Укр Рус

Дата: 18.06.2019

Підписка на новини

Гарячі шедеври української науки за даними Web of Science

Автор:
Сергій Штовба
Опубліковано
20.03.2016

Стрімкий розвиток науки часто визначається не масою посередніх робіт, а малим числом проривних статей – шедеврів. Саме шедеври явно ініціюють біфуркаційні процеси, які можуть вивести науку на якісно новий рівень.

 Індикатором шедевра може бути велика кількість посилань на цю роботу. Скільки має бути посилань?

Google Scholar виділяє статті, на які послалися не менше 10 разів. Окремо цей індексi10 підраховують за цитуванням за останні 5 років. Можна запропонувати аналогічні індекси – i20, i50, i100, i1000, і за ними спробувати ідентифікувати шедеври. Але традиції цитування сильно залежать від тематичної області. Тому, Web of Science – найбільш авторитетна міжнародна універсальна наукометрична система формує списки шедеврів окремо для кожної тематичної області. Шедевром (high cited paper) вважається стаття, яка у своїй тематичній галузі потрапила у 1% найбільш цитованих робіт. Відбір здійснюють в межах одного року, тобто порівнюють статті одного віку.

У Web of Science наука розділена на 21 галузь. Кожен з 12000 індексованих журналів приписано тільки до однієї галузі. Відповідно, усі статті одного журналу відносяться лише до однієї галузі. Винятком є престижні журнали типу Nature, Science, PNAS, статті яких класифікують індивідуально. Біля 5% статей з цих журналів неможливо віднести до якоїсь однієї галузі, тому вони потрапляють у 22 галузь – «Міждисциплінарні дослідження». Статистика публікацій, шедеврів та цитувань в Web of Science за останні 10 років наведена в таблиці 1. В таблиці 2 наведена аналогічна статистика для українських статей. Стаття рахується як українська, якщо хоча б один її співавтор вказав хоча б одним місцем своєї роботи українську установу. Порівнюючи з даними за попередній десятирічний період [1], які отримано 16 квітня 2015 р., бачимо, що кількість українських наукових шедеврів зросла на 8.5% з 237 до 257В той же час, загальна кількість наукових шедеврів зросла лише на 2.6% з 128503 до 131815. 

Таблица 1. Статистика Web of Science за усіма публікаціями за 10 останніх років

Галузь

Статей

Цитувань

Цитувань на 1 статтю

Шедеврів

Гарячих шедеврів

Аграрні науки

367474

2962921

8.06

3632

73

Біологія та біохімія

682349

11384876

16.68

6704

140

Економіка і бізнес

236074

1763867

7.47

2421

49

Імунологія

236385

4600405

19.46

2340

50

Клінічна медицина

2447785

31239655

12.76

24721

499

Комп’ютерні науки

339200

1905878

5.62

3443

69

Космічні дослідження

139960

2416986

17.27

1386

29

Математика

383685

1557810

4.06

3614

62

Матеріалознавство

668253

6668155

9.98

6584

145

Міждисциплінарні дослідження

17530

239550

13.67

175

17

Мікробіологія

185793

2857399

15.38

1879

34

Молекулярна біологія і генетика

411912

10385354

25.21

4071

94

Навколишнє середовище та екологія

380663

4742063

12.46

3817

94

Науки про Землю

392382

4468346

11.39

4017

81

Науки про рослин та тварин

672782

6001009

8.92

6674

130

Нейронауки та поведінкові науки

476841

8568590

17.97

4693

95

Психіатрія та психологія

352754

4271375

12.11

3430

72

Суспільні науки

773078

4895126

6.33

7459

163

Технічні науки

1059066

6656048

6.28

10292

264

Фармакологія і токсикологія

350652

4411516

12.58

3434

78

Фізика

1146353

12408636

10.82

11668

211

Хімія

1518928

19848827

13.07

15361

323

 Таблица 2. Статистика українських публікацій у Web of Science за 10 останніх років

Галузь

Статей

Цитувань

Цитувань на 1 статтю

Шедеврів

Гарячих шедеврів

Аграрні науки

185

1013

5.48

1

0

Біологія та біохімія

893

8630

9.66

10

0

Економіка і бізнес

1254

623

0.5

0

0

Імунологія

146

1419

9.72

2

0

Клінічна медицина

948

24319

25.65

59

6

Комп’ютерні науки

232

619

2.67

1

0

Космічні дослідження

1752

16416

9.37

6

1

Математика

3080

6841

2.22

4

0

Матеріалознавство

7699

22403

2.91

7

0

Міждисциплінарні дослідження

0

0

0

0

0

Мікробіологія

201

1129

5.62

0

0

Молекулярна біологія і генетика

779

7370

9.46

4

0

Навколишнє середовище та екологія

473

3773

7.98

2

0

Науки про Землю

1023

5843

5.71

3

0

Науки про рослин та тварин

888

5427

6.11

6

0

Нейронауки та поведінкові науки

578

2604

4.51

1

0

Психіатрія та психологія

82

1416

17.27

3

0

Суспільні науки

269

1012

3.76

4

0

Технічні науки

3302

9772

2.96

2

0

Фармакологія і токсикологія

301

2480

8.24

4

0

Фізика

16259

101180

6.22

125

10

Хімія

10095

52420

5.19

13

1

 Керівники багатьох наукових установ зацікавлені, щоб у них працювали автори шедеврів. Але оцінка за цитованістю – це оцінка наукового результату з деякою затримкою стосовно дати оприлюднення. Після виходу статті має пройти час, щоб на неї почали посилатися. Якщо стаття стала шедевром через 10 років після опублікування, то ніхто не гарантує, що її автор все ще знаходиться у формі і здатен створити нові шедеври. Інша справа, коли кадрові рішення приймають на основі свіжих шедеврів. У Web of Science виділяють гарячі шедеври (hot papers) – найбільш цитовані статті, які надруковано протягом двох останніх років. Як і для шедеврів, порівнюють статті-ровесники в межах однієї галузі. Але відбирають статті, що потрапляють у 0.1% самих цитованих робіт, а не у 1%. Крім того, вік статті рахується з дискретністю у 2 місяці, а не у 12 місяців. Тобто, окремо порівнюють між собою статті, які опубліковано у січні та лютому 2015р., у березні та квітні 2015 р., у травні та червні 2015 р. тощо. Кількість гарячих шедеврів серед статей, опублікованих з листопада 2013 р. по жовтень 2015 р. наведено в таблицях 1 та 2. Доступ до бази WebofScienceздійснено 29 лютого 2016 р.

Всього виявлено 2772 гарячих шедеврів, співавторами 18 з яких є українські науковці. У відносних одиницях виходить, що українські науковці працювали над створенням 0.65% таких статей. Українські науковці приймали участь у підготовці:- 

 • 4.74% гарячих шедеврів із фізики – 10 статей;
 • 3.45% гарячих шедеврів із космічних досліджень – 1 стаття;
 • 1.2% гарячих шедеврів із клінічної медицини – 6 статей;
 • 0.31% гарячих шедеврів із хімії – 1 стаття. 

Детальний опис українських гарячих шедеврів наведено в таблиці 3. В цій таблиці авторів з різних наукових установ виокремлено крапкою з комою . Український внесок в статтю розраховано діленням кількості українських науковців на кількість співавторів. 2 науковця вказали своїм місцем роботи 1 українську та 2 закордонні установи. Тому, їх внесок враховано з коефіцієнтом 1/3. В таблиці вказано і поріг цитувань – мінімальна кількість посилань для потрапляння статті в гарячі шедеври. 17 із 18 українських гарячих шедеврів здолали цей поріг з великим запасом.

Найбільше гарячих шедеврів – 10 із 18 написано співробітниками Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Науковці цього центру – Левчук Леонід та Сорокін Павло є співавторами 8 гарячих шедеврів. Ще 4 науковця з цього центру – Довбня Анатолій, Кандибей Сергій, Ранюк Юрій та Охріменко Олександр підготували по 2 гарячих шедевра. Також співавторами 2 гарячих шедеврів є Фойгт Наталія з Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова та Бондаренко Ігор, який працює у Дніпропетровській медичній академії та Дніпропетровській клінічній лікарні №4. Найбільший персональний внесок в українські гарячі шедеври зробили медики: Бондаренко Ігор – 8.5%, Пархоменко Олександр – 8.33% (Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска») та Мороз Лариса – 6.25% (Вінницький національний медичний університет iмені М.І. Пирогова).

Таблиця 3 – Українські гарячі шедеври

Назва статті

Журнал

Українські автори

Українські організації

Mojave. X. Parsec-scale jet orientation variations and superluminal motion in active galactic nuclei
DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/120

Astronomical Journal. – 2013. – Vol. 146, №5

Пушкарьов Олександр – 1/3

Кримська астрофізична обсерваторія, Крим, Бахчисарайський р-н, с. Наукове

Fluorine in pharmaceutical industry: fluorine-containing drugs introduced to the market in the last decade (2001-2011)
DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/120

Chemical Reviews. – 2014. – Vol. 114, №4

Сорочинський Олександр – 1/3

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, Київ

Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials
10.1016/S0140-6736(13)62343-0

Lancet. – 2014. ‑ Vol. 383, №9921

Пархоменко Олександр

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска», Київ

Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61682-2

Lancet. – 2015. ‑ Vol. 385, №9963

Фойгт Наталія

Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова, Київ

Simeprevir with pegylated interferon alfa 2a plus ribavirin in treatment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection (QUEST-1): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60494-3

Lancet. – 2014. ‑ Vol. 383, №9941

Мороз Лариса

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Combined BRAF and MEK Inhibition versus BRAF Inhibition Alone in Melanoma
DOI: 10.1056/NEJMoa1406037

New England Journal of Medicine. ‑ 2014. ‑ Vol. 371, №20

Бондаренко Ігор;

Пробачай Наталія

Дніпропетровська медична академія, Дніпропетровська клінічна лікарня №4;

Дніпропетровський клінічний онкологічний диспансер

Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60497-9

Lancet. – 2014. ‑ Vol. 383, №9947

Фойгт Наталія

Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова, Київ

The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study
DOI: 10.1016/S1470-2045(14)71159-3

The Lancet Oncology. ‑ 2015. ‑ Vol. 16, №1

Бондаренко Ігор;

Кулик Сергій;

Шпарик Ярослав;

Войтко Наталія

Дніпропетровська медична академія, Дніпропетровська клінічна лікарня №4;

Донецька муніципальна лікувально-профілактична установа;

Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр;

Київський міський клінічний онкологічний центр

Measurement of form-factor-independent observables in the decay B-0 -> K*(0)mu(+)mu(-)
DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.191801

Physical Review Letters. – 2013. ‑ Vol. 111, №19

Довбня Анатолій, Кандибей Сергій, Ранюк Юрій, Шевченко Оксана, Шаповал Ілля;

Яковенко Віктор, Охріменко Олександр, Пугач Валерій

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»;

Інститут ядерних досліджень, Київ

 

First look at the physics case of TLEP
DOI: 10.1007/JHEP01(2014)164

Journal of High Energy Physics. ‑ 2014. ‑ 1

Буляк Євгеній

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Measurement of the properties of a Higgs boson in the four-lepton final state
DOI: 10.1103/PhysRevD.89.092007

Physical Review D. – 2014. – Vol. 89, №9

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Combined measurement of the Higgs boson mass in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS experiments
DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.191803

Physical Review Letters. – 2015. – Vol. 114, №9

Гриньов Борис;

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Інститут сцинтиляційних матеріалів, Харків;

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Search for resonances and quantum black holes using dijet mass spectra in proton-proton collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1103/PhysRevD.91.052009

Physical Review D. – 2015. – Vol. 91, №5

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Precise determination of the mass of the Higgs boson and tests of compatibility of its couplings with the standard model predictions using proton collisions at 7 and 8 TeV
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3351-7

European Physical Journal C. –2015. – Vol. 75, №5

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Observation of the rare B-s(0)->mu(+)mu(-) decay from the combined analysis of CMS and LHCb data
DOI: 10.1038/nature14474

Nature. – 2015. – Vol. 522, №7554

Левчук Леонід, Сорокін Павло, Довбня Анатолій, Кандибей Сергій, Ранюк Юрій;

Охріменко Олександр

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»;

Інститут ядерних досліджень, Київ

Search for physics beyond the standard model in dilepton mass spectra in proton-proton collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1007/JHEP04(2015)025

Journal of High Energy Physics. – 2015. – №4

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Search for massive resonances in dijet systems containing jets tagged as W or Z boson decays in pp collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1007/JHEP08(2014)173

Journal of High Energy Physics. – 2014. – №8

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Search for dark matter, extra dimensions, and unparticles in monojet events in proton-proton collisions at root s=8TeV
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3451-4

European Physical Journal C. – 2015. – Vol. 75, №5

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Таблиця 4 – Українські гарячі шедеври

Назва статті

Кількість авторів

Український внесок, %

Кількість цитувань

Поріг цитувань

Наукова область

Mojave. X. Parsec-scale jet orientation variations and superluminal motion in active galactic nuclei
DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/120

10

3.33

67

10

Космічні дослідження

Fluorine in pharmaceutical industry: fluorine-containing drugs introduced to the market in the last decade (2001-2011)
DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/120

8

4.16

281

11

Хімія

Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials
10.1016/S0140-6736(13)62343-0

12

8.33

219

11

Клінічна медицина

Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61682-2

686

0.15

107

8

Клінічна медицина

Simeprevir with pegylated interferon alfa 2a plus ribavirin in treatment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection (QUEST-1): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60494-3

16

6.25

99

10

Клінічна медицина

Combined BRAF and MEK Inhibition versus BRAF Inhibition Alone in Melanoma
DOI: 10.1056/NEJMoa1406037

34

5.88

95

9

Клінічна медицина

Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60497-9

218

0.46

58

9

Клінічна медицина

The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study
DOI: 10.1016/S1470-2045(14)71159-3

18

22.22

43

8

Клінічна медицина

Measurement of form-factor-independent observables in the decay B-0 -> K*(0)mu(+)mu(-)
DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.191801

657

1.22

76

10

Фізика

First look at the physics case of TLEP
DOI: 10.1007/JHEP01(2014)164

131

0.76

64

10

Фізика

Measurement of the properties of a Higgs boson in the four-lepton final state
DOI: 10.1103/PhysRevD.89.092007

2171

0.09

58

10

Фізика

Combined measurement of the Higgs boson mass in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS experiments
DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.191803

2827

0.11

24

6

Фізика

Search for resonances and quantum black holes using dijet mass spectra in proton-proton collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1103/PhysRevD.91.052009

2138

0.09

18

8

Фізика

Precise determination of the mass of the Higgs boson and tests of compatibility of its couplings with the standard model predictions using proton collisions at 7 and 8 TeV
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3351-7

2133

0.09

18

6

Фізика

Observation of the rare B-s(0)->mu(+)mu(-) decay from the combined analysis of CMS and LHCb data
DOI: 10.1038/nature14474

2125

0.28

18

6

Фізика

Search for physics beyond the standard model in dilepton mass spectra in proton-proton collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1007/JHEP04(2015)025

2087

0.1

14

8

Фізика

Search for massive resonances in dijet systems containing jets tagged as W or Z boson decays in pp collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1007/JHEP08(2014)173

2133

0.09

13

10

Фізика

Search for dark matter, extra dimensions, and unparticles in monojet events in proton-proton collisions at root s=8TeV
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3451-4

2133

0.09

12

6

Фізика

Загальний внесок українських науковців в усі гарячі шедеври становить: 

 • 0.11% у космічних дослідженнях;
 • 0.09% у клінічній медицині;
 • 0.01% – у фізиці;
 • 0.01% у хімії. 

Література

1. Штовба С.Д. Звезды и шедевры украинской науки по статистике WebofScience // Освітня політика. 30 сентября 2015 г. http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/494-zvezdy-i-shedevry-ukrainskoj-nauki-po-statistike-web-of-science 

Сергій Штовба, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет 

Гарячі шедеври української науки за даними Web of Science
Гарячі шедеври української науки за даними Web of Science

Стрімкий розвиток науки часто визначається не масою посередніх робіт, а малим числом проривних статей – шедеврів. Саме шедеври явно ініціюють біфуркаційні процеси, які можуть вивести науку на якісно новий рівень.

 Індикатором шедевра може бути велика кількість посилань на цю роботу. Скільки має бути посилань?

Google Scholar виділяє статті, на які послалися не менше 10 разів. Окремо цей індексi10 підраховують за цитуванням за останні 5 років. Можна запропонувати аналогічні індекси – i20, i50, i100, i1000, і за ними спробувати ідентифікувати шедеври. Але традиції цитування сильно залежать від тематичної області. Тому, Web of Science – найбільш авторитетна міжнародна універсальна наукометрична система формує списки шедеврів окремо для кожної тематичної області. Шедевром (high cited paper) вважається стаття, яка у своїй тематичній галузі потрапила у 1% найбільш цитованих робіт. Відбір здійснюють в межах одного року, тобто порівнюють статті одного віку.

У Web of Science наука розділена на 21 галузь. Кожен з 12000 індексованих журналів приписано тільки до однієї галузі. Відповідно, усі статті одного журналу відносяться лише до однієї галузі. Винятком є престижні журнали типу Nature, Science, PNAS, статті яких класифікують індивідуально. Біля 5% статей з цих журналів неможливо віднести до якоїсь однієї галузі, тому вони потрапляють у 22 галузь – «Міждисциплінарні дослідження». Статистика публікацій, шедеврів та цитувань в Web of Science за останні 10 років наведена в таблиці 1. В таблиці 2 наведена аналогічна статистика для українських статей. Стаття рахується як українська, якщо хоча б один її співавтор вказав хоча б одним місцем своєї роботи українську установу. Порівнюючи з даними за попередній десятирічний період [1], які отримано 16 квітня 2015 р., бачимо, що кількість українських наукових шедеврів зросла на 8.5% з 237 до 257В той же час, загальна кількість наукових шедеврів зросла лише на 2.6% з 128503 до 131815. 

Таблица 1. Статистика Web of Science за усіма публікаціями за 10 останніх років

Галузь

Статей

Цитувань

Цитувань на 1 статтю

Шедеврів

Гарячих шедеврів

Аграрні науки

367474

2962921

8.06

3632

73

Біологія та біохімія

682349

11384876

16.68

6704

140

Економіка і бізнес

236074

1763867

7.47

2421

49

Імунологія

236385

4600405

19.46

2340

50

Клінічна медицина

2447785

31239655

12.76

24721

499

Комп’ютерні науки

339200

1905878

5.62

3443

69

Космічні дослідження

139960

2416986

17.27

1386

29

Математика

383685

1557810

4.06

3614

62

Матеріалознавство

668253

6668155

9.98

6584

145

Міждисциплінарні дослідження

17530

239550

13.67

175

17

Мікробіологія

185793

2857399

15.38

1879

34

Молекулярна біологія і генетика

411912

10385354

25.21

4071

94

Навколишнє середовище та екологія

380663

4742063

12.46

3817

94

Науки про Землю

392382

4468346

11.39

4017

81

Науки про рослин та тварин

672782

6001009

8.92

6674

130

Нейронауки та поведінкові науки

476841

8568590

17.97

4693

95

Психіатрія та психологія

352754

4271375

12.11

3430

72

Суспільні науки

773078

4895126

6.33

7459

163

Технічні науки

1059066

6656048

6.28

10292

264

Фармакологія і токсикологія

350652

4411516

12.58

3434

78

Фізика

1146353

12408636

10.82

11668

211

Хімія

1518928

19848827

13.07

15361

323

 Таблица 2. Статистика українських публікацій у Web of Science за 10 останніх років

Галузь

Статей

Цитувань

Цитувань на 1 статтю

Шедеврів

Гарячих шедеврів

Аграрні науки

185

1013

5.48

1

0

Біологія та біохімія

893

8630

9.66

10

0

Економіка і бізнес

1254

623

0.5

0

0

Імунологія

146

1419

9.72

2

0

Клінічна медицина

948

24319

25.65

59

6

Комп’ютерні науки

232

619

2.67

1

0

Космічні дослідження

1752

16416

9.37

6

1

Математика

3080

6841

2.22

4

0

Матеріалознавство

7699

22403

2.91

7

0

Міждисциплінарні дослідження

0

0

0

0

0

Мікробіологія

201

1129

5.62

0

0

Молекулярна біологія і генетика

779

7370

9.46

4

0

Навколишнє середовище та екологія

473

3773

7.98

2

0

Науки про Землю

1023

5843

5.71

3

0

Науки про рослин та тварин

888

5427

6.11

6

0

Нейронауки та поведінкові науки

578

2604

4.51

1

0

Психіатрія та психологія

82

1416

17.27

3

0

Суспільні науки

269

1012

3.76

4

0

Технічні науки

3302

9772

2.96

2

0

Фармакологія і токсикологія

301

2480

8.24

4

0

Фізика

16259

101180

6.22

125

10

Хімія

10095

52420

5.19

13

1

 Керівники багатьох наукових установ зацікавлені, щоб у них працювали автори шедеврів. Але оцінка за цитованістю – це оцінка наукового результату з деякою затримкою стосовно дати оприлюднення. Після виходу статті має пройти час, щоб на неї почали посилатися. Якщо стаття стала шедевром через 10 років після опублікування, то ніхто не гарантує, що її автор все ще знаходиться у формі і здатен створити нові шедеври. Інша справа, коли кадрові рішення приймають на основі свіжих шедеврів. У Web of Science виділяють гарячі шедеври (hot papers) – найбільш цитовані статті, які надруковано протягом двох останніх років. Як і для шедеврів, порівнюють статті-ровесники в межах однієї галузі. Але відбирають статті, що потрапляють у 0.1% самих цитованих робіт, а не у 1%. Крім того, вік статті рахується з дискретністю у 2 місяці, а не у 12 місяців. Тобто, окремо порівнюють між собою статті, які опубліковано у січні та лютому 2015р., у березні та квітні 2015 р., у травні та червні 2015 р. тощо. Кількість гарячих шедеврів серед статей, опублікованих з листопада 2013 р. по жовтень 2015 р. наведено в таблицях 1 та 2. Доступ до бази WebofScienceздійснено 29 лютого 2016 р.

Всього виявлено 2772 гарячих шедеврів, співавторами 18 з яких є українські науковці. У відносних одиницях виходить, що українські науковці працювали над створенням 0.65% таких статей. Українські науковці приймали участь у підготовці:- 

 • 4.74% гарячих шедеврів із фізики – 10 статей;
 • 3.45% гарячих шедеврів із космічних досліджень – 1 стаття;
 • 1.2% гарячих шедеврів із клінічної медицини – 6 статей;
 • 0.31% гарячих шедеврів із хімії – 1 стаття. 

Детальний опис українських гарячих шедеврів наведено в таблиці 3. В цій таблиці авторів з різних наукових установ виокремлено крапкою з комою . Український внесок в статтю розраховано діленням кількості українських науковців на кількість співавторів. 2 науковця вказали своїм місцем роботи 1 українську та 2 закордонні установи. Тому, їх внесок враховано з коефіцієнтом 1/3. В таблиці вказано і поріг цитувань – мінімальна кількість посилань для потрапляння статті в гарячі шедеври. 17 із 18 українських гарячих шедеврів здолали цей поріг з великим запасом.

Найбільше гарячих шедеврів – 10 із 18 написано співробітниками Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут». Науковці цього центру – Левчук Леонід та Сорокін Павло є співавторами 8 гарячих шедеврів. Ще 4 науковця з цього центру – Довбня Анатолій, Кандибей Сергій, Ранюк Юрій та Охріменко Олександр підготували по 2 гарячих шедевра. Також співавторами 2 гарячих шедеврів є Фойгт Наталія з Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова та Бондаренко Ігор, який працює у Дніпропетровській медичній академії та Дніпропетровській клінічній лікарні №4. Найбільший персональний внесок в українські гарячі шедеври зробили медики: Бондаренко Ігор – 8.5%, Пархоменко Олександр – 8.33% (Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска») та Мороз Лариса – 6.25% (Вінницький національний медичний університет iмені М.І. Пирогова).

Таблиця 3 – Українські гарячі шедеври

Назва статті

Журнал

Українські автори

Українські організації

Mojave. X. Parsec-scale jet orientation variations and superluminal motion in active galactic nuclei
DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/120

Astronomical Journal. – 2013. – Vol. 146, №5

Пушкарьов Олександр – 1/3

Кримська астрофізична обсерваторія, Крим, Бахчисарайський р-н, с. Наукове

Fluorine in pharmaceutical industry: fluorine-containing drugs introduced to the market in the last decade (2001-2011)
DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/120

Chemical Reviews. – 2014. – Vol. 114, №4

Сорочинський Олександр – 1/3

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, Київ

Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials
10.1016/S0140-6736(13)62343-0

Lancet. – 2014. ‑ Vol. 383, №9921

Пархоменко Олександр

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска», Київ

Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61682-2

Lancet. – 2015. ‑ Vol. 385, №9963

Фойгт Наталія

Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова, Київ

Simeprevir with pegylated interferon alfa 2a plus ribavirin in treatment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection (QUEST-1): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60494-3

Lancet. – 2014. ‑ Vol. 383, №9941

Мороз Лариса

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Combined BRAF and MEK Inhibition versus BRAF Inhibition Alone in Melanoma
DOI: 10.1056/NEJMoa1406037

New England Journal of Medicine. ‑ 2014. ‑ Vol. 371, №20

Бондаренко Ігор;

Пробачай Наталія

Дніпропетровська медична академія, Дніпропетровська клінічна лікарня №4;

Дніпропетровський клінічний онкологічний диспансер

Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60497-9

Lancet. – 2014. ‑ Vol. 383, №9947

Фойгт Наталія

Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова, Київ

The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study
DOI: 10.1016/S1470-2045(14)71159-3

The Lancet Oncology. ‑ 2015. ‑ Vol. 16, №1

Бондаренко Ігор;

Кулик Сергій;

Шпарик Ярослав;

Войтко Наталія

Дніпропетровська медична академія, Дніпропетровська клінічна лікарня №4;

Донецька муніципальна лікувально-профілактична установа;

Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр;

Київський міський клінічний онкологічний центр

Measurement of form-factor-independent observables in the decay B-0 -> K*(0)mu(+)mu(-)
DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.191801

Physical Review Letters. – 2013. ‑ Vol. 111, №19

Довбня Анатолій, Кандибей Сергій, Ранюк Юрій, Шевченко Оксана, Шаповал Ілля;

Яковенко Віктор, Охріменко Олександр, Пугач Валерій

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»;

Інститут ядерних досліджень, Київ

 

First look at the physics case of TLEP
DOI: 10.1007/JHEP01(2014)164

Journal of High Energy Physics. ‑ 2014. ‑ 1

Буляк Євгеній

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Measurement of the properties of a Higgs boson in the four-lepton final state
DOI: 10.1103/PhysRevD.89.092007

Physical Review D. – 2014. – Vol. 89, №9

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Combined measurement of the Higgs boson mass in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS experiments
DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.191803

Physical Review Letters. – 2015. – Vol. 114, №9

Гриньов Борис;

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Інститут сцинтиляційних матеріалів, Харків;

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Search for resonances and quantum black holes using dijet mass spectra in proton-proton collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1103/PhysRevD.91.052009

Physical Review D. – 2015. – Vol. 91, №5

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Precise determination of the mass of the Higgs boson and tests of compatibility of its couplings with the standard model predictions using proton collisions at 7 and 8 TeV
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3351-7

European Physical Journal C. –2015. – Vol. 75, №5

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Observation of the rare B-s(0)->mu(+)mu(-) decay from the combined analysis of CMS and LHCb data
DOI: 10.1038/nature14474

Nature. – 2015. – Vol. 522, №7554

Левчук Леонід, Сорокін Павло, Довбня Анатолій, Кандибей Сергій, Ранюк Юрій;

Охріменко Олександр

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»;

Інститут ядерних досліджень, Київ

Search for physics beyond the standard model in dilepton mass spectra in proton-proton collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1007/JHEP04(2015)025

Journal of High Energy Physics. – 2015. – №4

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Search for massive resonances in dijet systems containing jets tagged as W or Z boson decays in pp collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1007/JHEP08(2014)173

Journal of High Energy Physics. – 2014. – №8

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Search for dark matter, extra dimensions, and unparticles in monojet events in proton-proton collisions at root s=8TeV
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3451-4

European Physical Journal C. – 2015. – Vol. 75, №5

Левчук Леонід, Сорокін Павло

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут»

Таблиця 4 – Українські гарячі шедеври

Назва статті

Кількість авторів

Український внесок, %

Кількість цитувань

Поріг цитувань

Наукова область

Mojave. X. Parsec-scale jet orientation variations and superluminal motion in active galactic nuclei
DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/120

10

3.33

67

10

Космічні дослідження

Fluorine in pharmaceutical industry: fluorine-containing drugs introduced to the market in the last decade (2001-2011)
DOI: 10.1088/0004-6256/146/5/120

8

4.16

281

11

Хімія

Comparison of the efficacy and safety of new oral anticoagulants with warfarin in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of randomised trials
10.1016/S0140-6736(13)62343-0

12

8.33

219

11

Клінічна медицина

Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61682-2

686

0.15

107

8

Клінічна медицина

Simeprevir with pegylated interferon alfa 2a plus ribavirin in treatment-naive patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 infection (QUEST-1): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60494-3

16

6.25

99

10

Клінічна медицина

Combined BRAF and MEK Inhibition versus BRAF Inhibition Alone in Melanoma
DOI: 10.1056/NEJMoa1406037

34

5.88

95

9

Клінічна медицина

Global, regional, and national levels of neonatal, infant, and under-5 mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013
DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60497-9

218

0.46

58

9

Клінічна медицина

The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study
DOI: 10.1016/S1470-2045(14)71159-3

18

22.22

43

8

Клінічна медицина

Measurement of form-factor-independent observables in the decay B-0 -> K*(0)mu(+)mu(-)
DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.191801

657

1.22

76

10

Фізика

First look at the physics case of TLEP
DOI: 10.1007/JHEP01(2014)164

131

0.76

64

10

Фізика

Measurement of the properties of a Higgs boson in the four-lepton final state
DOI: 10.1103/PhysRevD.89.092007

2171

0.09

58

10

Фізика

Combined measurement of the Higgs boson mass in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS and CMS experiments
DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.191803

2827

0.11

24

6

Фізика

Search for resonances and quantum black holes using dijet mass spectra in proton-proton collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1103/PhysRevD.91.052009

2138

0.09

18

8

Фізика

Precise determination of the mass of the Higgs boson and tests of compatibility of its couplings with the standard model predictions using proton collisions at 7 and 8 TeV
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3351-7

2133

0.09

18

6

Фізика

Observation of the rare B-s(0)->mu(+)mu(-) decay from the combined analysis of CMS and LHCb data
DOI: 10.1038/nature14474

2125

0.28

18

6

Фізика

Search for physics beyond the standard model in dilepton mass spectra in proton-proton collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1007/JHEP04(2015)025

2087

0.1

14

8

Фізика

Search for massive resonances in dijet systems containing jets tagged as W or Z boson decays in pp collisions at root s=8 TeV
DOI: 10.1007/JHEP08(2014)173

2133

0.09

13

10

Фізика

Search for dark matter, extra dimensions, and unparticles in monojet events in proton-proton collisions at root s=8TeV
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3451-4

2133

0.09

12

6

Фізика

Загальний внесок українських науковців в усі гарячі шедеври становить: 

 • 0.11% у космічних дослідженнях;
 • 0.09% у клінічній медицині;
 • 0.01% – у фізиці;
 • 0.01% у хімії. 

Література

1. Штовба С.Д. Звезды и шедевры украинской науки по статистике WebofScience // Освітня політика. 30 сентября 2015 г. http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/494-zvezdy-i-shedevry-ukrainskoj-nauki-po-statistike-web-of-science 

Сергій Штовба, д.т.н., професор, Вінницький національний технічний університет 

20.03.2016
Сергій Штовба
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews