток № 4 

Критерії оцінки показників якості роботи гімназії 

Бал, який виставляється з даного показника

Характеристика рівнів, на яких знаходиться реалізація того чи іншого показника

0 (нічого)

Нульовий рівень

Відсутні будь-які ознаки роботи, пов’язаної зі спробами забезпечити реалізацію даного показника.

Немає ніяких надій на те, що скоро почнуться хоч якісь зрушення з тим, щоб розпочалась робота у цьому напрямку.

 

I (хоч щось)

Мінімальний рівень

Реалізація цього показника в силу тих чи інших причин знаходиться явно на недостатньому рівні. Відсутній прогрес у роботі, який би давав надію на можливість покращення у близькій перспективі.

 

II (дещо)

Значний рівень

Є деякі можливості для задоволення частини потреб в означеній даним показником сфері. Помітна деяка робота, яка може призвести до покращення.

 

III

(в основному є все)

Достатній рівень

Є значні можливості для реалізації основних потреб, окреслених цим індикатором якості роботи. Відбуваються зміни на краще, які незабаром дозволять піднятись на вищий рівень. 

 

IV

(усе або майже все)

Продвинутий рівень

Існує комплекс сприятливих передумов, які дають можливість досягнути прийнятного ступеня задоволення абсолютної більшості потреб, визначених цим показником.

Гімназія знаходиться у фазі активного розвитку, який веде до постійного вдосконалення роботи цього показника.

 

V

(усе та більше ніж усе )

Оптимальний рівень

Гімназійне освітнє середовище дозволяє задовольнити цю потребу на високому рівні. Є можливість реалізувати не тільки типові, а й специфічні інтереси, забезпечити індивідуальну педагогічну підтримку тощо.

Випереджувальні  темпи розвитку дозволяють підтримувати оптимальний рівень і в недалекому майбутньому.

  

 

02.12.2017
Віктор Громовий
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews