Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Підписка на новини

Профільна позашкільна освіта: як практичний та соціальний досвід збагачує академічні знання

Автор:
Ірина Первушевська, Ольга Промська
Опубліковано
22.06.2018

У дітей відсутні обмеження, які мали ми. Вони думають інакше, бо світ вже інший. Інше мислення – це необхідність жити в суттєво швидшому темпі, в умовах набагато більшої свободи і необхідності приймати набагато більше рішень.

                                    Освіта 3.0

Пошуки довжиною в 25 років привели Рівненський міський Палац дітей та молоді до створення Авторської моделі соціально-виховного середовища, в основі якого соціальний захист вихованців через надання профільної освіти, реальну соціалізацію особистості з подальшим виходом на життєве проектування.

За цей період понад 2,5 тисячі випускників структурних підрозділів закладу знайшли себе в непростому сьогоденні: 73% – продовжили навчання за обраним профілем, 11% – працюють, отримавши відповідну конкурентну початкову професійну освіту, а 39 педагогічних працівників ПДМ – його торішні випускники. 

Традиції і новації 

Ще недавно вся система української освіти, перш за все школа, гарантувала учню, за умови отримання набору санкціонованих суспільством знань, необхідний соціальний результат – відповідний професійний та соціальний статус.

Ми переконані, що в сучасних умовах така схема нездійсненна. Сьогодні молода людина повинна сама конструювати своє навчання, шукаючи свою персональну (індивідуальну) освітню траєкторію. Динаміка соціальних змін диктує нові вимоги й до організації профільного навчання в Рівненському Палаці, як до альтернативи та доповнення стандартизованого шкільного навчання. Реалії сьогодення вимагають різноманітності знань та умінь як за змістом, так і за формою.

Наша соціально-освітня система не просто розширює зміст шкільних та вишівських знань (коледжі, інститути, університети), але і реалізується в сучасних, відповідно новим освітнім потребам, формах: практична діяльність, соціальне проектування, соціальні практики тощо. 

На динаміку суспільного попиту в модернізації змісту сучасної освіти впливає багато соціальних факторів: ідеологічні, економічні, соціокультурні. І в зв’язку з цим змінюється взаємодія нашого закладу з закладами загальної середньої освіти, дошкільними освітніми закладами, професійною технічною та вищою освітою, а також закладами культури, фізкультури та спорту, громадськими молодіжними та дитячими організаціями, соціальними партнерами, засобами масової інформації. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни в суспільстві, змінювати та модернізовувати теперішню освітню систему.

У зв’язку з новою парадигмою освіти, де пріоритетами стає саморозвиток, самореалізація, компетентність, конкурентоздатність особистості, перед нами стоять нові вимоги, нові завдання, які неможливо вирішити, працюючи по-старому. Це спонукає оперативно реагувати на зміни в суспільстві, що знаходить своє відбиття в освітній діяльності, в спілкуванні з дітьми, в системі роботи з батьками; соціальними партнерами, в побудові взаємовідносин з педагогічним складом тощо. А, це, у свою чергу, сприяє підтримці позитивного іміджу Палацу та забезпеченню конкурентоспроможності закладу в субмуніципальному та муніципальному просторі. 

Пріоритети сьогодення

У процесі науково-дослідної роботи в рамках експериментально-дослідного педагогічного майданчика Міністерства освіти та науки України була відпрацьована інноваційна модель Рівненського міського Палацу дітей та молоді як Центру профільної допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти, що може доповнювати шкільні та вишівські знання, або ж забезпечувати автономну від інших закладів підготовку.

Сьогодні основними напрямами нашої роботи у векторі взаємозбагачення академічної освіти знаннями практичного й соціального досвіду є:

• надання профільної освіти, позашкільної освіти;

• просвітницька діяльність, соціальні практики;

• науково-методична та дослідно-експериментальна діяльність;

• розробка та реалізація проектів і освітніх програм;

• створення власного інформаційного контенту;

• впровадження програми соціальної відповідальності закладу тощо. 

Простір взаємодії

Позашкільна освіта не може бути ізольованою чи локальною, оскільки сьогодні вона реалізується як в системі освіти, так і в закладах системи культури, спорту, молодіжної політики міста. Разом із закладами загальної середньої освіти, дошкільної, вищої освіти, а також закладами та організаціями культури та спорту, ми створюємо в соціумі простір взаємодії, який є більш дієвим, ефективним, якісним, ніж будь-який окремий заклад. Крім того, в межах цього простору ми створюємо умови для варіативності розвитку особистості дитини в залежності від її бажань, здібностей та можливостей.

Розроблена нами мережева взаємодія спільної діяльності, започаткована 10 років тому, сприймається муніципальною громадою як найбільш актуальна, оптимальна та ефективна форма вирішення якісних завдань освіти міста. Розроблена та запроваджена стратегія інтеграції Рівненського Палацу в муніципальне середовище дозволяє динамічно адаптуватись до нових умов при активній взаємодії всіх учасників (суб’єктів) освітньої діяльності; здійснювати обмін ресурсами, створюючи умови для ефективної освітньої діяльності всіх учасників процесу; генерувати нові формати взаємодії (спільні програми, проекти, засоби для особистісного та професійного зросту тощо).

Таким чином, формується потенціал, який надає можливість як для якісного розвитку системи освіти міста, так і для підвищення рівня профільної освіти. Часто-густо ПДМ ініціює проекти, які мотивують заклади культури та спорту міста, творчі осередки до об’єднання в культурні кластери, створення майданчиків для креативних комунікацій, що сприяє більш широкому залученню молоді до творчої самореалізації.

Профільні структури Палацу художньо-естетичного напряму (театральне, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, поезія, фольклор і вокально-хоровий жанр, хореографія і побутовий танець), використовуючи неабиякий потенціал професійної майстерності вихованців та педагогів Палацу, мають вигідні прерогативи для естетичного розвитку рівнян, і унікальні можливості щодо створення базових стартапів креативної економіки в Рівному. А наступний етап нашої співпраці з партнерами – це залучення інвесторів щодо широкого використання STEAM-освіти в освітньому процесі закладу. 

Соціальні ініціативи 

Позашкільна освіта – це, в першу чергу, освіта, що базується на розвитку особистісних потреб дитини, у сферу яких входять соціальна адаптація й активна інтеграція в суспільні процеси. На жаль, ні держава, ні економіка не спроможні сповна вирішити теперішні проблеми дитинства. Без участі суспільних інституцій актуальні питання допомоги хворим дітям, дітям з інвалідністю та особливими освітніми потребами можна вирішувати в контексті благодійності та волонтерства.

Так, ініційовані Палацом благодійні проекти «З вірою в майбутнє», «Добро на Різдво», «Діти – дітям» – це адресна допомога різним категоріям дітей; «Ми разом» – допомога воїнам збройних сил та дітям зі сходу України; «Потурбуйсь – і будуть жити» – зоозахисний проект; «РіздвяноНоворічний бум» – святково-дозвіллєві заходи для соціально незахищених категорій дітлахів міста. Крім того, заклад здійснює шефство над спеціалізованими дитячими закладами медицини та освіти.

І це не тільки благодійні ініціативи палацівської громади, це ще і достатньо ідейний наповнювач освітнього процесу в контексті соціальних практик. Адже соціальні ініціативи – ознака зрілості суспільства, а розуміння соціальної відповідальності – інструмент для зниження рівня комерціалізації освіти загалом, а також шлях об’єднання учнівсько-педагогічного колективу та соціальних партнерів навколо ідей, корисних суспільству.

Соціальний захист юних учасників освітнього процесу через надання профільної освіти, система стимулів для успішних вихованців, вирішення окремих проблем муніципальної громади, а саме: функціонування груп дошкільнят з короткотривалим перебуванням, включення окремих елементів інклюзії для особливих дітей – саме ці ініціативи реально допомагають громаді та дають відчутну економію бюджету міста.

Учнівсько-педагогічний колектив Рівненського Палацу за підтримки партнерів та громадськості добровільно взяв на себе актуальний пакет затребуваних суспільством напрямів, таких як: екологічна просвіта містян, зоозахисна робота (підтримка муніципального притулку для перетримки стерилізованих безхатніх тварин), соціальнозначущі екологічні проекти (встановлення велопарковок біля навчальних закладів та контейнерів по школах для збору макулатури, збір побутових батарейок для подальшої утилізації), проекти органів учнівського самоврядування (велодоріжки в паркових зонах, дитячі майданчики), волонтерський рух тощо.

З кожним роком Програма соціальної відповідальності закладу стає більш наповненою змістом і набуває все більш значущого резонансу серед рівнян. 

Вся освітня діяльність Рівненського Палацу базується на принципах соціалізації через практику взаємодії з соціумом. В першу чергу, соціальні ініціативи, що пропонує Рівненський Палац, є оптимальним полем адаптації та інтеграції для тих дітей, що не знаходять місця самореалізації в закладах загальної середньої освіти. Благодійні та волонтерські заходи, конкурси та проекти, робота над творчими продуктами – це те, що виходить за локальні межі, тобто реалізується не тільки в «стінах» самого закладу, а виходить на міський, регіональний, всеукраїнський та, навіть, міжнародний рівень. Для соціально активних дітей є чудова можливість проявити себе в сферах громадської відповідальності та організації акцій, міжнародних контактів.

Палац надає всі умови тим, хто бачить майбутнє в інтернет-журналістиці, бізнесі, сфері культури та мистецтва, спорті чи громадській діяльності. Високий коефіцієнт корисності досягається на всіх етапах в процесі набуття профільних компетентностей. Вихованці з самого початку формують уявлення про власну результативність і власні прагнення через цілісну освітньо-виховну систему закладу 

Соціальні практики.

Програма соціальних практик Рівненського міського Палацу дітей та молоді з успіхом реалізується сьогодні як дієвий формат самореалізації вихованців. В рамках цієї програми вихованці активно залучаються до громадського життя, соціальних дій, соціальної творчості, продуктивної освіти, набувають життєвого досвіду та навичок прийняття власних рішень. В процесі соціальних та професійних проб вони реалізують індивідуальні освітні маршрути, відпрацьовують життєві реальні соціальні дії та програмують власне майбутнє.

Основними векторами соціальної практики є самоуправління, самоорганізація та особистісний зріст, змагання, волонтерська діяльність, інтелектуальна творчість, професійна-рольова діяльність, здоров’язбереження. Основними напрямами соціальної практики в закладі є дослідницька, виробнича, творча соціальна практики, а також практика соціального служіння. Соціальні практики стимулюють та підтримують в учнях, вихованцях, в колективах реальний рейтинг конкурентоспроможності як в закладі, так і за його межами.

Співпраця з муніципальною владою та державними інституціями виводить соціальну практику учнів профільних структур Палацу дозволяє вийти на результативний рівень та відкриває можливості для самореалізації. Муніципальна спільнота та місцева влада високо цінують наші результати діяльності, беруть активну учать у спільних соціальнозначущих проектах на рівні партнерства та співпраці. Саме така взаємодія виправдана і дієва на сучасному етапі.

Зміст соціальних практик полягає у виконанні учнями суспільно корисної діяльності, в процесі якої вони здобувають життєвий і соціальний досвід, формуючи власний світогляд, відповідно впливаючи на власне оточення через участь в різного роду заходах, акціях, концертах, конкурсах, фестивалях, форумах, майстер-класах, клас-концертах, змаганнях, соціальних проектах, волонтерському русі, науково-дослідницькій діяльності тощо. Громадсько-корисна діяльність сприяє вирішенню соціальних проблем громади міста, позашкільного закладу, конкретних учнів та їх сімей, освоєнню широкого кола соціальних дій, соціальної творчості в різних сферах суспільного життя. Залучення через інтеграцію у реальні соціальні відносини учнів інтернатних закладів, закладів для дітей з особливими потребами, медичних дитячих закладів, здобуття ними соціального та життєвого досвіду сприяє подальшому професійному самовизначенню і самореалізації учнів та вихованців.

І, нарешті, досягається найголовніша мета: всі учасники освітнього процесу (діти, педагоги, батьки) почувають себе в Палаці комфортно, що сприяє стійкому позитивному мікроклімату, самореалізації кожної дитини, кожного дорослого у створенні умов для творчого самовираження і самореалізації. А це, у свою чергу, і впливає на формування програми соціальної відповідальності закладу перед місцевою громадою. 

Networking: партнерські зв’язки

Закриті освітні системи вже не можуть надати дитині всі можливості для задоволення її потреб, тому в ПДМ постійно працюють над пошуком і налагодженням нових комунікацій для розвитку дитини, вдосконаленням освітнього простору, де відкриваються нові можливості для ефективного та інтенсивного обміну інформацією.

Networking Рівненського Палацу дітей та молоді – це широка мережа ділових, галузевих контактів, що охоплює безмежну кількість людей, яким цікаві наші інтереси, ідеї, проекти, досвід роботи в наданні профільної освіти та соціалізації молоді. Завдяки створеному Networking(у) ефективно і позитивно вирішуються життєві питання і проблеми, досягається стратегічна мета, а саме надання якісної позашкільної освіти, вирішення не тільки локальних, а й глобальних проблем.

Формування партнерської системи почалося з визначення основних учасників освітнього процесу, які впливають на становлення дитини, її самореалізацію та визнання їх соціальними партнерами в цьому процесі. По-перше, це батьки та педагоги як в Палаці, так і в закладах загальної середньої освіти, по-друге, муніципальна влада і громада, які сприяють реалізації різноманітних проектів. Крім того, це спонсори та благодійники, які підтримують і вмотивовують дітей визнанням в тій, чи інший сфері, відповідно до профілю, що опановує дитина. Наша принципова позиція полягає в тому, що вчити дітей комунікабельності, формуванню ключових якостей спілкування треба вже змалку.

Адже, чим раніше дитина опанує ці навички, навчиться ними користуватися, тим більше отримає шансів вибудувати життя за тією конфігурацією, яку вона визначила, щоб стати успішною і щасливою. Головне завдання – допомогти дитині почати будувати власний комунікативний фундамент, розвивати власні комунікації в оточенні однолітків, однокласників, в родинному колі, в Палаці.

Треба також допомогти дитині напрацювати  практичні компетенції з подальшим їх ефективним застосуванням. 

 У результаті Networking(у) діти стають самодостатніми, а, відповідно, успішними, а також послідовними в своєму прагненні стати конкурентоздатними в сучасному світі, постійно навчаючись і впливаючи на своє оточення. 

Громадська активність молоді

Відділ молодіжної політики та органів учнівського самоврядування Рівненського Палацу постійно працює над тим, щоб навчити вихованців, членів органів учнівського самоврядування Молодіжної палати та Ради дублерів, теорії управління, сформувати практичні навички менеджменту та проектної діяльності. Ми навчаємо й орієнтуємо молодь на участь в організації процесу життєдіяльності учнівського колективу закладу через учнівське самоврядування. У процесі діалогу дорослих і молоді розвиваються комунікабельність, уміння орієнтуватись в інформаційному просторі, планувати свої дії, керувати проектами, прогнозувати результати, аналізувати підсумки.

Загалом, ставимо за мету залучати вихованців до участі у прийнятті рішень на рівні закладу, міста, співпрацювати з дирекцією, адміністрацією, педагогічним колективом, батьківськими комітетами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими соціальними партнерами. Впроваджено ряд проектів, соціально-ділових ігор, під час яких вихованці здобувають теоретичні знання та практичні навички («Проект від «А» до «Я»), ситуативно-рольових ігор («Дні дублера», «Вибори в парламенті»); екстрим-тренінгів на побудову команди та командну взаємодію («Загублені у часі»). У ході ситуативно-рольової гри «Дні дублера», впродовж трьох днів, вихованці Ради дублерів, представники Молодіжної палати Рівненського Палацу та Парламенту дітей м. Рівне заміщують на посадах представників дирекції, адміністрації, педагогів, виконуючи їх посадові обов’язки, вирішуючи планові поточні завдання, демонструючи у змодельованих оргкомітетом ситуаціях свої практичні навички(«soft skills»).

Представники Молодіжної палати, Ради дублерів, Парламенту дітей м. Рівне разом з адміністрацією, як члени різних організаційних комітетів, беруть участь в обговоренні та затвердженні програми заходів закладу, в проведенні батьківських форумів і адміністративно-педагогічних нарад, в обговоренні кандидатур претендентів на адресну благодійну допомогу благодійних акцій Палацу «Добро на Різдво», «Благодійний марафон». Вони затверджують кандидатури під час конкурсного відбору учасників ситуативно-рольової гри «Дні дублера», пропонують теми до обговорень педагогічного колективу і батьківської громади, разом з дорослими готують і проводять родинне свято «Золотий апельсин».

Діяльність у різних молодіжних ініціативах, співпраця з адміністрацією закладу, участь у прийнятті рішень формує практичні компетенції відповідального прийняття рішень – від проголошеної ідеї до її реалізації, формує «гнучкі навички», виховує соціально активну молодь з усвідомленим почуттям громадянського обов’язку і потребою змін на краще. 

Резюме

Таким чином, профільна позашкільна освіта має потужний ресурс практичного та соціального досвіду, що здатен не лише збагачувати академічні знання, а і вирішувати окремі проблеми муніципальної громади та впливати на інфраструктуру освітніх послуг міста. Рівненський міський Палац дітей та молоді, в якому створено унікальне соціально-виховне середовище на фундаменті 25-річної системи профільного навчання, сьогодні є прикладом такого перспективного позашкільного закладу нової формації, цілком здатного забезпечити потреби дітей, молоді, батьків та суспільства загалом.

Ірина Первушевська, директор Рівненського міського Палацу дітей та молоді, Заслужений працівник освіти України, Кавалер ордену Княгині Ольги ІІІ ступеню, Почесний громадянин м. Рівного, керівник регіональної філії МАПО

Ольга Промська, методист, керівник сектору інноваційних технологій позашкільної освіти ПДМ

     

  

Профільна позашкільна освіта: як практичний та соціальний досвід збагачує академічні знання
Профільна позашкільна освіта: як практичний та соціальний досвід збагачує академічні знання

У дітей відсутні обмеження, які мали ми. Вони думають інакше, бо світ вже інший. Інше мислення – це необхідність жити в суттєво швидшому темпі, в умовах набагато більшої свободи і необхідності приймати набагато більше рішень.

                                    Освіта 3.0

Пошуки довжиною в 25 років привели Рівненський міський Палац дітей та молоді до створення Авторської моделі соціально-виховного середовища, в основі якого соціальний захист вихованців через надання профільної освіти, реальну соціалізацію особистості з подальшим виходом на життєве проектування.

За цей період понад 2,5 тисячі випускників структурних підрозділів закладу знайшли себе в непростому сьогоденні: 73% – продовжили навчання за обраним профілем, 11% – працюють, отримавши відповідну конкурентну початкову професійну освіту, а 39 педагогічних працівників ПДМ – його торішні випускники. 

Традиції і новації 

Ще недавно вся система української освіти, перш за все школа, гарантувала учню, за умови отримання набору санкціонованих суспільством знань, необхідний соціальний результат – відповідний професійний та соціальний статус.

Ми переконані, що в сучасних умовах така схема нездійсненна. Сьогодні молода людина повинна сама конструювати своє навчання, шукаючи свою персональну (індивідуальну) освітню траєкторію. Динаміка соціальних змін диктує нові вимоги й до організації профільного навчання в Рівненському Палаці, як до альтернативи та доповнення стандартизованого шкільного навчання. Реалії сьогодення вимагають різноманітності знань та умінь як за змістом, так і за формою.

Наша соціально-освітня система не просто розширює зміст шкільних та вишівських знань (коледжі, інститути, університети), але і реалізується в сучасних, відповідно новим освітнім потребам, формах: практична діяльність, соціальне проектування, соціальні практики тощо. 

На динаміку суспільного попиту в модернізації змісту сучасної освіти впливає багато соціальних факторів: ідеологічні, економічні, соціокультурні. І в зв’язку з цим змінюється взаємодія нашого закладу з закладами загальної середньої освіти, дошкільними освітніми закладами, професійною технічною та вищою освітою, а також закладами культури, фізкультури та спорту, громадськими молодіжними та дитячими організаціями, соціальними партнерами, засобами масової інформації. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни в суспільстві, змінювати та модернізовувати теперішню освітню систему.

У зв’язку з новою парадигмою освіти, де пріоритетами стає саморозвиток, самореалізація, компетентність, конкурентоздатність особистості, перед нами стоять нові вимоги, нові завдання, які неможливо вирішити, працюючи по-старому. Це спонукає оперативно реагувати на зміни в суспільстві, що знаходить своє відбиття в освітній діяльності, в спілкуванні з дітьми, в системі роботи з батьками; соціальними партнерами, в побудові взаємовідносин з педагогічним складом тощо. А, це, у свою чергу, сприяє підтримці позитивного іміджу Палацу та забезпеченню конкурентоспроможності закладу в субмуніципальному та муніципальному просторі. 

Пріоритети сьогодення

У процесі науково-дослідної роботи в рамках експериментально-дослідного педагогічного майданчика Міністерства освіти та науки України була відпрацьована інноваційна модель Рівненського міського Палацу дітей та молоді як Центру профільної допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти, що може доповнювати шкільні та вишівські знання, або ж забезпечувати автономну від інших закладів підготовку.

Сьогодні основними напрямами нашої роботи у векторі взаємозбагачення академічної освіти знаннями практичного й соціального досвіду є:

• надання профільної освіти, позашкільної освіти;

• просвітницька діяльність, соціальні практики;

• науково-методична та дослідно-експериментальна діяльність;

• розробка та реалізація проектів і освітніх програм;

• створення власного інформаційного контенту;

• впровадження програми соціальної відповідальності закладу тощо. 

Простір взаємодії

Позашкільна освіта не може бути ізольованою чи локальною, оскільки сьогодні вона реалізується як в системі освіти, так і в закладах системи культури, спорту, молодіжної політики міста. Разом із закладами загальної середньої освіти, дошкільної, вищої освіти, а також закладами та організаціями культури та спорту, ми створюємо в соціумі простір взаємодії, який є більш дієвим, ефективним, якісним, ніж будь-який окремий заклад. Крім того, в межах цього простору ми створюємо умови для варіативності розвитку особистості дитини в залежності від її бажань, здібностей та можливостей.

Розроблена нами мережева взаємодія спільної діяльності, започаткована 10 років тому, сприймається муніципальною громадою як найбільш актуальна, оптимальна та ефективна форма вирішення якісних завдань освіти міста. Розроблена та запроваджена стратегія інтеграції Рівненського Палацу в муніципальне середовище дозволяє динамічно адаптуватись до нових умов при активній взаємодії всіх учасників (суб’єктів) освітньої діяльності; здійснювати обмін ресурсами, створюючи умови для ефективної освітньої діяльності всіх учасників процесу; генерувати нові формати взаємодії (спільні програми, проекти, засоби для особистісного та професійного зросту тощо).

Таким чином, формується потенціал, який надає можливість як для якісного розвитку системи освіти міста, так і для підвищення рівня профільної освіти. Часто-густо ПДМ ініціює проекти, які мотивують заклади культури та спорту міста, творчі осередки до об’єднання в культурні кластери, створення майданчиків для креативних комунікацій, що сприяє більш широкому залученню молоді до творчої самореалізації.

Профільні структури Палацу художньо-естетичного напряму (театральне, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, поезія, фольклор і вокально-хоровий жанр, хореографія і побутовий танець), використовуючи неабиякий потенціал професійної майстерності вихованців та педагогів Палацу, мають вигідні прерогативи для естетичного розвитку рівнян, і унікальні можливості щодо створення базових стартапів креативної економіки в Рівному. А наступний етап нашої співпраці з партнерами – це залучення інвесторів щодо широкого використання STEAM-освіти в освітньому процесі закладу. 

Соціальні ініціативи 

Позашкільна освіта – це, в першу чергу, освіта, що базується на розвитку особистісних потреб дитини, у сферу яких входять соціальна адаптація й активна інтеграція в суспільні процеси. На жаль, ні держава, ні економіка не спроможні сповна вирішити теперішні проблеми дитинства. Без участі суспільних інституцій актуальні питання допомоги хворим дітям, дітям з інвалідністю та особливими освітніми потребами можна вирішувати в контексті благодійності та волонтерства.

Так, ініційовані Палацом благодійні проекти «З вірою в майбутнє», «Добро на Різдво», «Діти – дітям» – це адресна допомога різним категоріям дітей; «Ми разом» – допомога воїнам збройних сил та дітям зі сходу України; «Потурбуйсь – і будуть жити» – зоозахисний проект; «РіздвяноНоворічний бум» – святково-дозвіллєві заходи для соціально незахищених категорій дітлахів міста. Крім того, заклад здійснює шефство над спеціалізованими дитячими закладами медицини та освіти.

І це не тільки благодійні ініціативи палацівської громади, це ще і достатньо ідейний наповнювач освітнього процесу в контексті соціальних практик. Адже соціальні ініціативи – ознака зрілості суспільства, а розуміння соціальної відповідальності – інструмент для зниження рівня комерціалізації освіти загалом, а також шлях об’єднання учнівсько-педагогічного колективу та соціальних партнерів навколо ідей, корисних суспільству.

Соціальний захист юних учасників освітнього процесу через надання профільної освіти, система стимулів для успішних вихованців, вирішення окремих проблем муніципальної громади, а саме: функціонування груп дошкільнят з короткотривалим перебуванням, включення окремих елементів інклюзії для особливих дітей – саме ці ініціативи реально допомагають громаді та дають відчутну економію бюджету міста.

Учнівсько-педагогічний колектив Рівненського Палацу за підтримки партнерів та громадськості добровільно взяв на себе актуальний пакет затребуваних суспільством напрямів, таких як: екологічна просвіта містян, зоозахисна робота (підтримка муніципального притулку для перетримки стерилізованих безхатніх тварин), соціальнозначущі екологічні проекти (встановлення велопарковок біля навчальних закладів та контейнерів по школах для збору макулатури, збір побутових батарейок для подальшої утилізації), проекти органів учнівського самоврядування (велодоріжки в паркових зонах, дитячі майданчики), волонтерський рух тощо.

З кожним роком Програма соціальної відповідальності закладу стає більш наповненою змістом і набуває все більш значущого резонансу серед рівнян. 

Вся освітня діяльність Рівненського Палацу базується на принципах соціалізації через практику взаємодії з соціумом. В першу чергу, соціальні ініціативи, що пропонує Рівненський Палац, є оптимальним полем адаптації та інтеграції для тих дітей, що не знаходять місця самореалізації в закладах загальної середньої освіти. Благодійні та волонтерські заходи, конкурси та проекти, робота над творчими продуктами – це те, що виходить за локальні межі, тобто реалізується не тільки в «стінах» самого закладу, а виходить на міський, регіональний, всеукраїнський та, навіть, міжнародний рівень. Для соціально активних дітей є чудова можливість проявити себе в сферах громадської відповідальності та організації акцій, міжнародних контактів.

Палац надає всі умови тим, хто бачить майбутнє в інтернет-журналістиці, бізнесі, сфері культури та мистецтва, спорті чи громадській діяльності. Високий коефіцієнт корисності досягається на всіх етапах в процесі набуття профільних компетентностей. Вихованці з самого початку формують уявлення про власну результативність і власні прагнення через цілісну освітньо-виховну систему закладу 

Соціальні практики.

Програма соціальних практик Рівненського міського Палацу дітей та молоді з успіхом реалізується сьогодні як дієвий формат самореалізації вихованців. В рамках цієї програми вихованці активно залучаються до громадського життя, соціальних дій, соціальної творчості, продуктивної освіти, набувають життєвого досвіду та навичок прийняття власних рішень. В процесі соціальних та професійних проб вони реалізують індивідуальні освітні маршрути, відпрацьовують життєві реальні соціальні дії та програмують власне майбутнє.

Основними векторами соціальної практики є самоуправління, самоорганізація та особистісний зріст, змагання, волонтерська діяльність, інтелектуальна творчість, професійна-рольова діяльність, здоров’язбереження. Основними напрямами соціальної практики в закладі є дослідницька, виробнича, творча соціальна практики, а також практика соціального служіння. Соціальні практики стимулюють та підтримують в учнях, вихованцях, в колективах реальний рейтинг конкурентоспроможності як в закладі, так і за його межами.

Співпраця з муніципальною владою та державними інституціями виводить соціальну практику учнів профільних структур Палацу дозволяє вийти на результативний рівень та відкриває можливості для самореалізації. Муніципальна спільнота та місцева влада високо цінують наші результати діяльності, беруть активну учать у спільних соціальнозначущих проектах на рівні партнерства та співпраці. Саме така взаємодія виправдана і дієва на сучасному етапі.

Зміст соціальних практик полягає у виконанні учнями суспільно корисної діяльності, в процесі якої вони здобувають життєвий і соціальний досвід, формуючи власний світогляд, відповідно впливаючи на власне оточення через участь в різного роду заходах, акціях, концертах, конкурсах, фестивалях, форумах, майстер-класах, клас-концертах, змаганнях, соціальних проектах, волонтерському русі, науково-дослідницькій діяльності тощо. Громадсько-корисна діяльність сприяє вирішенню соціальних проблем громади міста, позашкільного закладу, конкретних учнів та їх сімей, освоєнню широкого кола соціальних дій, соціальної творчості в різних сферах суспільного життя. Залучення через інтеграцію у реальні соціальні відносини учнів інтернатних закладів, закладів для дітей з особливими потребами, медичних дитячих закладів, здобуття ними соціального та життєвого досвіду сприяє подальшому професійному самовизначенню і самореалізації учнів та вихованців.

І, нарешті, досягається найголовніша мета: всі учасники освітнього процесу (діти, педагоги, батьки) почувають себе в Палаці комфортно, що сприяє стійкому позитивному мікроклімату, самореалізації кожної дитини, кожного дорослого у створенні умов для творчого самовираження і самореалізації. А це, у свою чергу, і впливає на формування програми соціальної відповідальності закладу перед місцевою громадою. 

Networking: партнерські зв’язки

Закриті освітні системи вже не можуть надати дитині всі можливості для задоволення її потреб, тому в ПДМ постійно працюють над пошуком і налагодженням нових комунікацій для розвитку дитини, вдосконаленням освітнього простору, де відкриваються нові можливості для ефективного та інтенсивного обміну інформацією.

Networking Рівненського Палацу дітей та молоді – це широка мережа ділових, галузевих контактів, що охоплює безмежну кількість людей, яким цікаві наші інтереси, ідеї, проекти, досвід роботи в наданні профільної освіти та соціалізації молоді. Завдяки створеному Networking(у) ефективно і позитивно вирішуються життєві питання і проблеми, досягається стратегічна мета, а саме надання якісної позашкільної освіти, вирішення не тільки локальних, а й глобальних проблем.

Формування партнерської системи почалося з визначення основних учасників освітнього процесу, які впливають на становлення дитини, її самореалізацію та визнання їх соціальними партнерами в цьому процесі. По-перше, це батьки та педагоги як в Палаці, так і в закладах загальної середньої освіти, по-друге, муніципальна влада і громада, які сприяють реалізації різноманітних проектів. Крім того, це спонсори та благодійники, які підтримують і вмотивовують дітей визнанням в тій, чи інший сфері, відповідно до профілю, що опановує дитина. Наша принципова позиція полягає в тому, що вчити дітей комунікабельності, формуванню ключових якостей спілкування треба вже змалку.

Адже, чим раніше дитина опанує ці навички, навчиться ними користуватися, тим більше отримає шансів вибудувати життя за тією конфігурацією, яку вона визначила, щоб стати успішною і щасливою. Головне завдання – допомогти дитині почати будувати власний комунікативний фундамент, розвивати власні комунікації в оточенні однолітків, однокласників, в родинному колі, в Палаці.

Треба також допомогти дитині напрацювати  практичні компетенції з подальшим їх ефективним застосуванням. 

 У результаті Networking(у) діти стають самодостатніми, а, відповідно, успішними, а також послідовними в своєму прагненні стати конкурентоздатними в сучасному світі, постійно навчаючись і впливаючи на своє оточення. 

Громадська активність молоді

Відділ молодіжної політики та органів учнівського самоврядування Рівненського Палацу постійно працює над тим, щоб навчити вихованців, членів органів учнівського самоврядування Молодіжної палати та Ради дублерів, теорії управління, сформувати практичні навички менеджменту та проектної діяльності. Ми навчаємо й орієнтуємо молодь на участь в організації процесу життєдіяльності учнівського колективу закладу через учнівське самоврядування. У процесі діалогу дорослих і молоді розвиваються комунікабельність, уміння орієнтуватись в інформаційному просторі, планувати свої дії, керувати проектами, прогнозувати результати, аналізувати підсумки.

Загалом, ставимо за мету залучати вихованців до участі у прийнятті рішень на рівні закладу, міста, співпрацювати з дирекцією, адміністрацією, педагогічним колективом, батьківськими комітетами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими соціальними партнерами. Впроваджено ряд проектів, соціально-ділових ігор, під час яких вихованці здобувають теоретичні знання та практичні навички («Проект від «А» до «Я»), ситуативно-рольових ігор («Дні дублера», «Вибори в парламенті»); екстрим-тренінгів на побудову команди та командну взаємодію («Загублені у часі»). У ході ситуативно-рольової гри «Дні дублера», впродовж трьох днів, вихованці Ради дублерів, представники Молодіжної палати Рівненського Палацу та Парламенту дітей м. Рівне заміщують на посадах представників дирекції, адміністрації, педагогів, виконуючи їх посадові обов’язки, вирішуючи планові поточні завдання, демонструючи у змодельованих оргкомітетом ситуаціях свої практичні навички(«soft skills»).

Представники Молодіжної палати, Ради дублерів, Парламенту дітей м. Рівне разом з адміністрацією, як члени різних організаційних комітетів, беруть участь в обговоренні та затвердженні програми заходів закладу, в проведенні батьківських форумів і адміністративно-педагогічних нарад, в обговоренні кандидатур претендентів на адресну благодійну допомогу благодійних акцій Палацу «Добро на Різдво», «Благодійний марафон». Вони затверджують кандидатури під час конкурсного відбору учасників ситуативно-рольової гри «Дні дублера», пропонують теми до обговорень педагогічного колективу і батьківської громади, разом з дорослими готують і проводять родинне свято «Золотий апельсин».

Діяльність у різних молодіжних ініціативах, співпраця з адміністрацією закладу, участь у прийнятті рішень формує практичні компетенції відповідального прийняття рішень – від проголошеної ідеї до її реалізації, формує «гнучкі навички», виховує соціально активну молодь з усвідомленим почуттям громадянського обов’язку і потребою змін на краще. 

Резюме

Таким чином, профільна позашкільна освіта має потужний ресурс практичного та соціального досвіду, що здатен не лише збагачувати академічні знання, а і вирішувати окремі проблеми муніципальної громади та впливати на інфраструктуру освітніх послуг міста. Рівненський міський Палац дітей та молоді, в якому створено унікальне соціально-виховне середовище на фундаменті 25-річної системи профільного навчання, сьогодні є прикладом такого перспективного позашкільного закладу нової формації, цілком здатного забезпечити потреби дітей, молоді, батьків та суспільства загалом.

Ірина Первушевська, директор Рівненського міського Палацу дітей та молоді, Заслужений працівник освіти України, Кавалер ордену Княгині Ольги ІІІ ступеню, Почесний громадянин м. Рівного, керівник регіональної філії МАПО

Ольга Промська, методист, керівник сектору інноваційних технологій позашкільної освіти ПДМ

     

  

22.06.2018
Ірина Первушевська, Ольга Промська
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews