Укр Рус

Дата: 22.03.2018

Підписка на новини

Голосування

Зарахування до 1 класу має відбуватись до закладу освіти, за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця дитина.
  • Голосів: (0%)
  • Голосів: (0%)
  • Голосів: (0%)
  • Голосів: (0%)
  • Голосів: (0%)
Всього голосів:
Перший голос:
Останій голос:
Назад
 
Powered by Sexy Polling
 

ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ

Автор:
"Освітня політика"
Опубліковано
10.11.2016

Портал «Освітня політика» продовжує проведення серії «круглих столів», під час яких обговорюються актуальні проблеми функціонування освітньої галузі.

Перезавантаження змісту освіти (курикулярна реформа) ставить нас перед нагальною необхідністю здійснення інтеграції низки навчальних предметів. Зокрема йдеться про об’єднання української літератури та зарубіжної літератури в єдиний предмет «Література» та об’єднання фізики, хімії, географії та біології – у предмет «Природничі науки» («Природознавство») за аналогією із загальноприйнятим у світі навчальним курсом “Science”.

Стратегічне оновлення змісту середньої освіти має йти з урахуванням загальносвітових тенденцій формування змісту шкільної літературної та природничої освіти, необхідності адаптації вітчизняної системи освіти до європейського освітнього простору. У жодній країні світу немає шкільного предмета «Зарубіжна література». Ми єдині на всьому пострадянському просторі хто «винайшов» цей предмет з метою завантажити колишніх учителів російської літератури.

Загальноприйнятим у світовій практиці шкільництва є й інтегрований курс природничих наук Science. У Великій Британії відповідно до вимог програми «Природничі науки ХХІ століття» (Twenty First Сentury Science) природничі науки вивчаються як інтегрований загальноосвітній курс “Природничі науки” (Science). Особливість побудови інтегрованого курсу «Природничі науки ХХІ століття» полягає у його диференціації на три курси: загальноосвітнього базового курсу природничих наук (GCSE Core Science) та двох додаткових курсів – додаткового поглибленого (GCSE Additional General Science) та додаткового прикладного (GCSE Additional Applied Science). У Канаді природничі науки (інтегрований курс Science: фізика, хімія, біологія) вивчаються у початкові школі, а у старшій школі в 10 класі (Grade 10) «Наука» (Sciense – комплексний предмет, що включає вивчення хімії, фізики, біології) разом із математикою та англійською мовою входить до переліку трьох обов’язкових предметів.

Перспективи подальшого розвитку української школи вбачаються в удосконаленні змісту освіти, найважливішим напрямом якого є фундаменталізація, спрямована на створення такої системи і структури освіти, пріоритетом яких є не прагматичні, вузькоспеціалізовані знання, а методологічно важливі знання, що сприяють цілісному сприйняттю наукової картини світу, інтелектуальному розквіту особистості і її адаптації в швидко змінних соціально-економічних і технологічних умовах. Важливою рисою фундаментальної освіти є цілісність, яка спонукає розглядати навчальні дисципліни не як сукупність традиційних автономних курсів, а як єдині інтегровані цикли дисциплін, що пов’язані спільною цільовою функцією і міждисциплінарними зв’язками. Міждисциплінарна інтеграція стає засобом генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей, законів і теорій.

Інтеграція – це не механічне поєднання двох або більше предметів. Мова йде про взаємопроникнення, об’єднання їх у єдине ціле на основі спільного підходу. Інтеграція докорінно змінює зміст і структуру сучасного наукового знання, веде до його генералізації та універсалізації, оскільки саме інтеграційні процеси здатні одночасно враховувати запити всіх навчальних дисциплін. Тому принцип міждисциплінарної інтеграції має виступати основним механізмом оптимізації змісту шкільної освіти.

Сьогодні існує нагальна потреба у розробці інтегральних проблемно орієнтованих навчальних курсів нового покоління, а це вимагає міждисциплінарного синтезу та об’ємного поліпредметного системного бачення. У зв'язку з цим виникає необхідність переструктурування змісту навчальних предметів з позицій інтегративного підходу з метою усунення другорядного та застарілого матеріалу та систематизації знань.

На жаль, у вітчизняній педагогічній науці поняття міждисциплінарної інтеграції та механізми її реалізації досі не стали предметом цілісного дослідження. Тільки зараз інформація про можливе об’єднання української літератури та зарубіжної літератури в предмет «Література», а фізики, хімії, географії та біології – у предмет «Природничі науки» («Природознавство») спричинила дискусію і педагогічна громадськість почала активно обговорює проблеми, пов’язані з можливою інтеграцією предметів двох галузей.

Пропонуємо науковцям і практикам обговорити наступні питання:

1. Модернізація змісту літературної освіти у контексті створення єдиного інтегрованого курсу літератури: плюси та мінуси.

2. Інтеграція предметів природничого циклу в інтегрований курс «Природничі науки» («Природознавство»): очікувані позитивні аспекти, ризики й загрози.

Матеріали для обговорення:

«Звернення науково-педагогічної спільноти, представників громадськості та всіх небайдужих» до міністра освіти і науки України Лілії Гриневич (Див. додаток)

Стаття Григорія Клочека МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» ТА «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» ЯК ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ

http://education-ua.org/ua/articles/834-mizhpredmetna-integratsiya-navchalnikh-predmetiv-ukrajinska-literatura-ta-zarubizhna-literatura-yak-ob-ektivna-neobkhidnist

Круглий стіл проводиться в дистанційній формі.

Скайп-обговорення відбудеться 18 листопада 2016 року. Початок о 15 годині.

Адреса в Skype: gromovy7

У заочній формі матеріали обговорюватимуться на нашому порталі: http://education-ua.org/ua/ogoloshennya та на сайті Facebook: https://www.facebook.com/hromovyy.viktor?fref=ts  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001759611880 до 28листопада 2016 р.

Приймаються статті, замітки, експертні висновки, коментарі та інші аналітичні матеріали

(в електронному вигляді). 

Електронна адреса для надсилання матеріалів: lab22@ukr.net  

Модератори круглого столу:  Олександр Жосан, Віктор Громовий

Прикріплені файли:
ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ
ВІРТУАЛЬНИЙ «КРУГЛИЙ СТІЛ» ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ

Портал «Освітня політика» продовжує проведення серії «круглих столів», під час яких обговорюються актуальні проблеми функціонування освітньої галузі.

Перезавантаження змісту освіти (курикулярна реформа) ставить нас перед нагальною необхідністю здійснення інтеграції низки навчальних предметів. Зокрема йдеться про об’єднання української літератури та зарубіжної літератури в єдиний предмет «Література» та об’єднання фізики, хімії, географії та біології – у предмет «Природничі науки» («Природознавство») за аналогією із загальноприйнятим у світі навчальним курсом “Science”.

Стратегічне оновлення змісту середньої освіти має йти з урахуванням загальносвітових тенденцій формування змісту шкільної літературної та природничої освіти, необхідності адаптації вітчизняної системи освіти до європейського освітнього простору. У жодній країні світу немає шкільного предмета «Зарубіжна література». Ми єдині на всьому пострадянському просторі хто «винайшов» цей предмет з метою завантажити колишніх учителів російської літератури.

Загальноприйнятим у світовій практиці шкільництва є й інтегрований курс природничих наук Science. У Великій Британії відповідно до вимог програми «Природничі науки ХХІ століття» (Twenty First Сentury Science) природничі науки вивчаються як інтегрований загальноосвітній курс “Природничі науки” (Science). Особливість побудови інтегрованого курсу «Природничі науки ХХІ століття» полягає у його диференціації на три курси: загальноосвітнього базового курсу природничих наук (GCSE Core Science) та двох додаткових курсів – додаткового поглибленого (GCSE Additional General Science) та додаткового прикладного (GCSE Additional Applied Science). У Канаді природничі науки (інтегрований курс Science: фізика, хімія, біологія) вивчаються у початкові школі, а у старшій школі в 10 класі (Grade 10) «Наука» (Sciense – комплексний предмет, що включає вивчення хімії, фізики, біології) разом із математикою та англійською мовою входить до переліку трьох обов’язкових предметів.

Перспективи подальшого розвитку української школи вбачаються в удосконаленні змісту освіти, найважливішим напрямом якого є фундаменталізація, спрямована на створення такої системи і структури освіти, пріоритетом яких є не прагматичні, вузькоспеціалізовані знання, а методологічно важливі знання, що сприяють цілісному сприйняттю наукової картини світу, інтелектуальному розквіту особистості і її адаптації в швидко змінних соціально-економічних і технологічних умовах. Важливою рисою фундаментальної освіти є цілісність, яка спонукає розглядати навчальні дисципліни не як сукупність традиційних автономних курсів, а як єдині інтегровані цикли дисциплін, що пов’язані спільною цільовою функцією і міждисциплінарними зв’язками. Міждисциплінарна інтеграція стає засобом генералізації та інтеграції знань на основі фундаментальних ідей, законів і теорій.

Інтеграція – це не механічне поєднання двох або більше предметів. Мова йде про взаємопроникнення, об’єднання їх у єдине ціле на основі спільного підходу. Інтеграція докорінно змінює зміст і структуру сучасного наукового знання, веде до його генералізації та універсалізації, оскільки саме інтеграційні процеси здатні одночасно враховувати запити всіх навчальних дисциплін. Тому принцип міждисциплінарної інтеграції має виступати основним механізмом оптимізації змісту шкільної освіти.

Сьогодні існує нагальна потреба у розробці інтегральних проблемно орієнтованих навчальних курсів нового покоління, а це вимагає міждисциплінарного синтезу та об’ємного поліпредметного системного бачення. У зв'язку з цим виникає необхідність переструктурування змісту навчальних предметів з позицій інтегративного підходу з метою усунення другорядного та застарілого матеріалу та систематизації знань.

На жаль, у вітчизняній педагогічній науці поняття міждисциплінарної інтеграції та механізми її реалізації досі не стали предметом цілісного дослідження. Тільки зараз інформація про можливе об’єднання української літератури та зарубіжної літератури в предмет «Література», а фізики, хімії, географії та біології – у предмет «Природничі науки» («Природознавство») спричинила дискусію і педагогічна громадськість почала активно обговорює проблеми, пов’язані з можливою інтеграцією предметів двох галузей.

Пропонуємо науковцям і практикам обговорити наступні питання:

1. Модернізація змісту літературної освіти у контексті створення єдиного інтегрованого курсу літератури: плюси та мінуси.

2. Інтеграція предметів природничого циклу в інтегрований курс «Природничі науки» («Природознавство»): очікувані позитивні аспекти, ризики й загрози.

Матеріали для обговорення:

«Звернення науково-педагогічної спільноти, представників громадськості та всіх небайдужих» до міністра освіти і науки України Лілії Гриневич (Див. додаток)

Стаття Григорія Клочека МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА» ТА «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА» ЯК ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ

http://education-ua.org/ua/articles/834-mizhpredmetna-integratsiya-navchalnikh-predmetiv-ukrajinska-literatura-ta-zarubizhna-literatura-yak-ob-ektivna-neobkhidnist

Круглий стіл проводиться в дистанційній формі.

Скайп-обговорення відбудеться 18 листопада 2016 року. Початок о 15 годині.

Адреса в Skype: gromovy7

У заочній формі матеріали обговорюватимуться на нашому порталі: http://education-ua.org/ua/ogoloshennya та на сайті Facebook: https://www.facebook.com/hromovyy.viktor?fref=ts  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001759611880 до 28листопада 2016 р.

Приймаються статті, замітки, експертні висновки, коментарі та інші аналітичні матеріали

(в електронному вигляді). 

Електронна адреса для надсилання матеріалів: lab22@ukr.net  

Модератори круглого столу:  Олександр Жосан, Віктор Громовий

10.11.2016
"Освітня політика"
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Коментарі  

Автор: Оксана Бицько
Опубліковано 28.11.2016 в 17:21
РЕЗОЛЮЦІЯ
УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
«ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: УЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»

Ми, учасники Всеукраїнського круглого столу «Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні, завтра», обговоривши питання реформування шкільної літературної освіти в Україні, дійшли таких висновків.
1. З огляду на постколоніальни й, посттоталітарни й та постлінгвоцидни й стан українського суспільства, агресію Російської Федерації проти держави Україна наполягаємо на збереженні в системі базової і повної загальної середньої освіти окремих повноцінних навчальних дисциплін «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література». Глибоко переконані, що ідеологічно важливі україноцентричн і предмети «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література» виконують функцію націєтворення, тим самим закладаючи підмурівок національної безпеки і сприяючи розвитку нашої країни.
2-3 див.: facebook.com/.../...
Відповісти
Автор: Маргарита Носкова
Опубліковано 20.11.2016 в 15:29
Красота! Все в точку! и все написанное так близко, также пережито, перечувствовано .... Ламать всегда сложно, для кого-то страшно, для кого-то безальтернативн о. Но лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!
Відповісти
Автор: В.Спиваковский
Опубліковано 20.11.2016 в 15:27
Надо по-другому их соединять. Это как конструкторы-па ззлы. Секрет в том, что складывать-инте грировать нужно не школьные предметы (это пустая затея, что и подтверждено 50-летним таким опытом), а крутиться вокруг явлений-вещей-с итуаций. Кейсов. А формулы-теоремы -правила-законы "наслаивать" на эти явления. Это и есть выход. Он подтвержден уже многими странами, да и у нас видны эти преимущества.
Так что не всё так безнадежно.
Відповісти
Автор: В.Кузнецов
Опубліковано 20.11.2016 в 15:26
Вот про биологию точно да. Преподаю я свою первую помощь и не хватает мне её то тут, то там. В связке эти знания держались бы в голове куда лучше. Интеграция здесь, действительно, нужна.
Відповісти
Автор: Oksana Denys
Опубліковано 20.11.2016 в 15:22
Вчителі! об'єднуйтесь і працюйте на реформи - ніби і міністр освіти непогана, тож треба скористатись моментом швидко і присвятити на то час. Бо через наше "немаю часу" так і живемо дотепер в "совку". Якщо почати з 1 класу, то через 10-15 років в нас чиновників і Міністерств не так багато буде - напр. одне Міністерство використання природних ресурсів замість Мінекології, МІнпаливаіенерг етики і Держводгосп, про що я всюди агітую. А Людмилі Булигіній мій респект - побільше би таких вчителів і Україна би стала найкращою країною в свті. Зрештою країною і так є, тільки з державою (читай владою) в нас напряг.
Відповісти
Автор: Ніна Степура
Опубліковано 20.11.2016 в 15:18
У програмах ніби спеціально все розірвано та розкидано за часом вивчення. Дуже добре працює інтеграція та бінарність, але це тільки при особистому контакті педагогів. У цьому випадку вчитель якраз "перепрацьовує" : на уроці працюють два, а то і три педагоги. Такий підхід є цікавим як для учнів, так і вчителя. Як вчитель хімії є палким фанатом інтегрованого підходу, тому "йду" навіть у початкову школу з практикою при вивченні природознавства
Відповісти
Автор: О.Жосан
Опубліковано 20.11.2016 в 15:12
Ця ідея не є новою для вітчизняної школи. Відомо, що у 1922 – 1934 рр. у радянській школі не було викладання окремих предметів, а існувало «комплексне навчання» (за програмами навчальних комплексів «Природознавств о», «Суспільствозна вство» та «Працезнавство» ). Не існувало такої близької і зрозумілої нам урочної системи організації навчального процесу. Замість традиційних уроків проводилися практичні заняття, на яких учні мали основну частину потрібної для навчання інформації отримувати не із підручників, а із навколишнього середовища. Тому понад 50% навчального часу учні мали проводити в екскурсіях в природу і соціум. Головними методами навчання вважалися метод проектів, бригадно-лабора торний метод та «Дальтон-план». На практичному занятті, наприклад, із природознавства , могли використовувати ся відомості з фізики, математики, хімії та біології...
Повний текст: drive.google.com/.../...
Відповісти
Автор: Л.Булыгина, г. Киев
Опубліковано 20.11.2016 в 14:58
...Мы продолжаем изучать отдельно рыбу (в лучшем случае, а то и по частям), отдельно водоросль, отдельно воду в аквариуме, не понимая, почему все так сложно и пытаясь увязать это в систему.
Филологи разделили язык и литературу и с ужасом боятся соединения, все охраны здоровья и прочее обжд уверено, что оно не биология, а химия гордо развелась с физикой и съела свидетельство о браке.
Почему не будет этого объединения? Учителя не дадут это сделать. Потому что "часы". Все.
Див. повний текст: drive.google.com/.../...
Відповісти
Автор: Алла
Опубліковано 20.11.2016 в 14:42
Учасники Міжрегіональної науково-методич ної конференції «Актуальні проблеми професійної підготовки студентів-філол огів до роботи у сучасному освітньому просторі» (м. Івано-Франківсь к) дійшли наступних висновків: 1. Задум об’єднати викладання української мови, української літератури та зарубіжної літератури в один інтегрований предмет під назвою «Словесність» має виразний деструктивний характер, оскільки не враховує реальної ситуації, що склалася у нашій державі, а з цієї причини здатний живити сепаратистські тенденції, що активізувалися під впливом російської агресії на сході України. Саме на тлі вивчення української мови, української літератури та зарубіжної літератури в українських перекладах представники національних меншин, які мешкають у нашій країні, отримують реальну можливість інтегруватися в єдиний український національно-дер жавний простір...
Див. повний текст резолюції конференції: drive.google.com/.../...
Відповісти
Автор: Оксана Бицько
Опубліковано 10.11.2016 в 21:01
До уваги науково-освітян ської спільноти! Хочемо повідомити, що 29 листопада поточного року в НПУ ім. М.П.Драгоманова (м. Київ) об 11.00 В РЕЖИМІ ЖИВОГО ДІАЛОГУ буде проведено круглий стіл «Шкільна літературна освіта: вчора, сьогодні завтра». Запрошені всі бажаючі! Персональні запрошення отримали й ініціатори інтеграції курсів української мови, української літератури та зарубіжної літератури: Г.Усатенко, Г.Клочек та ін. Інформаційний лист-запрошення розміщено на сайті групи "Звернення до Л.Гриневич": facebook.com/.../.... Заявки на участь пропонуємо надсилати на кафедру методики викладання світової літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова . Чекаємо на всіх, хто переймається проблемами зазначених шкільних курсів!
Відповісти
Автор: Оксана Бицько
Опубліковано 10.11.2016 в 20:57
Шановні модератори анонсованого круглого столу! Звертаємо вашу увагу на неточність у переліку матеріалів для обговорення. Мова йде про «Звернення науково-педагог ічної спільноти, представників громадськості та всіх небайдужих до міністра освіти і науки України Лілії Гриневич". Це чорновий варіант, який ніким і ніколи не підписувався! Оригінал документу (частина І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ) оприлюднено на сторінці ФБ-спільноти "Звернення до Л.Гриневич": facebook.com/.../.... Там відбувається постійна генерація підписів всіх, хто підтримує це звернення. На 10.11.2016 звернення нараховує 1135 підписів. ВИМАГАЄМО посилатися саме на цей документ як достовірний. Цілісний варіант із 1120 підписами ви можете знайти на сайті Osvita.ua: osvita.ua/school/reform/52858/
Відповісти
Автор: О.Жосан
Опубліковано 13.11.2016 в 11:07
Шановна панів Оксано! Я прочитав варіант, на який Ви посилаєтесь. Суттєвих відмінностей за духом від чернового він не має. Все зводиться до фрази: "Отже, будь-який варіант об’єднання вищезазначених шкільних предметів, на наше глибоке переконання, є недоцільним, оскільки призведе до погіршення якості мовно-літератур ної освіти, втрати цілої низки життєво важливих компетентностей учнів та зведе нанівець потужний потенціал цієї тріади у вирішенні суспільно важливих і вкрай актуальних для України завдань." Проте мова не йде про об'єднання. Обєднання і інтеграція - не тотожні поняття. Я багато років прожив у Росії (кінець 60-х - початок 90-х років), закінчив там школу і інститут. Тоді там не було окремих курсів російської і зарубіжної літератури - я вивчав інтегрований предмет "Література", але не думаю, що це призвело до втрати "цілої низки життєво важливих компетентностей ".
Відповісти
Автор: Оксана Бицько
Опубліковано 10.11.2016 в 21:25
Маленьке уточнення. Підписів уже 1140.
Відповісти
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews