Укр Рус

Дата: 22.02.2019

Підписка на новини

Концепція та програми викладання історії України в школі(проект)

Автор:
Український інститут національної пам’яті
Опубліковано
15.02.2017

Рукописи не горять. У зв'язку з презентацією Українським інститутом національної пам'яті концепції базового навчального предмета “Історія: Україна і світ” актуалізувалась попередня розробка цього ж інституту - Концепція та програма викладання історії України в школі.

У 2009 році на замовлення Українського Інституту національної пам'яті було підготовлено цю збірку, упорядкування та редакцію якої робила авторка антропоцентричної концепції викладання історії у школах професор та завідувач кафедри історії НаУКМА Наталя Яковенко.
Збірка, яка містить проекти концепції й програми викладання історії України в середній школі, була підготовлена за результатами засідань IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України при Українському інституті національної пам'яті. 
Учасниками  дискусій над проектами програм були:
Яковенко Н.М. – голова Робочої групи, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії НаУКМА, Верстюк В.Ф. – заступник Голови Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор, Волошин Ю.В. – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, Баханов К.О. – доктор педагогічних наук, проректор Бердянського державного педагогічного університету, Гирич І.Б. – кандидат історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,  Гриневич В.А. – доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Зайцев О.Ю. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету, Зашкільняк Л.О. – доктор історичних наук, заступник директора Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Кравченко В.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Мудрий М.М. – кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка,  Сокирко О.Г. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Павлишин О.Й. – кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, Турченко Ф.Г. – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету, Удод О.А. – секретар групи, доктор історичних наук, професор, директор Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН.  
Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) / Упорядкування та редакція Наталя Яковенко. Систематизація перебігу дискусій над програмами Людмила Ведмідь. – Київ: ВД “Стилос”, 2009. – 87 с. http://uamoderna.com/images/urok-istorii/Concept%20of%20history%20for%20schools_project_.(1).pdf
Концепція та програми викладання історії України в школі(проект)
Концепція та програми викладання історії України в школі(проект)

Рукописи не горять. У зв'язку з презентацією Українським інститутом національної пам'яті концепції базового навчального предмета “Історія: Україна і світ” актуалізувалась попередня розробка цього ж інституту - Концепція та програма викладання історії України в школі.

У 2009 році на замовлення Українського Інституту національної пам'яті було підготовлено цю збірку, упорядкування та редакцію якої робила авторка антропоцентричної концепції викладання історії у школах професор та завідувач кафедри історії НаУКМА Наталя Яковенко.
Збірка, яка містить проекти концепції й програми викладання історії України в середній школі, була підготовлена за результатами засідань IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України при Українському інституті національної пам'яті. 
Учасниками  дискусій над проектами програм були:
Яковенко Н.М. – голова Робочої групи, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії НаУКМА, Верстюк В.Ф. – заступник Голови Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор, Волошин Ю.В. – доктор історичних наук, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, Баханов К.О. – доктор педагогічних наук, проректор Бердянського державного педагогічного університету, Гирич І.Б. – кандидат історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,  Гриневич В.А. – доктор політичних наук, старший науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Зайцев О.Ю. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри нової та новітньої історії України Українського католицького університету, Зашкільняк Л.О. – доктор історичних наук, заступник директора Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Кравченко В.В. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Мудрий М.М. – кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка,  Сокирко О.Г. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Павлишин О.Й. – кандидат історичних наук, доцент Львівського національного університету імені Івана Франка, Турченко Ф.Г. – доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Запорізького національного університету, Удод О.А. – секретар групи, доктор історичних наук, професор, директор Інститут інноваційних технологій та змісту освіти МОН.  
Концепція та програми викладання історії України в школі (проект) / Упорядкування та редакція Наталя Яковенко. Систематизація перебігу дискусій над програмами Людмила Ведмідь. – Київ: ВД “Стилос”, 2009. – 87 с. http://uamoderna.com/images/urok-istorii/Concept%20of%20history%20for%20schools_project_.(1).pdf
15.02.2017
Український інститут національної пам’яті
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews