Укр Рус

Дата: 17.06.2019

Підписка на новини

Як впроваджувати зміни в освітній процес?! (звичайна управлінська практика).

Автор:
Сергій Пазюк
Опубліковано
23.09.2018

Освіта в Україні зараз зазнає великої трансформації. Ми переходимо до дитиноцентричної моделі освітнього процесу, створюємо новий освітній простір, впроваджуємо інклюзивну форму навчання, новий зміст освіти. Всі ці речі підкріплюються значними матеріальними вкладеннями. Але успіх реформи матеріальні речі не можуть гарантувати, бо основні ідеї має сприйняти та впроваджувати педагогічний працівник. Це величезний виклик, який стоїть перед системою освіти – переконати педагогів, які дуже часто стоять на консервативних позиціях, до змін. Змінити своє ставлення до професійного зростання педагогічних працівників, дотримання академічної доброчесності вимагає також новоприйнятий Закон України «Про освіту». Тому велика роль у роботі з педагогічним колективом зараз покладається на керівника навчального закладу, з якого засновник мав би зняти тягар невластивих функцій. Тому пропоную свою практику впровадження змін в освітній процес, яку мені вдалось реалізувати.

Плануючи зміни, варто згадати, а заради кого це все потрібно робити! Ми маємо сформувати випускника нової школи як цілісну особистість, яка здатна критично мислити, приймати відповідальні рішення, вміти працювати у команді та володіти навичками 21 століття. А чи зможе це зробити педагог, який такими рисами не володіє? Отже, зрозуміло, що вчителі мають постійно навчатися, щоб бути зразком для своїх учнів!

З чого, а точніше з кого потрібно розпочинати зміни в освітньому закладі? Впевнений на 100 відсотків, що керівник повинен змінитися сам! Розвинути себе зараз можна через систему курсів, участь в неформальних заходах та освітніх проектах, самоосвітою, вивченням законодавства та освоєння інформаційно-комунікативних технологій тощо. Розраховувати на успіх змін у своєму освітньому закладі можна лише тоді, коли ти володієш знаннями, методиками та стратегічним баченням. Тому варто перейти від ролі «директора-господарника» до ролі «менеджера-управлінця»!

Наступним важливим кроком є визначення поля змін. Інформацією для змін може стати звичайне відвідування уроків, але не з метою просто описати досвід вчителя, що атестується. Відвідуючи уроки педагога, керівник має виявляти проблеми у його роботі та вміти порекомендувати шляхи до їх усунення. І це нормально, адже за якість освітнього процесу відповідає саме керівник закладу. Аналізуючи результати зовнішнього незалежного оцінювання, варто не просто порівняти річні оцінки з балами ЗНО, а разом з учителем проаналізувати результати виконання сертифікаційної роботи з певного предмета на сторінці навчального закладу тест порталу та зіставити їх з регіональними показниками чи загальнодержавними. Законом України «Про освіту» вимагається, щоб кожен освітній заклад мав свою внутрішню систему моніторингу якості освіти. Проводячи аналіз та порівняння досягнень учнів за кожен семестр, можна виявити тренди якості освіти у школі, а також певні тенденції з окремих предметів. Накопичена з роками така база даних може дати багато підказок на майбутнє!

 Звичайні спостереження за освітнім процесом, розмови з вчителями, батьками та учнями, а також соціологічні опитування можуть теж стати підставою для певних змін. І, головне, не варто братися одразу за все! У наших польських колег є законодавчо встановлений механізм евалюації. Суть його полягає в тому, що кожен навчальний заклад має діагностувати проблему чи потреби школи, спланувати заходи та впроваджувати їх з метою подальшого розвитку! Власне проблеми чи потреби навчального закладу мають стати основою плану роботи школи на навчальний рік і це може бути лише декілька сторінок! Але обов’язковою умовою є кінцевий моніторинг зробленого та усуспільнення результатів діяльності. 

Ось так, може виглядати план роботи школи семестр!

Назва етапу

Часові рамки

Заходи

Результат

Оцінка

 

 

 

 

 

Підготовчий

Серпень

Ознайомлення педагогів з ідеями проекту

Тренінг

 

Аналіз державного стандарту та навчальних програм

Формування думки кожного педагога щодо можливостей змін

 

Створення CO-WORKING зони

Зміни в освітньому просторі школи

 

Налагодження співпраці з Львівським навчально-методичним центром

Усталення контактів та форм співпраці

 

Прийняття рішень про відмову від традиційного оцінювання

Рішення педради

 

 

 

 

 

Навчальний

Вересень - жовтень

Навчання педагогів з питань інтегрованого навчання, методу проектів, ІКТ, психологічних аспектів освітнього процесу

Тренінги внутрішні

Тренінги, майстер-класи у співпраці з ЛОІППО, експертами

 

Робота з класними керівниками та батьками

Тренінги психологічної служби

 

Засвоєння засад  інтегрованого навчання  через сприйняття практичного досвіду

Майстер-клас від тренера НУШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження

Листопад - грудень

Оцінювання в початкових класах з використанням ІКТ

 

 

 

 

 

 

 

Супровід психологічної служби

Напрацьовані матеріали

Відгуки педагогів, учнів та батьків

 

Інтегроване навчання мови з використання зони co-working та у співпраці з бібліотекою

 

Навчання іноземної мови в реальних ситуація в інтегруванні з різними предметами

 

Вивчення предметів природничо-математичного циклу через метод проектів

 

Підготовка та проведення осіннього ярмарку вчителями художньо-естетичного та технологічного напрямків

 

Спортивне свято «Тато, мама і я – спортивна сім’я»

 

Зміна освітнього середовища закладу із залученням учнівського самоврядування

 

Аналітичний

Січень

Обговорення результатів проекту

Рішення педагогічної ради

 

Важливою основою запланованих змін має бути професійний розвиток педагогів. Кожен вчитель є індивідуальністю, володіє різним фаховим рівнем та потребами. Складаючи плани професійного розвитку для цілого навчального закладу, а не для окремого педагога, ми робимо велику помилку! Звичайне анкетування педагогів дає можливість написати реальний план роботи та правильно спланувати методичну роботу (зміст, форми та її види).

Взагалі найкращим способом розвитку педагога, на мою думку, є написання ним власного плану професійного розвитку. Ще перед прийняттям нового Закону України «Про освіту» у навчальному закладі, який я очолював, ми педагогічною радою прийняли таке рішення. Педагоги вчились планувати свій професійний розвиток та погоджували його з директором школи. Це передбачало зустрічі з керівником школи в кінці кожного семестру та розмову про те, що вдалось зробити і над чим варто попрацювати. Важливою умовою того, щоб учитель зміг приймати правильні рішення стосовно свого фахового розвитку, я вважаю насичення його корисною професійною інформацією та залучення до громадських обговорень. У вчителя потрібно розвивати вміння не лише критикувати, а й вміння аналізувати та пропонувати альтернативні варіанти! Також учитель має навчитись проводити власну самооцінку. Як один зі способів її проведення, який виправдав себе у нашому навчальному закладі, було самостійне заповнення кожним учителем спільної google-таблиці про те, як він зріс фахового протягом навчального року. Кожен міг порівняти себе з іншими й це теж стимулювало до активності.

 

У сучасному світі повноцінно реалізувати всі речі, про які говорилось у попередньому абзаці, можна лише володіючи інформаційно-комунікативними технологіями. Власне тому, протягом декількох останніх років у школі ми працювали над зміцненням інформаційно-матеріальної бази. На даний момент у всіх класних приміщеннях є ноутбук, проектор чи телевізор, сформовано внутрішкільну комп’ютерну мережу з доступом до Інтернету. Відкрита швидкісна мережа wi-fi у всіх приміщеннях школи дозволила реалізувати світовий спосіб забезпечення технікою Bring Your Own Device («принеси свій пристрій») – вчителі і учні отримали можливість використовувати свої електронні пристрої та безкоштовне підключення до мережі Інтернет. Тут дехто може не погодитись зі мною і сказати, що, наприклад, у Франції заборонили використовувати мобільні пристрої! Думаю, що заборонами добитись у нас чогось дуже важко та й це не розв'язує проблеми бездумного використання гаджетів! Тому у нас на порядок денний вийшла проблема ефективного використання техніки та мережі Інтернет не для розваг, а в освітньому процесі. Першим кроком стало рішення про те, що кожен учитель мав би мати електронну пошту, яка б давала можливість донести до нього будь-який документ та отримати можливість доступу до технологій WEB 2.0. Приймали ми це рішення педагогічною радою. З часом ми спробували впровадити досвід Польщі з мережевої форми підвищення кваліфікації – було створено в спільноті ФБ групи для циклових методичних об'єднань. Звісно, що багато вчителів, особливо старших не були в захваті від потреби вчитися! Але наявність техніки на учительському столі спонукала до її освоєння! Кожного семестру проводились майстер-класи з використання комп'ютерної техніки, програмних та мережевих освітніх продуктів в навчанні. На даний момент кожен ноутбук учителя має на робочому столі посилання на освітні онлайн-додатки, які у свою чергу можуть бути завантажені на мобільні пристрої учнів. Це дозволило урізноманітнити освітній процес та призвичаїти дітей до використання мобільних пристроїв в навчанні! З цього моменту учні стали спонукати учителів до подальшого освоєння комп’ютерної техніки та її використання на уроках.

  

Освоєння більшістю учителів можливостей інформаційно-комунікативних технологій дозволило змінити підходи до організації освітнього процесу. Почала практикуватись спільна робота над планами заходів, вдосконалився обмін інформацією. Тепер анкетування проходило з використанням google-форм або ж мобільних додатків Mentimeter, Pollev. Інтерактивні вікторини організовувались з допомогою додатків Kahoot чи Quizziz. При опитуванні можна було використати додаток Plickers. Звісно, що це не вирішує всіх проблем, але робить усіх учасників освітнього процесу більш заінтересованими. Основним здобутком я вважаю те, що всі отримали більше шансів і можливостей. На даний момент уже вчителі стали ініціаторами вивчення технологій перевернутого класу чи змішаного навчання!

Якщо говорити про можливості для змін, то можна впевнено сказати, що їх дає участь в освітніх проектах. Коли ми розпочинали участь в проекті «Міксіке в Україні», то навіть не могли передбачити, що учень нашої школи буде дворазовим чемпіоном України з усного рахунку, всі учні школи будуть брати участь у змаганнях і за результатами школа попадала в п'ятірку кращих шкіл України. А головне, діти стали краще знати математику, почали спілкуватися іноземною мовою з дітьми однієї зі шкіл Естонії. Важливим моментом, що надихає,  для багатьох дітей стала участь їхнього директора в цих змаганнях!

Дуже важливим для змін є досвід інших країн, який в поєднанні з власними ідеями зможе вдосконалити певні речі, до яких всі звикли. Ще минулого року разом з Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ми зреалізували ідею наближення методичної роботи до освітнього закладу. На даний час при ЛОІППО навчаються лише учителі-тренери, які потім проводять курси для учителів всієї громади. Також для проведення майстер-класів запрошуються викладачі інституту чи кращі практики області. Завдяки цій ідеї учителі не пропускають занять, не тратять час на добирання до обласного центру, а ще економляться кошти на заміни!

Основою для всіх цих змін я вважаю те, що ідеї, які генерувались, завжди проходили обговорення на педагогічній раді. На мою думку, приймаючи важливі рішення не можна йти шляхом наказовим! До їх прийняття мають залучатися всі заінтересовані сторони. Тому для нашого навчального закладу звичними стали опитування вчителів щодо вибору шляхів професійного вдосконалення, дітей стосовно вибору варіативної складової навчального плану, вибору гурткових занять, побажань щодо організації освітнього процесу, планування виховних заходів та спортивних свят тощо. Учителі та діти разом створили шкільні правила та обирали способи покарання з порушення цих правил. Прозорість при проведенні всього переліченого забезпечувало використання мобільних додатків та наступне оприлюднення отриманих результатів.

У навчальному закладі потрібно постійно працювати над побудовою демократичних стосунків між усіма учасниками освітнього процесу. Прикладом такої роботи стало створення стратегії розвитку освіти Воле-Баранецької ОТГ та зокрема нашого навчального закладу. Анкетування, зустрічі з учнями, батьками, вчителями дозволили краще зрозуміти потреби та можливості один одного. Транспарентності та публічності сприяє також функціонування сайту освітнього закладу та представництво у мережі ФБ. І не треба критикувати вимоги, щодо оприлюднення інформації на сайті навчального закладу, перейматися хто має вести сайт, як оплатити сервер і т.п. Оприлюднюючи бюджет, інформацію про фінансові показники, проведену роботу, ми стаємо більше відкриті для громадськості й, навіть, захищені від домислів і звинувачень! 

Чого ж вдалось досягти? 

• покращилась навчально-матеріальна база, що для сільської школи є дуже важливим;

• педагоги отримали нові можливості та інструменти у професійній діяльності, а також стимули професійно зростати;

• учням стало цікавіше і вони спонукають учителів до постійного вдосконалення;

• колективні рішення дозволили не ігнорувати зміни;

• використання інформаційно-комунікативних технологій дозволило враховувати побажання всіх учасників освітнього процесу, що робить взаємини більш демократичними;

• І, головне, ми зуміли поєднати вимоги до змін зверху із нашими внутрішніми потребами! 

Реформи ігнорувати не варто. Варто відшукати у них раціональне, а воно там є! І впроваджувати зміни своїм власним шляхом та темпом, адже ми всі такі різні! 

Сергій Пазюк, експерт Асоціації ОТГ України, викладач Кафедри освітньої політики ЛОІППО

Як впроваджувати зміни в освітній процес?! (звичайна управлінська практика).
Як впроваджувати зміни в освітній процес?! (звичайна управлінська практика).

Освіта в Україні зараз зазнає великої трансформації. Ми переходимо до дитиноцентричної моделі освітнього процесу, створюємо новий освітній простір, впроваджуємо інклюзивну форму навчання, новий зміст освіти. Всі ці речі підкріплюються значними матеріальними вкладеннями. Але успіх реформи матеріальні речі не можуть гарантувати, бо основні ідеї має сприйняти та впроваджувати педагогічний працівник. Це величезний виклик, який стоїть перед системою освіти – переконати педагогів, які дуже часто стоять на консервативних позиціях, до змін. Змінити своє ставлення до професійного зростання педагогічних працівників, дотримання академічної доброчесності вимагає також новоприйнятий Закон України «Про освіту». Тому велика роль у роботі з педагогічним колективом зараз покладається на керівника навчального закладу, з якого засновник мав би зняти тягар невластивих функцій. Тому пропоную свою практику впровадження змін в освітній процес, яку мені вдалось реалізувати.

Плануючи зміни, варто згадати, а заради кого це все потрібно робити! Ми маємо сформувати випускника нової школи як цілісну особистість, яка здатна критично мислити, приймати відповідальні рішення, вміти працювати у команді та володіти навичками 21 століття. А чи зможе це зробити педагог, який такими рисами не володіє? Отже, зрозуміло, що вчителі мають постійно навчатися, щоб бути зразком для своїх учнів!

З чого, а точніше з кого потрібно розпочинати зміни в освітньому закладі? Впевнений на 100 відсотків, що керівник повинен змінитися сам! Розвинути себе зараз можна через систему курсів, участь в неформальних заходах та освітніх проектах, самоосвітою, вивченням законодавства та освоєння інформаційно-комунікативних технологій тощо. Розраховувати на успіх змін у своєму освітньому закладі можна лише тоді, коли ти володієш знаннями, методиками та стратегічним баченням. Тому варто перейти від ролі «директора-господарника» до ролі «менеджера-управлінця»!

Наступним важливим кроком є визначення поля змін. Інформацією для змін може стати звичайне відвідування уроків, але не з метою просто описати досвід вчителя, що атестується. Відвідуючи уроки педагога, керівник має виявляти проблеми у його роботі та вміти порекомендувати шляхи до їх усунення. І це нормально, адже за якість освітнього процесу відповідає саме керівник закладу. Аналізуючи результати зовнішнього незалежного оцінювання, варто не просто порівняти річні оцінки з балами ЗНО, а разом з учителем проаналізувати результати виконання сертифікаційної роботи з певного предмета на сторінці навчального закладу тест порталу та зіставити їх з регіональними показниками чи загальнодержавними. Законом України «Про освіту» вимагається, щоб кожен освітній заклад мав свою внутрішню систему моніторингу якості освіти. Проводячи аналіз та порівняння досягнень учнів за кожен семестр, можна виявити тренди якості освіти у школі, а також певні тенденції з окремих предметів. Накопичена з роками така база даних може дати багато підказок на майбутнє!

 Звичайні спостереження за освітнім процесом, розмови з вчителями, батьками та учнями, а також соціологічні опитування можуть теж стати підставою для певних змін. І, головне, не варто братися одразу за все! У наших польських колег є законодавчо встановлений механізм евалюації. Суть його полягає в тому, що кожен навчальний заклад має діагностувати проблему чи потреби школи, спланувати заходи та впроваджувати їх з метою подальшого розвитку! Власне проблеми чи потреби навчального закладу мають стати основою плану роботи школи на навчальний рік і це може бути лише декілька сторінок! Але обов’язковою умовою є кінцевий моніторинг зробленого та усуспільнення результатів діяльності. 

Ось так, може виглядати план роботи школи семестр!

Назва етапу

Часові рамки

Заходи

Результат

Оцінка

 

 

 

 

 

Підготовчий

Серпень

Ознайомлення педагогів з ідеями проекту

Тренінг

 

Аналіз державного стандарту та навчальних програм

Формування думки кожного педагога щодо можливостей змін

 

Створення CO-WORKING зони

Зміни в освітньому просторі школи

 

Налагодження співпраці з Львівським навчально-методичним центром

Усталення контактів та форм співпраці

 

Прийняття рішень про відмову від традиційного оцінювання

Рішення педради

 

 

 

 

 

Навчальний

Вересень - жовтень

Навчання педагогів з питань інтегрованого навчання, методу проектів, ІКТ, психологічних аспектів освітнього процесу

Тренінги внутрішні

Тренінги, майстер-класи у співпраці з ЛОІППО, експертами

 

Робота з класними керівниками та батьками

Тренінги психологічної служби

 

Засвоєння засад  інтегрованого навчання  через сприйняття практичного досвіду

Майстер-клас від тренера НУШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження

Листопад - грудень

Оцінювання в початкових класах з використанням ІКТ

 

 

 

 

 

 

 

Супровід психологічної служби

Напрацьовані матеріали

Відгуки педагогів, учнів та батьків

 

Інтегроване навчання мови з використання зони co-working та у співпраці з бібліотекою

 

Навчання іноземної мови в реальних ситуація в інтегруванні з різними предметами

 

Вивчення предметів природничо-математичного циклу через метод проектів

 

Підготовка та проведення осіннього ярмарку вчителями художньо-естетичного та технологічного напрямків

 

Спортивне свято «Тато, мама і я – спортивна сім’я»

 

Зміна освітнього середовища закладу із залученням учнівського самоврядування

 

Аналітичний

Січень

Обговорення результатів проекту

Рішення педагогічної ради

 

Важливою основою запланованих змін має бути професійний розвиток педагогів. Кожен вчитель є індивідуальністю, володіє різним фаховим рівнем та потребами. Складаючи плани професійного розвитку для цілого навчального закладу, а не для окремого педагога, ми робимо велику помилку! Звичайне анкетування педагогів дає можливість написати реальний план роботи та правильно спланувати методичну роботу (зміст, форми та її види).

Взагалі найкращим способом розвитку педагога, на мою думку, є написання ним власного плану професійного розвитку. Ще перед прийняттям нового Закону України «Про освіту» у навчальному закладі, який я очолював, ми педагогічною радою прийняли таке рішення. Педагоги вчились планувати свій професійний розвиток та погоджували його з директором школи. Це передбачало зустрічі з керівником школи в кінці кожного семестру та розмову про те, що вдалось зробити і над чим варто попрацювати. Важливою умовою того, щоб учитель зміг приймати правильні рішення стосовно свого фахового розвитку, я вважаю насичення його корисною професійною інформацією та залучення до громадських обговорень. У вчителя потрібно розвивати вміння не лише критикувати, а й вміння аналізувати та пропонувати альтернативні варіанти! Також учитель має навчитись проводити власну самооцінку. Як один зі способів її проведення, який виправдав себе у нашому навчальному закладі, було самостійне заповнення кожним учителем спільної google-таблиці про те, як він зріс фахового протягом навчального року. Кожен міг порівняти себе з іншими й це теж стимулювало до активності.

 

У сучасному світі повноцінно реалізувати всі речі, про які говорилось у попередньому абзаці, можна лише володіючи інформаційно-комунікативними технологіями. Власне тому, протягом декількох останніх років у школі ми працювали над зміцненням інформаційно-матеріальної бази. На даний момент у всіх класних приміщеннях є ноутбук, проектор чи телевізор, сформовано внутрішкільну комп’ютерну мережу з доступом до Інтернету. Відкрита швидкісна мережа wi-fi у всіх приміщеннях школи дозволила реалізувати світовий спосіб забезпечення технікою Bring Your Own Device («принеси свій пристрій») – вчителі і учні отримали можливість використовувати свої електронні пристрої та безкоштовне підключення до мережі Інтернет. Тут дехто може не погодитись зі мною і сказати, що, наприклад, у Франції заборонили використовувати мобільні пристрої! Думаю, що заборонами добитись у нас чогось дуже важко та й це не розв'язує проблеми бездумного використання гаджетів! Тому у нас на порядок денний вийшла проблема ефективного використання техніки та мережі Інтернет не для розваг, а в освітньому процесі. Першим кроком стало рішення про те, що кожен учитель мав би мати електронну пошту, яка б давала можливість донести до нього будь-який документ та отримати можливість доступу до технологій WEB 2.0. Приймали ми це рішення педагогічною радою. З часом ми спробували впровадити досвід Польщі з мережевої форми підвищення кваліфікації – було створено в спільноті ФБ групи для циклових методичних об'єднань. Звісно, що багато вчителів, особливо старших не були в захваті від потреби вчитися! Але наявність техніки на учительському столі спонукала до її освоєння! Кожного семестру проводились майстер-класи з використання комп'ютерної техніки, програмних та мережевих освітніх продуктів в навчанні. На даний момент кожен ноутбук учителя має на робочому столі посилання на освітні онлайн-додатки, які у свою чергу можуть бути завантажені на мобільні пристрої учнів. Це дозволило урізноманітнити освітній процес та призвичаїти дітей до використання мобільних пристроїв в навчанні! З цього моменту учні стали спонукати учителів до подальшого освоєння комп’ютерної техніки та її використання на уроках.

  

Освоєння більшістю учителів можливостей інформаційно-комунікативних технологій дозволило змінити підходи до організації освітнього процесу. Почала практикуватись спільна робота над планами заходів, вдосконалився обмін інформацією. Тепер анкетування проходило з використанням google-форм або ж мобільних додатків Mentimeter, Pollev. Інтерактивні вікторини організовувались з допомогою додатків Kahoot чи Quizziz. При опитуванні можна було використати додаток Plickers. Звісно, що це не вирішує всіх проблем, але робить усіх учасників освітнього процесу більш заінтересованими. Основним здобутком я вважаю те, що всі отримали більше шансів і можливостей. На даний момент уже вчителі стали ініціаторами вивчення технологій перевернутого класу чи змішаного навчання!

Якщо говорити про можливості для змін, то можна впевнено сказати, що їх дає участь в освітніх проектах. Коли ми розпочинали участь в проекті «Міксіке в Україні», то навіть не могли передбачити, що учень нашої школи буде дворазовим чемпіоном України з усного рахунку, всі учні школи будуть брати участь у змаганнях і за результатами школа попадала в п'ятірку кращих шкіл України. А головне, діти стали краще знати математику, почали спілкуватися іноземною мовою з дітьми однієї зі шкіл Естонії. Важливим моментом, що надихає,  для багатьох дітей стала участь їхнього директора в цих змаганнях!

Дуже важливим для змін є досвід інших країн, який в поєднанні з власними ідеями зможе вдосконалити певні речі, до яких всі звикли. Ще минулого року разом з Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ми зреалізували ідею наближення методичної роботи до освітнього закладу. На даний час при ЛОІППО навчаються лише учителі-тренери, які потім проводять курси для учителів всієї громади. Також для проведення майстер-класів запрошуються викладачі інституту чи кращі практики області. Завдяки цій ідеї учителі не пропускають занять, не тратять час на добирання до обласного центру, а ще економляться кошти на заміни!

Основою для всіх цих змін я вважаю те, що ідеї, які генерувались, завжди проходили обговорення на педагогічній раді. На мою думку, приймаючи важливі рішення не можна йти шляхом наказовим! До їх прийняття мають залучатися всі заінтересовані сторони. Тому для нашого навчального закладу звичними стали опитування вчителів щодо вибору шляхів професійного вдосконалення, дітей стосовно вибору варіативної складової навчального плану, вибору гурткових занять, побажань щодо організації освітнього процесу, планування виховних заходів та спортивних свят тощо. Учителі та діти разом створили шкільні правила та обирали способи покарання з порушення цих правил. Прозорість при проведенні всього переліченого забезпечувало використання мобільних додатків та наступне оприлюднення отриманих результатів.

У навчальному закладі потрібно постійно працювати над побудовою демократичних стосунків між усіма учасниками освітнього процесу. Прикладом такої роботи стало створення стратегії розвитку освіти Воле-Баранецької ОТГ та зокрема нашого навчального закладу. Анкетування, зустрічі з учнями, батьками, вчителями дозволили краще зрозуміти потреби та можливості один одного. Транспарентності та публічності сприяє також функціонування сайту освітнього закладу та представництво у мережі ФБ. І не треба критикувати вимоги, щодо оприлюднення інформації на сайті навчального закладу, перейматися хто має вести сайт, як оплатити сервер і т.п. Оприлюднюючи бюджет, інформацію про фінансові показники, проведену роботу, ми стаємо більше відкриті для громадськості й, навіть, захищені від домислів і звинувачень! 

Чого ж вдалось досягти? 

• покращилась навчально-матеріальна база, що для сільської школи є дуже важливим;

• педагоги отримали нові можливості та інструменти у професійній діяльності, а також стимули професійно зростати;

• учням стало цікавіше і вони спонукають учителів до постійного вдосконалення;

• колективні рішення дозволили не ігнорувати зміни;

• використання інформаційно-комунікативних технологій дозволило враховувати побажання всіх учасників освітнього процесу, що робить взаємини більш демократичними;

• І, головне, ми зуміли поєднати вимоги до змін зверху із нашими внутрішніми потребами! 

Реформи ігнорувати не варто. Варто відшукати у них раціональне, а воно там є! І впроваджувати зміни своїм власним шляхом та темпом, адже ми всі такі різні! 

Сергій Пазюк, експерт Асоціації ОТГ України, викладач Кафедри освітньої політики ЛОІППО

23.09.2018
Сергій Пазюк
*
Наверх
Точка зору Аналітика Блоги Форум
Kenmore White 17" Microwave Kenmore 17" Microwave
Rated 4.5/5 based on 1267 customer reviews