Укр Рус

Дата: 18.01.2019

Підписка на новини

«КОМПЕТЕНТНО ПРО КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ»

Автор:
"Освітня політика"
Опубліковано
11.11.2017

Портал «Освітня політика» продовжує проведення серії віртуальних «круглих столів», під час яких обговорюються актуальні проблеми функціонування освітньої галузі.

У законі України «Про освіту», розробленому на основі Концепції «Нова українська школа», проголошено курс на впровадження компетентнісного підходу до освіти. У статті 12 зазначено: «Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти».

Компетентнісний підхід не є новим у вітчизняній освіті. Спроби його використання мали місце й раніше. Проте, помітних позитивних результатів це не мало.

У чому ж причини цього? Що потрібно змінити в системі освіти, в діяльності закладів освіти та учасників освітнього процесу для досягнення проголошеної мети?

Пропонуємо організувати обговорення цього питання за напрямами:

1. Компетентнісний підхід та сучасна класно-урочна система.

2. Компетентнісний підхід та сучасні навчальні плани і програми.

3. Компетентнісний підхід та сучасна методика викладання навчального матеріалу.

4. Компетентнісний підхід та сучасна система діяльності закладу освіти.

Круглий стіл проводиться в дистанційній формі.

Скайп-обговорення відбудеться 14 листопада 2017 року. Початок о 15 год.

Адреса в Skype: gromovy7

У заочній формі матеріали обговорюватимуться на нашому порталі: http://education-ua.org/ua/ogoloshennya та на сайті Facebook: https://www.facebook.com/hromovyy.viktor?fref=ts  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001759611880.

Приймаються статті, замітки, експертні висновки, коментарі та інші аналітичні матеріали    (в електронному вигляді) до 30 листопада 2017 року. 

Електронна адреса для надсилання матеріалів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Модератори круглого столу: Віктор Громовий, Олександр Жосан

«КОМПЕТЕНТНО ПРО КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ»
«КОМПЕТЕНТНО ПРО КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ»

Портал «Освітня політика» продовжує проведення серії віртуальних «круглих столів», під час яких обговорюються актуальні проблеми функціонування освітньої галузі.

У законі України «Про освіту», розробленому на основі Концепції «Нова українська школа», проголошено курс на впровадження компетентнісного підходу до освіти. У статті 12 зазначено: «Метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти».

Компетентнісний підхід не є новим у вітчизняній освіті. Спроби його використання мали місце й раніше. Проте, помітних позитивних результатів це не мало.

У чому ж причини цього? Що потрібно змінити в системі освіти, в діяльності закладів освіти та учасників освітнього процесу для досягнення проголошеної мети?

Пропонуємо організувати обговорення цього питання за напрямами:

1. Компетентнісний підхід та сучасна класно-урочна система.

2. Компетентнісний підхід та сучасні навчальні плани і програми.

3. Компетентнісний підхід та сучасна методика викладання навчального матеріалу.

4. Компетентнісний підхід та сучасна система діяльності закладу освіти.

Круглий стіл проводиться в дистанційній формі.

Скайп-обговорення відбудеться 14 листопада 2017 року. Початок о 15 год.

Адреса в Skype: gromovy7

У заочній формі матеріали обговорюватимуться на нашому порталі: http://education-ua.org/ua/ogoloshennya та на сайті Facebook: https://www.facebook.com/hromovyy.viktor?fref=ts  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001759611880.

Приймаються статті, замітки, експертні висновки, коментарі та інші аналітичні матеріали    (в електронному вигляді) до 30 листопада 2017 року. 

Електронна адреса для надсилання матеріалів: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Модератори круглого столу: Віктор Громовий, Олександр Жосан

11.11.2017
"Освітня політика"
*
Поділитися

Додати комментар

Через сайт
Через Вконтакті
Через Фейсбук

Коментарі  

Автор: В.Лазаренко
Опубліковано 02.12.2017 в 04:30
Для реалізації компетентнісног о підходу до освіти потрібна якась чітко окреслена та розбудована модель освіти. Сучасні тенденції ефективності освіти представлено трьома моделями: 1) підхід з огляду на зміст: головним є те, що викладається: навчальний план (навчальні програми), який є набором компетентностей учнів, що можуть бути реалізовані у їх навчальній і професійній діяльності; 2) підхід з огляду на процес навчання: аналізу підлягають реальні явища і процеси, що відбуваються в освітньому процесі, коли здійснюється пізнавальна діяльність; 3) підхід з огляду на результати: спрямований на аналіз набору компетентностей (знань, умінь, навичок, ставлень та ін.), якими оволоділи ті, кого навчали. Гадаю, Міністерству освіти і науки слід було б при розробці нової моделі освіти, заснованої на компетентнісном у підході, одну із цих моделей взяти за основу. Не можна, на мою, думку, говорити про все відразу і реалізовувати всі моделі. Із цього нічого доброго не вийде.
Автор: В.Дехтяренко
Опубліковано 02.12.2017 в 04:27
У 1934 році комуністична партія прийняла низку постанов про початкову і середню школу, які передбачали відмову від академічної свободи, різноманітності в методиці викладання та започатковували уніфіковану систему освіти для всього СРСР щодо змісту, форм, методів і засобів навчання. Основною формою навчальної діяльності проголошувався 45-хвилинний урок, основним засобом навчання – стабільний підручник. Отже, в середині 30-х років минулого століття була сформована радянська модель «школи знань», яка існує з певними косметичними змінами і сьогодні.
Без кардинальної ломки існуючої класно-урочної системи, системи підготовки і використання підручників та інших засобів навчання, суттєвих змін у методах і формах навчання про компетентнісний підхід в освіті годі й говорити. Все це перетвориться в чергову профанацію реформи.
Автор: Т.Варфоломєєва
Опубліковано 02.12.2017 в 04:25
На останніх курсах в нашому інституті післядипломної освіти нам показували відеофільм про систему освіти в Фінляндії. Там були фрагменти ТРЬОХГОДИННОГО заняття з фінської мови, на якому учні досліджували проблеми біженців, вивчаючи при цьому певні мовознавчі теми та виконуючи вправи на розвиток мовлення.
Гадаю, що нам треба кардинально змінювати і навчальні програми, і методи навчання, і форми проведення уроків. Я згадую, як не один раз зверталася з проханням дозволити мені провести спарений урок (2-х годинний) для того, щоб на ньому провести презентацію проекту або практичну роботу, але жодного разу завуч мені не дозволила цього зробити: це заборонено інструкціями. Отже, для реалізації «компетентнісно го підходу» нам вкрай необхідні нові інструкції та нове мислення.
Автор: В.К., м. Київ
Опубліковано 02.12.2017 в 04:12
Я працюю в школі. Мій брат – в Академії педагогічних наук. Колись ми зійшлися з ним в дискусії стосовно нових програм. Я намагався пояснити їх спрямованість на знання, він же доводив, що вони мають достатню спрямованість. Ознайомившись із матеріалами сайту «Освітня політика», з думками колег, я прийшов до висновку, хто з нас виявився правим. Звісно, нові програми не стали менш насиченими знаннями, їх матеріал не можна назвати полегшеним, про що неодноразово нам говорили як працівники АПН, так і працівники МОН. Компетентнісног о підходу в них не видно. Отже, складається враження, що наші академіки настільки відірвані від життя і від сучасної освіти, що їм не варто доручати розробку нових програм.
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews