Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Підписка на новини

ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЧЕХІЇ

Автор:
Наталія Кисіль
Опубліковано
21.06.2018

Необхідність впровадження закордонного досвіду в українську систему освіти сьогодні є одним з головних напрямків інновацій. Проте постає питання, як гармонійно поєднати закордонний досвід з нашою вітчизняною системою освіти.

Однією з розвинутих європейських країн вважають Чехію та її заклади вищої освіти. Про це свідчать позитивні відгуки від української студентської молоді, яка називає причини, які змусили обрати саме чеські університети: репутація, цікаві спеціальності, унікальні концепції, отримання стипендії, гарантії подальшого працевлаштування.

Зазначимо, що в Чехії університети є чинником підвищення конкурентоспроможності регіональної промисловості, надання можливостей для навчання впродовж життя, створення робочих місць з більш високими вимогами до знань і навичок, оскільки простежується тісний зв’язок діяльності науково-виробничих підприємств та університетів.

На сьогодні у Чехії існує 25 державних і 46 приватних університетів та інститутів з можливістю навчатися іноземним студентам за різними напрямками: медицина, готельний бізнес, сучасні мультимедіа, технічні спеціальності та ін.

Навчання, яке здійснюється англійською, французькою, російською мовами, у державних університетах платне. Вартість навчання в приватних університетах – 1500 євро на рік, у державних – безкоштовна, за умови, що навчання відбувається чеською мовою.

Усі чеські ВНЗ проводять ознайомлювальні тижні для першокурсників, які дають можливість ознайомитися з системою навчання, правилами факультету, можливість брати участь у позааудиторній діяльності (спорт, культура, мистецтво, освітні тренінги). 

В освітній системі Чехії існує 3 форми навчання: очна, заочна, комбінована. Очна форма, передбачає п’ятиденне навчання з акцентом на самоосвіту. Заочна форма особливістю якої є не регулярне відвідування вишу і виконання самостійних планів і завдань. Комбінована форма, яка має в основному заняття два дні на тиждень і дає можливість, за бажанням, працевлаштуватись. 

У Чехії досить своєрідний навчальний процес, який відрізняється від українського. Для більшості українських студентів він дуже незвичний, але на практиці він виявляється дуже зручним. Наприклад, кожен студент може самостійно скласти собі розклад. Таким чином, він може успішно поєднувати навчання з роботою, розставивши зручним для себе чином лекції та семінари. Ще один приклад - іспит з певного предмета проходить кілька разів протягом однієї сесії. Знову-таки, студент може сам планувати свою сесію. 

У період з 19.02 по 18.05 2018 року я брала участь в програмі Erasmus + в м. Острава. Навчалась в Остравському університеті на філософському факультеті.

За 3 місяці мала можливість бути присутньою на таких заняттях, як: соціальна педагогіка, російська мова, лекції по жестикуляції, драматизації, урок музики, теорії музики та викладання, практика російської мови, чеської мови (15 занять).

На заняттях Mgr. Dmytra Klymenko проводила фрагменти практичного заняття в ролі викладача і активно допомагала студентам у практиці російської мови. 

Також сам провела відкрите заняття для педагогів вищих навчальних закладах та загальноосвітніх шкіл за темою: "Використання елементів ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань)а уроці російської мови".

Разом з Mgr.PhD Dana Viсherkova їздили в м. Крнов на студентську практику в загальноосвітню школу. 

Студенти Остравського університету педагогічного факультету проводили відкриті заняття, тим самим, можна було ознайомитись зі структурою оцінювання студентів-лекторів, як з боку викладача, так і з боку студентів-практикантів. Студенти використовували на своїх заняттях методи, що допомагають розвивати креативність учнів. 

Активна робота пройшла з doc.PhDr. Josef Malach CSc., запросили в Клуб андрагогіки, де я презентувала Україну, навчання у вищих навчальних закладах, їх особливості, вимоги і про студентську організацію "Академія Креативності ЧІКС". 

У позааудиторній діяльності ознайомилася зі студентською організацією ESN VSB - TU Ostrava.

Щотижня організовували Filluр, де представники з різних країн, презентували свою країну, мали можливість ознайомити з культурою, традиціями, цінностями, менталітетом, смаковими уподобаннями, літературою, музикою тощо. Я також брала активну участь в організації Ukraine Fillup, що допомогло ознайомити з українською культурою і звичаями. 

Отже, чеські виші: 

1. Безкоштовні, якщо навчання проводиться чеською мовою.

2. Активно впроваджують дистанційне навчання, де лекції, семінарські заняття проводяться в режимі онлайн.

3. Мають своєрідний навчальний процес, де студенти можуть самі складати собі розклад та можливість здавати сесію кілька разів за семестр.

4. Є комбінована форма навчання, яка має заняття два рази на тиждень і дає можливість працевлаштування.

5. Завжди надають можливість майбутнього працевлаштування

6. Мають цікаві івенти для студентів 

Література

1. DvořakovaM. Projektovevyučovaniv česke škole. Praha, 2009.

2. Filacek A. Social Sciences and Humanities in Czech Republic. Theory of Science. – 2004. − Vol. 24, N 1. − P. 5−34.

3. Hruba Jana. Interuniverzitni studium v prostředi LMS MOODLE na Ekonomicke fakultěVŠB-TUO. UNIFOS 2009, Zbonik abstraktov z medzinarodnej konferencie, Slovenskapoľnohospodarska univerzita v Nitre, 2009. S. 21–22.

4. PřiručkaE-studentaprovyběraužitečnoukomunikacisE-učitelem. Narodnicentrumdistančnihovzdělavani [Электронный ресурс]. URL: http://www.nicm.cz/narodni-centrum-distancnihovzdelavani-0

         

ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЧЕХІЇ
ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЧЕХІЇ

Необхідність впровадження закордонного досвіду в українську систему освіти сьогодні є одним з головних напрямків інновацій. Проте постає питання, як гармонійно поєднати закордонний досвід з нашою вітчизняною системою освіти.

Однією з розвинутих європейських країн вважають Чехію та її заклади вищої освіти. Про це свідчать позитивні відгуки від української студентської молоді, яка називає причини, які змусили обрати саме чеські університети: репутація, цікаві спеціальності, унікальні концепції, отримання стипендії, гарантії подальшого працевлаштування.

Зазначимо, що в Чехії університети є чинником підвищення конкурентоспроможності регіональної промисловості, надання можливостей для навчання впродовж життя, створення робочих місць з більш високими вимогами до знань і навичок, оскільки простежується тісний зв’язок діяльності науково-виробничих підприємств та університетів.

На сьогодні у Чехії існує 25 державних і 46 приватних університетів та інститутів з можливістю навчатися іноземним студентам за різними напрямками: медицина, готельний бізнес, сучасні мультимедіа, технічні спеціальності та ін.

Навчання, яке здійснюється англійською, французькою, російською мовами, у державних університетах платне. Вартість навчання в приватних університетах – 1500 євро на рік, у державних – безкоштовна, за умови, що навчання відбувається чеською мовою.

Усі чеські ВНЗ проводять ознайомлювальні тижні для першокурсників, які дають можливість ознайомитися з системою навчання, правилами факультету, можливість брати участь у позааудиторній діяльності (спорт, культура, мистецтво, освітні тренінги). 

В освітній системі Чехії існує 3 форми навчання: очна, заочна, комбінована. Очна форма, передбачає п’ятиденне навчання з акцентом на самоосвіту. Заочна форма особливістю якої є не регулярне відвідування вишу і виконання самостійних планів і завдань. Комбінована форма, яка має в основному заняття два дні на тиждень і дає можливість, за бажанням, працевлаштуватись. 

У Чехії досить своєрідний навчальний процес, який відрізняється від українського. Для більшості українських студентів він дуже незвичний, але на практиці він виявляється дуже зручним. Наприклад, кожен студент може самостійно скласти собі розклад. Таким чином, він може успішно поєднувати навчання з роботою, розставивши зручним для себе чином лекції та семінари. Ще один приклад - іспит з певного предмета проходить кілька разів протягом однієї сесії. Знову-таки, студент може сам планувати свою сесію. 

У період з 19.02 по 18.05 2018 року я брала участь в програмі Erasmus + в м. Острава. Навчалась в Остравському університеті на філософському факультеті.

За 3 місяці мала можливість бути присутньою на таких заняттях, як: соціальна педагогіка, російська мова, лекції по жестикуляції, драматизації, урок музики, теорії музики та викладання, практика російської мови, чеської мови (15 занять).

На заняттях Mgr. Dmytra Klymenko проводила фрагменти практичного заняття в ролі викладача і активно допомагала студентам у практиці російської мови. 

Також сам провела відкрите заняття для педагогів вищих навчальних закладах та загальноосвітніх шкіл за темою: "Використання елементів ТРВЗ (теорія розвитку винахідницьких завдань)а уроці російської мови".

Разом з Mgr.PhD Dana Viсherkova їздили в м. Крнов на студентську практику в загальноосвітню школу. 

Студенти Остравського університету педагогічного факультету проводили відкриті заняття, тим самим, можна було ознайомитись зі структурою оцінювання студентів-лекторів, як з боку викладача, так і з боку студентів-практикантів. Студенти використовували на своїх заняттях методи, що допомагають розвивати креативність учнів. 

Активна робота пройшла з doc.PhDr. Josef Malach CSc., запросили в Клуб андрагогіки, де я презентувала Україну, навчання у вищих навчальних закладах, їх особливості, вимоги і про студентську організацію "Академія Креативності ЧІКС". 

У позааудиторній діяльності ознайомилася зі студентською організацією ESN VSB - TU Ostrava.

Щотижня організовували Filluр, де представники з різних країн, презентували свою країну, мали можливість ознайомити з культурою, традиціями, цінностями, менталітетом, смаковими уподобаннями, літературою, музикою тощо. Я також брала активну участь в організації Ukraine Fillup, що допомогло ознайомити з українською культурою і звичаями. 

Отже, чеські виші: 

1. Безкоштовні, якщо навчання проводиться чеською мовою.

2. Активно впроваджують дистанційне навчання, де лекції, семінарські заняття проводяться в режимі онлайн.

3. Мають своєрідний навчальний процес, де студенти можуть самі складати собі розклад та можливість здавати сесію кілька разів за семестр.

4. Є комбінована форма навчання, яка має заняття два рази на тиждень і дає можливість працевлаштування.

5. Завжди надають можливість майбутнього працевлаштування

6. Мають цікаві івенти для студентів 

Література

1. DvořakovaM. Projektovevyučovaniv česke škole. Praha, 2009.

2. Filacek A. Social Sciences and Humanities in Czech Republic. Theory of Science. – 2004. − Vol. 24, N 1. − P. 5−34.

3. Hruba Jana. Interuniverzitni studium v prostředi LMS MOODLE na Ekonomicke fakultěVŠB-TUO. UNIFOS 2009, Zbonik abstraktov z medzinarodnej konferencie, Slovenskapoľnohospodarska univerzita v Nitre, 2009. S. 21–22.

4. PřiručkaE-studentaprovyběraužitečnoukomunikacisE-učitelem. Narodnicentrumdistančnihovzdělavani [Электронный ресурс]. URL: http://www.nicm.cz/narodni-centrum-distancnihovzdelavani-0

         

21.06.2018
Наталія Кисіль
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews